Liste veya kitaplığın içerik türünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir liste veya kitaplık için içerik türü yaptığınız değişiklikler, o içerik türünün yalnızca liste veya kitaplığa eklenmiş örneğine uygulanır. İçerik türünün oluşturulduğu üst site içerik türü, değişikliklerle güncelleştirilmez.

Bir liste veya kitaplığın içerik türlerini değiştirmek için en azından Tasarım izin düzeyine sahip olmanız gerekir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

İçerik türü için bir belge şablonu ekleme

İçerik türüne sütun ekleme

İçerik türü için sütunların sırasını değiştirme

Sütunu bir içerik türü için gerekli yapma

İçerik türü için bir iş akışı ekleme

Bir içerik türünü salt okunur yapma

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

İçerik türü için belge bilgileri bölmesi ayarlarını değiştirme

İçerik türüne belge şablonu ekleme

Bir belge şablonunu yalnızca bir belge içerik türüyle (belge üst site içerik türünden türetilen bir içerik türü) ilişkilendirebilirsiniz. Belge şablonunu bir içerik türüyle ilişkilendirerek, yazarlar bu içerik türünde yeni belgeler oluştururken, belgelerin tümünde aynı şablonun temel alınmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin, kuruluşunuz hukuki sözleşmeler için belirli bir belge şablonu kullanıyor olabilir. Bu belge şablonunu, kuruluşunuzun hukuki sözleşmelerde kullandığı içerik türüyle ilişkilendirirseniz, bu içerik türü kullanılarak oluşturulan tüm yeni hukuki sözleşmelerde bu hukuki sözleşme belge şablonu temel alınır.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Ayarlar'ın altında Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

 4. Varolan bir belge şablonu için URL sağlamak istiyorsanız, Belge Şablonu bölümünde, Varolan bir belge şablonunun URL'sini gir'i tıklatın ve kullanmak istediğiniz belge şablonunun URL'sini yazın.

  Mutlak URL veya bir sunucu, site veya kaynak klasör konumuna göre bir URL kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL'leri türlerini örnekler verilmektedir. Örneklerde, bir içerik türü kaynak klasörü (site içerik türleri dosyalarını içeren klasöre) varlığını http://contoso/_cts/ContentTypeName/ yer alan ve belge şablonu Docname.docolarak adlandırılır varsayılmaktadır.

  Site içerik türünün adını ContentTypeName nerede, _cts/ContentTypeName, etiketli bir kaynak klasörü, her site kök düzeyinde bulunmaktadır.

URL Türü

Örnek

Mutlak

http://deracan/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Göreceli site

~site/LibraryName/Docname.doc

Göreceli sunucu

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Kaynak klasöre göre

Docname.doc

 1. Kullanmak istediğiniz belge şablonunu karşıya yüklemek isterseniz, Belge Şablonları bölümünde Yeni belge şablonunu karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından Gözat'ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin, onu seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne sütun ekleme

İçerik türüne sütunlar ekleyerek, belirli bir içerik türüne ait öğe için toplamak istediğiniz özellikleri veya meta verileri belirtebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi tüm sipariş formları için belirli bir meta veri kümesini izlemek isteyebilir. Hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi sütunlarını sipariş formu içerik türüne eklediğinizde kullanıcılardan, söz konusu içerik türüne ait öğeler için bu meta verileri sunmaları istenir.

Birden çok farklı içerik türünde öğe içeren bir liste veya kitaplığınız varsa, liste veya kitaplığın kendisi yerine doğrudan ilgili içerik türüne sütun ekleyerek, her içerik türünün öğeleri için benzersiz meta veriler toplayabilirsiniz.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Sütunlar'ın altında Varolan site veya liste sütunlarından ekle'yi tıklatın.

 4. Sütunları Seç bölümünde, Sütun kaynağı altında, kendisine sütun eklemek istediğiniz grubu seçmek için oku tıklatın.

 5. Kullanılabilir sütunlar'ın altında, eklemek istediğiniz sütunu tıklatın ve sütunu Eklenecek sütunlar listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 6. Başka sütunlar eklemek için, 5. ve 6.adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

İçerik türüne ait sütunların sırasını değiştirme

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Sütunlar'ın altında Sütun sırası'nı tıklatın.

