Liste kutusu veya birleşik giriş kutusu kullanarak seçenek listesi oluşturma

Liste kutusu veya birleşik giriş kutusu kullanarak seçenek listesi oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri formları Access Masaüstü veritabanlarında girerken, daha hızlı ve kolay bir değer yazmak için bir değer'den bir listeden seçmek olabilir. Bir seçenek listesi bir alana girilen değer uygun olduğundan emin olun yardımcı olur. Liste denetimi varolan verilere bağlayabilirsiniz veya denetim oluşturduğunuzda girdiğiniz sabit değerler görüntüleyebilirsiniz. Okumaya devam listesi hakkında bilgi edinmek için Access formları ve nasıl oluşturmak ve bunları özelleştirmek için kullanılabilir denetler.

Not: Bu makale, Access web uygulamaları için geçerli değildir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Liste kutusu denetimi türleri hakkında bilgi edinme

Sihirbaz kullanarak liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

Forma Arama alanı ekleyerek liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

Sihirbaz kullanmadan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

Form, Form görünümünde açıkken bir değer listesini düzenleme

Liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu özelleştirme

Liste kutusu denetimi türleri hakkında bilgi edinme

Access, formlar için iki liste denetimi sağlar:  liste kutusu ve birleşik giriş kutusu.

Liste kutusu    Liste kutusu denetimi, değerler veya seçenekler listesi görüntüler. Liste kutusu veri satırları içerir ve genellikle birkaç satırın her zaman görünür olmasını sağlayacak şekilde boyutlandırılır. Satırlarda başlıklı veya başlıksız görünebilecek bir veya daha çok sütun bulunabilir. Listede, denetimde görüntülenemeyecek kadar çok satır varsa, Access denetimde bir kaydırma çubuğu görüntüler. Kullanıcı liste kutusunda verilen seçeneklerle sınırlıdır; liste kutusunu değer girmek mümkün değildir.

Liste kutusu

Birleşik giriş kutusu    Birleşik giriş kutusu denetimi seçenek listesi sunmak için daha kısa bir yol sağlar; siz açılır oku tıklatıncaya dek liste gizli kalır. Birleşik giriş kutusu size ayrıca listede olmayan bir değer girme yeteneği sağlar. Bu şekilde, birleşik giriş kutusu denetimi metin kutusu özellikleriyle liste kutusu özelliklerini birleştirir.

Birleşik giriş kutusu (açılır liste) kullanma

1. Açılır listeyi görüntülemek için oku tıklatın.

2. Açılır listede bir seçeneği tıklatın.

Liste kutuları ve birleşik giriş kutuları bağlanabilir veya denetimleri ilişkisiz. Bu denetimler kendiniz yazın veya değerleri tablo veya sorgu bakabilir sabit bir listede değer bakabilirsiniz. İlişkili liste kutusu veya birleşik giriş kutusu değerleri tablo veya sorgu arayan oluşturmak için form yabancı anahtar alanı veya Arama alanıiçeren bir kayıt kaynağı üzerinde dayanır emin olun. Liste kutusu veya birleşik giriş kutusunda verileri formdaki verilere bağlanmak için gerekli olan ilişkiler oluşturma olanak sağlar.

Sihirbaz kullanarak liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Not: Buradaki yordamda, formun bir tablo veya sorguyla ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Form ilişkili değilse, adımlardan bazıları geçerli değildir. Formun bir tablo veya sorguyla ilişkili olup olmadığını belirlemek için, F4 tuşuna basarak özellik sayfasını görüntüleyin. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Kayıt Kaynağı özellik kutusu formun ilişkili olduğu tablo veya sorguyu görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda düğme görüntüsü Denetim Sihirbazları Kullan öğesininseçildiğinden emin olun.

 3. Liste Kutusu Resim yazısı 4 aracını veya Açılan Kutu düğme görüntüsü aracını tıklatın.

 4. Formda, liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

  • Seçiminize bağlı olarak, Liste Kutusu Sihirbazı veya Açılan Kutu Sihirbazı başlar.

 5. Sihirbaz denetim için değerleri nasıl almak istediğinizi sorduğunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kayıt kaynağındaki geçerli verileri görüntülemek istiyorsanız, Liste kutusu değerleri tablo veya sorgudan alsın seçeneğini tıklatın.

  • Nadiren değişecek bir sabit değerler listesi görüntülemek istiyorsanız, İstediğim değerleri ben yazacağım seçeneğini tıklatın.

  • Denetimin veri giriş aracı işlevi görmek yerine bulma işlemi gerçekleştirmesini istiyorsanız, Formumda, liste kutumda/birleşik giriş kutusunda seçtiğim değere göre bir kayıt bul seçeneğini tıklatın. Bu, kullanıcının girdiği değere bağlı olarak bulma işlemi gerçekleştiren ilişkisiz bir denetimle katıştırılmış bir makro oluşturur.

