Koşullu (Boole) ifadeler oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Access'te koşullu (Boole olarak da bilinir) ifadeler oluşturma işlemleri anlatılmaktadır. Bir koşullu ifade true veya false olarak değerlendirir ve daha sonra belirttiğiniz koşulunu sağlayan bir sonuç döndürür. İşlevleri kullanarak koşullu ifadelerde kullanırsanız, eylem yapın ifadesindeki bir koşulu uymayan değerleri için de belirtebilirsiniz. Örneğin, tüm kar marjı yüzde 10 ile satış veya daha az bulur bir ifade oluşturmak ve sonra bu rakamları kırmızı yazı tipinde görüntülenir veya değerleri içeren bir iletiyi değiştirme belirtin.

Bu makalede

Koşullu ifadeler anlama

Bir koşullu ifade oluşturma

Koşullu ifade örnekleri

Koşullu ifadeler anlama

Bir koşullu ifade ifade verilerinizi bunu bir koşulunu ve ardından sonuç bağlı olarak bir eylemde olup olmadığını sınar türüdür. Örneğin, bir ifade tarih değerleri için verilen başlangıç tarihinden daha sonra Ara ve sonra tanımlı başlangıç tarihinden önce bir tarih girmek çalıştığınızda hata iletisi görüntüler.

Koşullu ifadeler aynı form alın ve diğer ifadeler olarak aynı temel söz dizimini kullanın ve bunları diğer ifadeleri kullanmak aynı şekilde kullanabilirsiniz:

 • Tablo alanları için ifadenizi alanının GeçerlilikKuralı özelliği ekleyin. Kullanıcıların sonra ifadesinde koşullara uyan alanındaki değerleri girmeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir ifade kullanırsanız, > = #1/1/2000 # bir tarih/saat alanına kullanıcılar eşit veya daha sonraki bir 1 Ocak 2000 değerleri girmeniz gerekir.

 • Form denetimleri için denetimin Denetim Kaynağı veya GeçerlilikKuralı özelliği ifadenizi ekleyebilirsiniz. Genellikle, koşullu ifadeler için GeçerlilikKuralı özellik ekleme ve Denetim Kaynağı özelliğine değerleri hesaplamak ifadeleri ekleyin. Örneğin, kullanarak > = #1/1/2000 #GeçerlilikKuralı bir denetimin özellik kullanıcıların geçersiz bir tarih girişini engeller. Geçerli tarihi Date() gibi Denetim Kaynağı özelliğindeki bir ifade kullanarak varsayılan değer olarak görüntüler.

 • Sorguları, alan satırında boş bir hücreye, koşullu ifadeler ekleyebilirsiniz veya sorgunun ölçüt satırında bir ifade kullanabilirsiniz. Alan satırında bir ifade kullandığınızda, sonuçlar sorgu sonuçlarında sütun olarak görüntülenir. Var olan bir alanı için ölçüt olarak ifade kullandığınızda, ifade bir filtre görür ve verir sorgu kayıtları kısıtlar.

  Örneğin, bu ifade alan satırında bir sorgunun kullanabilirsiniz: = IIf ([sipariş tarihi] < #04/01/2018 #, [sipariş tarihi] = "girilen sipariş 1 Nisan sonra"). İfade bir tarih ölçütü belirtir (< = #04/01/2018 #). Sorgu çalıştığında, bir ölçüte uyan tüm tarih değerlerini görüntüler ve bir ölçüte uyan değil herhangi bir tarih değeri "1 Nisan sonra girilen sipariş." iletisi ile değiştirilir Bir ifadeyi Sorgu Ekle bölümünde adımlarda sorguda Bu ifade kullanma.

  Bunun aksine, bu ifade sorgu ölçütleri alanında kullanarak yalnızca bir ölçüte uyan tarihli kayıtları verir: sonuçarasın #04/01/2018 # ve #05/15/2018 #.

Oluşturma ve ifadeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için ifade oluşturma öğrenmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bir koşullu ifade oluşturma

Bu bölümdeki adımlarda, tablo, denetim bir form veya rapor ve bir sorgu için bir koşullu ifade eklemek nasıl açıklanmaktadır. Her kümesi adımlar biraz farklı bir ifade bir tarih/saat alanına değerleri sınamak ve tarih değerleri belirtilen koşula uyan üzerinde dayalı eyleme için kullanır.

Bir tablo alanına bir ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Veri türü sütununda tarih/saat alanı tıklatın.

 3. Alan özellikleri, Genel sekmesinde, altında GeçerlilikKuralı özellik kutusunu tıklatın ve aşağıdaki ifadeyi yazın:

  > = #01/01/2000 #

  Not: ABD tarih biçimini kullanmak gerekmez. Ülke/bölge veya yerel ayar için tarih biçimini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, diyez işaretleri ile tarih değeri çevreleyen (#) gösterildiği gibi.

