Klavye kısayolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konuda, bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki ortak görevlere yönelik klavye kısayolları açıklanmaktadır. Söz konusu klavye kısayolları A.B.D. klavye düzenini veri alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar A.B.D. klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa bastığınız klavye kısayollarında tuşlar, artı işaretiyle (+) ayrılır. Tuşları arka arkaya bastığınız klavye kısayollarında ise tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Klavye kısayolları, desteklenen tarayıcılarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu konuyu yazdırmak için, Tümünü Göster'i seçmek üzere SEKME tuşuna ve ardından ENTER, ve CTRL+P tuşlarına basın.

Not: Klavye kısayollarının davranışı, kullandığınız Web tarayıcısına göre farklılık gösterir. Örneğin, Windows Internet Explorer'da bir köprüye atanan kısayol tuş bileşimi bu köprüye etkin odağı yerleştirir. Bu işlemin ardından köprüyü izlemek için ENTER tuşuna basmanız gerekir. Firefox'da, tuş bileşimine basıldığında, bağlantı otomatik olarak izlenir.

Bu makalede

Tüm sayfalar

Ortak Görevler

Yardım alma

İlgili Konular

Tüm sayfalar

Tüm sayfalar

Bunu yapmak için

Tuş

Daha Fazla Erişilebilir Modu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Daha Fazla Erişilebilir Mod, bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki içeriğin oluşturulma şeklini ekran okuyucuları gibi yardımcı teknolojilerle en iyi duruma getirerek değiştirir.

SEKME (Sayfayı tarayıcıda açtıktan hemen sonra üst üste basın).

Ana içeriğe atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+J

Tüm Site İçeriğini Görüntüle bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+3

Site Eylemleri menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+/

Ara bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+S

Yardım bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+6

Giriş bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+1

Hoş Geldiniz menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+L

Görünüm menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+V

Site Eylemleri gibi menüleri genişletir.

SHIFT+ENTER

Birçok sayfanın üstünde bulunan, Ara kutusunun yanındaki Arama Kapsamı menüsü gibi açılan listeleri genişletme.

ALT+AŞAĞI OK

Birden fazla Web Bölümü kullanan giriş sayfası gibi, Web Bölümünde yapılan bir seçimi sayfalarda bulunan Web Bölümlerine taşıma.

ALT+W

Sayfanın Başı

Ortak görevler düzenleyicisi

Zengin Metin Düzenleyicisi

Etkinleştirme veya odaklama

Tuş

Sağdan Sola metin yönü düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+<

Soldan Sağa metin yönü düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+>

Kalın düğmesi

CTRL+B

Kopyala düğmesi

CTRL+C

Metin rengi düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+C

Orta düğmesi

CTRL+E

Numaralandırılmış Liste düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+E

Yazı Tipi menüsü

CTRL+ÜST KRKTR+F

İtalik düğmesi

CTRL+I

Sola Hizaladüğmesi

CTRL+L

Madde İşaretli Liste düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+L

Girintiyi Artır düğmesi

CTRL+M

Girintiyi Azalt düğmesi

CTRL+ÜSTKRKTR+M

Yazı Tipi Boyutu menüsü

CTRL+ÜSTKRKTR+P

Sağa Hizaladüğmesi

CTRL+R

Alt Çizgi düğmesi

CTRL+U

Yapıştır düğmesi

CTRL+V

Arka Plan Rengi menüsü

CTRL+ÜSTKRKTR+W

Kes düğmesi

CTRL+X

Ekleme veya düzenleme öğe, belge, tartışma açıklaması veya anket yanıtı

Bunu yapmak için

Tuş

İptal düğmesi (değişiklikleri iptal eder ve liste, kitaplık, tartışma panosu veya ankete geri döner)

ALT+C

Tamam düğmesi (değişiklikleri kaydetme ve sayfayı kapatma)

ALT+O

Liste veya kitaplık sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Yeni menüsünü etkinleştirme veya odaklama

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Karşıya Yükle menüsünü etkinleştirme veya odaklama

Kitaplığın türüne bağlı olarak, Karşıya Yükle menüsü Belgeyi Karşıya Yükle ve Birden Çok Dosyayı Karşıya Yükle komutlarını içerir.

ALT+U (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Eylemler menüsünü etkinleştirme veya odaklama

Liste veya kitaplığın türüne bağlı olarak Eylemler menüsü Veri Sayfasında Düzenle, Windows Explorer ile Aç, Elektronik Tabloya Ver, RSS Akışını Görüntüle ve Beni Uyar komutlarını içerir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Ayarlar menüsünü etkinleştirme veya odaklama

Liste veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Ayarlar menüsü Sütun Oluştur, Görünüm Oluşturve Kitaplık türü kitaplık ayarları komutlarını içerir.

ALT+I (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yeni Belge oluştur

Bu komut Yeni menüsündedir.

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yeni Klasör oluştur

Bu komut Yeni menüsündedir.