 6. Değerlerin nasıl görüneceğinin belirtilmesi konusundaki yönergeleri izleyin.

 7. Sihirbazın ilk sayfasındaki ilk iki seçenekten birini seçtiyseniz, sihirbaz bir değer seçtiğinizde Access'in ne yapmasını istediğinizi sorar. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • bağlantısı çözülmüş denetim oluşturmak için, Daha sonra kullanmak üzere değeri anımsa seçeneğini tıklatın. Bu, kullanıcı o değeri değiştirinceye veya formu kapatıncaya dek Access'in seçilen değeri saklayacağı, ancak bir tabloya yazmayacağı anlamına gelir.

  • ilişkili denetim oluşturmak için Değeri bu alanda sakla seçeneğini tıklatın ve ardından denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

 8. Sonraki seçeneğini tıklatın ve denetim için bir etiket girin. Bu etiket, denetimin yanında görüntülenir.

 9. Son'u tıklatın.

Forma Arama alanı ekleyerek liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

Forma, Arama alanı ekleyerek ilişkili liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturabilirsiniz.

 1. Tabloda Arama alanı oluşturma. Oluşturduğunuz Arama alanı çok değerli olabilir veya tek bir değer içerebilir.

  Arama alanları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Birden çok değer saklamanıza olanak veren arama alanı ekleme veya bu alanı değiştirme başlıklı makaleye bakın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama alanı içeren bir kayıt kaynağını temel alan yeni bir form oluşturun. Örneğin, Gezinti Bölmesi'nde, Arama alanını içeren bir tablo veya sorguyu seçin ve Oluştur sekmesinde, Formlar grubunda Form'u Resim yazısı 4 tıklatın.

   Access Arama alanı için otomatik olarak birleşik giriş kutusu oluşturur.

  • Forma liste kutusu veya birleşik giriş kutusu ekleme:

   1. Tasarım görünümünde, Arama alanı içeren bir kayıt kaynağını temel alan bir form açın.

   2. Alan Listesi bölmesi görünmüyorsa, görüntülemek için ALT+F8 tuşlarına basın.

   3. Arama alanını çift tıklatın veya Alan Listesi bölmesinden forma sürükleyin. Access otomatik olarak alana bağlı bir birleşik giriş kutusu oluşturur.

    İpucu: Birleşik giriş kutusunu liste kutusu olarak değiştirmek (veya tam tersi) için denetimi sağ tıklatın, kısayol menüsünde Yeni Değer'i tıklatın ve ardından istediğiniz denetim türünü tıklatın.

Sihirbaz kullanmadan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturma

Sihirbaz kullanmadan bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusu oluşturduğunuzda, denetimin birçok özelliğini kendiniz ayarlarsınız. Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi isterseniz, uygun özellik kutusunu tıklatıp F1'e basın.

 1. Tasarım görünümünde bir form açın.

 2. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Kullan'ın seçili olmadığından emin olun.

  Resim yazısı 4

 3. Liste Kutusu Resim yazısı 4 aracını veya Açılan Kutu düğme görüntüsü aracını tıklatın.

 4. Varsayılan boyutta bir denetim oluşturmak için formun içini tıklatın veya denetimi tıklatıp istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

 5. Denetim hala seçili durumdayken, özellik sayfasını açmak için F4'e basın.

 6. Aşağıdaki tablodan yardım alarak Satır Kaynak Türü ve Satır Kaynağı özelliklerini ayarlayın.

Bunu yapmak için...

Satır Kaynak Türü özelliğini şu şekilde:

Satır Kaynağı özelliğini de şu şekilde ayarlayın:

Bir tablo veya sorgudan değerler ya da bir SQL deyiminin sonuçlarını gösterme

Tablo/Sorgu

Açılır listede, liste kutusunda veya birleşik giriş kutusunda görünmesini istediğiniz değerleri içeren tablo veya sorguyu seçin.

– veya –

SQL deyimi girin.

– veya –

Özellik sayfasının veri sekmesinde, Sorgu Oluşturucusu'nu açmak için Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için basit bir seçme sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

Sabit değer listesi gösterme

Değer Listesi

Değerleri noktalı virgülle (;) ayırarak bir sabit değerler listesi girin. Örneğin, Kuzey;Güney;Doğu;Batı

– veya –

Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu açmak için, özellik sayfasının Veri sekmesinde, Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın ve öğeleri ayrı satırlara yazın.

Tablo veya sorgudan alan listesi gösterme

Alan Listesi

Açılır listede, liste kutusunda veya birleşik giriş kutusunda görünmesini istediğiniz alan adlarını içeren tablo veya sorguyu seçin.

