Komut dosyası kullanarak bir form şablonu özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Komut dosyası yazma ile hakkında bilginiz varsa, Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) komut dosyası dilini kullanarak Microsoft Office InfoPath form şablonunuz için bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Komut dosyası ekleme, kuralları, formüller, veri doğrulama veya koşullu biçimlendirme ile kullanılabilen nedir ötesinde form şablonunuzu özelleştirmenizi sağlar. Örneğin, oluşturur ve form şablonunuzu temel alan bir formda görünüm kullanıcı geçiş yaptığında e-posta iletisi gönderen bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Bir form şablonu oluşturma ve yalnızca bir komut dosyası kullanarak e-posta iletisi göndermek için yapılandırabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Bir form şablonu için komut dosyası dilini ayarlama

Bir olay meydana gelişinde her zaman bir iletiyi görüntüleme

Bir kullanıcı form verilerini kaydettiğinde, çalışan bir komut ekleme

Bir kullanıcı form verileri gönderdiğinde, çalışan bir komut ekleme

Bir kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında, çalışan bir komut ekleme

Varolan formu birleştirilir, çalışan bir komut ekleme

Varolan formu güncelleştirmek için komut ekleme

Diğer olaylar için komut dosyası ekleme

Genel Bakış

InfoPath form şablonunuzu kuralları, formüller, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme kullanarak özelleştirebilirsiniz. Bu özellikler çok esnek ve çok çeşitli görevler ele alabilir, ancak bazı bu özellikler yeteneklerini görevlerdir. Örneğin, bir kullanıcı bir değer formdaki bir metin kutusuna girdiğinde e-posta iletisi göndermek için kuralları kullanamazsınız. Özelleştirme gerekiyorsa bu özellikler ve yeteneklerini olacak şekilde form şablonunuzda JScript veya VBScript komut dosyası dilini kullanarak kod yazmaya tanıdık, bir kullanıcı yeni bir form açtığında veya bir ex değiştirir, çalışan bir komut ekleyebilirsiniz form şablonunuzu temel alan arolan form.

Bir form şablonu için komut dosyası eklediğinizde, InfoPath Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi (ekleme, düzenleme ve form şablonunda komut dosyası hata ayıklama olanak sağlayan MSE) başlar ve seçilen etkinliğinizi imleç yerleştirir. InfoPath, komut dosyası için bir olay işleyicisi otomatik olarak ekler. Olay işleyicisi, bir kullanıcı eylemini veya bir formdaki XML verileri değişiklik yanıt InfoPath form şablonuna işlevi koddur. Örneğin, kullanıcılarınızın formlarına birkaç ağ konumları'na kaydetmek isterseniz, OnSaveRequest olay işleyicisi için bir komut dosyası ekleyebilirsiniz. Kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form kaydettiğinde çalıştırmak için komut dosyası eklediğinizde, InfoPath komut dosyası Düzenleyicisi başlatılır ve aşağıdaki kodları için komut dosyası ekler.

Not: InfoPath ekleyen kod seçilen komut dosyası dilinizi bağlıdır.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Olay işleyicisi için farklı bir ağ konumu formu kaydettiği sonra uygun yerlerde kodu ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcı bu form şablonunu temel alan bir form kaydettiğinde, InfoPath kod OnSaveRequest olay işleyicisi içinde çalışır.

Not: Bu makale, form şablonunda betikleri oluşturma üst düzey bir görünüm sağlar. Microsoft komut dosyası hakkında daha fazla bilgi için InfoPath Geliştirici Başvurusu Düzenleyicisi ve belirli nesneler, yöntemler, olaylar ve InfoPath içinde kullanılan özellikleri konusuna bakın.

InfoPath, aşağıdaki olaylardan biri dışındaki tüm için olay işleyicisi otomatik olarak ekler.

Olay işleyicisi

Açıklama

Oluşturma adımları

OnAfterChange

Kullanıcı bir alana bağlı belirtilen denetimdeki değeri dönüştükten sonra bu olay çalışır. Örneğin, bir kullanıcı bir öğeyi bir liste kutusu denetimine seçtikten sonra özel HTML görev bölmesini görüntüleyebilirsiniz. Bu olay OnValidate olayı çalışır.