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Belgeyi Karşıya Yükle

Bu komut Karşıya Yükle menüsündedir.

ALT+U (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Standart görünümde, Veri Sayfasında Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir kitaplıkta bulunan belgeye ait seçenekler menüsünü genişletir.

SHIFT+ENTER

Liste içindeki bir sütuna filtre uygular. Bu, sütun üstbilgisinin etkin odağa sahip olmasını gerektirir (ana içerik alanını atlamak için ALT+J tuşlarına basın ve üstbilgi seçilinceye kadar üst üste SEKME tuşuna basın).

SHIFT+ENTER

Resim Kitaplığı sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Sil

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yükle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Gönder

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Slayt Gösterisini Görüntüle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Windows Gezgini ile Aç

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Anket sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Eylemler menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bu Anketi yanıtla düğmesini etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

Sonuçları elektronik tabloya ver

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yanıtların grafik şeklinde özetini göster bağlantısı

ALT+R

Anket yanıtı düzenlemeye yarayan bir formda, Kaydet ve Kapat düğmesini seçin

ALT+S

Tüm yanıtları göster bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+U

Ayarlar menüsünü etkinleştirme veya odaklama

ALT+I

Sonraki Sayfa düğmesini etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

İzinler sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Kullanıcı İzinlerini Kaldır

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Kullanıcı İzinlerini Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

İzinleri Devral

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Tüm Site içerik sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Oluştur düğmesini etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

Tartışma Panosu

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni Tartışma düğmesini etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

Zincir görünüm komutunu etkinleştirme veya odaklama (varsayılan Düz görünümü kullanırken)

Bu komut Görünüm menüsündedir.

ALT+W (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Düz görünüm komutunu etkinleştirme veya odaklama (Zincir görünümü kullanırken)

Bu komut Görünüm menüsündedir.

ALT+W (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Takvim görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Gün görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+NOKTA

Hafta görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+EKSİ İŞARETİ

Ay görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+EŞİTTİR İŞARETİ

Bir görünümde bir önceki güne, haftaya veya aya gitme

ALT+[

Bir görünümde bir sonraki güne, haftaya veya aya gitme

ALT+]

Tarih seçme denetiminde, bir önceki aya gitme

ALT+<

Tarih seçme denetiminde, bir sonraki aya gitme

ALT+>

Kişiler listesi

Bunu yapmak için

Tuş

Outlook'a Bağlan

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Web Bölümü Sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki Web Bölümüne veya araç bölmesi bölümüne gitme.

ALT+W

Web Bölümü menüsünü açma. (Bu, Web Bölümünün etkin odağa sahip olmasını gerektirir. İstediğiniz Web Bölümü için başlık seçinceye kadar üst üste ALT+W tuşlarına bastıktan sonra SEKME tuşuna basın).

ALT+ENTER

Web Bölümünü değiştirme. (Web Bölümü menüsünün etkin odağa sahip olması gerekir. İstediğiniz Web Bölümünün başlığını seçene kadar üst üste ALT+W tuşlarına basın, SEKME tuşuna basın ve sonra ALT+ENTER tuşlarına basın).

AŞAĞI OK (art arda basın)

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi kapatma.

ALT+O

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi açık tutma.

ALT+Y

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini iptal etme ve bölmeyi kapatma.

ALT+C

Web Bölümleri Ekle penceresinde seçilen Web Bölümünü bir Web Bölümü Sayfasına ekleme.

ALT+O

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir önceki öğeye gitme.

YUKARI OK

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir sonraki öğeye gitme.

AŞAĞI OK

Alt menüyü kapatma ve önceki menüye veya alt menüye gitme.

SOL OK

Bir sonraki alt menüyü açma.

SAĞ OK

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü'nün Zengin Metin Düzenleyicisi

Standart araç çubuğu

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen öğeyi Pano'ya yapıştırma.

CTRL+X

Seçilen öğeyi Panoya kopyalama.

CTRL+C

Pano içeriğini geçerli konuma yapıştırma.

CTRL+V
ÜST KRKT+INSERT

En son uygulanan komutu geri alma.

CTRL+Z

En son geri alınan komutu yineleme.

CTRL+Y

Metni bulma.

CTRL+F

Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+G

Seçilen bir öğe için köprü oluşturma veya varolan bir köprüyü düzenleme.

CTRL+L

Resim ekleme.

ALT+CTRL+I

Tablo ekleme.

ALT+SHIFT+T

Tablo içinde satır ekleme.

ALT+CTRL+R

Tablo içinde sütun ekleme.

ALT+CTRL+C

Tablo içinde hücre ekleme.

ALT+CTRL+L

Tablodaki hücreleri birleştirme.

ALT+CTRL+M

Tablodaki hücreleri ayırma.

ALT+CTRL+S

Yardımı görüntüleme.

F1

Biçimlendirme araç çubuğu

Bunu yapmak için

Tuş

Metin stilini değiştirme.

CTRL+SHIFT+S

Metnin yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Seçili metne koyu biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Metnin arka plan rengini değiştirme.

