Komut dosyası kullanarak bir form şablonu özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Komut dosyası yazma ile hakkında bilginiz varsa, Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) komut dosyası dilini kullanarak Microsoft Office InfoPath form şablonunuz için bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Komut dosyası ekleme, kuralları, formüller, veri doğrulama veya koşullu biçimlendirme ile kullanılabilen nedir ötesinde form şablonunuzu özelleştirmenizi sağlar. Örneğin, oluşturur ve form şablonunuzu temel alan bir formda görünüm kullanıcı geçiş yaptığında e-posta iletisi gönderen bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Bir form şablonu oluşturma ve yalnızca bir komut dosyası kullanarak e-posta iletisi göndermek için yapılandırabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Bir form şablonu için komut dosyası dilini ayarlama

Bir olay meydana gelişinde her zaman bir iletiyi görüntüleme

Bir kullanıcı form verilerini kaydettiğinde, çalışan bir komut ekleme

Bir kullanıcı form verileri gönderdiğinde, çalışan bir komut ekleme

Bir kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında, çalışan bir komut ekleme

Varolan formu birleştirilir, çalışan bir komut ekleme

Varolan formu güncelleştirmek için komut ekleme

Diğer olaylar için komut dosyası ekleme

Genel Bakış

InfoPath form şablonunuzu kuralları, formüller, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme kullanarak özelleştirebilirsiniz. Bu özellikler çok esnek ve çok çeşitli görevler ele alabilir, ancak bazı bu özellikler yeteneklerini görevlerdir. Örneğin, bir kullanıcı bir değer formdaki bir metin kutusuna girdiğinde e-posta iletisi göndermek için kuralları kullanamazsınız. Özelleştirme gerekiyorsa bu özellikler ve yeteneklerini olacak şekilde form şablonunuzda JScript veya VBScript komut dosyası dilini kullanarak kod yazmaya tanıdık, bir kullanıcı yeni bir form açtığında veya bir ex değiştirir, çalışan bir komut ekleyebilirsiniz form şablonunuzu temel alan arolan form.

Bir form şablonu için komut dosyası eklediğinizde, InfoPath Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi (ekleme, düzenleme ve form şablonunda komut dosyası hata ayıklama olanak sağlayan MSE) başlar ve seçilen etkinliğinizi imleç yerleştirir. InfoPath, komut dosyası için bir olay işleyicisi otomatik olarak ekler. Olay işleyicisi, bir kullanıcı eylemini veya bir formdaki XML verileri değişiklik yanıt InfoPath form şablonuna işlevi koddur. Örneğin, kullanıcılarınızın formlarına birkaç ağ konumları'na kaydetmek isterseniz, OnSaveRequest olay işleyicisi için bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form kaydettiğinde çalıştırmak için komut dosyası eklediğinizde, InfoPath komut dosyası Düzenleyicisi başlatılır ve aşağıdaki kodları için komut dosyası ekler.

Not: InfoPath ekleyen kod seçilen komut dosyası dilinizi bağlıdır.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Olay işleyicisi için farklı bir ağ konumu formu kaydettiği sonra uygun yerlerde kodu ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcı bu form şablonunu temel alan bir form kaydettiğinde, InfoPath kod OnSaveRequest olay işleyicisi içinde çalışır.

Not: Bu makale, form şablonunda betikleri oluşturma üst düzey bir görünüm sağlar. Microsoft komut dosyası hakkında daha fazla bilgi için InfoPath Geliştirici Başvurusu Düzenleyicisi ve belirli nesneler, yöntemler, olaylar ve InfoPath içinde kullanılan özellikleri konusuna bakın.

InfoPath, aşağıdaki olaylardan biri dışındaki tüm için olay işleyicisi otomatik olarak ekler.

