Liste veya kitaplığa Bilgi Hakları Yönetimi'ni uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste veya kitaplıklardan karşıdan yüklenen dosyaları koruma ve denetim yardımcı olmak üzere, Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) Microsoft SharePoint Server 2010 siteleriyle kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Bilgi Hakları Yönetimi nedir?

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olamaz

SharePoint listeler ve kitaplıklar için IRM nasıl çalışır?

Bir liste veya kitaplığa IRM uygulama

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) nedir?

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) SharePoint listelerinden veya kitaplıklarından karşıdan yüklenen dosyalar üzerinde kullanıcıların gerçekleştirebileceği eylemleri sınırlamanıza olanak sağlar. IRM, karşıdan yüklenen dosyaları şifreler ve bu dosyaların şifresini çözmesine izin verilen kullanıcı ve program kümesini sınırlar. Ayrıca, IRM dosyaların kopyasını yazdırma veya bu dosyalardaki metinleri kopyalama gibi eylemleri gerçekleştirmesini önlemek amacıyla dosyaları okumalarına izin verilen kullanıcıların haklarını da sınırlayabilir.

Önemli içeriğin dağıtılmasını sınırlamak için liste veya kitaplıklarda IRM'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, seçili pazarlama temsilcileriyle çıkacak ürünler hakkında bilgi paylaşmak için bir belge kitaplığı oluşturuyorsanız, bu kişilerin ilgili içeriği şirketteki diğer çalışanlarla paylaşmasını önlemek için IRM'yi kullanabilirsiniz.

SharePoint Server 2010 sitede, tek tek dosyalar yerine bir tüm liste veya kitaplığa IRM uygulama. Bu belgeler veya dosyalar için bir kümesinin tamamını koruma tutarlı bir düzeyini sağlamak kolaylaştırır. IRM, böylece kuruluşunuzdaki kullanın ve gizli ya da özel bilgiler dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini yardımcı olabilir.

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir

IRM kısıtlanmış içeriği şu yollarla korumaya yardımcı olur:

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği yetkisiz kullanım amacıyla kopyalamasını, değiştirmesini, yazdırmasını, faks göndermesini veya kopyalayıp yapıştırmasını önlemeye yardımcı olur

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği Microsoft Windows'taki Print Screen özelliğini kullanarak kopyalamasını önlemeye yardımcı olur

 • İçerik sunucudan karşıdan yüklendikten sonra e-posta iletisinde gönderilmişse, yetkisiz bir görüntüleyicinin bu içeriği görüntülemesini önlemeye yardımcı olur

 • Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlama (bu zaman aralığından sonra kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylaması ve içeriği yeniden karşıdan yüklemesi gerekir)

 • Kuruluşunuzun içeriğin şirket içinde kullanımı ve dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini uygulamasına yardımcı olur.

IRM içeriği korumaya hangi durumlarda yardımcı olamaz

IRM kısıtlanmış içeriği şunlardan koruyamaz:

 • Truva atları, tuş vuruşu kaydediciler ve belirli türde casus yazılımlar gibi kötü amaçlı programlar tarafından silinmesi, çalınması veya ele geçirilip iletilmesi

 • Bilgisayar virüslerinin eylemleri nedeniyle kaybolması veya bozulması

 • İçeriğin ekrandaki görüntü yoluyla el ile kopyalanması veya tekrar yazılması

 • Ekranda görüntülenen içeriğin dijital veya film olarak fotoğraflanması

 • Üçüncü taraflara ait ekran yakalama programları kullanılarak kopyalanması

 • Üçüncü tarafa ait ekran yakalama programları veya kopyala yapıştır eylemi kullanılarak içerik meta verilerinin (sütun değerleri) kopyalanması

Sayfanın Başı

IRM, SharePoint listeleri ve kitaplıklar için nasıl çalışır?

