Korumalı alan modu tarafından engellenen erişim'işlevleri ve özellikleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bu korumalı alan işlevleri ve özellikleri hakkında başvuru bilgileri sağlar mod sağlar ve Accessiçinde engeller. Not AccessMonthName ve StrReverse, dahil olmak üzere Korumalı alan modunda çalışacak şekilde birçok yeni işlevleri sağlar ve şimdi bir Yardım, ExportNavigationPaneve gibi bazı diğer işlevleri engeller LoadCustomUI. Devam ederken, güvendiğiniz gerekir unutmayın (içeriği etkinleştir) veritabanı veya veritabanını güvenilen bir konumda kullanılamayacak bu makaledeki bilgiler için yerleştirin.

Bu makalede

Güvenli olmayan ifadeleri çalıştırmak için korumalı alan modunu ayarlama

Korumalı alan modu kullanabileceğiniz işlevleri

Korumalı alan modu hatalara neden işlevleri

Korumalı alan modu tarafından engellenen işlevleri

Korumalı alan modu tarafından engellenen özellikleri

Güvenli olmayan ifadeleri çalıştırmak için korumalı alan modunu ayarlama

Access veritabanına ifade eklediğinizde, o ifade korumalı alan modu adlı bir işletim ortamında çalıştırır. Access 2007, 2010, 2013, 2016 veya önceki Access dosya biçimlerindeki ya da Access ' da oluşturulan veritabanları için bunu yapar. Varsayılan olarak korumalı alan modu Access etkinleştirir ve bir veritabanına güvenilip daha sonra sırasıyla korumalı alan modu her zaman güvenli olmayan ifadeleri devre dışı bırakır.

Veritabanına güvenilip ve ifade çalıştırmak istiyorsanız bu korumalı alan modunu devre dışı bırakır, korumalı alan modunu devre dışı bırakan bir kayıt defteri anahtarını değiştirerek, o ifade çalıştırabilirsiniz. İlk olarak bu bölümdeki adımları veritabanına güvenilip gerekir unutmayın.

Bu şekilde, güvenli olmayan ifadeleri çalıştırmak karar verirken uyguladığınızdan işlemi gösterilmektedir.

Korumalı alan modu için karar süreci

Dikkat      Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi, işletim sisteminize ciddi zarar vererek yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi sonucu ortaya çıkacak sorunların çözümlenebileceği garantisini veremez. Kayıt defterini düzenlemeden önce, önemli verileri yedekleyin. Bilgisayarınızın kayıt defterinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili en yeni bilgiler için Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

Kayıt defteri ile tanıdık olmayan veya kendiniz kayıt defteri anahtarlarını değiştirmeye rahat yapamayacağınızı olup olmadığını veya veritabanını Access'in önceki sürümünden Access dosya biçimine dönüştürülmesi göz önünde bulundurun birisini başvurun. Ayrıca, kayıt defteri değerlerini değiştirmek için bilgisayarda yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.

Kayıt defteri anahtarını değiştirme

Önemli: Aşağıdaki adımlar izlendiğinde, bilgisayarın tüm kullanıcıları için Access'in tüm örneklerinde güvenilmeyen ifadelerin çalıştırılmasına izin verilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Microsoft Windows 7 veya Microsoft Windows 10'da   

  1. Görev çubuğunda Başlat' ı tıklatın ve ardından Çalıştır' ı tıklatın.

  2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

   Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlatılır.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişletin ve şu kayıt defteri anahtarına gidin:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access bağlantı Engine\Engines

   Not: Not, Access 2007 12.0 gösterir, Access 2010 14.0 gösterir, Access 2013 15.0 gösterir ve Access 2016 16,0 gösterir.

  4. Adı' nın altında kayıt defteri Düzenleyicisinin sağ bölmesinde, SandboxModeçift tıklatın.

   DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Değer Verisi alanındaki 3 değerini 2 olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

 • Windows Vista içinde   

  1. Başlat düğmesini tıklatın, Tüm Programlar' ın, Donatılar' ı tıklatın ve ardından Çalıştır' ı tıklatın.

  2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

   Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlatılır.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişletin ve şu kayıt defteri anahtarına gidin:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access bağlantı Engine\Engines

   Not: Not, Access 2007 12.0 gösterir, Access 2010 14.0 gösterir, Access 2013 15.0 gösterir ve Access 2016 16,0 gösterir.

  4. Adı' nın altında kayıt defteri Düzenleyicisinin sağ bölmesinde, SandboxModeçift tıklatın.

   DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Değer Verisi alanındaki 3 değerini 2 olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Önemli    Önce veritabanına güvenmezseniz, Access’in kayıt defteri ayarını değiştirip değiştirmediğinize bakmaksızın güvenilir olmayan tüm ifadeleri devre dışı bırakacağını unutmayın.

