Liste öğeleri ekleme, düzenleme veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint site listeleri, kişiler, takvimler, duyuruları ve sorunları izleme gibi çeşitli içerebilir. Liste türü ne olursa olsun, ekleme, düzenleme veya liste öğelerini silmek için işlem benzer. Listenizi metin, sayı, seçim, para birimi, tarih ve saat, arama, Evet/Hayır içerebilir ve hesaplanan sütunları. Liste öğesi destekleyici sayılar ve arka plan bilgileri içeren bir belgeyi içeren bir elektronik tablo gibi ek ayrıntılar sağlamanızı dosyaları ekleyebilirsiniz. Tam listesi silmek için ekleme, değiştirme veya bir liste veya kitaplık sayfada silmekonusuna bakın.

Not: Ekleme, düzenleme veya listedeki öğeleri silmek için listeye katkıda bulunma izniniz olmalıdır. Liste öğeleri ekleme veya düzenleme seçeneğini görmüyorsanız, SharePoint yöneticinize veya Yöneticisi başvurun.

30 Kasım 2016 Müşteri geri bildirimitakdir güncelleştirildi.

Sayfaya bir liste ekleme

 1. Listesi eklemek istediğiniz sayfada, Sayfa ' yı tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın. Sayfa sekmesini görmüyorsanız, Office 365 Ayarlar düğmesi Ayarlar' ı tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

  Sayfayı Düzenleme

  Not: Düzenle komutu görünmüyorsa veya devre dışıysa, muhtemelen sayfayı düzenleme izniniz yoktur. Yönetici veya yönetici başvurun.

  Notlar: 

  • Office 365 veya SharePoint_online ekranınızı şu örneklerden farklı görünüyor? Bu durumda, bu makaledeki adımları Klasik SharePoint'e dönüş tıklatabilirsiniz. Klasik deneyimine ayarı oturumunun bağımlı olduğu ve yöneticiniz yapılandırır sürece kalıcı değildir. Geri almak için tüm tarayıcı pencerelerini kapatın, tarayıcı yeniden açın ve yeniden oturum Office 365 ve SharePoint.

  • Liste veya site sahibi veya Yöneticisi olduğunuzdan, varsayılan deneyimi ayarlamak için anahtarı yeni veya Klasik belge kitaplıklarını için varsayılan adımlara bakın. Liste ayarlarıyerine Kitaplık Ayarları' ı isteyeceksiniz karşın adımlar aynıdır.

 2. Sayfada görüntüleme listesi Ekle ' yi tıklatın ve sonra Uygulama bölümüistediğiniz yeri tıklatın.

 3. Liste için Uygulama bölümü seçin ve Ekle'yitıklatın.

 4. Sayfayı düzenlemeyi bitirdiğinizde, Kaydet' i tıklatın. Sitenizi nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, taslak olarak Kaydet veya Kaydet ve Yayımlaseçeneğini olabilir.

Önemli: Bir sayfaya bir liste eklemek için sayfayı düzenlemek için izinler sahip olmanız gerekir. Genellikle site için Üyeler grubundaki olmak zorunda anlamına gelir. Bazı sayfaların--Örneğin, Site içeriği sayfasında düzenlenemez.

Listeye öğe ekleme

Öğe listesi, liste görünümünde tek tek öğeleri veya hızlı düzenleme Görünümü'nde birden çok öğe eklemek için iki yol vardır.

 1. Öğe eklemek istediğiniz listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. + Yeni öğe listesinin üstündeki bağlantısını tıklatın.

  Not: Bir site görünüm ve gezinti alanı bakımından önemli ölçüde değiştirilebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız yöneticinizle görüşün.

 3. Liste öğesi bilgilerini girin.

  • * Yanında bir yıldız işareti içeren bir sütunu (alanı) uygulamasına veri girmeniz gerekir.

  • Düzen sekmesinde, Eylemler grubunda, liste öğesi için bir dosya veya klasörü eklemek için Dosya Ekle'yitıklatın ve dosyayı bulmak için Gözat ' ı tıklatın. Tuşunu basılı tutunCTRLbirden fazla dosya eklemek için dosyaları seçerken anahtar.