IRM koruması, liste veya kitaplık düzeyindeki dosyalara uygulanır. Bir liste veya kitaplık için IRM'yi etkinleştirdiğinizde, o liste veya kitaplıktaki tüm uygulama Web sunucularına bir koruyucunun yüklendiği her tür dosyayı koruyabilirsiniz. Koruyucu, belirli bir dosya biçimindeki hakları yönetilen dosyaların şifrelenmesini ve şifresinin çözülmesini denetleyen bir programdır.

SharePoint Server 2010 aşağıdaki dosya türleri için koruyucular içerir:

 • Microsoft Office InfoPath formları

 • Şu Microsoft Office programları için 97-2003 dosya biçimleri: Word, Excel ve PowerPoint

 • Şu Microsoft Office programları için 97-2003 dosya biçimleri: Word, Excel ve PowerPoint

 • XML Kağıt Belirtim (XPS) biçimi

Kuruluşunuz, yukarıda listelenenlere ek olarak başka tür dosyaları da korumak için IRM kullanmayı planlıyorsa, sunucu yöneticinizin bu ek dosya biçimleri için koruyucuları yüklemesi gerekir.

IRM bir kitaplık için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi bu kitaplıktaki tüm dosyalara uygulanır. IRM bir liste için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi yalnızca liste öğelerine eklenen dosyalara uygulanır, gerçek liste öğelerine uygulanmaz.

Kişiler IRM'nin etkin olduğu bir liste veya kitaplıkta karşıdan dosyalar yüklerken, yalnızca yetkili kişilerin görüntüleyebilmesi için bu dosyalar şifrelenir. Ayrıca, hak yönetimi uygulanan her bir dosya, bu dosyayı görüntüleyen kişilere kısıtlama getiren bir verme lisansı içerir. Genel kısıtlamalar arasında dosyayı salt okunur yapma, metin kopyalamasını devre dışı bırakma, kişilerin yerel bir kopya oluşturmasını ve dosyayı yazdırmasını önleme gibi kısıtlamalar bulunur. IRM destekli dosya türlerini okuyabilen istemci programları bu kısıtlamaları uygulamak için hak yönetimi uygulanan dosya içerisindeki verme lisansını kullanır. Böylece, hak yönetimi uygulanan bir dosya sunucudan karşıdan yüklendikten sonra bile korumasını muhafaza eder.

Tek tek kullanıcı izinlerini dosyanın bulunduğu SharePoint sitesinde bir liste veya kitaplık yüklendiğinde bir dosyaya uygulanan kısıtlama türlerini dayalıdır. Aşağıdaki tabloda SharePoint Server 2010 sitelerdeki izinler IRM izinlerine nasıl ilişkilendirileceğini açıklar.

SharePoint Server 2010İzinleri

IRM İzinleri

İzinleri Yönet, Web Sitesi Yönetme

Tam Denetim (istemci programı tarafından tanımlandığı şekilde): Bu izin genellikle kullanıcının okuma, düzenleme, kopyalama, kaydetme ve hakları yönetilen içeriğin izinlerini değiştirmek sağlar.

Öğeleri Düzenleme, Listeleri Yönetme, Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

Düzenleme, Kopyala, ve kaydedin: bir kullanıcı bir dosya sadece aşağıdaki durumlarda yazdırabilirsiniz kullanıcıların belgeleri yazdırmasına izin ver onay kutusu seçili liste veya kitaplığa bilgi hakları yönetimi ayarları sayfasındaki.

Öğeleri Görüntüleme

Okuma: kullanıcı, belgeyi okuma ancak yapamazsınız kopyalayabilir veya içeriğini değiştirme. Bir kullanıcı varsa, yalnızca yazdırma kullanıcıların belgeleri yazdırmasına izin ver onay kutusu seçili liste veya kitaplığa bilgi hakları yönetimi ayarları sayfasındaki.

Diğer

Diğer hiçbir izin doğrudan IRM izinlerine karşılık gelmiyor.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplığa IRM uygulama

Windows Server 2008'deki Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS), SharePoint siteleri için Bilgi Hakları Yönetimi'ni destekler. Ayrı veya ek yükleme yapılması gerekli değildir.