CTRL+SHIFT+B

Seçili paragrafı sola hizalama.

ALT+ÜST KRKTR+[

Seçilen öğeyi ortalama.

ALT+ÜST KRKTR+|

Seçili paragrafı sağa hizalama.

ALT+ÜST KRKTR+]

Seçilen öğeye soldan sağa yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ >

Seçilen öğeye sağdan sola yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ <

Numaralandırılmış liste oluşturma.

ALT+CTRL+N

Seçili paragrafa madde işaretli biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

ALT+CTRL+B

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+T

Bir paragrafı soldan girintileme.

CTRL+T

İçeriği düzenleme

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen öğeyi Pano'ya yerleştirmeden silme.

DELETE

Metin ekleme ve üzerine yazma işlevleri arasında geçiş yapma.

INSERT

Seçili öğeyi silme, seçili öğe yoksa, imleçten önceki karakteri silme.

GERİ

İmleçten önceki sözcüğün tamamını silme (boşluktan önceki karakter hariç).

CTRL+GERİ

Yeni satır ekleme (ancak şu HTML Paragraf öğesinin içine değil: <P>)

SHIFT+ENTER

İçerikte gezinme

Bunu yapmak için

Tuş

İmleci bir karakter sağa taşıma.

SAĞ OK

İmleci bir karakter sola taşıma.

SOL OK

İmleci bir üst satıra taşıma.

YUKARI OK

İmleci bir alt satıra taşıma.

AŞAĞI OK

İmleci bir sözcük sonrasına taşıma.

CTRL+SAĞ OK

İmleci bir sözcük geri taşıma.

CTRL+SOL OK

İmleci satırın başına taşıma.

HOME

İmleci satırın sonuna taşıma.

END

İmleci bir üst paragrafa taşıma.

CTRL+YUKARI OK

İmleci bir alt paragrafa taşıma.

CTRL+AŞAĞI OK

İmleci bir üst sayfaya taşıma.

PAGE UP

İmleci bir alt sayfaya taşıma.

PAGE DOWN

İmleci içeriğin başına taşıma.

CTRL+HOME

İmleci içeriğin sonuna taşıma.

CTRL+END

Seçimi genişletme

Bunu yapmak için

Tuş

Seçimi bir karakter sağa genişletme.

SHIFT+SAĞ OK

Seçimi bir karakter sola genişletme.

SHIFT+SOL OK

Seçimi bir sözcük sağa genişletme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Seçimi bir sözcük sola genişletme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Seçimi bir satır yukarı genişletme.

SHIFT+YUKARI OK

Seçimi bir satır aşağı genişletme.

SHIFT+AŞAĞI OK

Seçimi satırın sonuna kadar genişletir.

SHIFT+END

Seçimi satırın başına kadar genişletir.

SHIFT+HOME

Seçimi bir sayfa yukarı genişletme.

ÜST KRKT+PAGE UP

Seçimi bir sayfa aşağı genişletme.

ÜST KRKT+PAGE DOWN

Seçimi içeriğin başına kadar genişletme.

CTRL+SHIFT+HOME

Seçimi içeriğin sonuna kadar genişletme.

CTRL+SHIFT+END

İçeriğin tümünü seçer.

CTRL+A

Tablolar, resimlerde veya nesnelerde (HTML blok öğeleri) gezinme

Bunu yapmak için

Tuş

İçerikteki bir sonraki tabloya, resme veya nesneye geçme (HTML blok öğe).

SEKME

İçerikteki bir önceki tabloya, resme veya nesneye geçer (HTML blok öğe).

SHIFT+SEKME

Web sayfasında içerikten bir sonraki blok öğeye geçme.

CTRL+SEKME

Kaydet düğmesine gitme.

ÜST KRKTR+CTRL+SEKME

Tablo, resim veya nesne için mutlak veya göreli konuma geçme (HTML blok öğe).

CTRL+K

Web Bölümü Bakım sayfasını

Bunu yapmak için

Tuş

Kapat düğmesine gitme.

ALT+C

Sil düğmesine gitme.

ALT+X

Bir önceki Web sayfasına gitme.

ALT+G

Sıfırla düğmesine gitme.

ALT+R

Paylaşılan ve kişisel görünüm arasında geçiş yapar.

ALT+S

Sayfanın Başı

Yardım Alma

Yardım penceresini kullanma

Yardım penceresi bir SharePoint sitesinin tüm Yardım içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

ALT+6

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Seçili öğe için varsayılan eylemi yerine getirme.

ENTER

Yardım ve Nasıl Yapılır penceresinde, duruma göre sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım konusunda, seçili öğeyi duruma göre genişletme veya daraltma.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: Geçerli Yardım konusu etkin pencerede görünmüyorsa, önce F6 sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Arama kutusuna metin yazın.

SEKME (üst üste basın)

Bir önceki köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Sayfanın Başı

İlgili konular

Erişilebilirlik özellikleri

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×