Kişilerin sıralamasını değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Çok fazla kişi varsa, kişi listenizde biraz hantal elde edebilirsiniz. Kişilerinizi sıralanma şeklini değiştirme, gereksinim duyan bulmanıza yardımcı olabilir.

Kişilerinizi sıralamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Kişiler'i tıklatın.

  Kişiler'i tıklatın

 2. Giriş > Geçerli Görünüm > liste.

 3. Sıralamada kullanmak istediğiniz sütun başlığını tıklatın. Örneğin, kişileriniz soyadına göre alfabetik sırada gösterilmesi için Dosyala'yı tıklatın.

  Sıralamada kullanılacak sütun başlığını tıklatın.

İpucu: Kişilere farklı renk kategorileri atanmışvarsa, bu şekilde sıralamak için Kategori sütununun başlığını tıklatabilirsiniz.

Bir belirli kişi, Kişileri Ara özelliğini kullanmabulmak için.

Kişi adlarınızın biçimini değiştirme

Kişilerinizin tümü aynı biçime sahip olmayabilir ve bu da Dosyala sütununu kullanarak sıraladığınızda beklediğiniz gibi gösterilmeyecekleri anlamına gelir. Örneğin, bazıları Ad Soyadı biçiminde, diğerleri ise Soyadı Ad biçiminde dosyalanmış olabilir. Kişileriniz istediğiniz gibi sıralanmazsa, aşağıdakileri deneyin:

 1. Dosya > Hesap Ayarları > Hesap Ayarları'nı tıklatın.

  Dosya > Hesap Ayarları > Hesap Ayarları'nı tıklatın

 2. Adres Defterleri sekmesinde, ad biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterini seçin ve Değiştir'i tıklatın.

  İstediğiniz adres defterini tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 3. Adları gösterme biçimi'nin altında Soyadı, Adı (Biber, Attila) öğesini seçin.

Not:  E-postanız bir Exchange sunucusundaysa, ana Outlook kişi listesindeki ve kendi oluşturduğunuz kişi klasörlerindeki kişilerin ad biçimini değiştirebilir, ancak Genel Adres Listesi'ndeki (GAL) kişilerin ad biçimini değiştiremezsiniz. Bu adres defteri otomatik olarak ayarlanır ve yönetici tarafından yönetilir.

Tek tek kişi adlarının biçimini değiştirme

Kişi listenizi Dosyala sütununu kullanarak sıraladıktan sonra, bir veya iki kişi hala istediğiniz gibi gösterilmiyor olabilir. Tek tek kişilerin biçimlendirmesini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Değiştirmek istediğiniz kişiyi çift tıklatın.

 2. Dosyala'nın sağındaki kutuda, aşağı açılan oku tıklatın ve istediğiniz biçimi seçin. Örneğin, Can Samyel'in Soyadı, Ad biçiminde dosyalanmasını sağlamaya çalışıyorsanız, listeden Samyel, Can'ı seçin.

  Dosyala'nın sağındaki kutuyu tıklatın ve istediğiniz biçimi seçin.

  İpucu:  Doğru biçimi görmüyorsanız, Dosyala kutusuna adı istediğiniz biçimde yazabilirsiniz.

 3. Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Kişi listenizi son, kişilerinizin adlarına göre sıralanmasını isterseniz, son ad, ad biçiminde görüntüleme biçimini değiştirmeniz gerekir. Görüntüleme biçimi değiştirdikten sonra Biçim değişikliğe güncelleştirilemedi herhangi bir kişi tek tek değiştirmeniz gerekebilir.

Soyadı için ad biçimini değiştirme

Kişileri veya oluşturduğunuz herhangi bir kişi klasörleri ana Microsoft Outlook kişi klasörü de ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bu klasörleri içinde Outlook Adres Defterilistelenir. Bununla birlikte, Genel Adres Listesi'nde (GAL) içindeki adlar ad biçimini değiştiremezsiniz. GAL hakkında daha fazla bilgi için bkz: neden bazı kişiler için ad biçimi değiştirilemez? aşağıdaki bölümü.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Hesap Ayarları'nı ve ardından Hesap Ayarları'nı tıklatın.

  Backstage görünümünde Hesap Ayarları

 3. Adres defterleri sekmesinde, adı listesinde, Outlook adres defterinitıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

 4. Outlook Adres defterlerialtında kişi görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterini tıklatın. Örneğin, Kişiler: posta ad kutusu –.

 5. Adları ile gösteraltında Dosya adı (Etikan, Gamze)seçeneğini tıklatın.

 6. Kapat Microsoft Outlook Adres Defteri ve Hesap ayarları iletişim kutularında'ı tıklatın.

 7. Çıkın ve Outlook’u yeniden başlatın.