Olay işleyicisi

Açıklama

Oluşturma adımları

OnAfterChange

Kullanıcı bir alana bağlı belirtilen denetimdeki değeri dönüştükten sonra bu olay çalışır. Örneğin, bir kullanıcı bir öğeyi bir liste kutusu denetimine seçtikten sonra özel HTML görev bölmesini görüntüleyebilirsiniz. Bu olay OnValidate olayı çalışır.

Bir denetimi form şablonu veya Veri kaynağı görev bölmesinde bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde programlama gelin ve sonra Üzerinde sonra değişiklik olay' ı tıklatın.

OnAfterImport

Kullanıcı başarıyla bir forma birkaç form birleştirdikten sonra bu olay çalışır.

El ile OnAfterImport olay işleyicisi bildirimi MSE kullanarak doğrudan komut dosyası için ekleyin. Tasarım modunda bu olay işleyicisi oluşturulamaz.

OnBeforeChange

Bu olay bir kullanıcı denetimdeki bir değeri dönüştükten sonra ve bu denetime bağlı belirtilen alan için değer eklenmeden önce çalışır. Örneğin, yinelenen tabloda son satırın doldurmaya önce başka bir satır ekleme, kullanıcı engelleyebilirsiniz.

Bir denetimi form şablonu veya Veri kaynağı görev bölmesinde bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde programlama gelin ve sonra Üzerinde önce değişiklik olay' ı tıklatın.

Tıklatıldığında

Bir kullanıcı bu olay ile ilişkilendirilmiş bir düğmeyi tıklattığında bu olay çalışır. Form şablonunu bir düğme ekledikten sonra bu olay kullanılabilir. Örneğin, bir kullanıcı düğmeyi tıklattığında değerleri ana veri kaynağındaki alanları kullanarak, karmaşık bir hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.

Düğme denetimi çift tıklatın ve sonra Düğme Özellikleri iletişim kutusunun Genel sekmesinde, Form kodu Düzenle'ıtıklatın.

OnContextChange

Formda odak değiştiğinde, bu olay çalışır. Örneğin, bu olay bir kullanıcı bir metin kutusundan bir tarih seçici geçtiğinde veya bir kullanıcı görünüm değiştirdiğinde çalışır. Diğer tüm olaylar meydana gelmiştir sonra bu olay oluşur.

Araçlar menüsünde, programlamagelin ve sonra Üzerinde bağlam Değiştir olay' ı tıklatın.

Yüklendiğinde

Bu olay bir kullanıcı yeni form oluşturduğunda veya form şablonunuzu temel alan varolan bir formu açılır olduğunda çalışır. Örneğin, kullanıcı form açtığında ikincil veri kaynağından ana veri kaynağına öğelerin listesini kopyalayabilirsiniz.

Araçlar menüsünde, programlamagelin ve sonra Üzerinde yük olay' ı tıklatın.

OnMergeRequest

Form şablonunuzu temel alan formlar birleştirilir bu olay çalıştırır. Örneğin, bir kullanıcı bir durum birleştirme işleminde vermek birleştirilen formları sayısını görüntüleyebilirsiniz.

Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın. Kategori listesinde, Gelişmiş' i tıklatın. Formları birleştirmealtında özel kod kullanarak Birleştir onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın.

OnSaveRequest

Bir kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form kaydettiğinde, bu olay çalışır. Örneğin, bir kullanıcı formu kaydettiğinde birden fazla konuma bu form şablonunu temel alan bir form kaydedebilirsiniz. InfoPath bu olay için kod iki ek satırlarını ekler: form ve başka bir çizgi kaydettiği bir çizgi InfoPath formu başarıyla kaydettiyseniz bildirir.

Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın. Kategori listesinde, açmak ve Kaydet'itıklatın. Davranış Kaydetaltında özel kod kullanarak Kaydet onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın.

OnSign

Bu olay bir kullanıcı forma dijital imza geçerlidir olduğunda çalışır. Örneğin, bir kullanıcı oturum açtığında zaman Masraf raporu formundaki dijital imzası için ek veri ekleyebilirsiniz.

