Kullanıcı rolü ekleme

Bir form şablonu tasarlarken kullanıcı rollerini belirtebilirsiniz. Kullanıcı rolleri, form kullanıcılarına iş unvanlarına veya diğer bazı ölçütlere göre atanabilen önceden tanımlanmış kategorilerdir. Kullanıcı rolleri, farklı türdeki kullanıcılara formun özelleştirilmiş görünüm sunmak, bir görünüm içindeki farklı bölümleri görüntülemek veya bir alanın veya denetimin varsayılan değerini hesaplamak amacıyla kullanılırlar. Örneğin, bir ruhsat başvurusu form şablonu tasarlıyorsanız, müteahhitler, alıcı firmalar ve yöneticiler için bu formun şablonunun farklı görünümlerini oluşturabilir ve ardından her bir kullanıcı rolünü ayrı bir görünüme atayabilirsiniz. Kullanıcılar sahip olduğunuz form şablonunu temel alan bir formu açtıklarında, Microsoft Office InfoPath kullanıcı rolünü kullanıcının adına göre belirler ve bu kullanıcı rolüne göre uygun görünümü açar.

Güvenlik Notu: Kullanıcı rolleri, formdaki önemli verilere erişimi sınırlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Form şablonunu salt okunur yapsanız ya da kullanıcı rollerini temel alan belirli denetimleri gizleseniz bile, kullanıcılar potansiyel olarak, Microsoft Not Defteri gibi bir metin düzenleme programı kullanarak form şablonunu (.xsn) görüntüleyebilir veya düzenleyebilir ve verilere erişim sağlayabilir.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Başlamadan önce

Kullanıcı rolü ekleme

Kullanıcı rolüne dayalı görünümü görüntüleme

Kullanıcı rollerini test etme

Genel bakış

Yeni bir kullanıcı rolü oluşturduğunuzda, kullanıcıları bu role aşağıdaki yöntemlerle atayabilirsiniz:

 • Microsoft Active Directory dizin hizmetinden kullanıcı adları belirtebilirsiniz (örneğin, "satışlar\ahmet"). Active Directory dizin hizmetinde bir kullanıcı adını belirtebilmek için, form şablonunun Active Directory hizmetini kullanan bir Microsoft Windows ağında oluşturulmuş ve yayımlanmış olması gerekir.

 • Active Directory dizin hizmetindeki grupları belirtebilirsiniz. Örneğin, pazarlama ekibinin tüm üyelerinin adlarının yer aldığı bir e-posta dağıtım listesini belirtebilirsiniz. Active Directory dizin hizmetinde bir grubu belirtmek için, form şablonunun Active Directory hizmetini kullanan bir Microsoft Windows ağında oluşturulmuş ve yayımlanmış olması gerekir.

 • Doğrudan formdaki bir alandan alınan değeri belirtebilirsiniz. Alan, Active Directory'den veri alabilir veya kullanıcı bu alana bağlama bir denetime veri girebilir. Örneğin, form şablonunuzda Yönetici metin kutusu bulunuyorsa, belirli bir kullanıcı rolünü metin kutusunun bağlı olduğu alan ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kullanıcı rolü ekledikten sonra, bu rolü aşağıdakilerden biri olarak ayarlayabilirsiniz:

Varsayılan rol    Varolan bir kullanıcı rolüne atanmamış kullanıcılar, varsayılan rol olarak belirtilen kullanıcı rolüne otomatik olarak atanırlar. Varsayılan rol ayrıca, bir grubun parçası olan, ancak çevrimdışı çalışan kullanıcılar için de kullanılır. Kullanıcı rollerinden biri her zaman varsayılan olarak ayarlıdır.

Başlatıcı rolü    Formunuzu ilk kez açan kullanıcılara özel bir kullanıcı rolü uygulamak isterseniz, bir başlatıcı rolü belirtebilirsiniz. Örneğin, yeni izin başvurusu formları dolduran kullanıcılar için geçerli, "Yüklenici" adında bir başlatıcı rol tanımlayabilirsiniz. Farklı bir kullanıcı rolüne atanmış bir kullanıcı, yeni bir izin başvurusu formu açtığında otomatik olarak yüklenici rolüne yeniden atanır. Ancak, kullanıcının aynı formu bir sonraki açışında, Microsoft Office InfoPath başlatıcı rolü yerine, kişiye atanan kullanıcı rolünü kullanır.