 4. Geçerlilik metni yanındaki sütuna tıklayın ve bu metin dizesini yazın:

  Tarih 1 Ocak 2000'den büyük olmalı.

  Tekrar yerel tarih biçiminizi kullanabilirsiniz.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek ve veri sayfası görünümüne geçin. Bunu yapmak için tablonun belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Veri sayfası görünümü ' nü tıklatın.

 6. Bir tarih değeri 1 Ocak 2000'den önceki tarih/saat alanına yazın. Access GeçerlilikKuralı özellik kutusunda belirtilen ileti görüntüler ve doğru olarak ifadenizi değerlendirir bir değer girmezseniz alanı bırakamazsınız.

Denetime bir ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kısayol menüsünden Tasarım görünümü ' nü tıklatın ve değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın.

 2. Bir denetimi bir tarih/saat alanına bağlı ve kısayol menüsünde Özellikler ' i sağ tıklatın.

  Denetimi için özellik sayfası görüntülenir.

 3. Veri sekmesini veya tüm sekmesinde, Geçerlilik kuralı yanındaki alana tıklayın ve aşağıdaki ifadeyi yazın:

  > = #01/01/2000 #

  Not: ABD tarih biçimini kullanmak gerekmez. Ülke/bölge veya yerel ayar için tarih biçimini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, diyez işaretleri ile tarih değeri çevreleyen (#) gösterildiği gibi.

 4. Geçerlilik metni yanındaki sütuna tıklayın ve bu metin dizesini yazın:

  Tarih 1 Ocak 2000'den büyük olmalı.

 5. Değişikliklerinizi kaydedip Form görünümüne geçin. Bunu yapmak için form için belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Form görünümü ' nü tıklatın.

Sorguya ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun alan satırında boş bir hücreye tıklayın ve aşağıdaki ifadeyi yazın:

  = IIf([Alan_adı] < = #04/01/2018 # [alan_adı], "1 Nisan, 2018'dan sonraki tarih")

  İfade yazarken, her iki örneği alan_adı, tarih/saat alanının adıyla değiştirin emin olun. Ayrıca, tablonuzun 1 Nisan 2018 öncesi tarihler içermiyorsa verilerle çalışmak için tarihleri ifadesinde değiştirin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin ve sonra sonuçları görüntülemek için Çalıştır ' ı tıklatın.

İfadeyi aşağıdaki şekilde çalışır: ilk bağımsız değişken (= IIf ([alan_adı] < = #04/01/2018 #) verileri karşılamalıdır koşulu belirtir — açık veya 1 Nisan, 2018'den önceki tarihler olmalıdır. Koşul doğru olduğunda kullanıcıların göreceği ikinci bağımsız değişken ([alan_adı]) belirtir; alanında tarihler. Üçüncü bağımsız değişken ("1 Nisan, 2018'dan sonraki tarih")) verileri koşula uymayan işaretlendiğinde, kullanıcılar görüyor iletiyi belirtir.

Devam ederken, tüm koşullu ifadeler IIf işlevini kullanma unutmayın. Ayrıca, IIf işlevi bağımsız değişken gerektirir ifade ve ifade kendisini değil, bir parçası olduğunu unutmayın.

Bunları kullanabilirsiniz ifadeleri ve yolları hakkında daha fazla bilgi için bir ifade oluşturmak için öğrenmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Koşullu ifade örnekleri

Aşağıdaki tabloda ifadelerde doğru veya yanlış değerleri hesaplamak için bazı yollar gösterir. Bu ifadeler bir koşul doğru veya yanlış olduğunu belirlemek için (hemen değilse) IIf işlevini kullanın ve koşul doğruysa bir değer dönün ve koşul yanlış olduğunda başka bir değer.

IIf işlevi daha fazla bilgi için bkz.

İfade

Açıklama

= IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Onaylı alanı değerini Evet ise "Sipariş onaylı" iletisini görüntüler; Aksi takdirde, "Sipariş doğrulanmadı." iletisini görüntüler

IIf(IsNull([Country/region]), ="", [Ülke])

Ülke/bölge alanının değerini Null ise boş bir dize Aksi takdirde, ülke/bölge alanının değeri görüntüler.

= IIf (IsNull ([Bölge]), [Şehir] & ""& [PostaKodu], [Şehir] &""& [Bölge] &"" &[PostalCode])

Bölge alanının değerini Null Şehir ve PostaKodu alanlarının değerlerini görüntüler; Aksi takdirde, şehir, bölge ve PostaKodu alanlarının değerlerini görüntüler.

= IIf (IsNull ([GereklilikTarihi] - [sevk tarihi]), "Eksik tarihi denetle", [GereklilikTarihi] - [sevk tarihi])

"Denetimi iletisi eksik tarihi" GerekenTarih alanından SevkTarihi alanının değeri çıkarılarak sonucu Null; olup olmadığını görüntüler Aksi takdirde, GereklilikTarihi ve SevkiyatTarihi alanlarındaki değerler arasındaki farkı görüntüler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×