Form şablonundaki bir denetimi veya Veri Kaynağı görev bölmesindeki bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde Programlama'nın üzerine gelin ve sonra Değişiklikten Sonra Olayı'nı tıklatın.

OnAfterImport

Bu olay, kullanıcı birkaç formu tek bir formda başarılı bir şekilde birleştirdikten sonra çalıştırılır.

El ile OnAfterImport olay işleyicisi bildirimi MSE kullanarak doğrudan komut dosyası için ekleyin. Tasarım modunda bu olay işleyicisi oluşturulamaz.

OnBeforeChange

Bu olay, kullanıcı denetimdeki değeri değiştirdikten sonra ve değer bu denetimle ilişkili olduğu belirtilen alana eklenmeden önce çalıştırılır. Örneğin, yinelenen bir tabloda kullanıcının son satırı doldurmadan tabloya yeni satır eklemesini engelleyebilirsiniz.

Form şablonundaki bir denetimi veya Veri Kaynağı görev bölmesindeki bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde Programlama'nın üzerine gelin ve sonra Değişiklikten Önce Olayı'nı tıklatın.

Tıklatıldığında

Bu olay, kullanıcı bu olayla ilişkilendirilmiş bir düğmeyi tıklattığında çalıştırılır. Bu olay form şablonuna düğme ekledikten sonra kullanılabilir. Örneğin, kullanıcı düğmeyi tıklattığında ana veri kaynağındaki alanların değerlerini kullanarak karmaşık bir hesaplama yapabilirsiniz.

Düğme denetimini çift tıklatın ve ardından Düğme Özellikleri iletişim kutusunun Genel sekmesinde Form Kodunu Düzenle'yi tıklatın.

BağlamDeğiştirildiğinde

Formda odak değiştiğinde, bu olay çalışır. Örneğin, bu olay bir kullanıcı bir metin kutusundan bir tarih seçici geçtiğinde veya bir kullanıcı görünüm değiştirdiğinde çalışır. Diğer tüm olaylar meydana gelmiştir sonra bu olay oluşur.

Araçlar menüsünde Programlama'nın üzerine gelin ve Bağlam Değişikliği Olayı 'nı tıklatın.

Yüklendiğinde

Bu olay bir kullanıcı yeni form oluşturduğunda veya form şablonunuzu temel alan varolan bir formu açılır olduğunda çalışır. Örneğin, kullanıcı form açtığında ikincil veri kaynağından ana veri kaynağına öğelerin listesini kopyalayabilirsiniz.

Araçlar menüsünde Programlama'nın üzerine gelin ve Yükleme Olayı'nı tıklatın.

Birleştirmeİsteğinde

Bu olay, form şablonunuzu temel alan formlar birleştirildiğinde çalıştırılır. Örneğin, birleştirme işlemi sırasında kullanıcıya durumu göstermek için birleştirilen formların sayısını görüntüleyebilirsiniz.

Araçlar menüsünde Form Seçenekleri'ni tıklatın. Kategori listesinde Gelişmiş'i tıklatın. Formları birleştir altında Özel kod kullanarak birleştir onay kutusunu seçin ve Düzenle'yi tıklatın.

Kaydetmeİsteğinde

Bir kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form kaydettiğinde, bu olay çalışır. Örneğin, bir kullanıcı formu kaydettiğinde birden fazla konuma bu form şablonunu temel alan bir form kaydedebilirsiniz. InfoPath bu olay için kod iki ek satırlarını ekler: form ve başka bir çizgi kaydettiği bir çizgi InfoPath formu başarıyla kaydettiyseniz bildirir.

Araçlar menüsünde Form Seçenekleri'ni tıklatın. Kategori listesinde Aç ve Kaydet'i tıklatın. Davranış kaydet altında Özel kod kullanarak kaydet onay kutusunu seçin ve Düzenle'yi tıklatın.

İmzalandığında

Bu olay, kullanıcı forma dijital imza uyguladığında çalıştırılır. Örneğin, gider raporu formunu kullanıcı imzaladığında formun dijital imzasına başka veriler ekleyebilirsiniz.