Araçlar menüsünde, programlamagelin ve sonra da Üzerinde oturum olay' ı tıklatın.

OnSubmitRequest

Bir kullanıcı kendi form verilerini gönderdiğinde bu olay çalışır. Örneğin, Dosya menüsünde Gönder kullanıcı tıklattığında, form verilerini güvenli bir Web hizmetinden gönderebilirsiniz. InfoPath güvenli bir Web hizmeti veri bağlantısı desteklemediği, güvenli Web hizmeti ile çalışan özel veri bağlantısı eklemeniz gerekir.

Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın. Kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin, kod kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve sonra Kodu Düzenle'yitıklatın.

OnSwitchView

Bu olay kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form açtığında çalıştırır veya formunda başka bir görünüme geçirir. Örneğin, bir kullanıcı belirli bir görünüme geçiş yaptığında, formun ana veri kaynağındaki alanlardaki verileri içeren bir e-posta iletisi oluşturabilirsiniz.

Araçlar menüsünde, programlamatıklatın ve Üzerinde olayı anahtarını görüntüle'yitıklatın.

OnValidate

Kullanıcı bir alana bağlı bir denetimde değer değiştiğinde bu olay çalışır. Örneğin, kullanıcı belirli bir denetimdeki değer değiştiğinde, başka bir denetim için yeni değer girdiğiniz kullanıcı numarasını ve komut dosyası'nda bir sayı kullanarak hesaplayabilirsiniz. Bu olay OnBeforeChange olay işleyicisi çalıştıktan sonra oluşur.

Bir denetimi form şablonu veya Veri kaynağı görev bölmesinde bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde programlama gelin ve sonra Üzerinde sonra doğrula olay' ı tıklatın.

OnVersionUpgrade

Bu olay bir kullanıcı varolan bir formu açılır ve varolan bir formu tarafından kullanılan form şablonunun sürüm numarası yayımla konumunda form şablonunun sürüm numarası daha eski olduğunda çalışır. Varolan bir formu bir kullanıcı oturum açtığında, InfoPath varolan bir formu ile ilişkilendirilmiş form şablonunun sürüm numarası denetler. Form şablonunun daha yeni bir sürüm numarası varsa, InfoPath kullanıcı varolan bir formu açtığında OnVersion olay işleyicisi çalışır. Örneğin, yeni bir alan eklemek için varolan bir form şablonu ve bunu yeniden yayımlayın ve yeni alan varolan bir formu bir kullanıcı açarsa, ana veri kaynağına eklenmesini istediğiniz varsayalım. Varolan bir formu kullanıcı oturum açtığında bu olay ana veri kaynağına yeni alan ekler.

Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın. Kategori listesinde, sürüm oluşturma' ı tıklatın. Sürüm yükseltildiğinde listesinde, özel olay kullan'ıtıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Komut dosyası için bir tarayıcıyla uyumlu form şablonuekleyemezsiniz. Yalnızca başlayan formları InfoPath içinde doldurulur bir form şablonu için komut dosyası ekleyebilirsiniz. Yönetilen kod kullanarak, bir tarayıcı uyumlu form şablonu özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form şablonu için komut dosyası dilini ayarlama

Komut dosyası kullanarak bir form şablonu özelleştirmek için Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, InfoPath JScript kullanarak komut dosyası eklemek için yapılandırılır. Form şablonunuzu herhangi bir komut dosyası veya yönetilen kod içermiyor ve komut dosyası diliniz VBScript kullanmayı tercih ediyorsanız, VBScript için form şablonunuz için komut dosyası dilini değiştirebilirsiniz. Her iki komut dosyası dilleri aynı form şablonunda kullanamazsınız.