   Şerit üzerindeki bir sekmeyi Dosya Ekle'yi vurgulanmış düzenleyin.

   ' ı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Dosya Ekle komutu kullanılamıyorsa, listenizi ekleri desteklemez.

  • Listeye bağlı olarak, şeritteki Özel Komutlar sekmesinde ek komutlar kullanılabilir.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Hızlı düzenleme Görünümü'nde birden çok öğe ekleme

 1. Öğe eklemek istediğiniz listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. Listesinin en üstündeki Düzenle ' yi tıklatın. Liste sekmesinin Hızlı Düzenle komutunu seçme olarak aynı şeydir.

  Listeye satır içi öğe ekleme

  Liste görünümünden hızlı düzenleme görünümüne şeridindeki liste sekmesinde Görünüm ve Hızlı düzenleme komutları seçerek kolayca geçebilirsiniz.

 3. Liste öğesi bilgilerini girin.

  Hiçbir şey girmezseniz, bilgi girilmesi gereken sütunlarda için bir hata iletisi görüntüler.

  Önemli: Hızlı Düzenleme görünümünde düzenlerken birden çok liste öğelerine dosya ekleme yapamazsınız. Bununla birlikte, hızlı düzenleme Görünümü'nde tek tek liste öğelerine dosya ekleyebilirsiniz. Var olan bir öğe için ek Ekle ' ndaki adımları izleyin, ancak elips (...) her öğenin yanındaki hızlı düzenleme listesinde tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgileri girmeyi tamamladığınızda, bu listeyi düzenlemeyi Durdur'u tıklatın.

  • Bir öğeyi silmek için öğenin yanındaki üç noktayı tıklatın ve sonra Öğeyi sil açılan menüyü tıklatın.

Bir veya birden çok öğe düzenleme ve ekleri ekleme

Olduğu gibi öğeleri görüntüleme, ekleme sahip bir listedeki bir öğeyi düzenlemek için iki yolu vardır. Varsayılan yöntemdir, liste görünümünde bir öğeyi düzenleyebilir veya hızlı düzenleme Görünümü'nde birden çok öğe düzenleyebilirsiniz.

Öğeyi Düzenle

Liste görünümünde tek bir öğe düzenleme

 1. Bir öğe düzenlemek istediğiniz listeyi içeren siteye gidin.

 2. Adı veya listenin başlığını tıklatın.

 3. Açılan listesinde Öğe Düzenle'yi tıklatın ve düzenlemek istediğiniz öğenin yanındaki üç nokta (...) tıklatın.

 4. Liste öğesi bilgileri düzenleyebilirsiniz.

 5. Kaydet'i tıklatın.

Hızlı düzenleme Görünümü'nde birden çok öğe düzenleme

 1. Bir öğeyi eklemek istediğiniz listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. listesinin en üstündeki hızlı düzenleme görünümü girmek için Düzenle ' yi tıklatın.

  Listeye satır içi öğe ekleme

  Ayrıca liste sekmesini tıklatın ve hızlı Düzenle'yi tıklatın. Liste sekmesinde görünümü ve Hızlı düzenleme komutları seçerek liste görünümünden Şerit hızlı düzenleme görünümünden geçebilirsiniz.

 3. Öğe bilgileri bir elektronik tabloda yaptığınız gibi düzenleyin.

  Önemli: Hızlı Düzenleme görünümünde düzenlerken birden çok liste öğelerine dosya ekleme yapamazsınız. Bununla birlikte, hızlı düzenleme Görünümü'nde tek tek liste öğelerine dosya ekleyebilirsiniz. Var olan bir öğe için ek Ekle ' ndaki adımları izleyin, ancak elips (...) her öğenin yanındaki hızlı düzenleme listesinde tıklatın.

