Liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışı ekleme veya değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Belgeler veya öğeler üzerinde kullanılabilir yapılabilmesi için iş akışlarının bir listeye, kitaplığa veya içerik türüne eklenmesi gerekir.

Bu makalede

İş akışları ne tür var mı?

İş akışı ilişkisi iş akışının kullanılabilirliği nasıl etkilediğini

Ekleme veya bir liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışını değiştirme

Ne tür iş akışları kullanılabilir?

Microsoft Office SharePoint Server 2007, ortak iş süreçlerini desteklemek üzere tasarlanan önceden tanımlanmış bazı iş akışlarını içerir.

Önceden tanımlanmış iş akışları

Önceden tanımlanmış Office SharePoint Server 2007 akışlarında ortak iş süreçlerini çeşitli adresi. Bu iş akışları site koleksiyonunuz için etkinleştirdiyseniz, liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışlarıekleyebilirsiniz. Birkaç onayı, Görüş Topla ve İmzaları Topla iş akışları, gibi önceden tanımlanmış iş akışları, bunlar belge kitaplıklarında otomatik olarak kullanılabilir olduğu anlamına gelir belge içerik türü ile preassociated.

Önceden tanımlanmış bu iş akışlarının her biriyle nasıl çalışıldığı konusunda daha fazla bilgi için Ayrıca Bakınız bölümündeki bağlantılara bakın.

Özel iş akışları

Kuruluşunuzun ek iş akışlarına gereksinimi varsa, bunların bir sunucu yöneticisi tarafından yüklenmesi ve siteniz için etkinleştirilmesi gerekir.

Özel iş akışları için Office SharePoint Server 2007oluşturulabilir iki yolu vardır:

 • Profesyonel yazılım geliştiriciler Visual Studio 2005 uzantıları için Windows Workflow Foundation kullanarak iş akışları oluşturabilir     Bu iş akışları özel kod ve iş akışı etkinlikleri kapsar. Özel iş akışları profesyonel geliştirici oluşturduktan sonra Sunucu yöneticiniz bunları birden fazla sitede dağıtabilirsiniz.

 • Web tasarımcılar Kodsuz iş akışları kullanılmak üzere belirli bir liste veya kitaplık Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi bir Web tasarım programı kullanarak tasarlayabilirsiniz.     Bu iş akışları kullanılabilir iş akışı etkinlikleri listesinden oluşturulur ve iş akışının oluşturduğu Web Tasarımcısı iş akışları doğrudan listeye veya kitaplığa bunların nerede kullanılacak dağıtabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İş akışı ilişkisi, iş akışının kullanılabilirliğini nasıl etkiler?

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında oluşturulmuş kodsuz bir iş akışının doğrudan kullanılacağı listeye veya kitaplığa dağıtılabilmesine rağmen, belirli bir konumdaki belgeler veya öğeler için kullanılabilmesini sağlamak üzere, sunucuya yüklenen özel iş akışının liste, kitaplık veya içerik türüne eklenmesi gerekir. Liste, kitaplık veya içerik türüne iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmalısınız. Çoğu durumda, bu görevi site yöneticileri veya belirli listeleri veya kitaplıkları yöneten kişiler yerine getirir.

Sitede iş akışının kullanılabilmesi, eklendiği yere göre değişiklik gösterir:

 • İş akışını doğrudan listeye veya kitaplığa eklerseniz, yalnızca bu liste veya kitaplıktaki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını liste içerik türüne (belirli bir liste veya kitaplığa eklenmiş olan site içerik türünün bir örneğine) eklerseniz, yalnızca bu içerik türünün ilişkilendirildiği liste veya kitaplıkta bu içerik türündeki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını site içerik türüne eklerseniz, iş akışı bu site içerik türünün bir örneğinin eklenmiş olduğu tüm liste ve kitaplıklarda bu içerik türündeki öğelerin tümü için kullanılabilir. İş akışının site koleksiyonundaki listeler veya kitaplıkların tümünde belirli bir içerik türündeki öğeler için genel olarak kullanılabilir olmasını istiyorsanız, bu sonuca ulaşmanın en etkili yolu söz konusu iş akışını doğrudan site içerik türüne eklemektir.