Kullanıcılara, kullanıcı adları, gruplar veya belirli bir alandan alınan değerlerin herhangi bir birleşimine dayalı roller atadıysanız, kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir formu açtığında, InfoPath bu kullanıcıya atanacak rolü aşağıdaki sıraya göre belirler:

 1. Kullanıcının adı form şablonundaki bir alanın değeridir.

 2. Kullanıcının adı Active Directory'dedir.

 3. Kullanıcı bir Active Directory grubunun üyesidir.

  Not: Kullanıcı birden çok grubun üyesiyse ve grubu temel alan kullanıcı rolleri atıyorsanız, InfoPath her grubun üye listesini, Kullanıcı Rollerini Yönetme iletişim kutusunda grubun listelendiği sıraya göre denetler. Örneğin, kullanıcı hem alma aracısı grubunun hem de yönetici grubunun üyesiyse ve yönetici grubu listede alma aracısı grubundan önce yer alıyorsa, kullanıcı yönetici grubuna ilişkin kullanıcı rolüne atanır.

 4. Yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değilse varsayılan rol kullanılır.

Form şablonunuz için kullanıcı rollerini tanımladıktan sonra, kullanıcı rolü esasına göre görünümleri otomatik olarak değiştiren bir kural ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir yönetici kullanıcı rolü oluşturabilir ve sonra, formu yönetici rolüne atanmış bir kullanıcı açtığında otomatik olarak yönetici görünümüne geçmeyi sağlayacak bir kural oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, önce kuralı oluşturup, daha sonra da kural oluşturma işleminin bir parçası olarak kullanıcı rollerini tanımlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Bir tarayıcıyla uyumlu form şablonu kullanıcı rolleri oluşturamazsınız. Kullanıcı rollerini yalnızca, formları InfoPath uygulamasında doldurulan bir form şablonunda oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuza kullanıcı rolleri eklemeden önce aşağıdakileri yapmalısınız:

 • Her bir kullanıcı rolünün üyesiyle birlikte eklemek istediğiniz kullanıcı rollerinin bir listesi. Üyeler, bir Microsoft Active Directory hizmetine ait kullanıcı isimleri veya grupları veya bir kullanıcı tarafından form şablonunun veri kaynağında belirli bir alana bağlı bir denetime girilen bir değer olabilir .

 • Kullanıcılar henüz herhangi bir kullanıcı rolü üyesi değilken form şablonunuzu temel alan formu açan kullanıcılara atamak istediğiniz varsayılan kullanıcı rolü.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolü ekleme

 1. Araçlar menüsünde Kullanıcı Rolleri'ni tıklatın.

 2. Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

 3. Rol adı iletişim kutusuna yeni kullanıcı için bir ad yazın.

 4. Role, kullanıcı veya kullanıcı grupları atamak için aşağıdakilerden birini yapın.

  Active Directory dizin hizmetini kullanan ağın parçası olan bir veya birkaç kullanıcı belirtme

  1. Kullanıcı adları onay kutusunu işaretleyin ve Bir veya birkaç kullanıcı seç Düğme Resmi simgesini tıklatın.

   Not: Etki alanı ve kullanıcı adını zaten biliyorsanız bunları, Kullanıcı adları kutusuna yazabilirsiniz. Bunlar, etki alanı\kullanıcı adı biçiminde olmalıdır. Birden fazla kullanıcı adını yazarken, adların arasına noktalı virgül (;) koyun.

  2. Seçilecek nesne adlarını gir kutusuna kullanıcı adı veya aralarına noktalı virgül (;) koyarak birden fazla kullanıcı adı yazın.

   Not: Kullanıcı adlarının nasıl biçimlendirileceği konusunda bilgi için, iletişim kutusundaki örnekler bağlantısını tıklatın.

  3. Yazdığınız kullanıcı adlarını, Active Directory'deki adlarla karşılaştırmak için Adları Denetle'yi tıklatın.

  4. Tamam'ı tıklatın.

  Active Directory dizin hizmetini kullanan ağın parçası olan bir veya birkaç grup belirtme

  1. Grup adları onay kutusunu işaretleyin ve Bir veya birkaç kullanıcı seç Button image simgesini tıklatın.

   Not: Grup adını biliyorsanız, Grup adları kutusuna yazın. Grup adı, etki alanı\kullanıcı adıbiçiminde olmalıdır. Birden fazla grup adını yazarken, adların arasına noktalı virgül (;) koyun.