Kayıt defteri değeri için şu ayarları kullanabilirsiniz; 0 (sıfır) en çok izin veren ve 3 en az izin veren ayardır.

Ayar

Açıklama

0

Korumalı alan modu her zaman devre dışıdır.

1

Korumalı alan modu Access için kullanılır, ancak Access dışındaki programlar için kullanılmaz.

2

Korumalı alan modu Access dışındaki programlar için kullanılır, ancak Access için kullanılmaz.

3

Korumalı alan modu her zaman kullanılır. Bu Accessyüklediğinizde ayarlama varsayılan değerdir.

Sayfanın Başı

Korumalı alan modu kullanabileceğiniz işlevleri

Aşağıdaki tabloda, korumalı alan modu etkinleştirildiğinde, Access veritabanı altyapısı sorgularda kullanabileceğiniz işlevleri listelenmektedir. Korumalı alan modu listesinde görünmez herhangi bir işlevleri kullanılamaz.

Abs

Dizi

Asc

Ascb

AscW

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Seçim

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

ChrW

ChrW$

CInt

CLng

Cos

CSng

CStr

CVar

CVDate

CVErr

Tarih

Tarih$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Gün

ÇİFTAZALANBAKİYE

Hata

Hata$

Exp

Fix

Biçimlendirme

Biçim$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

ANBD

Hex

Altıgen$

Saat

IIf

Imestatus

InStr

InStrb

Int

FAİZTUTARI

İÇ_VERİM_ORANI

IsDate

IsEmpty

EHATALIYSA

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Sol

Sol$

SOLB

SOLB$

Len

UZUNLUKB

Log

LTrim

LTrim$

Parçaal

PARÇAAL$

ORTAB

ORTAB$

Dakika

D_İÇ_VERİM_ORANI

Ay

Ay Adı

Bu,

TAKSİT_SAYISI

Npm

Eki

Eki$

Bölüm

Devresel_ödeme

Ana_para_ödemesi

BD

QBColor İşlevi

Oran

Değiştirme

RGB

Sağ

Doğru$

SAĞB

SAĞB$

Rnd

Yuvarlama

RTrim

RTrim$

İkinci

Sgn

Sgr

Sin

DA

Space

Boşluk$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Dize

Dize$

StrReverse

Anahtar

YAT

Tan

Saat

Saat$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Kırp

$ Kırpma

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Haftanın günü

Yıl

Sayfanın Başı

Korumalı alan modu hatalara neden işlevleri

Bir Access veritabanı altyapısı sorgusunda ifadeden işlevleri olarak adlandırılan veya bir Access özelliğinden adlı durumlarda, aşağıdaki Visual Basic for Applications (VBA) işlevleri hataya neden olur.

AppActivate

Bip

Takvim

CallByName

ChDir

ChDrive

Komut

Komut$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DELETESETTING

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Hata

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Giriş

Giriş$

InputB

InputB$

Sonlandırma

Yükleme

LOC

LOF

Rastgele seç

Sıfırlama

SaveSetting

Arama

TuşGönder

SetAttr

Kabuk

Spc

Sekme

Kaldırma

Kullanıcı formları

Genişlik

Sayfanın Başı

Korumalı alan modu tarafından engellenen işlevleri

Korumalı alan modu işlevleri sorguda bir ifade veya Access özelliği adlı olduğunda aşağıdaki Access işlevleri engeller. Office Access 2007içinde başlayarak yeni bir yıldız işareti (işlevi bir işlev adı gösterdikten sonra *).

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Uygulama

Assistant

Yardım *

Otomatik Düzeltme

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COM eklentileri

Komut çubukları

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

Form Oluştur

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

Rapor Oluştur

Veri erişim sayfaları

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll deyimi

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

Dosya iletişim kutusu

Dosya arama

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Modüller

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Üst

ÜrünKodu

Quit

Başvurular

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Çalıştır

KomutÇalıştır

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Sayfanın Başı

Korumalı alan modu tarafından engellenen özellikleri

Önceki bölümde listelenen işlevler yanı sıra, korumalı alan modu de nesne özellikleri birtakım engeller. Nesneleri ve engellenen özellik veya özellikleri her nesne için aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Nesne

Engellenen özellik veya özellikleri

İlişkili nesne çerçevesi

Object

ComboBox

Recordset

Denetim

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, bağlantı, OpenConnection

Özel Denetim

Object

Form

Dinamik Küme

Köprü

Sık Kullanılanlara Ekle seçiminin ekran görüntüsü

Liste kutusu

Recordset

Nesne çerçevesi

Object

Rapor

Recordset

Akıllı etiket eylemi

Yürütme

Outlook 2007'de kategoriler menüsü

ActiveDataAccessPage

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×