Varolan betiği kaydedin, böylece başka bir dil için komut dosyası dönüştürebilir gereken ve başka bir dil kullanmak istediğiniz form şablonunu zaten bir dilde komut dosyası içeren varsa, form şablonu Form Seçenekleri aracılığıyla betiği kaldırma iletişim kutusunda ve form şablonuna dönüştürülmüş betiği ekleyin. InfoPath komut dosyası için yeni bir komut dosyası dilini dönüştüremezsiniz. Form Seçenekleri iletişim kutusunda komut dosyası dilini değiştirmek, yalnızca bu form şablonunu etkiler. Diğer form şablonlarını JScript varsayılan dil komut dosyası olmayacaktır.

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, programlama' ı tıklatın.

 3. Form şablonunun kod dili listesinde programlama dilialtında VBScripttıklatın.

  Notlar: 

  • Komut dosyası dilini ayarlama ve bir form şablonu için bir veya daha fazla olay işleyicisi oluşturduktan sonra form şablonu için komut dosyası dilini değiştiremezsiniz.

  • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications yüklediyseniz, varsayılan dil Microsoft Visual Basic .NET olur. VBScript için komut dosyası dilini değiştirmek için bu yordamı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir olay meydana gelişinde her zaman bir iletiyi görüntüleme

Olay işleyicisi bir eylem veya başka bir olaya yanıt olarak çalıştırma edinmek isterseniz, olay işleyicisi çalıştığında bir ileti kutusu görüntülemek için geçici kodu ekleyebilirsiniz. Olay işleyicisi çalıştırdığında yalnızca belirlemek için bu kod kullanmanız gerekir. Bu kodu ekledikten sonra bu form şablonunu temel alan bir form görüntüleme veya form şablonunu yayımlayın ve sonra yeni bir form şablonu oluşturmak için önizleme özelliğini kullanabilirsiniz. Form şablonunu yayımlayın sonra yalnızca bir form oluşturursanız, bazı olay işleyicisi çalıştırın. Ardından, olay işleyicisi karşılaşabileceğiniz olası düşündüğünüz bir eylemi gerçekleştirebilir. Olay işleyicisi çalıştığında, bir ileti kutusu görürsünüz.

Hangi eylemlerin belirlemek veya olaylar olay işleyicisi çalıştırmak sonra kodu kaldırın ve sonra form şablonu tasarlama sürdürme. Olay işleyicisi çalıştırdığında bu kod kaldırmayın ve form şablonunu yayımlayın sonra kullanıcılarınız bu ileti kutusunu görürsünüz.

 1. Olay işleyicisi ekleyin.

 2. JScript ile kodu eklemek için XDocument.UI.Alert ("ad olay yalnızca karşılaştık olay"); yazın. Olay işleyicisi adıyla değiştirin. Bu kodu OnValidate olay işleyicisi için eklerseniz, XDocument.UI.Alert ("olay işleyicisi yalnızca karşılaştık OnValidate"); Örneğin, yazarsınız

 3. VBScript dosyasına kodu eklemek için OnSaveRequest olay işleyicisi için bu kod eklerseniz, örneğin, XDocument.UI.Alert ("ad olay yalnızca karşılaştık olay") yazın için XDocument.UI.Alert ("olay işleyicisi yalnızca karşılaştık OnSaveRequest") yazarsınız.

 4. Kodu sınamak için Dosya menüsünde, Önizleme ' yi tıklatın veya CTRL + ÜST KRKT + B tuşlarına basın ve ardından olay başlayabilirsiniz bir kullanıcı eylemi gerçekleştirme. Kod satırını olayla oluştuğunda, bir ileti kutusu iletinizi görüntülemelidir.

  Not: Bazı olaylar form şablonunu yayımlayın ve olayı başlatmak için bir kullanıcı eylemini gerçekleştirebilmeniz için önce bu form şablonunu temel alan bir form oluşturmak gerektirebilir.