IRM'yi bir listeye veya kitaplığa uygulamadan önce, sitenizin Yönetim Merkezi'nde etkinleştirilmesi gerekir. Ayrıca, şirketinizdeki kişilerin IRM'yi kullanarak korumak istedikleri tüm dosya türleri için bir site yöneticisinin tüm ön uç Web sunucularına koruyucular yüklemesi gerekir.

IRM'yi bir liste veya kitaplığa uygulamak için bu liste veya kitaplık için en az Tasarım izin düzeyine sahip olmanız gerekir.

 1. IRM'yi yapılandırmak istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Şeritte, Kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları'nı tıklatın (bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste Ayarları'nı tıklatın).

 3. İzinler ve Yönetimaltında Bilgi Hakları Yönetimi'ni tıklatın. Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmüyorsa, sitenizde IRM etkinleştirilmemiş olabilir. Siteniz için IRM'yi etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceğini belirlemek için sunucu yöneticinize başvurun. Resim kitaplıkları için Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmez.

 4. Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında, bu liste veya kitaplıktan karşıdan yüklenen belgelere kısıtlanmış izin uygulamak için Yüklemede bu kitaplıktaki belgelere izni kısıtla onay kutusunu işaretleyin.

 5. İzin İlkesi başlığıaltında daha sonra bu kuralı diğer ilkeleri ayırt etmek için kullanabileceğiniz ilke için açıklayıcı bir ad yazın. Örneğin, bir liste veya gizli olan şirket belgeleri içeren kitaplığa kısıtlı izin uyguluyorsanız Şirkete özel yazabilirsiniz.

 6. İzin İlkesi açıklamaaltında bu liste veya kitaplık bunlar bu liste veya kitaplıktaki belgeleri nasıl idare açıklayan kullanan kişiler için görünecek bir açıklama yazın. Örneğin, bilgi çalışanları için bu belgeler üzerinde erişimi kısıtlamak istiyorsanız, Bu belgeyi yalnızca diğer çalışanların içeriğini tartışmak yazabilirsiniz.

 7. Bu liste veya kitaplıktaki belgelere ek kısıtlamalar uygulamak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için:

  Bunu yapın:

  Kişilerin bu liste veya kitaplıktaki belgeleri yazdırmasına izin verme.

  Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

  En azından Öğe Görüntüleme iznine sahip kişilerin belgelerde katıştırılmış kod veya makro çalıştırmalarına izin verin.

  Kullanıcıların içeriklere programla erişmesine izin ver onay kutusunu seçin.

  Not: Bu seçeneği belirlerseniz, kullanıcılar belge içeriklerini ayıklamak için kod çalıştırabilir.

  Kişilerin kimlik bilgilerini belirli aralıklarla doğrulamasını gerekli kıl.

  Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlamak istiyorsanız bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz, kişilerin içeriğe erişmek için verme lisansları belirtilen gün sayısının ardından sona erer ve kişilerden kimlik bilgilerini doğrulamaları ve yeni bir kopya yüklemeleri için sunucuya dönmeleri istenir.

  Kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulaması gerekir onay kutusunu işaretleyin ve ardından belgenin görüntülenebilir olmasını istediğiniz gün sayısını belirtin.

  Kişilerin bu listeye veya kitaplığa IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesini önle.

  Bu seçeneği seçerseniz, kişiler aşağıdaki dosya türlerinden hiçbirini karşıya yükleyemez:

  • Tüm ön uç Web sunucularında karşılık gelen yüklü IRM koruyucuları olmayan dosya türleri.

  • SharePoint Server 2010 programının şifresini çözemediği dosya türleri.

  • Başka bir programda IRM koruması uygulanmış dosya türleri.

  Kullanıcıların IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesine izin verme onay kutusunu işaretleyin.

  Kısıtlanmış izinleri bu listeden veya kitaplıktan belirli bir tarihte kaldır.

  Şu tarihte bu kitaplıktaki belgelere izinleri kısıtlamayı durdur onay kutusunu işaretleyin ve ardından istediğiniz tarihi seçin.

 8. İstediğiniz seçenekleri seçmeyi bitirdiğinizde, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×