Klasik bir sayfaya Web Bölümü ekleme veya silme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Bu makalede ekleme ve Web Bölümleri ve Web Bölümü bölgeleri Microsoft Office SharePoint Designer 2007kullanarak silme gösterilmektedir. Ayrıca, açıklanır ve Web bölümleri, Web Bölümü bölgeleri ve Web Bölümü sayfaları arasındaki ilişkileri göstermektedir.

Ekleme ve Web Bölümleri ve Web Bölümü bölgeleri Microsoft SharePoint sitesinde silmek için Ekle/Kaldır özel Web Bölümleri izni veya sayfaları ekleme ve özelleştirme izni olması gerekir. Varsayılan olarak, bu izinler en az biri katılımcı, Web Tasarımcısı ve Yönetici site gruplarının üyelerine verilir. Bir Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesi ekleme veya silme kullanamıyorsanız, sunucu yöneticinize başvurun.

Bu makalede

Web bölümleri, Web Bölümü bölgeleri ve Web bölümü sayfalarını nelerdir?

Web Bölümü ekleme

Web Bölümü silme

Web bölümleri, Web Bölümü bölgeleri ve Web bölümü sayfalarını nelerdir?

Ekleme ya da Web Bölümü silme bir Web Bölümü sayfasında yerleştirme ve size bir Web Bölümü içine yerleştirerek. Bu koşulları üç ile tanımanız daha yararlı olabilir:

 • Web Bölümleri    Web Bölümleri bilginin başlık çubuğunda, bir çerçeve ve içeriği oluşur modüler birimleri şunlardır. Web Bölümleri tek tek Web Bölümleri yalnızca bir Web sayfasına sürükleyerek kişiselleştirilmiş kullanıcı arabirimleri oluşturmanızı sağlar. Her bir Web Bölümü belirli içeriği veya veri sayfada kullanılabilir hale getirir ve ayrıca bu kullanıcının çalışmak veya tarayıcısı aracılığıyla bu verileri değiştirmek olası hale getirebilir. Bir SharePoint sitesindeki sayfaları bulunan Web Bölümleri kullanarak, kullanıcıların içindeki ve dışındaki kişilerin kuruluşlar verilerinden erişebilirsiniz.

  Örneğin, görev listesinin içeriğini görüntüleyebilmeniz için istediğiniz herhangi bir sayfada görevler listesi ekleyebilirsiniz. Sayfaya Web Bölümleri görev bölmesinden Görevler listesini sürükleyerek bir liste görünümü Web bölümü oluşturur. Birden çok sayfaya aynı bu Web bölümü ekleyebilirsiniz. Hatta aynı sayfada birden çok kez eklenebilir. Görevler listesindeki veriler değiştiğinde, her zaman değişiklikleri tüm sayfalara her liste görünümü Web bölümüne örneğinde yansıtılır. Görev listesi ile yan yana içeriğini görüntüleyebilmeniz için istediğiniz içeriği başka bir listede yoksa, tek bir yerde bilgileri birleştirme tek bir sayfada, her iki listeler için Web Bölümleri ekleyebilirsiniz.

 • Web Bölümü bölgeleri    Web Bölümü bölgesi denetim kuruluş ve biçimini içinde yer alan Web bölümleri için yapılandırdığınız Web bölümünü kapsayıcıyı olur. Web Bölümü bölgeleri yalnızca gruplandırma ve Web bölümleri düzenlemek için aynı zamanda tarayıcıda ve değiştirebileceğini denetlemek için özelleştirmek için olası olun. Her bir Web Bölümü sayfasında tek tek Web bölümlerinin olabilir veya bir Web Bölümü bölgesinde olmayabilir:

  • Bir Web Bölümü bölgesinde Web bölümü bulunan    Web Bölümü Web Bölümü bölgesi içinde bulunduğunda, Web Bölümü özelliklerini içerik veritabanı Windows SharePoint Services 3.0, ASPX sayfasındaki depolanır. Web Bölümü bölge içinde ekleyerek, bu nedenle, kullanıcıların etkileşimli veya bu Web bölümünü tarayıcısı aracılığıyla değiştirmek olası sağlamak.

  • Bir Web Bölümü bölgesinde Web bölümü bulunan değil    Web Bölümü Web Bölümü bölgesi içinde bulunmayan olduğunda Web Bölümü özellikleri ASPX sayfasının yer alan ve Windows SharePoint Services 3.0içerik veritabanında depolanır. Web Bölümünün bölge içindeki almadan ekleyerek, bu nedenle, Web bölümünü görüntülemek kullanıcılara izin ver, ancak bunları etkileşim veya tarayıcısı aracılığıyla Web bölümünü değiştirme önlemek. Bu Web bölümünü veya sayfa üzerinde görüntülenme şeklini için herhangi bir değişiklik yapmak açabilmesini istemiyorsanız yararlı olabilir.