  2. Seçilecek nesne adlarını gir kutusuna grup adı veya aralarına noktalı virgül (;) koyarak birden fazla grup adı yazın.

   Not: Grup adlarının nasıl biçimlendirileceği konusunda daha fazla bilgi için, iletişim kutusundaki örnekler bağlantısını tıklatın.

  3. Yazdığınız grup adlarını Active Directory'deki adlarla karşılaştırmak için Adları Denetle'yi tıklatın.

  4. Tamam'ı tıklatın.

  Doğrudan formdaki bir alandan gelen kullanıcı adlarını belirtme

  1. Formdan gelen kullanıcı adları onay kutusunu işaretleyin, ardından Veri kaynağında alan seç Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

  2. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, kullanıcı rolleri için istediğiniz değerleri sağlayacak alanı tıklatın, ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Kullanıcı rolünü başlatıcı rolü olarak ayarlamak için Başlatıcı olarak ayarla onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not: Kullanıcı rolü başlatıcı olarak ayarlandığında bu rol, Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusundaki listenin ortasında yer almasına rağmen diğer tüm atamalara göre önceliğe sahip olur.

 6. Başka herhangi bir rolün üyesi olmayan kullanıcılar için kullanıcı rolü belirtmek istediğinizde, Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusundan rolü seçin, ardından Varsayılan Yap'ı tıklatın.

  Not: Varsayılan Yap seçeneğini tıklatmanız için birden fazla kullanıcı rolüne sahip olmalısınız.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolüne dayalı görünümü görüntüleme

Kullanıcı rolleri içeren ve birden çok görünümün bulunduğu bir form şablonu tasarlıyorsanız, kullanıcıya atanmış kullanıcı rolünü temel alan bir görünümün görüntülenmesi yararlı olabilir. Örneğin, belirli bir role atanmış kullanıcı, form şablonunuzu temel alan formu açtığında belirli bir görünümün açılmasını sağlayacak bir kural kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Form Seçenekleri iletişim kutusunun Kategori listesinde Aç ve Kaydet'i tıklatın.

 3. Davranış aç'ın altında Kurallar'ı tıklatın.

 4. Ekle'yi tıklatın.

 5. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 6. Koşul Ayarla'yı tıklatın.

 7. İlk kutuda Kullanıcının geçerli rolü'nü tıklatın.

 8. İkinci kutuda, eşittir'i tıklatın.

 9. Üçüncü kutuda, kullanıcı rolünün adını ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

 10. Kural iletişim kutusunda Eylem Ekle'yi tıklatın.

 11. Eylem listesinde Görünümler arasında geçiş yapma'yı tıklatın ve sonra, Görünüm listesinden bir görünüm tıklatın.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rollerini test etme

Bir formda birden çok kullanıcı rolü varsa, her bir rolün görünümünü ve işleyişini test etmek doğru bir işlem olacaktır. Görünümlerin kullanıcı rolleriyle beklediğiniz gibi çalışıp çalışmadığını görmek amacıyla form şablonuna önizleme uygulayabilirsiniz, ancak kendisine atanan rol ile kullanıcının örnek bir değerlendirmesini yapamazsınız. Çünkü InfoPath kullanıcı rollerini siz forma önizleme uygularken değil, formu doldururken denetler. Form şablonunuzda kullanıcı rollerini tamamen sınamak istediğinizde, formu normal dolduruyormuş gibi sınamak istediğiniz her bir kullanıcı rolünü kendinize geçici olarak atayabilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde Önizleme'yi tıklatın.

 3. Önizleme türü as listesinde, Kullanıcı rolü öğesinin altında önizleme uygulamak istediğiniz rolün ardından Tamam'ı tıklatın.

 4. Yaptığınız değişiklikleri sınamak için Standart araç çubuğunda Önizleme'yi tıklatın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Geçerli kullanıcı rolünün adı önizleme penceresinin sağ alt köşesindeki durum çubuğunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×