Klavye kısayolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu yardım konusunda açıklanan klavye kısayolları için ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla tam olarak eşleşmeyebilir.

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için, basılacak tuşlar SharePoint Designer 2010 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için, basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Konuyu yazdırmak için, SEKME tuşuna basarak Tümünü Göster'i seçin, ENTER tuşuna basın ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Şeritte görünüm tuş ipuçları

  1. ALT tuşuna basın.

    Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

    Şerit Tuş İpuçları

  2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

    Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Klavyenizi Şeride gitme

Bunu yapmak için

Tuş

Gruptan Gruba atlama

CTRL+SAĞ OK veya SOL OK

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi tüm SharePoint Designer Yardımı içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Program Adı Giriş Sayfası'na dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin Program Adı Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin Program Adı Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

İmleç geçerli Yardım konusunda değilse, önce F6'ya ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6 ve sonra AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazma.

F6 ve sonra AŞAĞI OK

Yardım penceresi içinde bölgeler arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL OK, SAĞ OK

SharePoint Designer 2010

SharePoint siteleriyle çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Site açma.

CTRL+ÜST KARAKTER+O

Geçerli siteyi kapatma.

CTRL+ÜST KARAKTER+W

Geçerli siteyi yenileme.

CTRL+F5

Yeni Web Bölümü sayfası oluşturma.

CTRL+N

Kullanıcı arabiriminin bir sonraki bölümüne geçme.

F6

Kullanıcı arabiriminin bir önceki bölümüne geçme.

ÜST KARAKTER+F6

Kod, Tasarım ve Bölünmüş görünümleri arasında hareket etme.

CTRL+PAGE UP veya CTRL+PAGE DOWN

Bölünmüş görünümde Kod ve Tasarım bölmeleri arasında hareket etme.

ALT+PAGE UP veya ALT+PAGE DOWN

SharePoint Designer'dan çıkma.

ALT+F4

Sekmelerle çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni sekme oluşturma

CTRL+T

Geçerli sekmeyi kapatma

CTRL+W veya CTRL+F4

Geçerli sekmeyi yenileme

F5

Bir sonraki sekmeye gitme

CTRL+SEKME

Bir önceki sekmeye gitme

CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME

Geçerli sekmedeki değişiklikleri kaydetme

CTRL+S

Geçerli sekmeyi tarayıcıda, önizlemede görüntüleme

F12

Geri gitme

ALT+SOL OK

İleri gitme

ALT+SAĞ OK

Gezinti Bölmesi ile çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Seçili kategoriyi açma

ENTER

Seçili kategoriyi yeni sekmede açma

CTRL+ENTER

Seçili kategori için mini galeriyi açma

ÜST KARAKTER+ENTER

Tasarım görünümünde metinlerle çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Web sayfasında metin veya HTML bulma

CTRL+F

En son arama dizesinin sonraki yinelenişini bulma

F3

En son arama dizesinin önceki yinelenişini bulma

ÜST KARAKTER+F3

Geçerli seçimin sonraki yinelenişini bulma

CTRL+F3

Geçerli seçimin önceki yinelenişini bulma

CTRL+ÜST KARAKTER+F3

Web sayfasında metin veya HTML değiştirme

CTRL+H

Web sayfasında yazım denetimi yapma

F7

Eş anlamlılarda sözcük arama

ÜST KARAKTER+F7

Eylemi iptal etme veya iletişim kutusunu kapatma

ESC

Açık iletişim kutuları arasında geçiş yapma

ALT+F6

Açık iletişim kutuları arasında ters yönde geçiş yapma

ALT+ÜST KARAKTER+F6

Klasör Listesi'nde veya herhangi bir iletişim kutusunda Web sayfasını silme

DELETE

Klasör Listesi'nde bir düzey yukarı gitme

GERİ AL

Kodlama araçlarıyla çalışma

Bu tablodaki kısayollar yalnızca Kod görünümünde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bunu yapmak için

Tuş

Geçici yer işareti ekleme

CTRL+F2

Bir sonraki geçici yer işaretine gitme

F2

Bir önceki geçici yer işaretine gitme

ÜST KARAKTER+F2

Kod parçacığı ekleme

CTRL+ENTER

Bir sonraki kod köprüsüne gitme

ÜST KARAKTER+ ALT + SAĞ OK

Bir önceki kod köprüsüne gitme

ÜST KARAKTER+ ALT + SOL OK

Bir sonraki köşeli parantez açma işaretine gitme

CTRL+[

Bir sonraki köşeli parantez kapama işaretine gitme

CTRL+]

