Liste öğesi ekleme, düzenleme veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Windows SharePoint Services siteleri çeşitli listeler içerebilir;  bunlar kişiler ve takvimlerden duyurulara ve sorun izleme listelerine kadar çeşitlilik gösterir. Güncelleştireceğiniz listenin türü ne olursa olsun, liste öğeleri ekleme, düzenleme ve silme işlemleri benzerdir.

Bir listede öğe eklemek, düzenlemek veya silmek için, listeye katkıda bulunma izniniz olması gerekir. Daha fazla bilgi için, sitenizin sahibine veya yöneticisine başvurun.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Listeye öğe ekleme

E-posta göndererek öğe ekleme

Bir listede öğe düzenleme

Bir listedeki bir öğeyi silme

Listeye öğe ekleme

Bazı listelerde Windows SharePoint Services sitesine Web sayfalarında temel binalar taşlarıdır Web Bölümleri görünebilir. Örneğin, duyuruları, Takvim ve bağlantılar listeler Web bölümlerinde varsayılan giriş sayfasında görünür. Liste Web Bölümü'nde görüntülendiğinde, liste açmadan öğeler listesine ekleyebilirsiniz. Daha fazla öğe listeye ekle bağlantısını görmüyorsanız, listenin açmanız gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listenizi bir Web Bölümü'nde görünüyorsa, bağlantı, daha fazla öğe Yeni duyuru Ekle veya Yeni olay Eklegibi eklemek için kullanabileceğiniz Web Bölümü'nde görebilirsiniz. Yeni Öğe Ekle'yitıklatın ve ardından adım 3'e atlayın.

  • Liste zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta panonun adını tıklatın.

   Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin adını tıklatın.

   1. Yeni menü Yeni menüsü oku tıklatın ve sonra Yeni öğe türügibi Yeni öğe' yi tıklatın.

    Listeye başka içerik türleri eklendiyse, Yeni Destek Sorunu veya Yeni Satıcı gibi başka seçenekler de görüntülenir.

   İpucu: Listeniz için varsayılan öğe türü olacak bir öğe oluşturmak için, Yeni'yi tıklatın. Yalnızca Yeni Öğe görünüyorsa, listeniz için varsayılan budur.

 2. Liste öğesiyle ilgili bilgileri girin. Gerekli olan bilgilerin yanında kırmızı yıldız işareti vardır.

 3. Liste öğesine dosya eklemek için, Dosya Ekle'yi tıklatın, Gözat'ı tıklatarak dosyanın konumunu gösterin ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Listenizin nasıl ayarlanmış olduğuna bağlı olarak, liste öğelerinde eklere izin verilmeyebilir.

  • Listenize birden fazla içerik türü eklenmişse, Yeni menüsünde başka seçenekleriniz de olabilir.

İpucu: Listenizin nasıl ayarlanmış olduğuna bağlı olarak, liste öğelerinizi düzenlemek için klasör oluşturma olanağınız bulunabilir. Klasör eklemek için, Yeni menüsünde Yeni Klasör'ü tıklatın. Sabit diskinizde Microsoft Windows yüklüyse, Windows Gezgini'ni açarak listeyi düzenleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

E-posta göndererek öğe ekleme

Siteniz için e-posta yoluyla içerik alma olanağı etkinleştirilmişse, tartışma panoları, duyurular ve takvimler, e-posta gönderilerek öğe eklenebilecek şekilde ayarlanabilir. Web günlüğü açıklamalar gönderilemese de, web günlükleri e-posta yoluyla gönderilebilir. Diğer listeler, e-posta işleyicileri adı verilen özel çözümler sayesinde, e-posta alacak şekilde ayarlanabilir.

Bir listeye e-posta gönderebilmeniz için önce, listenin e-posta alacak şekilde ayarlanmış olup olmadığını öğrenmeniz ve adresini almanız gerekir.

 1. Listenin e-posta adresini almak için, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • E-posta programınızın adres defterine bakın. E-posta adresi burada yoksa, adresi, listeyi ayarlayan kişiden almanız gerekir. Böylece, ileride daha kolay bulabilmek için e-posta programınızın kişiler listesine ekleyebilirsiniz.

  • Liste başlığının hemen altında görünen liste açıklamasını görüntüleyin. Sitenizin sahibi takvimin e-posta adresini liste açıklamasına eklemiş olabilir.

  • Listenin e-posta adresi liste açıklamasında görünmüyorsa ve liste ayarlarını görüntüleme izniniz varsa, listenin e-posta ayarlarını görüntüleyin:

   1. Liste zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta panonun adını tıklatın.

    Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin adını tıklatın.

   2. Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Liste ayarları' nı tıklatın.

   3. Listenin e-posta alma olanağı etkinleştirilmişse, e-posta adresi Bilgileri Listele'nin altında, E-posta Adresi'nin yanında görüntülenir.

