Korunan Fiili Fazla Mesai alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Korunan fiili fazla mesai alanları Microsoft Project Web App aracılığıyla atanan kaynaklar tarafından bildirilen çalışmadan hesaplanan fazla mesai çalışma miktarını gösterir. Korumalı şu alanları göster zaman aşamalı sürümleri, fazla mesai çalışma değerleri zaman içinde dağıtılmış. Bir ekip üyesinin fiili çalışma miktarları proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, fazla mesai miktarını çalışma değerleri proje dosyasının salt okunur veya korumalı olarak depolanır.

Korunan fiili fazla mesai alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri türü    Süre

Korunan fiili fazla mesai (görev alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl Hesaplanır    Görevi ilk oluşturduğunuzda Korunan Fiili Fazla Mesai alanında "0 sa." yer alır. Ekip üyesi fiili fazla mesai miktarını Project Web App zaman çizelgesi girer. Ekip üyesi her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai değerlerini kabul ederek projeye alır. Güncelleştirme fazla mesaiyi içeriyorsa, bu değerler görevin Korunan Fiili Fazla Mesai alanında kilitlenir ve düzenlenemez.

En iyi kullanım alanları    Herhangi bir görev sayfası görünümü gözden geçirin veya ekip üyeleri tarafından gönderilen görevlerdeki yapılamayan fiili fazla mesai çalışma saatleri filtre uygulamak için korunan fiili fazla mesai alanını ekleyin. Bu alan özellikle görevlerin faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanışlı olabilir.

Örnek    "Elektrik şemaları geliştirme" görevi için planlanmış 10 saatlik fazla mesai bulunmaktadır. Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, atanan kaynakların bu görevde 6 saat fiili fazla mesai raporladığını görebilirsiniz.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili fazla mesai (kaynak alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Bir kaynak için korunan fiili fazla mesai alanında "0 sa" kaynak atamalar üzerinde çalıştığınız saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili fazla mesai miktarını içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Ekip üyesi project her raporlama dönemi yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai girer. Fazla mesai güncelleştirmeye dahil, bu değerler kaynağın korunan fiili fazla mesai alanında kilitlenir ve düzenlenemez. Project fiili fazla mesai her kaynak için toplamı olarak tüm fiili fazla mesai atanan tüm görevler için raporlanan korunan çalışma değerleri korunan hesaplar.

En iyi kullanım alanları    Gözden geçirme veya toplam yapılamayan fiili fazla mesai saatlerini her kaynak için filtre uygulamak için herhangi bir kaynak sayfası görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını ekleyin. Bu alan kaynaklar için faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanışlı olabilir.

Örnek    Bütçenizde her kaynak için 20 saatlik fazla mesai ayırdınız. Kaynak Sayfası görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, her kaynağın tüm atanan görevler için şu ana kadar raporladığı fazla mesai miktarını inceleyebilirsiniz.  

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili fazla mesai (atama alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl Hesaplanır    atama Korunan Fiili Fazla Mesai alanı, atanan kaynak bu atamada çalıştığı saatleri gönderene kadar "0 sa." değerini içerir. Kaynak fiili fazla mesai miktarını Project Web App zaman çizelgesi girer. Kaynak her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai değerlerini kabul ederek projeye alır. Güncelleştirme fazla mesaiyi içeriyorsa, bu değerler atamanın Korunan Fiili Fazla Mesai alanında kilitlenir ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Belirli görevlerdeki atamalar için kaynaklar tarafından gönderilen düzenlenemez fiili fazla mesai saatlerini incelemek veya bunlara filtre uygulamak için, Korunan Fiili Fazla Mesai alanını Görev Kullanımı görünümünün sayfabölümüne ekleyin. Belirli kaynakların atamalarındaki düzenlenemez fiili fazla mesai saatlerini incelemek veya bunlara filtre uygulamak için, bu alanı Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle atamalara yönelik faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanılabilir.

Örnek    Kemal'e atanan "Elektrik şemaları geliştirme" görevi için planlanmış 10 saatlik fazla mesai bulunmaktadır. Görev Kullanımı görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, Kemal'in bu atamada 6 saat fazla mesai raporladığını görebilirsiniz.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili fazla mesai (görev-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    İlk bir görev oluşturduğunuzda, görev-zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında "0 sa." Ekip üyesi fiili fazla mesai miktarını içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Ekip üyesi project her raporlama dönemi yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai girer. Fazla mesai güncelleştirmeye dahil, bu değerler görevin zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında zamana dağıtılmış ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Ekip üyelerinin gönderdiği görevler üzerindeki düzenlenemez zaman aşamalı fiili fazla mesai saatlerini incelemek için, Korunan Fiili Fazla Mesai alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle görevin gün, hafta veya ay gibi belirli bir dönem içindeki fazla mesai çözümlemesini görmek için kullanışlı olabilir.

Örnek    "Elektrik şemaları geliştirme" görevi için haftalık 10 saat fazla mesai planladınız. Görev Kullanımı görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, atanan kaynakların ilk hafta 6 saat ve ikinci hafta 8 saat fazla mesai raporladığını görebilirsiniz.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili fazla mesai (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Kaynak-zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında "0 sa" kaynak atamalar üzerinde çalıştığınız saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili fazla mesai miktarını içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Kaynak project her raporlama dönemi yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai girer. Fazla mesai güncelleştirmeye dahil, bu değerler kaynağın zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında kilitlenir ve düzenlenemez. Proje zaman aşamalı fiili fazla mesai her kaynak için toplamı olarak korunan çalışma değerlerinin bir süre içinde dağıtılmış atanan tüm görevler için bildirilen fiili fazla mesai korunan çalışma hesaplar.

En İyi Kullanım    Kaynakların zaman aşamalı düzenlenemez fiili fazla mesai saatlerini incelemek için, Korunan Fiili Fazla Mesai alanını Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle kaynağın gün, hafta veya ay gibi belirli bir dönem içindeki fazla mesai çözümlemesini görmek için kullanışlı olabilir. Ayrıca, bu çözümleme faturalama ve muhasebe işlemleri için de kullanılabilir.

Örnek    Kaynak başına haftalık 4 saat fazla mesai onayı verdiniz. Kaynak Kullanımı görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, atandıkları görevler için Kemal'in 2 saat, Gamze'nin 4 saat ve Başak'ın 6 saat fazla mesai toplamı raporladığını görebilirsiniz.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili fazla mesai (atama-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Atama zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında "0 sa" atanan kaynağın bu atama için çalışma saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili fazla mesai miktarını içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Kaynak project her raporlama dönemi yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir ve proje yöneticisi fiili çalışma ve fiili fazla mesai girer. Fazla mesai güncelleştirmeye dahil, bu değerler atamanın zaman aşamalı korunan fiili fazla mesai alanında zamana dağıtılmış ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Atamalardaki zaman aşamalı düzenlenemez fiili fazla mesai saatlerini kaynaklar tarafından gönderildiği biçimde incelemek için, Korunan Fiili Fazla Mesai alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle atamanın gün, hafta veya ay gibi belirli bir döneme göre fazla mesai çözümlemesini görmek için kullanışlı olabilir.

Örnek    "Elektrik şemaları geliştirme" görevi için günlük atama başına 2 saat fazla mesai onayı verdiniz. Görev Kullanımı görünümünde Korunan Fiili Fazla Mesai alanını inceleyerek, her gün Kemal'in 2 saat ve Gamze'nin 1 saat fazla mesai raporladığını görebilirsiniz.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×