Liste veya kitaplığa Bilgi Hakları Yönetimi'ni uygulama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Liste veya kitaplıklardan karşıdan yüklenen dosyaları koruma ve denetim yardımcı olmak üzere, Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) SharePoint Foundation 2010 siteleriyle kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Bilgi Hakları Yönetimi nedir?

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olamaz

SharePoint listeler ve kitaplıklar için IRM nasıl çalışır?

Bir liste veya kitaplığa IRM uygulama

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) nedir?

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) SharePoint listelerinden veya kitaplıklarından karşıdan yüklenen dosyalar üzerinde kullanıcıların gerçekleştirebileceği eylemleri sınırlamanıza olanak sağlar. IRM, karşıdan yüklenen dosyaları şifreler ve bu dosyaların şifresini çözmesine izin verilen kullanıcı ve program kümesini sınırlar. Ayrıca, IRM dosyaların kopyasını yazdırma veya bu dosyalardaki metinleri kopyalama gibi eylemleri gerçekleştirmesini önlemek amacıyla dosyaları okumalarına izin verilen kullanıcıların haklarını da sınırlayabilir.

Önemli içeriğin dağıtılmasını sınırlamak için liste veya kitaplıklarda IRM'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, seçili pazarlama temsilcileriyle çıkacak ürünler hakkında bilgi paylaşmak için bir belge kitaplığı oluşturuyorsanız, bu kişilerin ilgili içeriği şirketteki diğer çalışanlarla paylaşmasını önlemek için IRM'yi kullanabilirsiniz.

SharePoint Foundation 2010 sitede, tek tek dosyalar yerine bir tüm liste veya kitaplığa IRM uygulama. Bu belgeler veya dosyalar için bir kümesinin tamamını koruma tutarlı bir düzeyini sağlamak kolaylaştırır. IRM, böylece kuruluşunuzdaki kullanın ve gizli ya da özel bilgiler dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini yardımcı olabilir.

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir

IRM kısıtlanmış içeriği şu yollarla korumaya yardımcı olur:

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği yetkisiz kullanım amacıyla kopyalamasını, değiştirmesini, yazdırmasını, faks göndermesini veya kopyalayıp yapıştırmasını önlemeye yardımcı olur

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği Microsoft Windows'taki Print Screen özelliğini kullanarak kopyalamasını önlemeye yardımcı olur

 • İçerik sunucudan karşıdan yüklendikten sonra e-posta iletisinde gönderilmişse, yetkisiz bir görüntüleyicinin bu içeriği görüntülemesini önlemeye yardımcı olur

 • Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlama (bu zaman aralığından sonra kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylaması ve içeriği yeniden karşıdan yüklemesi gerekir)

 • Kuruluşunuzun içeriğin şirket içinde kullanımı ve dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini uygulamasına yardımcı olur.

IRM içeriği korumaya hangi durumlarda yardımcı olamaz

IRM kısıtlanmış içeriği şunlardan koruyamaz:

 • Truva atları, tuş vuruşu kaydediciler ve belirli türde casus yazılımlar gibi kötü amaçlı programlar tarafından silinmesi, çalınması veya ele geçirilip iletilmesi

 • Kaybolması veya Bozulması bilgisayar virüslerinin eylemleri nedeniyle

 • İçeriğin ekrandaki görüntü yoluyla el ile kopyalanması veya tekrar yazılması

 • Ekranda görüntülenen içeriğin dijital veya film olarak fotoğraflanması

 • Üçüncü taraflara ait ekran yakalama programları kullanılarak kopyalanması

 • Üçüncü tarafa ait ekran yakalama programları veya kopyala yapıştır eylemi kullanılarak içerik meta verilerinin (sütun değerleri) kopyalanması