Sayfanın Başı

Liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışı ekleme veya değiştirme

İş akışı eklemeye çalışmadan önce, siteniz için hangi iş akışlarının yüklendiğini ve etkinleştirildiğini belirlemek için sunucu yöneticinizle görüşün. Office SharePoint Server 2007 uygulamasına eklenen önceden tanımlanmış iş akışlarından birinin nasıl eklendiği veya değiştirildiği konusunda daha fazla bilgi almak için Ayrıca Bakınız bölümündeki bağlantılara bakın.

Liste, kitaplık veya içerik türüne bir iş akışı eklediğinizde, çeşitli seçenekleri belirterek, iş akışını belirli konumu için özelleştirebilirsiniz:

 • İş akışının bu örneğinin adı

 • İş akışıyla ilgili görevlerin depolandığı görev listesi

 • İş akışıyla ilgili tüm olayları kaydeden geçmiş listesi

 • İstediğiniz iş akışı başlatma yöntemi

 • Tek tek iş akışlarına özgü ek seçenekler (Örneğin: görevlerin nasıl katılımcılara yöneltildiği, hangi durumların iş akışını tamamladığı ve iş akışı başarıyla tamamlandıktan sonra hangi eylemlerin gerçekleştiği.)

Liste, kitaplık veya içerik türüne yeni bir iş akışı eklemek veya zaten bir listeyle ilişkili olan bir iş akışının ayarlarını değiştirmek için aynı adımları uygularsınız.

 1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz liste, kitaplık veya içerik türünün İş Akışı Ekle sayfasını veya İş Akışını Değiştir sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste veya kitaplık için:

   1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

   2. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

    Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

   3. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Liste içerik türü için:

   1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz liste içerik türünün örneğini içeren listeyi veya kitaplığı açın.

   2. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

    Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

   3. İçerik Türleri altında, içerik türünün adını tıklatın.

    Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü gösterilmez.

   4. Ayarlar'ın altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Site içerik türü için:

   1. Site koleksiyonunda, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü için giriş sayfasında Site Ayarlarıüzerine gelin ve Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

   2. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

   3. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın ve ardından İş akışı ayarları'nı tıklatın.

    Not: Bu liste, kitaplık veya içerik türüne zaten iş akışları eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasına götürür ve İş Akışı Ekle sayfasına gitmek için İş akışı ekle'yi tıklatmanız gerekir. Bu liste, kitaplık veya içerik türüne önceden iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekle sayfasına götürür.

 1. İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında, İş akışı ekle'yi veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İş akışı ekliyorsanız, İş Akışı Ekle sayfasında, İş akışı bölümünde, kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunun adını tıklatın.

  • Bir iş akışının ayarlarını değiştiriyorsanız, İş Akışını Değiştir sayfasında, aşağıdaki adımlara uygun olarak değiştirmek istediğiniz ayarları değiştirin.

 3. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

  1. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görevler listesi belirtin.

   Notlar: 

   • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

   • Bu iş akışının görevlerinde genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz önemli veya gizli veriler varsa, yeni bir görev listesi oluşturmalısınız.

   • Kuruluşunuzda birçok iş akışı olacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse, yeni görev listesi oluşturmalısınız. Bu durumda, her iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 4. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Not: Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir geçmiş listesi oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzda çok sayıda iş akışı bulunacaksa, her bir iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 5. Başlatma Seçenekleri bölümünde, bir iş akışının nasıl, ne zaman veya kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Notlar: 

  • Belirli seçenekler seçmiş olduğunuz iş akışı şablonu tarafından desteklenmiyorsa kullanılamaz.

  • Öğeni önemli sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğinin kullanılabilmesi için kitaplık için önemli ve önemsiz sürüm oluşturma desteğinin etkinleştirilmesi ve seçtiğiniz iş akışı şablonunun içerik onaylama amacıyla kullanılabilmesi gerekir.

 6. Bu iş akışını bir site içerik türüne ekliyorsanız, bu iş akışını, Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

  Not: Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümü, yalnızca site içerik türleri için İş Akışı Ekleme sayfasında görüntülenir.

 7. İş akışınız için kullanılabilen ek özelleştirme seçenekleri varsa, İleri'yi tıklatıp, ardından iş akışınız için Özelleştir sayfasında istediğiniz seçenekleri belirtin.

  Önceden tanımlanmış bu iş akışlarının her birinin nasıl özelleştirildiği konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için Ayrıca Bakınız bölümündeki bağlantılara bakın.

 8. İş akışınız için kullanılabilen ek özelleştirme seçenekleri yoksa Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×