Araçlar menüsünde, programlamagelin ve sonra da Üzerinde oturum olay' ı tıklatın.

OnSubmitRequest

Bu olay, kullanıcı form verilerini gönderdiğinde çalıştırılır. Örneğin, kullanıcı Dosya menüsünde Gönder'i tıklattığında form verilerini güvenli bir Web hizmetine gönderebilirsiniz. InfoPath güvenli Web hizmetiyle veri bağlantısını desteklemediğinden, güvenli Web hizmetinizle çalışabilen özel bir veri bağlantısı eklemeniz gerekir.

Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın. Kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin, kod kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve sonra Kodu Düzenle'yitıklatın.

OnSwitchView

Bu olay, kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir formu açtığında veya formun başka bir görünümüne geçtiğinde çalıştırılır. Örneğin, kullanıcı belirli bir görünüme geçtiğinde, formu ana veri kaynağındaki alanların verilerini içeren bir e-posta iletisi oluşturabilirsiniz.

Araçlar menüsünde Programlama'yı ve Görünüm Değiştirme Olayı'nı tıklatın.

OnValidate

Kullanıcı bir alana bağlı bir denetimde değer değiştiğinde bu olay çalışır. Örneğin, kullanıcı belirli bir denetimdeki değer değiştiğinde, başka bir denetim için yeni değer girdiğiniz kullanıcı numarasını ve komut dosyası'nda bir sayı kullanarak hesaplayabilirsiniz. Bu olay OnBeforeChange olay işleyicisi çalıştıktan sonra oluşur.

Form şablonundaki bir denetimi veya Veri Kaynağı görev bölmesindeki bir alanı sağ tıklatın, kısayol menüsünde Programlama'nın üzerine gelin ve sonra Onaylandıktan Sonra Olayı'nı tıklatın.

SürümYükseltildiğinde

Bu olay bir kullanıcı varolan bir formu açılır ve varolan bir formu tarafından kullanılan form şablonunun sürüm numarası yayımla konumunda form şablonunun sürüm numarası daha eski olduğunda çalışır. Varolan bir formu bir kullanıcı oturum açtığında, InfoPath varolan bir formu ile ilişkilendirilmiş form şablonunun sürüm numarası denetler. Form şablonunun daha yeni bir sürüm numarası varsa, InfoPath kullanıcı varolan bir formu açtığında OnVersion olay işleyicisi çalışır. Örneğin, yeni bir alan eklemek için varolan bir form şablonu ve bunu yeniden yayımlayın ve yeni alan varolan bir formu bir kullanıcı açarsa, ana veri kaynağına eklenmesini istediğiniz varsayalım. Varolan bir formu kullanıcı oturum açtığında bu olay ana veri kaynağına yeni alan ekler.

Araçlar menüsünde Form Seçenekleri'ni tıklatın. Kategori listesinde, Sürüm Oluşturma'yı tıklatın. Sürüm yükseltme listesinde Özel olay kullan'ı ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

Komut dosyası için bir tarayıcıyla uyumlu form şablonuekleyemezsiniz. Yalnızca başlayan formları InfoPath içinde doldurulur bir form şablonu için komut dosyası ekleyebilirsiniz. Yönetilen kod kullanarak, bir tarayıcı uyumlu form şablonu özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form şablonu için komut dosyası dilini ayarlama

Form şablonunu komut dosyası kullanarak özelleştirmek için Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, InfoPath JScript kullanılarak komut dosyası eklenecek şekilde yapılandırılmıştır. Form şablonunuzda komut dosyası veya yönetilen kod yoksa ve komut dosyası dili olarak VBScript kullanmayı tercih ediyorsanız, form şablonunuzda komut dosyası dilini VBScript olarak değiştirebilirsiniz. Aynı form şablonunda iki komut dosyası dilini birden kullanamazsınız.