  • Liste öğesini e-posta iletisi olarak göndermek için, SharePoint grubunuzun e-posta adresini kullanın. Kuruluşunuzun, üyelerin bir birine e-posta göndermesine olanak sağlayan, SharePoint grubu adında kendi e-posta listesi olabilir. Grubun üyelerine e-posta gönderdiğinizde iletilerdeki eklerin Windows SharePoint Services 3.0 sitenize otomatik olarak eklenmesi için, SharePoint grubunun adresi liste ve kitaplık adresleri içerebilir.

   1. E-posta uygulamanızda, göndermek istediğiniz öğeyi aşağıdaki yollardan biriyle hazırlayın:

    • Tartışma öğesi göndermek veya ekip web günlüğüne öğe postalamak için, içeriğinizi iletinin gövdesine ekleyin.

    • Takvim öğesi göndermek için, e-posta veya takvim uygulamanızdan bir toplantı isteği veya randevu gönderin.

    • Resim, form veya belge göndermek için, söz konusu öğeyi iletinize ek olarak ekleyin.

    • Standart bir e-posta iletisi veya yanıtı göndermek için, tüm e-posta iletilerinde yaptığınız gibi içeriğinizi iletinin gövdesine ekleyin.

 2. Kime veya Bilgi kutusuna, listenin adresini girin. SharePoint grubunuzda liste zaten varsa, bunun yerine SharePoint grubunun e-posta adresini girin.

 3. İletiyi gönderin Çoğu e-posta uygulamasında, iletiyi göndermek için Gönder'i tıklatırsınız.

Not: Bir SharePoint sitesine e-posta kullanarak takvim öğesi gönderirseniz, toplantı değiştiği takdirde toplantınızın katılımcılarına bildirmeniz gerekir. SharePoint sitesinde toplantı ayrıntılarını değiştirirseniz, toplantı güncelleştirmeleri ve iptalleri SharePoint sitesinden otomatik olarak gönderilmez.

Sayfanın Başı

Listede öğe düzenleme

 1. Liste zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta panonun adını tıklatın.

  Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

  • Bir öğeyi veri sayfası görünümünde düzenlemek için, öğeyi doğrudan veri sayfasında düzenleyin ya da verileri düzenlemek üzere bir elektronik tablo veya veritabanı programına verin.

   Veri Sayfası görünümü Microsoft Office Access 2007gibi bir Windows SharePoint Services ile uyumlu veri sayfası programı, bilgisayarınızda yüklü gerekir.

  • Bir takvimin grafik görünümünde bir etkinliği düzenlemek için, takvimde öğeyi tıklatın ve Öğe Düzenle'yi tıklatın. Yinelenen bir etkinliğin tüm yinelenmelerini düzenlemek için, Serileri Düzenle'yi tıklatın.

  • Bir anket yanıtını düzenlemek için, yanıtları, genel yanıt görünümde değil, bir listede görüntülemeye dikkat edin. Öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

  • Gantt görünümünde bir öğeyi düzenlemek için, grafik görünümün altındaki listede öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Yanıtı Düzenle'yi tıklatın.

 3. İstediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Tamam'ı tıklatın. Ankette ise bunun yerine Son'u tıklatın.

Not: Liste sürümleri izleyecek şekilde ayarlanırsa, bir liste öğesini her düzenlemenizde liste öğesinin yeni bir sürümü oluşturulur. Liste öğesinin nasıl değiştiğini geçmişinde görüntüleyebilir ve yeni bir sürümde yanlışlık yaparsanız önceki bir sürümünü yükleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Listede öğe silme

 1. Liste zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta panonun adını tıklatın.

  Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste öğesinin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Öğeyi Sil'i tıklatın.

   Bir Gantt görünümünde, grafik görünümün altındaki listede öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Öğeyi Sil'i tıklatın.

   Bir ankette, yanıtları, genel yanıt görünümde değil, bir listede görüntülemeye dikkat edin. Öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da Öğeyi Sil'i tıklatın.

  • Veri sayfası görünümünde bir öğeyi silmek için, öğeyi doğrudan veri sayfasında silin ya da verileri bir veritabanı veya elektronik tablo programına verip burada silin.

   Veri Sayfası görünümü Microsoft Office Access 2007gibi bir Windows SharePoint Services ile uyumlu veri sayfası programı, bilgisayarınızda yüklü gerekir.

  • Bir takvimin grafik görünümünden bir etkinliği silmek için, takvimde öğeyi tıklatın ve Öğeyi Sil'i tıklatın. Yinelenen bir öğeyi silmek için, Serileri Düzenle'yi tıklatın ve sonra Öğeyi Sil'i tıklatın.

 3. Uyarı görüntülendiğinde öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek veya silmek istediğinizden eminseniz, Tamam'ı tıklatın.

Not: Bir liste öğesini sildiğiniz zaman, sitenin Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilir ve yöneticiniz sitenizi farklı şekilde ayarlamamışsa, gerekirse öğe buradan geri yüklenebilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×