 4. Sütun Sırası bölümünde, Yukarıdan Konumlandır sütununda yeniden sıralamak istediğiniz sütunun yanındaki oku tıklatıp, ardından istediğiniz sıra numarasını seçin.

Sayfanın Başı

Bir sütunu, içerik türü için gerekli yapma

Bir içerik türüyle ilgili sütunları gerekli yaparsanız, bu içerik türünde yeni öğeler oluşturdukları sırada, kullanıcılardan meta verileri (sütun değerleri) sağlamaları istenir.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Sütunlar'ın altında, zorunlu kılmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 4. Sütun Ayarları bölümünde Zorunlu'yu tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne iş akışı ekleme

İş akışları bir sitede öğelerini ve belgeleri için bir iş süreci belirtmek olası olun. Kuruluşlar otomatikleştirme ve belge onayı gibi bazı ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için iş akışları kullanabilirsiniz. İş akışını bir içerik türüne eklediğinizde, bu içerik türündeki tüm öğeleri tutarlı ve benzer iş süreçlerini tabi olmasını sağlamak yardımcı olabilir. İçerik türüne iş akışı eklenmişse, bu içerik türündeki tek tek öğelerde iş akışının başlatılabilir.

Not: Bir liste veya kitaplık için içerik türüne, ancak siteniz veya çalışma alanınız için bir iş akışı dağıtılmışsa iş akışı ekleyebilirsiniz. İş akışları kullanılabilir şekilde görünmüyorsa Merkezi Yönetici'nize başvurun.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri altında, iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Ayarlar'ın altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. İş Akışı Ekle sayfasında, İş akışı bölümünde, kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunu tıklatın.

 6. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 7. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi belirtin.

  • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak, iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  • Bu iş akışının görevleri, genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz duyarlı veya gizli verileri içeriyor veya açıklıyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa veya iş akışları çok sayıda görev içeriyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun. Bu örnekte, her iş akışı için Görevler listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 8. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Geçmiş listesi, iş akışının her örneği sırasında oluşan tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa, her iş akışı için ayrı bir Geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 9. Başlatma Seçenekleri bölümünde, iş akışının nasıl, ne zaman ve kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Notlar: 

  • Belirli seçenekler, seçtiğiniz iş akışı şablonu tarafından desteklenmezse, kullanılamayabilir.

  • Öğenin asıl sürümünü yayımlama onayı için bu iş akışını başlat seçeneği, yalnızca kitaplık için asıl ve ikincil sürüm oluşturma desteği etkinleştirilmişse ve seçtiğiniz iş akışı şablonu içerik onayı için kullanılabilirse, mevcuttur.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. İş Akışını Özelleştir sayfasında istediğiniz diğer seçenekleri seçip Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünü salt okunur yapma

İnsanların bir liste veya kitaplığa eklenmiş içerik türünde değişiklik yapmasını istiyorsanız, liste içerik türünü salt okunur yapabilirsiniz. Bir liste içerik türünü salt okunur yaptığınızda, bu liste içerik türünün kendisine ait üst site içerik türünde yapılan değişiklikleri devralmasını önlemiş olursunuz.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz liste veya kitaplık henüz açılmadıysa, Hızlı Başlat'ta Listeler'in veya Belgeler'in altında içerik türünün adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir liste kitaplığında çalışıyorsanız Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir belge kitaplığında çalışıyorsanız Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, salt okunur yapmak istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Salt Okunur bölümünde, Bu içerik türü salt okunur olsun mu? altında Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

Liste veya kitaplığın içerik türüne, varolan bir site koleksiyonu ilkesini uygulayabilirsiniz. Bunun yerine, yalnızca belirli bir liste içerik türü için geçerli olan bilgi yönetimi ilkesi de tanımlayabilirsiniz.