Form şablonu zaten iki dilden birinde komut dosyası içeriyorsa ve siz diğer dili kullanmak istiyorsanız, varolan komut dosyasını diğer dile dönüştürebilmek için komut dosyasını kaydetmeniz gerekir; sonra Form Seçenekleri iletişim kutusu aracılığıyla komut dosyasını form şablonundan kaldırın ve dönüştürülen komut dosyasını form şablonuna ekleyin. InfoPath komut dosyalarını yeni bir komut dosyası diline dönüştüremez. Komut dosyasını dilinin Form Seçenekleri iletişim kutusunda değiştirilmesi yalnızca bu form şablonunu etkiler. Diğer form şablonlarında varsayılan komut dosyası dili yine JScript olur.

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. Form Seçenekleri iletişim kutusunun Kategori listesinde Programlama'yı tıklatın.

 3. Form şablonunun kod dili listesinde programlama dilialtında VBScripttıklatın.

  Notlar: 

  • Komut dosyası dilini ayarladıktan ve form şablonu için bir veya birden çok olay işleyicisi oluşturduktan sonra, form şablonunun komut dosyası dilini değiştiremezsiniz.

  • Bilgisayarınıza Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications yüklediyseniz, varsayılan dil Microsoft Visual Basic .NET olur. Yine de komut dosyası dilini VBScript olarak değiştirmek için bu yordamı kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir olay meydana gelişinde her zaman bir iletiyi görüntüleme

Olay işleyicisi bir eylem veya başka bir olaya yanıt olarak çalıştırma edinmek isterseniz, olay işleyicisi çalıştığında bir ileti kutusu görüntülemek için geçici kodu ekleyebilirsiniz. Olay işleyicisi çalıştırdığında yalnızca belirlemek için bu kod kullanmanız gerekir. Bu kodu ekledikten sonra bu form şablonunu temel alan bir form görüntüleme veya form şablonunu yayımlayın ve sonra yeni bir form şablonu oluşturmak için önizleme özelliğini kullanabilirsiniz. Form şablonunu yayımlayın sonra yalnızca bir form oluşturursanız, bazı olay işleyicisi çalıştırın. Ardından, olay işleyicisi karşılaşabileceğiniz olası düşündüğünüz bir eylemi gerçekleştirebilir. Olay işleyicisi çalıştığında, bir ileti kutusu görürsünüz.

Hangi eylemlerin belirlemek veya olaylar olay işleyicisi çalıştırmak sonra kodu kaldırın ve sonra form şablonu tasarlama sürdürme. Olay işleyicisi çalıştırdığında bu kod kaldırmayın ve form şablonunu yayımlayın sonra kullanıcılarınız bu ileti kutusunu görürsünüz.

 1. Olay işleyicisi ekleyin.

 2. JScript ile kodu eklemek için XDocument.UI.Alert ("ad olay yalnızca karşılaştık olay"); yazın. Olay işleyicisi adıyla değiştirin. Bu kodu OnValidate olay işleyicisi için eklerseniz, XDocument.UI.Alert ("olay işleyicisi yalnızca karşılaştık OnValidate"); Örneğin, yazarsınız

 3. VBScript dosyasına kodu eklemek için OnSaveRequest olay işleyicisi için bu kod eklerseniz, örneğin, XDocument.UI.Alert ("ad olay yalnızca karşılaştık olay") yazın için XDocument.UI.Alert ("olay işleyicisi yalnızca karşılaştık OnSaveRequest") yazarsınız.

 4. Kodu sınamak için Dosya menüsünde, Önizleme ' yi tıklatın veya CTRL + ÜST KRKT + B tuşlarına basın ve ardından olay başlayabilirsiniz bir kullanıcı eylemi gerçekleştirme. Kod satırını olayla oluştuğunda, bir ileti kutusu iletinizi görüntülemelidir.

  Not: Bazı olaylar form şablonunu yayımlayın ve olayı başlatmak için bir kullanıcı eylemini gerçekleştirebilmeniz için önce bu form şablonunu temel alan bir form oluşturmak gerektirebilir.

 5. Form şablonunu yayımlayın ve kullanıcılarınızın bu form şablonunu temel alan formları doldurmalarını sağlamak için önce ileti kutusunu görüntülemek için kullandığınız kodunu silin.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı form verilerini kaydettiğinde, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, açın ve Kaydet'itıklatın.