 5. Form şablonunu yayımlayın ve kullanıcılarınızın bu form şablonunu temel alan formları doldurmalarını sağlamak için önce ileti kutusunu görüntülemek için kullandığınız kodunu silin.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı form verilerini kaydettiğinde, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, açın ve Kaydet'itıklatın.

 3. Davranış Kaydetaltında özel kod kullanarak Kaydet onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnSaveRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • InfoPath formu kaydetmeden önce çalışan bir komut eklemek için açıklama Write the code to be run before saving here.kodunuzu ile değiştirin.

  • InfoPath formu kaydeder sonra çalışan bir komut eklemek için açıklama Write the code to be run after saving here. kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Not: Yalnızca form şablonunuzu temel alan bir form oluşturduktan sonra olay işleyicisi çalışıyorsa, Dosya menüsünde Yayımla tıklayarak form şablonunu yayımlayın ve Yayımlama Sihirbazı tamamlayın. Form şablonunu yayımlayın sonra bir form oluşturma ve sonra olay işleyicisi çalıştırmak için eylemi gerçekleştirme.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı form verileri gönderdiğinde, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin.

 3. Kod kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve ardından Kodu Düzenle'yitıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnSubmitRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında, çalışan bir komut ekleme

 1. Form şablonunda bir görünüme yeni bir düğme ekleyin ve ardından düğmesini çift tıklatın.

  Not: Komut dosyası için varolan bir düğmeyi ekliyorsanız, bunun yerine varolan düğmesini çift tıklatın.

 2. Genel sekmesine tıklayın.

 3. Form kodu Düzenle' yi tıklatın. Bu düğme tıklatıldığında olay işleyicisi imlecin ile Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi başlatılır.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Varolan formu birleştirilir, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, Gelişmiş' i tıklatın.

 3. Formları birleştirmealtında form birleştirmeyi etkinleştir onay kutusunu seçin.

 4. Özel kod kullanarak Birleştir onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnMergeRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Açıklama Write the code that handles each form being merged here. kodunuzu ile değiştirin.

 6. Bu olayı kodu sınamak için form şablonunu yayımlayın, bu form şablonunu temel alan birkaç form oluşturma ve ardından form şablonlarını birleştirme.

  Not: Ayrıca bkz bölümünde form şablonunuzu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan formu güncelleştirmek için komut ekleme

Daha önce yayınlanmış bir form şablonunun güncelleştirilmiş ve bu form şablonunu temel alan formlar güncelleştirmek istediğiniz, varolan biçimlerden birini kullanıcı oturum açtığında çalıştırılan güncelleştirilmiş form şablonu için komut dosyası ekleyebilirsiniz. Varolan bir formu bir kullanıcı oturum açtığında, InfoPath Yayımla yerde ilişkili olduğu form şablonuna sürüm numarasını denetler. Sürüm numarası Yayımla yerde form şablonunun sürüm numarası, varolan bir formu daha yeni değilse, bunu güncelleştirildiğini, belirten InfoPath kod varolan formu güncelleştirmek için bu olayı çalışır.

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, sürüm oluşturma' ı tıklatın.

 3. Sürüm yükseltildiğinde listesinde, özel olay kullan'ıtıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnVersionUpgrade olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Bu olayı kodu test, form şablonunu yayımlayın, birkaç form oluşturmak için bu form şablonunu temel alan, değiştirme ve form şablonunun güncelleştirilmiş sürümünü yayımlama ve sonra bu form şablonunu eski sürümüne bağlı varolan bir formu açın.

  Not: Ayrıca bkz bölümünde form şablonunuzu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Diğer olaylar için komut dosyası ekleme

Bu yordam, form şablonunuzu aşağıdaki olay işleyicisi eklemek için kullanılabilir:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • Yüklendiğinde

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • Araçlar menüsünde, programlamagelin ve ardından olay için olay işleyicisi eklemek için tıklatın. Seçtiğiniz olay işleyicisi imlecin ile Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi başlatılır.

 • Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×