Tek tek kişilere Soyadı, ad biçimini değiştirme

Var olan kişilerin Outlook Adres Defteri'nde ad biçimini değiştirdikten sonra değişikliğin oluşturduğunuz gelecekteki girdileri geçerlidir. Bununla birlikte, bazen tüm kişilerinizi biçim değişikliğe güncelleştirilir. Bu durumda, her kişi için biçim değiştirmeniz gerekir.

 1. Kişiler' de, Soyadı, ad biçiminde görünmez bir kişiyi çift tıklatın.

 2. Açık kişide Dosyala kutusuna adı soyadı, ad biçimini tıklatın. Örneğin, Etikan, Gamze'ıtıklatın.

 3. Kişi sekmesinde, Eylemler grubunda, Kaydet ve Kapat seçeneğini tıklatın.

 4. Doğru adı biçiminde görüntülenmez her kişi için yineleyin.

Notlar: 

 • Bir kişi kartında, e-posta adresleri için bir Görünen adKime, bilgive Gizli satırlarındaki bir e-posta iletisinin ve ayrıca Adres Defteri'ndeki bir kişiyi aradığınızda gösterilen addır. Görünen ada göre kişi adının Tam ad kutusunda nasıl yazın oluşturulur.

 • İle otomatik olarak Başlat şirket adlarını Şirket kutusuna adı içinde sonraki sözcüğün altında görüntülenir. Örneğin, Telefon şirketi olarak görünür Telefon şirket.

Neden bazı kişiler için ad biçimi değiştirilemez mi?

Outlook Kişiler klasörünüzde görüntülenen kişileri Outlook Adres Defteriiçeriğini olun. Ayrıca oluşturabilir ve diğer kişiler klasörlerini adlandırın ve bu klasörlerin her biri, ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, adları içinde Microsoft Exchange Server Genel Adres Listesi'nde (GAL) görüntü biçimini değiştiremezsiniz. Kuruluşunuzun Yöneticisi tarafından GAL adlarının biçimi ayarlanmıştır.

 • Genel Adres Listesi (GAL)     Bu adres defterini görüntülemek için, Microsoft Exchange Server hesabı kullanmalısınız. GAL, kuruluşunuzdaki herkesin adlarını ve e-posta adreslerini içerir. GAL otomatik olarak bir Exchange hesabıyla yapılandırılır. GAL'yi Exchange yöneticisi veya ağ yöneticisi oluşturur ve bakımını yapar. Ayrıca GAL dış kişilerin, dağıtım listelerinin, konferans odalarının ve donanımın e-posta adreslerini de içerebilir.

 • Outlook Adres Defteri     Bu adres defteri, Exchange hesabı kullanmayı gerektirmez. Outlook Adres defteri otomatik olarak oluşturulur ve kişi listelerini e-posta adreslerini veya faks numaralarını varsayılan Kişiler klasörünüzde içerir. Adres defteri listede Kişiler ' i tıklattığınızda bu kişileri Adres defteri iletişim kutusunda görüntülenir.

  Ek Kişiler klasörlerini oluşturursanız, ilgili kişiler Outlook Adres Defteri bir parçası olarak eklemek her klasörün özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, Outlook'ta oluşturduğunuz diğer adres defterleri ad biçimini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir adres defteribakın.

Tüm kullanılabilir adres defterleri görüntülemek için araç çubuğunda Adres defterini tıklatın ve sonra Adres defteri listesindeki aşağı oku tıklatın.

Her kişi klasörleri adres defterleri listede listelenir.

Kişi listenizi son, kişilerinizin adlarına göre sıralanmasını isterseniz, son ad, ad biçiminde görüntüleme biçimini değiştirmeniz gerekir. Görüntüleme biçimi değiştirdikten sonra Biçim değişikliğe güncelleştirilemedi herhangi bir kişi tek tek değiştirmeniz gerekebilir.

Soyadı için ad biçimini değiştirme

Kişileri ana Microsoft Office Outlook 2007 kişi klasörüne veya oluşturduğunuz tüm kişi klasörleri ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bu klasörleri içinde Outlook Adres Defterilistelenir. Bununla birlikte, Genel Adres Listesi'nde (GAL) içindeki adlar ad biçimini değiştiremezsiniz. GAL hakkında daha fazla bilgi için bkz: neden bazı kişiler için ad biçimi değiştirilemez? aşağıdaki bölümü.

Not: Aşağıdaki yordamı, değişikliklerin etkili olması için Outlook'u yeniden başlatmayı gerektirir.

 1. Outlook'ta, Araçlar menüsünde Hesap ayarları' nı tıklatın.

 2. Adres defterleri sekmesinde, adı listesinde, Outlook adres defterinitıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.