 1. Denetimde birden çok sütunun görünmesini istiyorsanız, Sütun Sayısı özellik kutusunu tıklatın ve istediğiniz sütun sayısını yazın. Sütun genişliklerini ayarlamak için Sütun Genişlikleri özelliğini ayarlayın. Özelliklerin her biri hakkında daha fazla bilgi için, imleci özellik kutusuna götürüp F1 tuşuna basın.

 2. Access'in seçtiğiniz değeri saklamasını istiyorsanız, Denetim Kaynağı özellik kutusunu tıklatın ve liste kutusunu ve birleşik giriş kutusunu bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Form, Form görünümünde açıkken bir değer listesini düzenleme

Liste kutunuzun veya birleşik giriş kutunuzun Satır Kaynak Türü özelliği Değer Listesi olarak ayarlandıysa; form, Form görünümünde açıkken değer listesini düzenleyebilirsiniz. Üstelik ne zaman listede değişiklik yapmanız gerekse Tasarım görünümüne veya Düzen görünümüne geçmeniz, özellik sayfasını açmanız ve denetimin Satır Kaynağı özelliğini düzenlemeniz gerekmez. 

Not: Değer listesini düzenlemek için, liste kutusu veya birleşik giriş kutusunun Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver özelliğinin Evet olarak ayarlanması gerekir.

Form görünümünde değer listesini düzenleme

İşaretçiniz bir liste kutusuna veya birleşik giriş kutusuna girdiğinde (kutuyu tıklatarak), listenin altında bir düğme görünür.

Liste Öğelerini Düzenle düğmesi içeren birleşik giriş kutusu

 1. Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu açmak için düğmeyi tıklatın.

 2. Her öğeyi ayrı bir satırda tutarak liste öğelerini düzenleyin.

 3. Yeni kayıtlar için varsayılan değer seçmek üzere, Varsayılan Değer kutusundaki açılır oku tıklatın ve ardından istediğiniz değeri tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Değer listesinin Form görünümünde düzenlenmesini önleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü'nü veya Düzen görünümünü'nü tıklatın.

 2. Denetimi seçmek için tıklatın ve ardından özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver özelliğini Hayır olarak ayarlayın.

 4. Dosya'yı ve sonra Kaydet'i tıklatın veya Ctrl+S tuşlarına basın Düğme resmi .

Değer listesini düzenlemek için farklı bir form belirtme

Varsayılan olarak, Access değer listesini düzenlemek için yerleşik bir form sağlar. Bu amaç için kullanmayı tercih ettiğiniz başka bir formunuz varsa, formun adını Liste Öğelerini Düzenleme Formu özelliğine aşağıdaki şekilde girebilirsiniz:

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü'nü veya Düzen görünümü'nü tıklatın.

 2. Denetimi seçmek için tıklatın ve ardından özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik sayfasının Veri sekmesinde Liste Öğelerini Düzenleme Formu özellik kutusundaki açılır oku tıklatın.

 4. Değer listesini düzenlemek için kullanmak istediğiniz formu tıklatın.

 5. Dosya'yı ve sonra Kaydet'i tıklatın veya Ctrl+S tuşlarına basın Düğme resmi .

Liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu özelleştirme

Form Tasarım görünümünde açıkken, liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun seçili olduğundan emin olun ve ardından denetimin özellik sayfasını açmak için F4'e basın. Daha sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Liste kutusunda veya birleşik giriş kutusunda sıralama düzenini değiştirme    Liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu oluşturmak için sihirbaz kullandıysanız, Access listeyi oluşturan satırları ilk görünür satıra otomatik olarak sıralar. Farklı bir sıralama düzeni belirtmek istiyorsanız veya denetimin Satır Kaynağı özelliğini kaydedilmiş bir sorguya ayarladıysanız, aşağıdaki yordamı kullanın.

  • Veri sekmesini tıklatın ve ardından Satır Kaynağı özellik kutusunu tıklatın.

  • Sorgu Oluşturucusu'nu açmak için, özellik sayfasının Veri sekmesinde, Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

  • Sıralamak istediğiniz sütunun Sırala satırında, istediğiniz sıralama düzenini belirtin.

 • Liste kutusu veya birleşik giriş kutusundan bir sütun bağlama   

  Liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun İlişkili Sütun özellik kutusunda, liste kutusu veya birleşik giriş kutusundaki sütunun konumuna karşılık gelen bir numara belirtin. Örneğin, liste kutusu veya birleşik giriş kutusundaki ilk sütunu Denetim Kaynağı özelliğinde belirtilmiş olan temel alanla ilişkilendirmek için 1 yazın. Sütunları sayarken gizli sütunları da dahil edin.

