Kullanıcı rollerine giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Kullanıcı rollerine genel bakış

Kullanıcı rolleri kullanma senaryoları

Kullanıcı rolleri oluşturma ve atama

Kullanıcı rollerine genel bakış

Kullanıcı rolü kullanıcılara kendi iş unvanı veya diğer bazı ölçütlere dayanarak atanabilir önceden tanımlanmış bir kategori olur. Roller genellikle özelleştirilmiş sürümleri veya kullanıcı farklı türde bir form şablonuna görünümlerini sunmak için kullanılır. İş süreçlerini daha verimli hale getirin ve verileri form şablonunuzu temel alan bir form açtığınızda ne kullanıcılar görebilir denetlemek için form şablonunuzu kullanıcı rolleri ekleyerek bir araya getirmek üzere en iyi duruma getirme. Örneğin, kimlerin formları aşağıdaki türlerini kullanıcılar tarafından kullanılacak izin uygulaması için form şablonunu tasarlama düşünün:

 • Ruhsat için başvurması gereken elektrik müteahhitleri

 • Müterahhitlerin başvurularının gerekli bilgileri içerdiğini doğrulayan teslim alma sorumluları

 • Gönderilen ruhsat başvurularını onay için inceleyen yöneticiler

Her kullanıcı türü için üç form şablonu tasarlamak ve tüm bu formların verilerini yönetmek yerine, formları tüm verileri toplayan bir form şablonu tasarlayabilir ve her kullanıcı türü için bir kullanıcı rolü ekleyebilirsiniz. Kullanıcı rolü, kullanıcı türüne göre özelleştirilmiş görünümlerde hangi verilerin görüntüleneceğini belirler.

Güvenlik Notu: Bir formda hassas verilere erişimi kısıtlamak için kullanıcı rollerini kullanılmamalıdır. Form şablonunun salt okunur yapma veya kullanıcı rollerine göre belirli denetimleri gizleme bile, kullanıcıların görüntülemek veya form şablonu (.xsn) dosyasını değiştirmek ve bu verilere erişmek için olabilecek Microsoft Notepad'te gibi bir metin düzenleme programı kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolleri kullanma senaryoları

Kullanıcı rollerinin kullanıcılarınıza yarar sağlayacağı birçok senaryo vardır. Örneğin, kullanıcı rolleriyle şunları yapabilirsiniz:

 • Her kullanıcı için benzersiz bir görünüm gösterme    Form şablonunu, formu kimin doldurduğuna bağlı olarak form şablonunun farklı görünümlerini görüntüleyecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin, ruhsat için başvuran elektrik müteahhitleri için bir görünüm, ruhat başvurusunu teslim alan sorumlular için bir görünüm ve tüm bilgileri inceleyen yöneticiler için bir görünüm tasarlayabilirsiniz. Her görünüm yalnızca ilgili kullanıcı rolüne uygun verileri görüntüler.

 • Her kullanıcı rolü için farklı bir bölüm gösterme    Form şablonunu, formu kimin doldurduğuna bağlı olarak farklı bölümler görüntüleyecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin, bir harcama raporu form şablonundaki yalnızca çalışanlar için geçerli olan bir bölüm formu bir çalışan açtığında görüntülenebilir. Yalnızca harcama raporunu onaylayan yöneticiler için geçerli olan başka bir bölüm de formu bir yönetici açtığında görüntülenebilir.

 • Kullanıcı rollerini temel alarak bir alan için veri doğrulamayı ayarlama    Form şablonunu, belirli bir alana bağlı bir denetime formu dolduran kişinin kullanıcı rolüne göre farklı veri doğrulaması uygulanacak şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin, aynı metin kutusunda en fazla harcama değerini bir yönetici için bir sınıra, bir üst yönetici için de daha yüksek bir sınıra ayarlayabilirsiniz. Formu bir yönetici dolduruyorsa ve tutarı aşarsa bir iletişim kutusu görüntülenir. Formu bir üst yönetici dolduruyorsa, metin kutusu formu yönetici doldurduğunda reddedilen bir değeri kabul eder.

 • Form verilerini kullanıcı rollerini temel alarak bir dış veri kaynağına gönderme    Örneğin form şablonunuzu, ruhsat için başvuran elektrik müteahhitleri tamamlanmış formlarını bir Web hizmetine, teslim alma sorumluları da yalnızca SQL veritabanına gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Yöneticiler, başvuru onaylandıysa form verilerini bir veritabanına ve e-posta iletisiyle gönderebilir, reddedildiyse yalnızca bir veritabanına gönderebilir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolleri oluşturma ve atama

Yeni bir kullanıcı rolü oluşturduğunuzda, aşağıdaki yollarla için kullanıcılara atayabilirsiniz:

 • Microsoft Active Directory dizin hizmetinden kullanıcı adları belirtebilirsiniz (örneğin, "satışlar\ahmet"). Active Directory dizin hizmetinde bir kullanıcı adını belirtebilmek için, form şablonunun Active Directory hizmetini kullanan bir Microsoft Windows ağında oluşturulmuş ve yayımlanmış olması gerekir.