  Adres defterleriniz Adres Defterleri sekmesinde görüntülenir

 3. Outlook Adres defterlerialtında kişi görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterini tıklatın. Örneğin, Kişiler: Kişisel Klasörler veya Kişiler: posta ad kutusu –.

 4. Adları ile gösteraltında Dosya adı (Etikan, Gamze)seçeneğini tıklatın.

  Adres defterinizdeki girişler için ad biçimi seçin

 5. İki kez Kapat ' ı tıklatın.

 6. Kapatın ve Outlook'u yeniden başlatın.

 7. Outlook'ta, Araçlar menüsünde, Değiştir biçimini doğrulamak için Seçenekler' i tıklatın.

 8. Tercih sekmesinde, kişi ve notlarıaltında Kişi Seçenekleri' ni tıklatın.

 9. Kişi Seçenekleri kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Soyadı, ad Varsayılan "Dosyala" sırası listesinde doğrulayın.

  • Varsayılan "Dosyala" sırası listesinde, Soyadı' ı tıklatın.

 10. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Tek tek kişilere Soyadı, ad biçimini değiştirme

Var olan kişilerin Outlook Adres Defteri'nde ad biçimini değiştirdikten sonra değişikliğin oluşturduğunuz gelecekteki girdileri geçerlidir. Bununla birlikte, bazen tüm kişilerinizi biçim değişikliğe güncelleştirilir. Bu durumda, her kişi için biçim değiştirmeniz gerekir.

 1. Kişiler' de, Soyadı, ad biçiminde görünmez bir kişiyi çift tıklatın.

 2. Açık kişide Dosyala kutusunda sol üst bölümünde, Soyadı, ad biçiminde adını tıklatın. Örneğin, Etikan, Gamze'ıtıklatın.

  Kişide Dosyala listesi

 3. Kişi sekmesinde, Eylemler grubunda, Kaydet ve Kapat’ı tıklatın.

 4. Doğru adı biçiminde görüntülenmez her kişi için yineleyin.

Notlar: 

 • Bir kişi kartında, e-posta adresleri için bir Görünen adKime, bilgive Gizli satırlarındaki bir e-posta iletisinin ve ayrıca Adres Defteri'ndeki bir kişiyi aradığınızda gösterilen addır. Görünen ada göre kişi adının Tam ad kutusunda nasıl yazın oluşturulur.

 • İle otomatik olarak Başlat şirket adlarını Şirket kutusuna adı içinde sonraki sözcüğün altında görüntülenir. Örneğin, Telefon şirketi olarak görünür Telefon şirket.

Neden bazı kişiler için ad biçimi değiştirilemez mi?

Outlook 2007 Kişiler klasörünüzde görüntülenen kişileri Outlook Adres Defteriiçeriğini olun. Ayrıca oluşturabilir ve diğer kişiler klasörlerini adlandırın ve bu klasörlerin her biri, ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, adları içinde Microsoft Exchange Genel Adres Listesi'nde (GAL) görüntü biçimini değiştiremezsiniz. Kuruluşunuzun Yöneticisi tarafından GAL adlarının biçimi ayarlanmıştır.

 • Genel Adres Listesi (GAL)     Bu adres defterini görüntülemek için, Microsoft Exchange Server hesabı kullanmalısınız. GAL, kuruluşunuzdaki herkesin adlarını ve e-posta adreslerini içerir. GAL otomatik olarak bir Exchange hesabıyla yapılandırılır. GAL'yi Exchange yöneticisi veya ağ yöneticisi oluşturur ve bakımını yapar. Ayrıca GAL dış kişilerin, dağıtım listelerinin, konferans odalarının ve donanımın e-posta adreslerini de içerebilir.

 • Outlook Adres Defteri     Bu adres defteri, Exchange hesabı kullanmayı gerektirmez. Outlook Adres defteri otomatik olarak oluşturulur ve kişi listelerini e-posta adreslerini veya faks numaralarını varsayılan Kişiler klasörünüzde içerir. Adres defteri listede Kişiler ' i tıklattığınızda bu kişileri Adres defteri iletişim kutusunda görüntülenir.

  Ek Kişiler klasörlerini oluşturursanız, ilgili kişiler Outlook Adres Defteri bir parçası olarak eklemek her klasörün özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, Outlook'ta oluşturduğunuz diğer adres defterleri ad biçimini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir adres defteribakın.

Tüm kullanılabilir adres defterleri görüntülemek için araç çubuğunda Adres defterini tıklatın ve ardından adres defterleri altındaki oku tıklatın.

Adres Defterleri listesi

Her kişi klasörleri adres defterleri listede listelenir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×