 • Web Bölümü Sayfaları    Bunlar kullanılırken, bir Web Bölümü özel bir türü olan en az bir Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesini içeren Microsoft ASP.NET (ASPX) sayfa sayfasında, Web bölümleri bulunur. Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesini boş bir ASPX sayfasına eklemek için Office SharePoint Designer 2007 kullandığınızda, bu sayfa otomatik olarak bir Web Bölümü sayfası haline gelir ve Web Bölümü sayfası olarak tanımlayan gerekli sayfası yönerge alış yöntemini.

Bu öğelerin üç iç içe geçmiş kapsayıcılar düşünebilirsiniz. Web bölümlerini görüntülemek ve belki de değiştirmek veya etkileşim için istediğiniz verileri içeren. Web Bölümü bölgeleri isteğe bağlı alt kapsayıcılar her biri bir veya birden çok Web bölümleri içeren Web Bölümü sayfası içinde olduğunuz — gruplandırma ve bu Web Bölümleri sayfasında, tarayıcıda görüntülerken özelleştirme ve izinleri görüntülemek ve bu şekilde onları özelleştirmek için kullanan belirtmek için düzenlemek paylaşılması. Ve Web Bölümü sayfasını hem Web Bölümleri ve Web Bölümü bölgeleri içerir.

Örneğin, aşağıdaki şematik Web Bölümü sayfasını çizim, üç gölgeli Web Bölümü bölgeleri birini tek bir Web Bölümü içerir ve başkalarının her iki içerir. Herhangi bir Web Bölümü bölgesi içinde yatay veya dikey olarak birden çok Web Bölümü yerleştirilebilir dikkat edin. Ayrıca, Web Bölümleri birini bir bölgedeki tüm bulunmayan unutmayın; Kullanıcılar tarayıcıda bu Web bölümünü özelleştirme görebilmek gerekmiyorsa kabul edilebilir bir düzenleme.

web bölümleri'nin bölgelerle ve sayfalarla ilişkisi

1. tek bir Web bölümü içeren web bölümü bölgesi

2. yatay yerleştirilmiş iki Web bölümü içeren web bölümü bölgesi

3. Web Bölümü bölgesi ve bu nedenle değil özelleştirilebilir tarayıcıda bulunmayan web bölümü

4. dikey olarak yerleştirilmiş iki Web bölümü içeren web bölümü bölgesi

Sayfanın Başı

Web Bölümü ekleme

Web Bölümü sayfasında, Web Bölümü Ekle her zaman bir Web Bölümü bölgesinde eklemek karar. Web Bölümü bölgeleri kullanmanın çeşitli avantajları vardır:

 • Tarayıcıda özelleştirme    Yalnızca Web bir Web Bölümü bölgesinde bulunan bölümleri bunları tarayıcıda görüntüleme bir kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

 • Gruplandırma ve düzenleme    Web Bölümü bölgeleri kullanarak, Web Bölümlerini sayfada nasıl düzenlenir üzerinde daha büyük bir denetim sağlar. Ayrıca, tek bir Web Bölümü bölgesinde birden çok Web Bölümü eklediğinizde, bunları dikey bölge içinde yığabilirsiniz veya bunları yan yana yatay olarak düzenleyin.

 • Biçim ve görünümü    Tek bir Web Bölümü bölgesinde tüm Web bölümleri için denetleyebileceğiniz özellikleri biridir başlık görüntülüyorlarsa yalnızca, hem bir başlık çubuğu ve kenarlık veya hiçbirini çubuk.

 • Access    Her Web Bölümü bölgesi için kullanıcılara izin verilip verilmeyeceğini denetleyebilirsiniz:

  • Ekleme, silme, yeniden boyutlandırma ve Web Bölümleri taşıma.

  • Kendi kişisel Web Bölümü ayarlarını değiştirme.

  • Tüm kullanıcılar için Web Bölümü ayarlarını değiştirme.

Web Bölümü bölgesi ekleme

Web Bölümü ekleme

Web Bölümü bölgesi ekleme

 1. Office SharePoint Designer 2007içinde Web Bölümü bölgesi eklemek istediğiniz sayfayı açın.

 2. Web Bölümleri görev bölmesi açık değilse, Web BölümleriGörev bölmesi menüsünde tıklatarak açın.

 3. Tasarım görünümünde, sayfada Web Bölümü bölgesi eklemek istediğiniz konuma tıklayın.

 4. Web Bölümleri görev bölmesinin alt kısmında, Yeni Web Bölümü bölgesi' ı tıklatın.

  Yeni Web Bölümü bölgesi sayfaya eklenir.