Sayfanın Başı

SharePoint listeleri ve kitaplıkları için IRM nasıl çalışır

IRM korumalı dosyalar liste veya kitaplık düzeyinde uygulanır. IRM bir liste veya kitaplık için etkinleştirdiğinizde, bu liste veya kitaplıktaki bir koruyucusu tüm ön uç Web sunucularında yüklendiği herhangi bir dosya türü koruyabilirsiniz. Bir koruyucusu şifreleme ve şifre çözme dosyaların hakları yönetilen bir belirli dosya biçiminin belirleyen bir programıdır. herhangi bir dosya biçimleri için koruyucuları SharePoint Foundation 2010 içermez. Kuruluşunuzun listelerde ve kitaplıklarda dosyaları korumak için IRM kullanmayı planlıyorsa, sunucu yöneticinizin hakları yönetmek istediğiniz herhangi bir dosya biçimleri için koruyucuları yüklemesi gerekir.

IRM bir kitaplık için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi bu kitaplıktaki tüm dosyalara uygulanır. IRM bir liste için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi yalnızca liste öğelerine eklenen dosyalara uygulanır, gerçek liste öğelerine uygulanmaz.

Kişiler IRM'nin etkin olduğu bir liste veya kitaplıkta karşıdan dosyalar yüklerken, yalnızca yetkili kişilerin görüntüleyebilmesi için bu dosyalar şifrelenir. Ayrıca, hak yönetimi uygulanan her bir dosya, bu dosyayı görüntüleyen kişilere kısıtlama getiren bir verme lisansı içerir. Genel kısıtlamalar arasında dosyayı salt okunur yapma, metin kopyalamasını devre dışı bırakma, kişilerin yerel bir kopya oluşturmasını ve dosyayı yazdırmasını önleme gibi kısıtlamalar bulunur. IRM destekli dosya türlerini okuyabilen istemci programları bu kısıtlamaları uygulamak için hak yönetimi uygulanan dosya içerisindeki verme lisansını kullanır. Böylece, hak yönetimi uygulanan bir dosya sunucudan karşıdan yüklendikten sonra bile korumasını muhafaza eder.

Bir liste veya kitaplık yüklendiğinde bir dosyaya uygulanan kısıtlama türlerini dosyayı içeren sitesinde tek tek kullanıcının izinler dayanır. Aşağıdaki tabloda SharePoint Foundation 2010 sitelerdeki izinler IRM izinlerine nasıl ilişkilendirileceğini açıklar.

SharePoint Foundation 2010 İzinleri

IRM İzinleri

İzinleri Yönet, Web sitesini yönetme

Tam denetim (istemci programı tarafından tanımlandığı şekilde): Bu izin genellikle kullanıcının hak yönetimi uygulanan içeriğin izinlerini okumasına, düzenlemesine, kopyalamasına, kaydetmesine ve değiştirmesine olanak sağlar.

Öğeleri düzenleme, listeleri yönetme, sayfa ekleme ve özelleştirme

Düzenleme, Kopyalama ve Kaydetme: Kullanıcı dosyayı yalnızca bu listenin veya kitaplığın Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretlemişseniz yazdırabilir.

Öğeleri görüntüleme

Okuma: Kullanıcı bir belgeyi okuyabilir, ancak belge içeriğini kopyalayamaz veya değiştiremez. Kullanıcı yalnızca bu listenin veya kitaplığın Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretlemişseniz yazdırma işlemi gerçekleştirebilir.

Diğer

Diğer hiçbir izin doğrudan IRM izinlerine karşılık gelmiyor.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplığa IRM uygulama

Windows Server 2008'deki Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS), SharePoint siteleri için Bilgi Hakları Yönetimi'ni destekler. Ayrı veya ek yükleme yapılması gerekli değildir.

IRM'yi bir listeye veya kitaplığa uygulamadan önce, sitenizin Yönetim Merkezi'nde etkinleştirilmesi gerekir. Ayrıca, şirketinizdeki kişilerin IRM'yi kullanarak korumak istedikleri tüm dosya türleri için bir site yöneticisinin tüm ön uç Web sunucularına koruyucular yüklemesi gerekir.

