Kuruluşunuzdaki tüm OneDrive konumlar listesini oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makale genel Yöneticiler ve Office 365'te SharePoint yöneticileri için hazırlanmıştır.

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar OneDrive ve URL'ler listesini görüntüleme

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatıcı simgesini Office 365’te uygulama başlatıcı simgesi seçin ve ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici seçeneğini belirleyin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Sol bölmede, Raporlar' ı seçin ve kullanım' ı seçin.

 4. OneDrive dosyalarını kutucuğunu tıklatın veya bir rapor seçin' i tıklatın ve sonra OneDrive kullanım' ı tıklatın.

 5. Sağ üstteki tablonun en altında Dışarı Aktar' ı tıklatın.

Microsoft PowerShell kullanarak kuruluşunuzdaki tüm OneDrive URL'lerini listesi oluşturma

Bu adımda oluşturduğunuz listenin metin dosyasına kaydedilir.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nun son sürümünü indirin.

 2. SharePoint Online’a Office 365 genel yöneticisi veya SharePoint yöneticisi olarak bağlanın. Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. SharePoint Online Yönetim Kabuğu ile çalışmaya başlama.

 3. SharePoint ve proje istemci nesne modeli kitaplıkları indirin.

 4. Aşağıdaki metni bir metin dosyasına kaydedin. Örneğin, GetODSites.txtadlı bir dosya olarak kaydedebilir.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Komut dosyasını başlangıcını aşağıdaki değişkenlerde düzenleyin ve kuruluşunuza özgü bulunan bilgileri kullanın. Aşağıdaki örneklerde, kuruluşunuz etki alanı adını contoso.com olduğu varsayılır.

  • $AdminURI   Bu SharePoint Online yönetim hizmetiniz için örneğin, https://contoso-admin.sharepoint.comURI belirtir.

  • $AdminAccount   Bu, Office 365 kuruluşunuzda, örneğin, admin@contoso.onmicrosoft.combir genel yönetici hesabı belirtir.

  • $AdminPass   Bu $AdminAccountgöre örneğin, "J$P1ter1"belirtilen hesabının parolasını belirtir.

  • $LogFile   Bu oluşturulur ve kuruluşunuzdaki tüm OneDrive URL'lerini listesini içeren metin dosyasının tam yolunu belirtir. Örneğin, bu dosyayı masaüstünüze kaydedin için 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'kullanın.

  Not: Bu konuda sağlanan örnek PowerShell komutlar herhangi bir Microsoft standart destek program veya hizmetle altında desteklenmez. Örnek komutlar olduğu gibi hiçbir garanti sağlanır. Daha fazla Microsoft reddeder, sınırlama herhangi dahil tüm zımni hiçbir garanti zımni satılabilirlik veya belirli bir amaca. Örnek komutların ve performansını veya kullanımı oturumunu kaynaklanan tüm risk size aittir. Hiçbir durumda Microsoft, kendi yazarları veya oluşturma, üretim veya komut dosyası teslim başka katılan herkesin ne olursa olsun (, sınırlama olmaksızın, zararların tedarikçilerine, iş kesintisi, kaybına kaybına için de dahil olmak üzere herhangi bir hasar için sorumlu tutulamaz iş bilgileri veya diğer pecuniary kayıp) bile Microsoft böyle zararların olasılığını önerilir kullanımını veya betiklerine veya belgelere, kullanılacak bağlanamama oturumunu kaynaklanan.

 6. Metin dosyasını .ps1 için dosya adı sonek değiştirerek PowerShell komut dosyası kaydedin. Örneğin, dosyayı GetODSites.txt GetODSites.ps1 kaydedin.

 7. SharePoint Online Yönetim Kabuğu önceki adımda oluşturduğunuz betiği bulunduğu klasöre gidin ve ardından komut dosyası, örneğin çalıştırın:

  .\GetODSites.ps1

  Not: Betikleri çalıştıramazsınız olma hakkında bir hata iletisi alırsanız, yürütme ilkelerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Yürütme ilkeleri hakkındabilgi için bkz.

Komut dosyası başarıyla tamamlandıktan sonra bir metin dosyası betiği $LogFile değişkende tarafından belirtilen konumda oluşturulur. Bu dosya, kuruluşunuzdaki tüm OneDrive URL'leri listesini içerir. Bu dosyadaki URL'lerin listesini nasıl biçimlendirileceğini bir örneği aşağıdaki metni sağlar.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Diğer bilgiler

Bir kullanıcının OneDrive URL'yi olduktan sonra Get-SPOSite cmdlet'ini kullanarak bunu hakkında daha fazla bilgi almak ve Set-SPOSite cmdlet'ini kullanarak ayarlarını değiştirme.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×