  İlişkili Sütun özelliğini 0'a ayarlarsanız, Access sütunlardan birindeki bir değer yerine liste dizinini kaydeder. Bu, liste değeri yerine bir dizi sayı saklamak istediğinizde yararlıdır.

 • Formdaki bir liste kutusunda veya birleşik giriş kutusunda yer alan bir sütunu gizleme   

  • Sütun Genişlikleri özellik kutusuna gizlemek istediğiniz sütun veya sütunlar için 0 değerini girin.

   Örneğin, 0,5" genişliğinde ÜreticiNo sütunu ve 2" genişliğinde ÜreticiAdı sütunu içeren, ilişkili, iki sütunlu bir birleşik giriş kutunuz olduğunu varsayalım. ÜreticiNo sütunu listedeki ilk sütundur, bu nedenle Sütun Genişlikleri özelliği 0,5";2" şeklinde ayarlanmıştır. ÜreticiNo sütununu gizlemek için Sütun Genişlikleri özelliğini 0";2" şeklinde ayarlayın. ÜreticiNo Sütunu gizli de olsa, ilişkili sütun olarak kalabilir.

 • Not: Birleşik giriş kutusunda, liste görüntülenmediğinde birleşik giriş kutusunun metin kutusu bölümünde, görünür durumdaki ilk görünür sütun görüntülenir. Örneğin, önceki örnekte ÜreticiNo sütunu gizlendiğinden Üretici Adı sütunu görüntülenirdi. ÜreticiNo sütunu gizlenmemiş olsaydı, ÜreticiAdı sütunu yerine bu sütun görüntülenirdi.

 • Form üzerindeki birleşik giriş kutusuna sütun başlığı ekleme   

  • Sütun Başları özellik kutusunda, sütun başlıklarını görüntülemek için Evet'i tıklatın. Birleşik giriş kutularındaki başlıklar yalnızca liste açık olduğunda görünür.

   Birleşik giriş kutusu veya liste kutusu bir kayıt kaynağını temel alıyorsa, Access kayıt kaynağındaki alan adlarını sütun başlıkları olarak kullanır. Birleşik giriş kutusu veya liste kutusu bir sabit değer listesine dayalı olan, Access veri (Satır kaynağı özelliğini) değer listesindeki ilk n öğelerini sütun başlıkları olarak n nerede kullanılıyorsa = Sütun sayısı özelliği sayı ayarlayın.

 • Bir form üzerindeki birleşik giriş kutusunun yazarken doldur özelliğini devre dışı bırakma   

  • Otomatik Genişlet özellik kutusunda Hayır'ı tıklatın.

   Otomatik Genişlet özelliği Hayır olarak ayarlandığında, listeden bir değer seçmeniz veya tüm değeri yazmanız gerekir.

 • Form üzerindeki birleşik giriş kutusunun liste kutusu bölümünün genişliğini ayarlama   

  • Liste Genişliği özellik kutusunda, (Windows Denetim Masasında ayarlanan) geçerli ölçü birimini kullanarak istediğiniz genişliği girin. Varsayılan dışında bir ölçü birimini kullanmak için, bir ölçü belirteci belirtin. Örneğin, 2 cm. girin. Kaydırma çubuğu için yeterli yer bıraktığınızdan emin olun.

   Birleşik giriş kutusunun liste kutusu bölümü metin kutusu bölümünden daha geniş olabilir ancak daha dar olamaz. Varsayılan ayar (Otomatik) liste kutusunu birleşik giriş kutusunun metin kutusu bölümüyle aynı genişliğe getirir.

 • Form üzerindeki bir birleşik giriş kutusu içinde görüntülenecek en fazla satır sayısını belirleme   

  • Satırları Listele özellik kutusunda bir sayı girin.

   Gerçek satır sayısı Satırları Listele özelliğinde belirtilmiş olan sayıyı aşıyorsa, birleşik giriş kutusunda dikey bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

 • Bir formdaki birleşik giriş kutusu girişlerini birleşik giriş kutusunun liste bölümü ile sınırlama   

  • Listeye Sınırla özellik kutusunda Evet'i tıklatın.

   Not: 

  • Birleşik giriş kutusunda görüntülenen ilk sütun ilişkili sütun değilse, Access, Listeye Sınırla özelliği Hayır olarak ayarlansa bile listeye girişleri sınırlandırır.

  • Listeye Sınırla özelliği Hayır'a ayarlanırsa, listede olmayan bir giriş girdiğinizde, birleşik giriş kutusu ilişkiliyse, giriş temel alan içinde saklanır, ancak listeye eklenmez. Listeye yeni girişler eklemek için Listede Yokken özelliğini ve Listede Yok olayını kullanın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×