IRM'yi bir liste veya kitaplığa uygulamak için bu liste veya kitaplık için en az Tasarım izin düzeyine sahip olmanız gerekir.

 1. IRM'yi yapılandırmak istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Şeritte, Kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları'nı tıklatın (bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste Ayarları'nı tıklatın).

 3. İzinler ve Yönetimaltında Bilgi Hakları Yönetimi'ni tıklatın. Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmüyorsa, sitenizde IRM etkinleştirilmemiş olabilir. Siteniz için IRM'yi etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceğini belirlemek için sunucu yöneticinize başvurun. Resim kitaplıkları için Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmez.

 4. Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında, bu liste veya kitaplıktan karşıdan yüklenen belgelere kısıtlanmış izin uygulamak için Yüklemede bu kitaplıktaki belgelere izni kısıtla onay kutusunu işaretleyin.

 5. İzin İlkesi başlığıaltında daha sonra bu kuralı diğer ilkeleri ayırt etmek için kullanabileceğiniz ilke için açıklayıcı bir ad yazın. Örneğin, bir liste veya gizli olan şirket belgeleri içeren kitaplığa kısıtlı izin uyguluyorsanız Şirkete özel yazabilirsiniz.

 6. İzin İlkesi açıklamaaltında bu liste veya kitaplık bunlar bu liste veya kitaplıktaki belgeleri nasıl idare açıklayan kullanan kişiler için görünecek bir açıklama yazın. Örneğin, bilgi çalışanları için bu belgeler üzerinde erişimi kısıtlamak istiyorsanız, Bu belgeyi yalnızca diğer çalışanların içeriğini tartışmak yazabilirsiniz.

 7. Bu liste veya kitaplıktaki belgelere ek kısıtlamalar uygulamak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın:

Bunu yapmak için:

Bunu yapın:

Kişilerin bu liste veya kitaplıktaki belgeleri yazdırmasına izin verme

Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

İzin en az ekli kod veya makro çalıştırmalarına öğeleri görüntüleme iznine sahip kişilerin.

Kullanıcıların içeriklere programla erişmesine izin ver onay kutusunu seçin.

Not: Bu seçeneği belirlerseniz, kullanıcılar belge içeriklerini ayıklamak için kod çalıştırabilir.

Kişilerin kimlik bilgilerini belirli aralıklarla doğrulamasını gerekli kılma.

Belirli bir süre boyunca içeriğe erişimi sınırlamak isterseniz bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlerseniz, belirtilen sayıda gün ve kişileri yeni bir kopyasını indirin ve kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulamak için sunucuya dönmek için gerekli sonra içeriğe erişim sağlamaya kişilerin verme Lisans süresi dolacak.

Kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulaması gerekir onay kutusunu işaretleyin ve ardından belgenin görüntülenebilir olmasını istediğiniz gün sayısını belirtin.

Kişilerin bu listeye veya kitaplığa IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesini önleme.

Bu seçeneği belirlerseniz, kişiler aşağıdaki dosya türlerinden hiçbirini karşıya açamazsınız:

 • Karşılık gelen tüm ön uç Web sunucularında yüklü IRM koruyucuları olmayan dosya türleri.

 • Dosya türlerindenSharePoint Foundation 2010şifresini çözemediği.

 • Başka bir programda IRM koruması uygulanmış dosya türleri

Kullanıcıların IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesine izin verme onay kutusunu işaretleyin.

Kısıtlanmış izinleri bu listeden veya kitaplıktan belirli bir tarihte kaldırma.

Bu kitaplıktaki belgelerin izinlerini kısıtlamayı şu tarihte durdur onay kutusunu işaretleyin ve ardından istediğiniz tarihi girin.

 1. İstediğiniz seçenekleri seçmeyi bitirdiğinizde, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×