Çerçeve sayfasında bir sonraki çerçeveye gitme

CTRL+F6

Çerçeve sayfasında bir önceki çerçeveye gitme

CTRL+ÜST KARAKTER+F6

Bitiş etiketi ekleme

CTRL+NOKTA ( . )

Başlangıç etiketi ekleme

CTRL+VİRGÜL ( , )

Paragraf işaretlerini gösterme veya gizleme

CTRL+ÜST KARAKTER+8

HTML açıklaması ekleme

CTRL+EĞİK ÇİZGİ ( / )

Seçili öğe için ıntellisense listesi görüntüleme

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Etiketi ve içeriğini seçme

CTRL+ÜST KARAKTER+İKİ NOKTA (:)

Eşleşen etiketi bulma

CTRL+NOKTALI VİRGÜL ( ; )

Artırımlı arama yapma

CTRL+ALT+F

Satıra Git iletişim kutusunu açma

CTRL+G

Hızlı Etiket Düzenleyicisi'ni açma

Bu kısayol Tasarım görünümünde de çalışır.

CTRL+Q

Metin ve paragraf biçimlendirme

Bunu yapmak için

Tuş

Kalın biçimlendirme uygulama

CTRL+B

Alt çizili biçimlendirme uygulama

CTRL+U

İtalik biçimlendirme uygulama

CTRL+I

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+ARTI İŞARETİ ( + )

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+EŞİT İŞARETİ ( = )

Biçimi kopyalama

CTRL+ ÜST KARAKTER+C

Biçimlendirmeyi yapıştırma

CTRL+ÜST KARAKTER+V

Seçimden biçimlendirmeyi kaldırma (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+ÜST KARAKTER+Z
veya
CTRL+ARA ÇUBUĞU

Paragrafı ortalama

CTRL+E

Paragrafı sola hizalama (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+L

Paragrafı sağa hizalama

CTRL+R

Girinti konumunu artırma

CTRL+M

Girinti konumunu azaltma

CTRL+ ÜST KARAKTER+M

Normal stili uygulama

CTRL+ÜST KARAKTER+ N

Başlık 1 stilini uygulama

CTRL+ALT+1

Başlık 2 stilini uygulama

CTRL+ALT+2

Başlık 3 stilini uygulama

CTRL+ALT+3

Başlık 4 stilini uygulama

CTRL+ALT+4

Başlık 5 stilini uygulama

CTRL+ALT+5

Başlık 6 stilini uygulama

CTRL+ALT+6

Liste stilini uygulama

CTRL+ ÜST KARAKTER+L

Renk seçici etkinleştirildikten sonra renk seçme

Ok tuşları

Siyah altıgenlerden renkli altıgenlere geçmek için önce SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basarak gri ve beyaz altıgenler arasında ilerleyin.

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Bunu yapmak için

Tuş

Soldaki karakteri silme

GERİ AL

Sağdaki karakteri silme

DELETE

Soldaki sözcüğü silme

CTRL+GERİ AL

Sağdaki sözcüğü silme

CTRL+DELETE

Metin veya grafik kopyalama

CTRL+C
veya
CTRL+INSERT

Seçili metni keserek Pano'ya aktarma.

CTRL+X
veya
ÜST KARAKTER+DELETE

Pano içeriğini yapıştırma

CTRL+V
veya
ÜST KARAKTER+INSERT

Satır sonu ekleme

Not: Yalnızca Tasarım görünümünde çalışır.

ÜST KARAKTER+ENTER

Bölünemez boşluk ekleme

Not: Yalnızca Tasarım görünümünde çalışır.

