Kullanıcılarınızın Word 2010'la çalışmaya başlamasını sağlama

Microsoft Word 2010'u bir grup kişiye mi dağıtıyorsunuz? Bu grup Word 2003 veya Word 2007'den mi yükseltme yapıyor? Burada, Word 2010'un bazı önemli yeni özelliklerini ve geçişi kolaylaştıracak bazı kaynakları bulabilirsiniz.

Bu makale yeni özelliklerden bazılarını kapsar. Yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Word 2010'daki yenilikler. Word 2003'ten yükseltme yapıyorsanız bkz: 2003'ten yükseltme yapanlar için Word 2010'daki yenilikler.

Bu makalede

Daha kolay çalışma

Şeridi özelleştirme

Microsoft Office Backstage görünümü

Uzun belgelerde gezinme ve arama yapma

Kaydedilmemiş çalışmayı kurtarma

Birlikte daha iyi çalışma

Belgeleri ve sunuları Word'den doğrudan SharePoint'e kaydetme

Aynı anda aynı belge üzerinde çalışma

Korumalı Görünüm ile daha güvenli kalma

Dosyalardaki gizli meta verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Belgenin son sürümünde değişiklik yapılmasını önlemeye yardımcı olma

Belgelerin daha erişilebilir olmasını sağlama

Kısa sürede hız kazanma

Daha kolay çalışma

Şeridi özelleştirme

Word 2010'da, kuruluşunuzun işlerinde en çok kullanılan komutlarla ekibe veya şirkete özgü sekmeler ve gruplar oluşturmak için şeride özelleştirme ekleyebilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Şeridi özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Şeridi özelleştirme.

Microsoft Office Backstage görünümü

Microsoft Office Backstage görünümünde, kullanıcılar dosyanın içinde yaptıkları dışında dosya üzerindeki tüm işlemleri yapabilirler. Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin en son yeniliği ve Şeridin yardımcı özelliği olan Backstage görünümü, oluşturma, kaydetme, yazdırma, paylaşma, seçeneklerini ayarlama ve gizli meta verileri veya kişisel bilgileri inceleme gibi dosya yönetim işlemlerini gerçekleştirdiğiniz yerdir. 

Word'deki Dosya sekmesi tıklatıldığında kullanılabilen komutlar

Daha fazla bilgi için bkz: Backstage görünümüne giriş.

Belge SharePoint 2010 ile bağlantılı olduğunda, belge yazarları belge meta verilerini de girebilir. Dosya üzerinde birlikte çalışan yazarlar, diğer yazarların profillerine erişmek ve iş akışlarıyla etkileşim kurmak için Backstage görünümünü kullanabilir.

Uzun belgelerde gezinme ve arama yapma

Word 2010'da, kullanıcılar uzun belgelerin için hızla yollarını bulabilirler. Ayrıca başlıkları kopyalayıp yapıştırma yerine sürükleyip bırakarak belgeleri kolayca yeniden düzenleyebilirler. Artımlı aramayı kullanarak içerik bulabildiklerinden, ne aradıklarını tam olarak bilmeleri gerekmez.

belgede gezinme

Word 2010'da şunları yapabilirsiniz:

 • Belge haritasının bölümlerini tıklatarak belgenizdeki başlıklar arasında hareket edebilirsiniz.

 • İç içe başlıkları gizleyerek çok derin yapılandırılmış ve karmaşık uzun belgelerde bile haritayla kolayca çalışmak için anahat düzeylerini daraltabilirsiniz.

 • Arama kutusuna bir metin yazıp bu metnin yerini hemen bulabilirsiniz.

 • Yapıyı yeniden düzenlemek için belgeniz içinde başlıkları sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, başlıkları ve içeriklerini silebilirsiniz.

 • Belirli bir başlığı veya başlıkla birlikte bunun içine yerleştirilmiş tüm başlıkları hiyerarşi içinde kolayca yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz.

