Koşullu (Boole) ifadeler oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, nasıl koşullu ifade (Boole ifadeleri de denir) oluşturulacağı anlatılmaktır. Koşullu ifadeler doğru veya yanlış değerlerinden birini verir ve belirtmiş olduğunuz koşula uyan bir sonuç döndürür. Koşullu ifadelerinizde işlev kullanırsanız, ifadedeki koşula uyan ve uymayan değerler için bir eylem de belirtebilirsiniz. Örneğin, yüzde 10 veya daha az kar marjı olan tüm satışları bulan bir ifade oluşturabilir ve sonra da bu sayıların kırmızı görüntülenmesini belirtebilir veya değerlerin yerine bir ileti koyabilirsiniz.

Bu makalede

Koşullu ifadeler anlama

Bir koşullu ifade oluşturma

Koşullu ifade örnekleri

Koşullu ifadeleri anlama

Koşullu ifade, verilerinizin belirli bir koşula uyup uymadığını sınayan ve sonuca göre bir eylem gerçekleştiren bir tür ifadedir. Örneğin, ifade verilen başlangıç tarihinden daha ileride olan tarih değerlerini arayabilir ve belirtilen başlangıç tarihinden daha önceki bir tarihi girmeyi denediğinizde bir hata iletisi görüntüleyebilir.

Koşullu ifadeler diğer ifadelerle aynı biçimde olup aynı temel sözdizimini kullanırlar ve bunları diğer ifadeleri kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz:

 • Tablo alanları için, ifadenizi alanın Geçerlilik Kuralı özelliğine girersiniz. Bundan sonra kullanıcıların alana, ifadedeki koşullara uyan değerler girmesi gerekir. Örneğin, bir Tarih/Saat alanında >=#1/1/1900# ifadesini kullanırsanız, kullanıcıların 1 Ocak 1900'e eşit veya daha sonraki tarihleri girmesi gerekir.

 • Form denetimleri için ifadenizi Control kaynağı veya denetiminin GeçerlilikKuralı özelliği ekleyebilirsiniz. Genellikle, koşullu ifadeler için GeçerlilikKuralı özellik ekleme ve Denetim Kaynağı özelliğine değerleri hesaplamak ifadeleri ekleyin. Örneğin, kullanarak > = #1/1/1900 # içinde Validabölüme kuralı içinde bir denetimin özellik kullanıcıların geçersiz bir tarih girişini engeller. Geçerli tarihi Date() gibi Denetim Kaynağı özelliğindeki bir ifade kullanarak varsayılan değer olarak görüntüler.

 • Sorgular için, koşullu ifadelerinizi Alan satırındaki boş hücreye ekleyebilir veya sorgunun Ölçüt satırında bir ifade kullanabilirsiniz. Alan satırında ifade kullandığınızda, sonuçlar sorgu sonuçlarında bir sütun halinde görüntülenir. Varolan bir alan için ölçüt olarak ifade kullandığınızda, ifade bir filtre görevi görür ve kayıtları sorgunun döndürdükleriyle sınırlar.

  Örneğin, bu ifade alan satırında bir sorgunun kullanabilirsiniz: = IIf ([sipariş tarihi] < #04/01/2003 #, [sipariş tarihi] = "girilen sipariş 1 Nisan sonra"). İfade bir tarih ölçütü belirtir (< = #04/01/2003 #). Sorgu çalıştığında, bir ölçüte uyan tüm tarih değerlerini görüntüler ve bir ölçüte uyan değil herhangi bir tarih değerleri "1 Nisan sonra girilen sipariş." iletisi ile değiştirilir Bir ifadeyi Sorgu Ekle bölümünde adımlarda sorguda Bu ifade kullanma.

  Bunun aksine, bu ifade sorgu ölçütleri alanında kullanarak yalnızca bir ölçüte uyan tarihli kayıtları verir: sonuçarasın #04/01/2003 # VE #05/15/2003 #.

İfade oluşturma ve kullanma konusunda daha fazla bilgi için, İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Koşullu ifade oluşturma

Bu bölümdeki adımlar, bir tabloya, bir form veya rapordaki bir denetime veya bir sorguya nasıl koşullu ifade ekleneceğini açıklar. Tarih değerlerinin belirtilen koşula uyup uymadığına bağlı olarak, bir Tarih/Saat alanındaki değerleri sınamak ve eylem gerçekleştirmek için, her adım grubunda biraz farklı bir ifade kullanılmıştır.

Tablo alanına ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Türü sütununda, Tarih/Saat alanını tıklatın.

 3. Alan Özellikleri'nin altında, Genel sekmesinde, Geçerlilik Kuralı özellik kutusunu tıklatın ve aşağıdaki ifadeyi yazın:

  > = #01/01/1900 #

  Not: ABD tarih biçimini kullanmanız gerekmez. Ülkeniz/bölgeniz veya yerel ayarınız için geçerli tarih biçimini kullanabilirsiniz. Ancak, tarih değerini görüldüğü gibi pound işaretleri (#) arasına almanız gerekir.