Liste, kitaplık veya liste içerik türüne site koleksiyonu ilkesi uygulama

Siteniz için site koleksiyonu ilkeleri olarak önceden bilgi yönetimi ilkeleri oluşturulduysa, bu site koleksiyonu ilkelerinden birini liste veya kitaplığa uygulayabilirsiniz. Bir liste veya kitaplık, birden çok içerik türünün yönetimini desteklerse, liste veya kitaplığın tümüne uygulanan bir bilgi yönetimi ilkesi belirtemezsiniz. Bunun yerine, o liste veya kitaplıkla ilişkilendirilen her bir liste içerik türü için bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlamanız gerekir (bir site içerik türünün, belirli bir liste veya kitaplıkla ilişkilendirilen örnekleri, liste içerik türleri olarak bilinir). Bir liste veya kitaplığın bilgi yönetimi ilkesi ayarlarını değiştirmek için en azından Tasarım izin düzeyine sahip olmanız gerekir.

 1. Bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz liste veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

  Liste veya kitaplık, birden çok içerik türünün yönetimini destekliyorsa, bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz içerik türünü seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 3. İlkeyi Belirtme bölümünde, Site koleksiyonu ilkesi kullan'ı tıklatıp, ardından uygulamak istediğiniz ilkeyi listeden seçin.

  Site koleksiyonu ilkesi kullan seçeneği kullanılamıyorsa, site koleksiyonu için hiç bir site koleksiyonu ilkesi tanımlanmamıştır.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için yeni bilgi yönetimi ilkesi oluşturma

Yalnızca belirli bir liste veya kitaplık için geçerli olan bilgi yönetimi ilkesi tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde bir bilgi yönetimi ilkesi oluşturursanız, bu ilkeyi diğer listelerde, kitaplıklarda veya sitelerde yeniden kullanamazsınız. Bir liste veya kitaplık, birden çok içerik türünün yönetimini desteklerse, liste veya kitaplığın tümüne uygulanan bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlayamazsınız. Bunun yerine, o liste veya kitaplıkla ilişkilendirilen her bir liste içerik türü için bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlamanız gerekir (bir site içerik türünün, belirli bir liste veya kitaplıkla ilişkilendirilen örnekleri, liste içerik türleri olarak bilinir). Bir liste veya kitaplığın bilgi yönetimi ilkesi ayarlarını değiştirmek için en azından Listeleri Yönetme iznine sahip olmanız gerekir.

 1. Bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz liste veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

 3. Bir bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz içerik türünü seçip, ardından Tamam'ı tıklatın.

 4. İlkeyi Belirtme bölümünde, İlke tanımla'yı tıklatın.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. İlkeyi Düzenle sayfasında, Ad ve Yönetim Açıklaması bölümünde, oluşturmakta olduğunuz ilke için kısa bir açıklama yazın.

  Not: Yalnızca Site Koleksiyonu İlkeleri listesinde tanımlanan bilgi yönetimi ilkeleri için adlar belirtebilirsiniz.

 7. İlke Bildirimi bölümünde, kullanıcılara ilkenin amacını açıklayan tanımlayıcı bir bildirim yazın. Bu bildirim, ilkeye bağlı olan belgeleri veya öğeleri açtıklarında kullanıcılara görüntülenir. İçerik için hangi ilke özelliklerinin geçerli olduğunu veya içerik için hangi özel işlemin gerekli olduğunu açıklaması gerekir. İlke bildirimi en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

 8. Sonraki bölümlerde, bilgi yönetimi ilkenize eklemek istediğiniz bireysel ilke özelliklerini seçin.

 9. Bu ilkeye bağlı olan belgelerin etiketi olmasını gerektirmek için, Etiketleri Etkinleştir'i tıklatıp, ardından etiketler için istediğiniz ayarları belirtin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Kullanıcıların bir belgeye etiket eklemesini gerektirmek için, Kaydetmeden veya yazdırmadan önce etiket eklemek için kullanıcılara sor onay kutusunu işaretleyin.

   Etiketlerin isteğe bağlı olmasını isterseniz, bu onay kutusunu işaretlemeyin.

  2. Bir etiketi kilitleyerek, eklendikten sonra değiştirilememesini sağlamak için Eklendikten sonra etiketlerdeki değişiklikleri önle onay kutusunu işaretleyin.

   Not: Bu belge veya öğenin özellikleri güncelleştirildiğinde etiketin güncelleştirilmesini isterseniz, bu onay kutusunu işaretlemeyin.