 3. Davranış Kaydetaltında özel kod kullanarak Kaydet onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnSaveRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • InfoPath formu kaydetmeden önce çalışan bir komut eklemek için açıklama Write the code to be run before saving here.kodunuzu ile değiştirin.

  • InfoPath formu kaydeder sonra çalışan bir komut eklemek için açıklama Write the code to be run after saving here. kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Not: Yalnızca form şablonunuzu temel alan bir form oluşturduktan sonra olay işleyicisi çalışıyorsa, Dosya menüsünde Yayımla tıklayarak form şablonunu yayımlayın ve Yayımlama Sihirbazı tamamlayın. Form şablonunu yayımlayın sonra bir form oluşturma ve sonra olay işleyicisi çalıştırmak için eylemi gerçekleştirme.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı form verileri gönderdiğinde, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda Kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin.

 3. Kod kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve ardından Kodu Düzenle'yitıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnSubmitRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Bir kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında, çalışan bir komut ekleme

 1. Form şablonunda bir görünüme yeni bir düğme ekleyin ve ardından düğmesini çift tıklatın.

  Not: Komut dosyası için varolan bir düğmeyi ekliyorsanız, bunun yerine varolan düğmesini çift tıklatın.

 2. Genel sekmesini tıklatın.

 3. Form kodu Düzenle' yi tıklatın. Bu düğme tıklatıldığında olay işleyicisi imlecin ile Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi başlatılır.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Varolan formu birleştirilir, çalışan bir komut ekleme

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, Gelişmiş' i tıklatın.

 3. Formları birleştirmealtında form birleştirmeyi etkinleştir onay kutusunu seçin.

 4. Özel kod kullanarak Birleştir onay kutusunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnMergeRequest olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Açıklama Write the code that handles each form being merged here. kodunuzu ile değiştirin.

 6. Bu olayı kodu sınamak için form şablonunu yayımlayın, bu form şablonunu temel alan birkaç form oluşturma ve ardından form şablonlarını birleştirme.

  Not: Ayrıca bkz bölümünde form şablonunuzu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan formu güncelleştirmek için komut ekleme

Daha önce yayınlanmış bir form şablonunun güncelleştirilmiş ve bu form şablonunu temel alan formlar güncelleştirmek istediğiniz, varolan biçimlerden birini kullanıcı oturum açtığında çalıştırılan güncelleştirilmiş form şablonu için komut dosyası ekleyebilirsiniz. Varolan bir formu bir kullanıcı oturum açtığında, InfoPath Yayımla yerde ilişkili olduğu form şablonuna sürüm numarasını denetler. Sürüm numarası Yayımla yerde form şablonunun sürüm numarası, varolan bir formu daha yeni değilse, bunu güncelleştirildiğini, belirten InfoPath kod varolan formu güncelleştirmek için bu olayı çalışır.

 1. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 2. Kategori listesinde, Form Seçenekleri iletişim kutusunda, sürüm oluşturma' ı tıklatın.

 3. Sürüm yükseltildiğinde listesinde, özel olay kullan'ıtıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın. Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi OnVersionUpgrade olay işleyicisi imlecin başlar.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

 5. Bu olayı kodu test, form şablonunu yayımlayın, birkaç form oluşturmak için bu form şablonunu temel alan, değiştirme ve form şablonunun güncelleştirilmiş sürümünü yayımlama ve sonra bu form şablonunu eski sürümüne bağlı varolan bir formu açın.

  Not: Ayrıca bkz bölümünde form şablonunuzu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Diğer olaylar için komut dosyası ekleme

Bu yordam, form şablonunuzu aşağıdaki olay işleyicisi eklemek için kullanılabilir:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • BağlamDeğiştirildiğinde

 • Yüklendiğinde

 • OnSwitchView

 • İmzalandığında

 • OnValidate

 • Araçlar menüsünde, programlamagelin ve ardından olay için olay işleyicisi eklemek için tıklatın. Seçtiğiniz olay işleyicisi imlecin ile Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi başlatılır.

 • Açıklama Write your code here kodunuzu ile değiştirin.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×