 4. Geçerlilik Metni'nin yanındaki sütunu tıklatın ve şu metin dizesini yazın:

  Tarih 1 Ocak 1900'den büyük olmalı.

  Burada da yerel tarih biçiminizi kullanabilirsiniz.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin ve Veri Sayfası görünümüne geçin. Bunu yapmak için, tabloyla ilgili belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

 6. Tarih/Saat alanına 1 Ocak 1900 tarihinden önceki bir tarihi yazın. Access, Geçerlilik Kuralı özellik kutusunda belirtilen iletiyi görüntüler ve ifadeniz tarafından doğru kabul edilen bir değer girmedikçe alandan çıkamazsınız.

Denetime ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Bir Tarih/Saat alanına bağlı olan bir denetimi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Özellikler'i tıklatın.

  Denetimin özellik sayfası görüntülenir.

 3. Veri sekmesinde veya Tümü sekmesinde, Geçerlilik Kuralı'nın yanındaki alanı tıklatın ve şu ifadeyi yazın:

  > = #01/01/1900 #

  Not: ABD tarih biçimini kullanmanız gerekmez. Ülkeniz/bölgeniz veya yerel ayarınız için geçerli tarih biçimini kullanabilirsiniz. Ancak, tarih değerini görüldüğü gibi pound işaretleri (#) arasına almanız gerekir.

 4. Geçerlilik Metni'nin yanındaki sütunu tıklatın ve şu metin dizesini yazın:

  Tarih 1 Ocak 1900'den büyük olmalı.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin ve Form görünümüne geri dönün. Bunu yapmak için, formla ilgili belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Form Görünümü'nü tıklatın.

Sorguya ifade ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun Alan satırında boş bir hücreyi tıklatın ve şu ifadeyi yazın:

  = IIf ([alan_adı] < = #04/01/2003 # [alan_adı], "1 Nisan 2003'dan sonraki tarih")

  İfade yazarken, her iki örneği alan_adı, tarih/saat alanının adıyla değiştirin emin olun. Ayrıca, tablonuzun 1 Nisan 2003 öncesi tarihler içermiyorsa verilerle çalışmak için tarihleri ifadesinde değiştirin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin ve sonuçları görüntülemek için Çalıştır'ı tıklatın.

İfadeyi aşağıdaki şekilde çalışır: ilk bağımsız değişken (= IIf ([alan_adı] < = #04/01/2003 #) verileri karşılamalıdır koşulu belirtir — açık veya 1 Nisan 2003'den önceki tarihler olmalıdır. Koşul doğru olduğunda kullanıcıların göreceği ikinci bağımsız değişken ([alan_adı]) belirtir; alanında tarihler. Üçüncü bağımsız değişken ("1 Nisan 2003'dan sonraki tarih")) verileri koşula uymayan işaretlendiğinde, kullanıcılar görüyor iletiyi belirtir.

Devam ederken, tüm koşullu ifadelerin IIf işlevini kullanmadığını unutmayın. Ayrıca, IIf işlevinin ifadenin kendisi değil, ifadenin bağımsız değişken gerektiren bir bölümü olduğunu da unutmayın.

Bunları kullanabilirsiniz ifadeleri ve yolları hakkında daha fazla bilgi için ifade oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Koşullu ifade örnekleri

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, doğru ve yanlış değerlerini hesaplamanın bazı yollarını gösterir. Bu ifadeler, IIf (Immediate If) işlevini kullanarak bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu belirler ve koşul doğruysa bir değer, yanlışsa başka bir değer döndürür.

IIf işlevi daha fazla bilgi için bkz.

İfade

Açıklama

=IIf([Onaylandı] = "Evet", "Sipariş Onaylandı", "Sipariş Onaylanmadı")

Onaylandı alanının değeri Evet olursa, "Sipariş Onaylandı" iletisini görüntüler; tersi durumda, "Sipariş Onaylanmadı" iletisini görüntüler.

=IIf(IsNull([Ülke/bölge])," ", [Ülke/bölge])

Ülke/bölge alanının değerini Null ise boş bir dize Aksi takdirde, ülke/bölge alanının değeri görüntüler.

=IIf(IsNull([Bölge]),[Şehir]&" "& [PostaKodu], [Şehir]&" "&[Bölge]&" " &[PostaKodu])

Bölge alanının değeri Boş ise, Şehir ve PostaKodu alanlarının değerlerini görüntüler; tersi durumda, Şehir, Bölge ve PostaKodu alanlarının değerlerini görüntüler.

IIf(IsNull([İstenenTarih] - [SevkTarihi]), "Eksik bir tarih olup olmadığını kontrol edin", [İstenenTarih] - [SevkTarihi])

SevkTarihi alanının değeri İstenenTarih alanından çıkarıldığında sonuç Boş olursa, "Eksik bir tarih olup olmadığını kontrol edin" iletisini görüntüler; tersi durumda, İstenenTarih ve SevkTarihi alanlarının değerleri arasındaki farkı görüntüler.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×