  3. Etiket biçimi kutusunda, etiket için görüntülenmesini istediğiniz şekilde metni yazın. Etiketler, her biri en çok 255 karakter uzunluğunda olabilen en çok on sütun başvurusu içerebilir. Etiketiniz için biçim oluşturmak üzere aşağıdakileri yapın:

   • Eklemek istediğiniz sütunların adlarını, görünmesini istediğiniz sırayla yazın. Sütun adlarını, İlkeyi Düzenle sayfasındaki örnekte gösterildiği şekilde kıvrımlı parantez ({}) içine alın.

   • İlkeyi Düzenle sayfasındaki örnekte gösterildiği gibi, sütunları tanımlayan sözcükleri ayracın dışına yazın.

   • Satır sonu eklemek için \n satır sonları görünmesini istediğiniz yere yazın.

  4. Görünüm bölümünde, istediğiniz yazı tipini ve stilini seçin ve etiketin, belgenin içinde Sola, Ortaya veya Sağa konumlanmasını istediğinizi belirtin. Kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan bir yazı tipi ve stili seçin. Yazı tipinin boyutu, etikette görüntülenebilen metnin miktarını etkiler.

  5. Etiket Boyutu bölümüne, etiketin yüksekliğini ve genişliğini yazın. Etiket yüksekliği ve genişliği .25 ile 20 inç arasında değişebilir. Etiket metni, etiket görüntüsü içinde daima dikey olarak ortalanmıştır.

  6. Etiket içeriğini önizlemek için Yenile'yi tıklatın.

 10. Bu ilkeye bağlı belgeler ve öğeler için denetlemeye olanak vermek üzere, Denetimi Etkinleştir'i tıklatıp, ardından denetlemek istediğiniz olayları belirtin.

  Denetim ilkesi özelliği, kuruluşların belgeler ve görev listesi, sorun listesi, tartışma grubu veya takvim gibi liste öğeleri için denetim yollarını oluşturmalarına ve çözümlemelerine olanak verir. Bu ilke özelliği, içeriğin görüntülenmesi, düzenlenmesi veya silinmesi gibi olayları kaydeden bir denetim günlüğü sağlar. Denetim, bilgi yönetimi ilkesinin parçası olarak etkinleştirildiğinde, yöneticiler, geçerli kullanımı özetleyen, Microsoft Excel'i temel alan ilke kullanım raporlarında denetim verilerini görüntüleyebilir. Yöneticiler, bilgilerin kuruluş içinde nasıl kullanıldığını saptamak için bu raporları kullanabilir. Bu raporlar, kuruluşların düzenlemeye uyulduğunu doğrulamalarına ve belgelemelerine veya olası sorunları araştırmalarına da yardımcı olabilir.

  Denetim günlüğü kayıtları şu bilgileri kaydeder: olay adı, olayın tarihi ve saati, eylemi gerçekleştiren kullanıcının sistem adı.

 11. Bu ilkeye bağlı olan belgeler ve öğeler için bir alıkoyma süresi belirtmek üzere, Süre Sonunu Etkinleştir'i tıklatıp, ardından alıkoyma süresini ve öğelerin süresi sona erdiğinde gerçekleşmesini istediğiniz eylemleri belirtin.

  Nasıl Yapılır?

  1. Belgelerin ve öğelerin ne zaman sona ermek üzere ayarlandığını belirtmek için bir alıkoyma süresi seçeneğini belirleyin. Aşağıdakilerden birini yapın.

   • Süre sonu tarihini bir tarih özelliğine göre ayarlamak için, Öğenin özelliklerine bağlı zaman aralığı'nı tıklatıp, ardından belge veya öğe eylemini (örneğin, Oluşturuldu veya Değiştirildi) ve öğenin sona ermesini istediğiniz bu eylemden sonraki süre artışını (örneğin, gün, ay veya yıl sayısı) seçin.

   • Süre sonunu belirlemek üzere bir iş akışı veya özel alıkoyma formülü kullanmak için Programlı olarak ayarla'yı tıklatın.

  2. Öğenin süre sonu altında, belge veya öğe süre sonuna geldiğinde neyin gerçekleşmesini istediğinizi belirtin. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belge veya öğe üzerinde belirli bir eylemin (örneğin, silme) gerçekleşmesini etkinleştirmek için, Bu eylemi yerine getir'i tıklatın ve sonra listeden bir eylem seçin.