 • Active Directory dizin hizmetinden grupları belirterek. Örneğin, pazarlama ekip üyelerinin adlarını içeren bir e-posta dağıtım listesi belirtebilirsiniz. Gruba bir Active Directory dizin hizmetinde belirtmek için form şablonu oluşturulur ve gerekir, Active Directory kullanan bir Microsoft Windows ağ yayımlanmış.

 • Formdaki bir alandan doğrudan gelen bir değere belirterek. Alan Active Directory'den veri alabilirsiniz veya kullanıcı bu alana bağlı bir denetime veri girebilirsiniz. Örneğin, form şablonunuzu bir yönetici metin kutusu içeriyorsa, belirli bir kullanıcı rolü, metin kutusuna bağlı olduğu alan ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kullanıcı rolü ekledikten sonra, bu rolü aşağıdakilerden biri olarak ayarlayabilirsiniz:

Varsayılan rol    Varolan bir kullanıcı rolüne atanmamış olan kullanıcılar için varsayılan rol olarak belirtilen kullanıcı rolü otomatik olarak atanır. Varsayılan rol kimlerin grubunun bir parçası olan ancak çevrimdışı durumda çalışan kullanıcılar için de kullanılır. Bir kullanıcı rolü her zaman varsayılan olarak ayarlanır.

Başlatıcı rolü    İlk kez formunuza açan kullanıcıların belirli bir kullanıcı rolü uygulamak isterseniz, bir Başlatıcı rolü belirtebilirsiniz. Örneğin, "Yeni izin uygulama formları doldurmak kullanıcılar içindir yüklenici" adlı bir Başlatıcı rolü tanımlayabilirsiniz. Yeni izin başvurusu formunun açıldığında yüklenici rolü farklı kullanıcı role atanan bir kullanıcı otomatik olarak atanır. Bununla birlikte, gelecek sefer o kullanıcı aynı form açtığında, Microsoft Office InfoPath Başlatıcı rolü yerine kişinin atanan kullanıcı rolü kullanır.

Kullanıcılara, kullanıcı adları, gruplar veya belirli bir alandan alınan değerlerin herhangi bir birleşimine dayalı roller atadıysanız, kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir formu açtığında, InfoPath bu kullanıcıya atanacak rolü aşağıdaki sıraya göre belirler:

 1. Kullanıcının adı form şablonundaki bir alanın değeridir.

 2. Kullanıcının adı Active Directory'dedir.

 3. Kullanıcı bir Active Directory grubunun üyesidir.

  Not: Kullanıcı birden çok grubun üyesiyse ve grubu temel alan kullanıcı rolleri atıyorsanız, InfoPath her grubun üye listesini, Kullanıcı Rollerini Yönetme iletişim kutusunda grubun listelendiği sıraya göre denetler. Örneğin, kullanıcı hem alma aracısı grubunun hem de yönetici grubunun üyesiyse ve yönetici grubu listede alma aracısı grubundan önce yer alıyorsa, kullanıcı yönetici grubuna ilişkin kullanıcı rolüne atanır.

 4. Yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değilse varsayılan rol kullanılır.

Form şablonunuz için kullanıcı rollerini tanımladıktan sonra otomatik olarak kullanıcının rolünü temel alarak görünümleri arasında geçiş yapan bir kural ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yönetici kullanıcı rolü oluşturabilir ve ardından manager role atanan bir kullanıcı form açıldığında otomatik olarak Yöneticisi görünümüne geçmek için bir kural oluşturun. Alternatif olarak, ilk kuralı oluşturmak ve sonra kullanıcı rollerini kural oluşturma işleminin parçası olarak tanımlayın.

Bir denetimin davranışının da kullanıcı rolü temelinde değişkenlik göstermesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir denetimi yalnızca belirli bir kullanıcı rolü etkinleştirebilirsiniz; diğer kullanıcı rolleri denetimde verileri görebilir ancak değiştiremez. Kullanıcı rollerine göre kimlerin bir denetime veri girebileceğini kısıtlama becerisi, bir denetime giren verilerin meşru bir kaynaktan geldiğinden emin olmanın bir yoludur. Örneğin, bir ruhsat başvurusu form şablonuna yalnızca yönetici kullanıcı rolünün üyelerinin seçebileceği, iznin onaylandığını gösteren bir Onay onay kutusu ekleyebilirsiniz. Başvuruyu gönderen müteahhitler gibi diğer kullanıcı rollerine atanmış kullanıcılar yalnızca onay kutusunu görür, kutuyu seçemez ve işaretini kaldıramaz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×