 • Temel bir anahat oluşturmak için belgenize yeni başlıklar ekleyebilir veya belgenin içinde gezinmek zorunda kalmadan yeni başlıkları yerleştirebilirsiniz.

 • Birlikte yazma göstergesinin yer aldığı başlıklara göz atarak başkaları tarafından düzenlenmekte olan içerikten uzak durabilirsiniz.

 • Belgenizin tüm sayfalarının küçük resimlerini görebilir ve belgenizde hareket etmek için bunları tıklatabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: Belgenizde gezinme.

Sayfanın Başı

Kaydedilmemiş çalışmayı kurtarma

Artık, dosyayı kaydetmeden kapattığınızda veya üzerinde çalışmakta olduğunuz dosyayı gözden geçirmek ya da dosyanın önceki bir sürümüne dönmek istediğinizde, Word belgesini kurtarmak daha kolaylaştırılmıştır. Word'ün önceki sürümlerinde olduğu gibi, Otomatik Kurtarma özelliği etkinleştirildiğinde dosya üzerinde çalışırken dosyanın sürümleri sizin seçtiğiniz aralıklarla kaydedilir.

Şimdi, yanlışlıkla dosyanızı kaydetmeden kapattığınız durumda otomatik olarak kaydedilmiş son sürümü koruyabilirsiniz; böylece, dosyayı bir sonraki açışınızda bunu kolayca geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, dosyanızın üzerinde çalışırken Microsoft Office Backstage görünümünde otomatik olarak kaydedilmiş dosyaların listesine erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Birlikte daha iyi çalışma

Word 2010 iş arkadaşlarınızla daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Word 2010 çalışmanızı paylaşırken bilgilerinizin daha güvenlik altında olmasını ve bilgisayarınızın güvenli olmayabilecek dosyalara karşı daha iyi korunmasını sağlayan özellikler içerir.

Belgeleri ve sunuları Word'den doğrudan SharePoint'e kaydetme

Kullanıcılar Word 2010 belgelerini Backstage görünümünden doğrudan bir SharePoint 2010 belge kitaplığına kaydedebilir. Backstage görünümünde Kaydet ve Gönder'i tıklatıp ardından da SharePoint'e Kaydet'i tıklattığınızda, Word son eriştiğiniz belge kitaplıklarını listeler.

Daha fazla bilgi için bkz. Office 2010’dan SharePoint’e belge kaydetme.

Aynı anda aynı belge üzerinde çalışma

Word 2010'da doğrudan Word'ün içinde birlikte çalışabilirsiniz. Belgeleri e-posta ekleri olarak göndermeniz veya TSP_final_2_FINAL.docx gibi adlarla taslak belgeler kaydetmeniz gerekmez. Bunun yerine, doğrudan belgenizi açın ve çalışmaya başlayın. Sizinle birlikte kimlerin çalıştığını ve belgenin hangi bölümlerini düzenlediğini görebilirsiniz. Çalışma alanlarını destekleyen bir Microsoft SharePoint Foundation 2010 sitesine veya OneDrive’a kaydedilmiş herhangi bir belge üzerinde birlikte çalışabilirsiniz.

Paylaştırılmış bir belgeyi açtığınızda Word otomatik olarak bunu önbelleğe alır; böylece, burada çevrimdışı değişiklikler yapabilirsiniz; ardından da çevrimiçi olduğunuzda Word otomatik olarak değişikliklerinizi eşitler. Ofis dışında çalışmanız gerektiğinde, artık yerel kopyaları kaydetmeniz veya ofise döndüğünüzde değişiklikleri sunucu belgesiyle el ile birleştirmeniz konusunda endişe duymanıza da gerek kalmamıştır.

Word 2010 uygulamasında birden çok yazar aynı anda bir belgede çalışabilir; Office Online programları da belgeleriniz üzerinde çalışmanızı sağlar.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Not SkyDrive artık OneDrive, SkyDrive Pro ise artık OneDrive İş oldu. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için SkyDrive’dan OneDrive’a konusunu okuyun.