 5. Yeni Web Bölümü bölgesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Web Bölümü bölgesi özellikleri ' ı tıklatın.

 6. Web Bölümü bölgesi özellikleri iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bölge bir başlık verin    Genel ayarlaraltında Bölge başlık kutusuna, yeni bölge için bir ad yazın.

  • Çerçeve Stili Seç    Genel ayarlar' ın altında Çerçeve Stili listesinde istediğiniz stili tıklatın.

  • Bölge için bir düzen seçin    Web Bölümleri Düzen bölgede bulunanaltında üst-alt (Dikey Düzen) veya yan yana (yatay düzen)tıklatın.

  • Tarayıcıda yapılan denetim değişiklikler    Web Bölümleri bölgenin içerdiği için tarayıcı ayarları' nın altında sayfayı tarayıcıda görüntülerken istenen değişiklikleri yapmak kullanıcılara izin vermek için onay kutularını seçin veya kullanıcıların bu değişiklikler yapmasını engellemek için onay kutularını temizleyin.

 7. Tamamladığınızda, Tamam'ı tıklatın.

Web Bölümü ekleme

 1. Office SharePoint Designer 2007' da Web bölümünü eklemek istediğiniz sayfayı açın.

 2. Web Bölümleri görev bölmesi açık değilse, Web BölümleriGörev bölmesi menüsünde tıklatarak açın.

 3. Web Bölümleri görev bölmesinde, aşağıdakilerden birini yaparak eklemek istediğiniz Web bölümünü bulun:

  • Diğer Web Bölümleri geçerli listede görüntüleme    Sonraki veya önceki' ı tıklatın.

  • Geçerli galerinin farklı filtre uygula    Filtreyitıklatın ve Göster iletişim kutusunda bir seçeneği tıklatın.

  • Farklı bir galeri göz atma    Başka bir Galerisi galeri listesinin'i tıklatın.

   web bölümleri görev bölmesi

   1. farklı bir galerisinin Web bölümleri için Gözat'ı tıklatın.

   2. filtretıklatın ve sonra hangi Web Bölümleri galerisinde geçerli listede görüntülenme şeklini değiştirmek için Göster kutusunda bir seçeneği tıklatın.

   3. şu anda olarak filtre listede sonraki (veya önceki) daha fazla öğe görmek için tıklatın.

   Notlar: 

   • Aşağıdaki çizimde gösterilen Web bölümlerini Bul menüsü görüntülemek için Web Bölümleri görev bölmesi başlık çubuğunu tıklatabilirsiniz. Bu menüdeki seçenekleri'ni kullanarak, ayrıca Web bölümleri başka konumlara veya bunları tüm kullanılabilir galerileri arama başlığını veya açıklamasını tarafından alabilirsiniz.

    Web Bölümlerini Bul menüsü

   • İstediğiniz Web bölümünü bulamazsanız, en üst düzey Web sitesinin yöneticisi kaldırmış olabilir veya başlığını değiştirildi. Yardım için en üst düzey sitenin yöneticisine başvurun.

 4. Web Bölümünü sayfada istediğiniz yere için sürükleyin.

  Web Bölümü sürüklediğinizde, gri çubuk ekleme noktası geçerli konumunu gösterir.

  Gri çubuk ekleme noktası

  Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, yeni Web Bölümü sayfasına eklenir.

  Konumdaki yeni Web Bölümü

 5. Yeni Web bölümünün sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Web Bölümü özellikleri ' ı tıklatın.

 6. Yeni Web Bölümü için istediğiniz özellik değerlerini ayarlayın.

  Tüm Web bölümleri bir ortak görünümlerini, Düzen ve gelişmiş özelliklerini denetleyen özellikler kümesine sahiptir. Aşağıdaki tablolarda belirleme ve bu sık kullanılan özellikleri açıklar.

  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri ne burada çeşitli nedenlerden birine bağlı belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

  • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

  • Belirli bir Web Bölümü için bir Web Bölümü geliştirici bir veya daha yaygın bu özelliklerin göstermemeyi seçmiş olduğunuz veya oluşturup altındaki araç bölmesinin Görünüm, Düzenve Gelişmiş bölümünde listelenmiyor ek özellikleri görüntülemek seçmiş olabilir.

  • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

   Görünüm Özellikleri

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen özellikleri

Özellik

Açıklama

Web Bölümünü Kapat

Web Bölümü sayfasında kapalı veya açık olup olmadığını belirtir. Bu onay kutusu seçiliyse, Web Bölümü kapatılır. Bu onay kutusu temizlenmişse, Web Bölümü'nü açın.

Web Bölümü kapanış gizlemeden veya sayfadan tamamen silmeden aynı değildir. Office SharePoint Designer 2007, kapalı bir Web Bölümünü sayfada hala görünür ancak soluk görünüyor. Tarayıcıda, kapalı bir Web Bölümü sayfasında görüntülenmez, ancak kapalı Web Bölümleri nerede yeniden açabilirsiniz gelen galerisinde depolanır. Web bölümünü çeşitli nedenlerden birine bağlı kapatabilir. Örneğin:

 • Belirli bir Web Bölümü sayfasında kullanılacak istemediğiniz ancak kişiselleştirme eklemeye karar verirseniz yapılandırılacağını olmasını istemediğiniz buna sayfaya daha sonra tekrar veya özelleştirmeler yaptıysanız.

 • Benzer şekilde, sayfada belirli zamanlarda istediğiniz Web bölümü olabilir. Değil istediği zaman Web bölümü devre dışı işlemek için kapatın ve yeniden istediğinizde açın.

 • Böylece bunu kendi kişiselleştirilmiş Sayfa görünümlerinde dahil edebilirsiniz, ancak bu Web bölümünü tüm site için büyük Web Bölümü galerisindeki kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz yoksa belirli bir sayfaya kullanıcıları için kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz özel Web Bölümü oluşturuyorsanız, paylaşılan Görünümü'nde sayfaya Web bölümü ekleyebilirsiniz , istediğiniz Web bölümünü yapılandırmak ve kapatın.

 • Yanlış işlevi sayfa oluşturma veya özelleştirme bir Web Bölümü neden oluyorsa, Düzelt kadar bu Web bölümünü kapatabilirsiniz.

Gizli

Web Bölümünün Web Bölümü sayfasını kullanıcı oturum açtığında görünür olduğunu belirtir. Bu onay kutusu seçiliyse, Web bölümü yalnızca sayfayı tasarlarken ve başlık eklenen (gizli) sahipse, görünür durumdadır.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriği metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça ve İbranice sağdan sola yazılan diller vardır; İngilizce ve diğer Avrupa dillerini çoğu soldan sağa dillerdir.

Gelişmiş Özellikler

Yalnızca tarayıcıda görüntülendiğinde aşağıdaki özellikleri bir Web Bölümü için geçerlidir. Office SharePoint Designer 2007içinde çalışırken, (katılımcı modunda çalıştığınız sürece) her zaman tam sınırsız erişim izinleri içerik sayfasının vardır.

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya izin ver

Web Bölümü sayfasında kapalı veya açık olup olmadığını belirtir. Bu onay kutusu seçiliyse, Web Bölümü kapatılır. Bu onay kutusu temizlenmişse, Web Bölümü'nü açın.

Web Bölümü kapanış gizlemeden veya sayfadan tamamen silmeden aynı değildir. Office SharePoint Designer 2007, kapalı bir Web Bölümünü sayfada hala görünür ancak soluk görünüyor. Tarayıcıda, kapalı bir Web Bölümü sayfasında görüntülenmez, ancak kapalı Web Bölümleri nerede yeniden açabilirsiniz gelen galerisinde depolanır. Web bölümünü çeşitli nedenlerden birine bağlı kapatabilir. Örneğin:

 • Belirli bir Web Bölümü sayfasında kullanılacak istemediğiniz ancak kişiselleştirme eklemeye karar verirseniz yapılandırılacağını istemediğiniz buna sayfaya daha sonra tekrar veya özelleştirmeler yaptıysanız.

 • Benzer şekilde, sayfada belirli zamanlarda istediğiniz Web bölümü olabilir. Web bölümü değil istediği zaman etkin olmayan işlemek için kapatmanız yeterlidir ve yeniden istediğinizde açın.

 • Böylece bunu kendi kişiselleştirilmiş Sayfa görünümlerinde dahil edebilirsiniz, ancak bu Web bölümünü tüm site için büyük Web Bölümü galerisindeki kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz yoksa belirli bir sayfaya kullanıcıları için kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz özel Web Bölümü oluşturuyorsanız, paylaşılan Görünümü'nde sayfaya Web bölümü ekleyebilirsiniz , istediğiniz Web bölümünü yapılandırmak ve kapatın.