 4. Bilgileri düzenlemeyi tamamladığınızda, Bu listeyi düzenlemeyi Durdur'utıklatın.

Varolan bir öğeyi ek iliştirme

 1. Bir öğe düzenlemek istediğiniz listeyi içeren siteye gidin.

 2. Adı veya listenin başlığını tıklatın.

 3. Açılan listesinde Öğe Düzenle'yi tıklatın ve düzenlemek istediğiniz öğenin yanındaki üç nokta (...) tıklatın. Hızlı düzenleme Görünümü'ndeyseniz, öğenin yanında elips (...) tıklatın. _

 4. Eylemler grubunda Düzenle' yi tıklatın, Dosya Ekle'yitıklatın ve dosyayı bulmak için Gözat ' ı tıklatın.

  Şerit üzerindeki bir sekmeyi Dosya Ekle'yi vurgulanmış düzenleyin.

  ' ı tıklatın ve sonra da Kaydet veya Tamam' ı tıklatın. Dosya Ekle komutu kullanılamıyorsa, listenizi ekleri desteklemez. İçin SharePoint yöneticinize veya Yöneticisi konuşun.

 5. Bir liste öğesinden bir eki silmek için Öğe Düzenle'yitıklatın. Kaldırmak istediğiniz ekin yanındaki formun ekler bölümünde, Sil' i tıklatın.

  Ek sil

 6. Kaydet'i tıklatın.

Listeden bir veya daha fazla öğe silme

Dikkat: Öğeler silindiğinde kalıcı olabilir ve bunları geri yükleyemeyebilirsiniz. Taşıma veya bunun yerine öğeleri arşivleme göz önünde bulundurun. Sitenizi nasıl yapılandırıldı bağlı olarak Geri Dönüşüm Kutusuöğeleri ve içeriğini kurtarmak mümkün olabilir. Silinen Site Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki öğeleri geri yükleme daha fazla bilgi için bkz.

 1. Öğeleri silmek istediğiniz listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. Çalışmak istediğiniz listenin başlığını tıklatın.

  Liste Web Bölümü başlık bağlantıyı işaret eden ok ile.

  Not: Bir site görünümünü ve gezinti önemli ölçüde değiştirilebilir. Bir komutu, düğme veya bağlantı gibi bir seçenek bulamazsanız yöneticinize veya Yöneticisi başvurun.

 3. Bir kerede silmek için bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz. Silmek istediğiniz öğeleri solundaki onay işaretini tıklatın ve sonra Öğeyi silYönet bölümündeki öğeler sekmesini tıklatın.

  Öğe Sil

Silinen öğeleri Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yükleme

Listenizden bir öğe sildiğinizde, ancak bunu kurtarmak istediğiniz, şu adımları izleyin.

 1. Ekranın sol taraftaki Hızlı Başlat çubuğunda Geri Dönüşüm Kutusu'nu tıklatın.

  Sol gezintide Geri Dönüşüm Kutusu’nu seçin.

  Hızlı Başlat çubuğunda Geri Dönüşüm Kutusu'nu göremiyorsanız, şu adımları izleyin:

  • Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve ardından Site içeriği' i tıklatın.

  • Geri Dönüşüm Kutusu Site içerik sayfasının sağ üst kısmında olur.

   Site içeriği içine Geri Dönüşüm Kutusu'nu düğme görünümü.
 2. Öğeyi veya seçili dosyaları kurtarmak için Seçimi geri yükle ' yi tıklatın ve geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin.

Not: Aradığınız öğeyi görmüyorsanız, bunu tutan zaman sınırı aşıldı ve zaten sildiniz. Ancak tüm kaybolur. Yöneticiniz bunları geri getirme şansınız olabilir başvurabilirsiniz.

Listelere öğe sütun eklemek için liste veya kitaplıkta sütun oluşturmakonusuna bakın.

Listelerden sütunları silmek için bkz: liste veya kitaplıkta sütun silme.

Silmeden sütunları gizleyebilirsiniz, böylece görünümleri farklı sütunlara gösterebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silme.

Bize yorumunuzu iletin

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu durumda, lütfen bu sayfanın en altında bize bildirin. Yararlı vermiyorsa, ne kafa karıştırıcı veya eksik bize bildirin. Lütfen olabildiğince özel ve SharePoint, OS ve tarayıcı sürümünüzü ekleyin. Bu makalede güncelleştirme adımları iki kez kontrol edin ve hatalarını düzeltme için geri bildirim kullanacağız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×