CTRL+ÜST KARAKTER+ARA ÇUBUĞU

Metin ve grafikleri seçme

Bunu yapmak için

Tuş

Sağa doğru tek karakter seçme

ÜST KARAKTER+SAĞ OK

Sola doğru tek karakter seçme

ÜST KARAKTER+SOL OK

Sözcüğün sonuna kadar seçme

CTRL+ÜST KARAKTER+SAĞ OK

Sözcüğün başına kadar seçme

CTRL+ÜST KARAKTER +SOL OK

Satırın sonuna kadar seçme

ÜST KARAKTER+END

Satırın başına kadar seçme

ÜST KARAKTER+HOME

Bir üstteki satırı seçme

ÜST KARAKTER+YUKARI OK

Bir alttaki satırı seçme

ÜST KARAKTER+AŞAĞI OK tuşları

Paragrafın sonuna kadar seçme (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+ÜST KARAKTER+ AŞAĞI OK

Paragrafın başına kadar seçme (yalnızca Tasarım görünümünde)

CTRL+ÜST KARAKTER+ YUKARI OK

Bir alttaki ekranı seçme

ÜST KARAKTER+PAGE DOWN

Bir üstteki ekranı seçme

ÜST KARAKTER+PAGE UP

Tüm sayfayı seçme

CTRL+A

Seçimin özelliklerini görüntüleme

ALT+ENTER

Tablo, grafik ve köprüler ile çalışma

Bu tablodaki kısayollar yalnızca Tasarım görünümünde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bunu yapmak için

Tuş

Tablo ekleme

ÜST KARAKTER+CTRL+ALT+T

Sonraki tablo hücresin içeriğini seçme

SEKME

Önceki tablo hücresin içeriğini seçme

ÜST KARAKTER+SEKME

Ekleme noktası bir hücredeyken seçimi satırdaki bitişik hücrelere genişletme

ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak SOL OK veya SAĞ OK tuşlarına üst üste basın

Ekleme noktası sütunun üst veya alt hücresindeyken sütunu seçme

ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşlarına üst üste basın

Bir grafik seçiliyken, bu grafiğin otomatik küçük resmini oluşturma

CTRL +T

Web sayfasında köprü oluşturma

CTRL+ALT+K

Temel Bilgiler

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, odağı menü çubuğuna veya Şeride getirmek için ALT tuşuna basmayı ve sonra görev bölmesine gitmek için CTRL+SEKME tuşlarına basmayı deneyin.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Belge penceresinin ekranı kapladığı durumlarda, Boyut komutunu uygulama (pencerenin Denetim menüsünde). Pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve bitirince ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirir veya geri yükler.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Bunu yapmak için

Tuş

Yazı tipini değiştirme

CTRL+ÜSTKRKT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme

CTRL+ÜST KARAKTER+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu artırma

CTRL+ÜST KARAKTER+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu azaltma

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Bunu yapmak için

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI OK

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI OK

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

İletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Liste kapalıysa açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya klasörün yolu gibi bir girdinin yazıldığı veya yapıştırıldığı boş bir kutudur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL veya SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL OK

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki klasöre gitme. Düğme görüntüsü

ALT+1

Bir Düzey Yukarı Düğme görüntüsü düğmesi: açık klasörün bir düzey üstündeki klasörü açma.

ALT+2

Web'de arama Düğme görüntüsü düğmesi: iletişim kutusunu kapatın ve Web arama sayfanızı açma

ALT+3

Sil Düğme görüntüsü düğmesi: seçili klasör veya dosyayı silme.

ALT+3

Yeni Klasör Oluştur Düğme görüntüsü düğmesi: yeni klasör oluşturma.

ALT+4

Görünümler Düğme görüntüsü düğmesi: kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü görüntüleme.

ALT+L

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Konum listesini açma.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Taşıma, döndürme veya şekilleri yeniden boyutlandır

Bunu yapmak için

Tuş

Şekli Sağa taşıma

CTRL+SAĞ OK

Şekli Sola taşıma

CTRL+SOL OK

Şekli Yukarı taşıma

CTRL+YUKARI OK

Şekli Aşağı taşıma

CTRL+AŞAĞI OK

Şekli Sağa döndürme

ALT+SAĞ OK

Şekli Sola döndürme

ALT+SOL OK

Şekli küçük artışlarla Sağa döndürme

CTRL+ALT+SAĞ OK

Şekli küçük artışlarla Sola döndürme

CTRL+ALT+SOL OK

Şekli uzatma

ÜST KARAKTER+YUKARI OK

Şekli kısaltma

ÜST KARAKTER+AŞAĞI OK tuşları

Şekli genişletme

ÜST KARAKTER+SAĞ OK

Şekli daraltma

ÜST KARAKTER+SOL OK

Şekli küçük artışlarla uzatma, kısaltma, genişletme ve daraltma

CTRL+ÜST KARAKTER+YUKARI, AŞAĞI, SAĞ VEYA SOL OK

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×