Liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya açılan kutuyu doldurmak için bir Web hizmetinden gelen değerleri kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Web hizmetine yönelik bir ikincil veri bağlantısından gelen verilerle liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya açılan kutuyu doldurabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Adım 1: sorgu veri bağlantısı ekleme

Adım 2: denetimi yapılandırma

Genel Bakış

Liste kutusu, açılan liste kutusu veya açılan kutu, form şablonunuzu temel alan bir formu doldururken bir kullanıcının seçebileceği öğeleri görüntüler. Web hizmetine yönelik bir ikincil veri bağlantısından gelen verileri göstermek için bu denetim türlerini yapılandırabilirsiniz. İkincil veri bağlantısı, bu form şablonunu temel alan bir formu dolduran kullanıcıların Web hizmeti gibi dış veri kaynaklarından veri alabilmesini ya da bu dış kaynaklara veri gönderebilmesini sağlamak için form şablonuna eklediğiniz dış kaynağa yönelik herhangi bir veri bağlantısıdır.

Bir dış veri kaynağından verileri almak için ikincil veri bağlantısı form şablonunuzu bu sorguları verileri ekleyin. Sonuç olarak, Microsoft Office InfoPath veri kaynağı ikincil bir veri alanlarını ve XML Şemaları Web hizmeti için karşılık gelen grupları oluşturur. Sorgu veri bağlantısını Web hizmetinden alınan verileri alır ve bu verileri form ikincil veri kaynağı depolar. Varsayılan olarak, ikincil veri kaynağındaki verileri yalnızca kullanıcı bir ağına bağlıyken kullanılabilir. Sorgu sonuçlarını, kullanıcılarınızın bilgisayarlarda kaydedin, böylece formlarını ağa bağlı değilken verilere erişimi bulunabilir için ikincil veri bağlantısını yapılandırabilirsiniz.

Güvenlik Notu : Dış veri kaynağından önemli verileri almak için ikincil bir veri bağlantısı kullanıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verilerin yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için, bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, veriler ancak kullanıcı ağa bağlı olduğunda kullanılabilecektir.

İkincil veri kaynağındaki veri yapısının ve verilerin Web hizmetinde depolanma biçiminin eşleşmesi gerektiğinden dolayı, ikincil veri kaynağında varolan alanları veya grupları değiştirmezsiniz. Ayrıca Bkz. bölümünde veri bağlantıları ve veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuzdaki bir denetimi doldurmak amacıyla Web hizmetini kullanabilmek için önce Web hizmeti yöneticinizden aşağıdaki bilgileri edinmeniz gerekir:

 • Web hizmetinin konumu.

 • Web hizmetinin bire bir belge stili kodlaması kullandığının doğrulanması. InfoPath, yalnızca bire bir belge stili Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Veri formuna göndereceğiniz Web hizmeti işlemini adı.

 • Çevrimdışı kullanım için Web hizmetinden gelen sorgu sonuçlarını kullanıcıların bilgisayarlarında güvenli bir şekilde depolayıp depolayamayacağınız.

Sayfanın Başı

Adım 1: Sorgu veri bağlantısı ekleme

Varolan bir sorgu veri kaynağını denetim için değerleri sağlamak için kullanabileceğiniz form şablonunuzdaki yoksa, yeni bir ikincil veri bağlantısı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin. Form şablonunuzu kullanabileceğiniz bir ikincil veri bağlantısı zaten varsa, bu bölümü atlayabilir ve gidin Adım 2: denetimi yapılandırma.

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmeti'ni ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetinin konumunu yazın.

  Not : Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. İşlem seçin listesinde, verileri forma döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Veri Bağlantı Sihirbazı, Web hizmetinin şemasında bilinmeyen bir öğeyle karşılaşırsa, sihirbazın bir sonraki sayfasında ana veri kaynağına eklenecek alanları ve grupları belirlemek üzere her bir parametre için örnek değerler belirtmeniz istenebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 9. Formun ağ ile bağlantılı olmadığı durumlarda sorgu sonuçlarının kullanılabilir olmasını istiyorsanız, Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu işaretleyin.

  Güvenlik Notu : Bu onay kutusunu işaretlemek, form bu veri bağlantısını kullanırken verilerin kullanıcı bilgisayarında depolanmasını sağlar. Bu veri bağlantısından kritik veriler alıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verileri korumaya yardımcı olmak için bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, bu ikincil veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın.

 12. Formun açılırken verileri otomatik olarak almasını sağlamak için Form açıldığında verileri otomatik olarak al onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Adım 2: Denetimi yapılandırma

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Doldurmak istediğiniz liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya açılan kutuyu çift tıklatın.

 3. Veri sekmesini tıklatın.

 4. Liste kutusu girdileri öğesinin altında, Değerleri dış veri kaynağında ara seçeneğini tıklatın.

 5. Veri Kaynağı listesinden, kullanmak istediğiniz verileri içeren gruba veya alanlara sahip veri kaynağını tıklatın.

 6. Girdileri kutusunun yanındaki Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın.

 7. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, aşağıdakini yaparak hangi verilerin kullanıcıya gösterileceğini ve hangi bilgilerin dış veri kaynağına gönderileceğini belirtin.

  Kullanıcının göreceği verileri kullanıcı göndereceğiniz aynı verileri mı olduğunu belirtin

  • Bir alanı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Kullanıcının göreceği verilerin kullanıcı göndereceğiniz verilerinden farklı olduğunu belirtin

  Not : Bu senaryoda, kullanıcının göreceği veriler gruptaki alanlardan birinden gelmektedir ve kullanıcının göndereceği veriler aynı gruptaki başka bir alandadır.

  1. Bir grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda, değeri kutusunun yanındaki Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın.

  3. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, kullanıcının dış veri kaynağına göndereceği verileri içeren alanı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  4. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda, görünen ad kutusunun yanındaki Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın.

  5. Alan veya Grup Seç iletişim kutusundan, denetimde görünecek verileri içeren alanı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 8. Görüntü adı kutusundaki alan, benzer görüntü adları değerleri içeriyorsa ve yalnızca benzersiz adları görüntülemek istiyorsanız, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×