   • Belge veya öğe üzerine bir iş akışı başlatmak için, Bu iş akışını başlat'ı tıklatın ve sonra iş akışının adını seçin.

    Bu seçenek yalnızca zaten kendisiyle ilişkili bir iş akışı olan liste, kitaplık veya içerik türü tanımlıyorsanız kullanılabilir.

 12. Bu ilkeye bağlı belgelerin ve öğelerin barkodları olmasını gerektirmek için, Barkodları Etkinleştir'i tıklatın ve barkod eklemek için kullanıcılara sorulmasını istiyorsanız Kaydetmeden veya yazdırmadan önce barkod eklemek için kullanıcılara sor onay kutusunu tıklatın.

 13. Bu bilgi yönetimi ilkesine eklemek istediğiniz bireysel ilke özellikleri için seçenekleri belirlemeyi bitirince, ilke özelliklerini uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için Belge Bilgileri Panosu ayarlarını değiştirme

Belirli 2007 Microsoft Office sistemi programlarında (Word, Excel ve PowerPoint) görüntülenen Belge Bilgileri Panosu, kullanıcıların belge yönetimi sunucusuna kaydedilmiş bir belgenin içerik türü özelliklerini, doğrudan belgeyi düzenlemek için kullandıkları Office programı içinde görüntülemelerine ve değiştirmelerine olanak sağlar. Örneğin, belirli bir kitaplık için belge içerik türünün Durum sütunu varsa, kullanıcılar belgeyi düzenlerken Word'deki Belge Bilgileri Panosu'nda Durum özelliğini görüntüleyebilir. Durum özelliğinin Taslak olan değerini Son olarak değiştirmek için de Belge Bilgileri Panosu'nu kullanabilirler. Belge sunucuya kaydedildiğinde, bu özellik otomatik olarak kitaplık için Durum sütununda güncelleştirilir.

Belge Bilgileri Panosu, 2007 Office sürümü programlarında barındırılan ve görüntülenen bir Microsoft Office InfoPath formudur. Belge Bilgileri Panosu, etkin belgenin düzenlenebilir özelliklerini görüntüler. Bir içerik türünü yapılandırırken, içerik türünün özelliklerine göre, o içerik türü için özel bir Belge Bilgileri Panosu oluşturabilirsiniz. Bunun dağıtılmasından sonra, belge tarafından özelleştirilmiş Belge Bilgileri Panosu'na başvuruda bulunulur ve kullanıcılar, onu, 2007 Office sürümü programlarının içinde belge özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için kullanabilir.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. İçerik Türleri altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Ayarlar' ın altında Belge bilgileri bölmesi ayarları' ı tıklatın.

 4. Belge Bilgileri Panosu Şablonu bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçerik türü için tanımlanmış olan özellikleri (sütunlar) görüntüleyen bir varsayılan şablon kullanmak üzere Microsoft Office uygulamalarında varsayılan şablonu kullan'ı tıklatın.

  • Varolan özel bir şablonu kullanmak için Var olan özel şablonu (URL, UNC veya URN) kullan'ı tıklatıp, ardından şablonun konumunun yolunu yazın.

  • Varolan bir özel şablonu (XSN) karşıya yüklemek için, Kullanmak üzere var olan bir özel şablonu (XSN) karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından kullanmak istediğiniz şablonu bulmak için Gözat'ı tıklatın.

   Not: Bir şablonu bu şekilde karşıya yüklemeyi planlıyorsanız, şablonu yayımlamadan ve karşıya yüklemeden önce InfoPath'teki şablondan yayın URL'sini kaldırmanız gerekir.

  • InfoPath'te özel bir şablon oluşturmak için Yeni bir özel şablon oluştur'u tıklatın.

   Bu seçeneği belirlerseniz, InfoPath, özel pano oluşturmak için özelleştirebileceğiniz varsayılan şablonu başlatır ve görüntüler.

 5. Her Zaman Göster bölümünde, bu Belge Bilgileri Panosu'nun, bu içerik türünün ilk kez ne zaman açıldığını veya 2007 Office sürümü programında ilk kez ne zaman kaydedildiğini otomatik olarak görüntülemesini isteyip istemediğinizi belirtin.

 6. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×