 • Yanlış işlevi sayfa oluşturma veya özelleştirme bir Web Bölümü neden oluyorsa, Düzelt kadar bu Web bölümünü kapatabilirsiniz.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Bölge değişikliğine izin ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılacak izin veri düzeyini belirtir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgi içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Web Bölümü başlığını tıklattığınızda dosya ayrı tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisini Web Bölümü başlığını veya Web Bölümü simgesi üzerinde beklettiğinizde görüntülenen Ekran İpucu belirtir. Ayrıca, başlık çubuğunda Web Bölümleri görev bölmesi tıklattığınızda görünen Web bölümlerini Bul menüsünde Ara komutunu kullanarak Web bölümleri için arama yaptığınızda bu özelliğin değerini kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Web Bölümü menüsünü Yardım komutunu tıklattığınızda Yardım bilgileri ayrı tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Gezin Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, Windows SharePoint Services 3.0 içinde varsayılan Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Görüntü Web Bölümü listesine Web Bölümünü simge olarak kullanılmak üzere içeren bir dosya konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Görüntü Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılmak üzere içeren bir dosya konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Ayrıca bkz bölümünde özellikleri hakkında bilgi için özel Web Bölümleri dahil olmak üzere, Web Bölümü özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 1. Özelliklerini ayarlama işiniz bittiğinde, Tamam' ı tıklatın.

İpucu: Web Bölümü Ekle Web Bölümü seçiliWeb Bölümleri görev bölmesinin alt kısmında tıklatarak da ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bir Web Bölümü bölgesini birden fazla Web Bölümü içerdiğinde tam olarak gerektiği her yerde ekleme noktasını konumlandırın zor olabilir. Yalnızca diğer Web Bölümleri içermez bir Web Bölümü bölgesi Web Bölümü eklerken, Seçili Web Bölümü Ekle düğmesi kullanmanızı öneririz.

Sayfanın Başı

Web Bölümünü silme

Bir sayfadan Web bölümü sildiğinizde genel bir kural olarak sayfadan Web Bölümü kendisini yalnızca silinir. Verilere ve ilişkili içeriği — bir listede veya kitaplıkta, örneğin — hala kullanılabilir duruma gelir ve Web Bölümü galerisindeki kullanılabilir durumda kalır ve istediğiniz zaman tekrar eklenebilir. İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü ve tüm diğer Web yalnızca geçerli sayfaya eklenmiş olan statik içeriğin bulunduğu bölümü bu kural için özel durumlar ekleyin. Web Bölümü sildiyseniz gibi içeriği kalıcı olarak silinir.

Not: Sayfadan Web Bölümü bölgesi sildiğinizde, bu sayfadan bölgesinde yer alan herhangi bir Web bölümleri de silersiniz.

Bir Web Bölümü veya silinmesi için Web Bölümü bölgesini seçtiğinizde, silmek istediğiniz nesnenin seçtiğinizden emin olun. Belge penceresinin üst ve aşağıdaki çizimde gösterildiği yer olan Hızlı Etiket Seçici, bu seçili durumdaki hassas nesneyi tanımlayarak yapmak kolaylaştırır.

Hızlı Etiket Seçici

İpucu: Ok tuşlarını fare özellikle nesneleri üst üste veya diğer nesnelerin üzerine açıldığında, seçimi ayarlamak için daha yararlı olabilir. Her zaman bir ok tuşuna basın, seçimi nasıl değiştiğini görmek için Hızlı Etiket Seçici denetleyin.

 1. Office SharePoint Designer 2007içinde bir Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesini silmek istediğiniz sayfayı açın.

 2. Hızlı Etiket Seçici görünmüyorsa, görüntülenmesi için Görünüm menüsünde Hızlı Etiket Seçici ' yi tıklatın.

 3. Tasarım görünümünde, Web Bölümü veya silmek istediğiniz Web Bölümü bölgesini bulun ve bunu seçmek için tıklatın.

  Hızlı Etiket Seçici doğru nesne seçili olduğundan emin olmak için denetleyin. Gerekirse, seçimi ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. Örneğin, aşağıdaki çizimde, Web Bölümü seçili Hızlı Etiket Seçici gösteren Web Bölümü bölgesi.

  Web Bölümü seçiliyken Hızlı Etiket Seçici

  Sonraki çizimde, bölge seçilidir, Web Bölümünün Web Bölümü.

  web bölümü bölgesini gösteren hızlı etiket seçici

 4. Seçiminizi doğru olduğundan emin olduğunuzda, DELETE tuşuna basın.

  Seçili Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesini sayfadan silinir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×