Birden çok yazar aynı anda tek belgeyi düzenleyebilir ve birbirlerinin değişikliklerini eşitleyebilir. Yazarlar, üzerinde çalıştıkları sırada belge bölgelerine erişimi engelleyebilir.

Korumalı Görünüm ile daha güvenli kalma

Korumalı Görünüm'de, dosyalar düzenleme işlevleri devre dışı bırakılmış olarak açılır. Internet veya e-posta eki gibi güvenli olmayabilecek bir konumdan gelen veya makro, veri bağlantısı ya da ActiveX denetimi gibi etkin içeriği bulunan dosyalar doğrulanır ve Korumalı Görünüm'de açılabilir. Güvenilen kaynaklardan gelen dosyalar Düzenlemeyi Etkinleştir tıklatılarak etkinleştirilebilir veya dosya hakkındaki veriler Microsoft Office Backstage görünümünde incelenebilir.

Korumalı Görünüm hakkında daha fazla bilgi için bkz. Korumalı Görünüm nedir?

Dosyalardaki gizli meta verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Belgenizi başkalarıyla paylaşmadan önce gizli meta veriler, kişisel bilgiler veya belgede saklanmış olabilecek içeriği denetlemek için Belge Denetleyicisi kullanabilirsiniz.

Belge Denetleyicisi aşağıdakiler gibi bilgileri bulabilir ve kaldırabilir:

 • Yorumlar

 • Sürümler

 • İzlenen değişiklikler

 • Mürekkep ek açıklamaları

 • Gizli metin

 • Belge özellikleri

 • Özel XML verileri

 • Üstbilgi ve altbilgilerdeki bilgiler

Belge Denetleyicisi başkalarıyla paylaştığınız belgelerde gizli kişisel bilgilerinizin veya kuruluşunuzun dağıtılmasını istemediği gizli içeriğin olmamasını sağlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kuruluşunuz Belge Denetleyicisi'ni ek türden gizli içerik için denetim eklemek üzere özelleştirebilir.

Belge Denetçisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri inceleyerek gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma.

Belgenin son sürümünde değişiklik yapılmasını önlemeye yardımcı olma

Belgenin son sürümünü paylaşmadan önce, belgeyi salt okunur yapmak ve diğer kişilerin belgenin son sürümünü paylaştıklarını bilmelerini sağlamak için Tamamlandı Olarak İşaretle komutunu kullanabilirsiniz. Belge tamamlandı olarak işaretlendiğinde, yazma düzenleme komutları ve yazım denetimi işaretleri devre dışı bırakılır ve belgeyi görüntüleyenler belgede yanlışlıkla değişiklik yapamazlar.

Tamamlandı Olarak İşaretle komutu bir güvenlik komutu değildir. Herhangi biri Tamamlandı Olarak İşaretle özelliğini kapatarak bu şekilde işaretlenmiş olan belgeyi düzenleyebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Dosyanın son sürümünde değişiklik yapılmasını önleme.

Belgelerin daha erişilebilir olmasını sağlama

Erişilebilirlik Denetleyicisi belgenizdeki erişilebilirlik sorunlarını belirlemenize ve çözmenize yardımcı olur; böylelikle engelli kişilerin içeriğinize erişmesine engel olabilecek olası sorunları düzeltebilirsiniz.

Belgenizde herhangi bir erişilebilirlik sorunu varsa, Microsoft Office Backstage görünümü belgenizdeki sorunları gözden geçirmenize ve gerektiğinde düzeltmenize olanak tanıyan bir uyarı görüntüler. Dosya sekmesini tıklatarak uyarıyı görebilirsiniz. Paylaşım için Hazırla'nın altında Sorunları denetle öğesini ve ardından Erişilebilirliği Denetle'yi tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Erişilebilirlik Denetleyicisi.

Sayfanın Başı

Kısa sürede hız kazanma

Burada, kullanıcıların istedikleri komutları ve özellikleri kısa sürede bulmalarına yardımcı olacak diğer kaynaklar verilmektedir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×