Sayfaları düzenleme

Kenar boşluklarını değiştirme

Kenar boşluklarını değiştirme

Word'de kenar boşluklarını özelleştirebilir veya önceden tanımlı kenar boşluğu ayarlarını kullanabilirsiniz. Word her sayfanın çevresine otomatik olarak bir inçlik bir sayfa kenar boşluğu ayarlar. Ayrıca karşılıklı sayfalar için kenar boşluklarını ayarlayabilir, belge cildi için fazladan kenar boşluğu bırakabilir ve kenar boşluklarının nasıl ölçüleceğini değiştirebilirsiniz.

 1. Düzen > Kenar Boşlukları’nı seçin.

 2. İstediğiniz kenar boşluğu yapılandırmasını seçin.

 3. Kullanmak istediğiniz yapılandırmayı görmüyorsanız Özel Kenar Boşlukları seçeneğini belirleyerek kendi kenar boşluklarınızı tanımlayabilirsiniz.

Kenar boşlukları

Ne yapmak istiyorsunuz?


Videoyu izleyin

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı seçin; Kenar Boşlukları galerisinde görüntülenir.

  Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Yapısı grubunda bulunan Kenar Boşlukları galerisi

 2. Uygulamak istediğiniz kenar boşluğu türünü seçin.

  Not: Belgeniz birden çok bölüm içeriyorsa, yeni kenar boşluğu türü yalnızca geçerli bölüme uygulanır. Belgeniz birden çok bölümden oluşuyorsa ve birden çok bölüm seçtiyseniz, yeni kenar boşluğu türü seçtiğiniz bölümlerin her birine eklenir.

Varsayılan kenar boşluklarını kolayca değiştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da, yeni varsayılan ayarlar belgede temel alınan şablona kaydedilir. Dolayısıyla, bu şablonu temel alan her yeni belgede otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarları kullanılır.

 1. Yeni bir kenar boşluğu seçtikten sonra Kenar Boşlukları'nı seçin ve sonra da Özel Kenar Boşlukları'nı seçin.

 2. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Varsayılan Olarak Ayarla'yı seçin.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı seçin; Kenar Boşlukları galerisinde görüntülenir.

  Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Yapısı grubunda bulunan Kenar Boşlukları galerisi

 2. Kenar Boşlukları galerisinin en altında Özel Kenar Boşlukları'nı seçin.

  Sayfa Yapısı iletişim kutusu

 3. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, kenar boşlukları için yeni değerler girin.

Sayfa kenar boşlukları hakkındaki diğer ipuçları

 • Varsayılan kenar boşluklarını değiştirmek için, yeni kenar boşluğunu seçtikten sonra Kenar Boşlukları'na tıklayın ve sonra da Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Varsayılan Olarak Ayarla'ya tıklayın. Yeni varsayılan ayarlar belgede temel alınan şablona kaydedilir. Bu şablonu temel alan her yeni belgede otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarları kullanılır.

 • Belgenin bir bölümünün kenar boşluklarını değiştirmek için, metni seçin ve ardından yeni kenar boşluklarını Sayfa Yapısı iletişim kutusuna girerek istediğiniz kenar boşluklarını ayarlayın. Uygulama yeri kutusunda Seçili metin'e tıklayın. Microsoft Word yeni kenar boşluğu ayarlarının uygulandığı metnin öncesine ve sonrasına otomatik olarak bölüm sonları ekler. Belgeniz zaten bölümlere ayrılmış durumdaysa, bir bölümün içine tıklayabilir veya birden fazla bölüm seçebilir ve ardından kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

 • Çoğu yazıcı kenar boşluğu ayarları için minimum bir genişlik gerektirir, çünkü sayfanın kenarına kadar olan metnin tümünü yazdıramaz. Aşırı dar kenar boşlukları ayarlamayı denerseniz, Microsoft Word Bir veya daha fazla kenar boşluğu sayfanın yazdırılabilen alanının dışına ayarlanmış iletisini görüntüler.

  Metnin kesilmesini önlemek için, Düzelt'e tıklayarak kenar boşluğu genişliğinin otomatik olarak artırılmasını sağlayın. İletiyi yoksayar ve belgeyi olduğunu gibi yazdırmayı denerseniz, Word devam etmek isteyip istemediğinizi soran başka bir ileti görüntüler.

  En küçük kenar boşluğu ayarları yazıcınıza, yazıcı sürücünüze ve kağıt boyutunuza bağlıdır. En küçük kenar boşluğu ayarları hakkında bilgi edinmek için yazıcınızın el kitabını gözden geçirin.

Kitap veya dergi gibi çift taraflı belgelerdeki karşılıklı sayfaları ayarlamak için karşılıklı kenar boşluklarını kullanın. Karşılıklı kenar boşluklarını seçtiğinizde, sol taraftaki sayfanın kenar boşlukları, sağ taraftaki sayfanınkilerin ayna görüntüsü olur. Başka bir deyişle, iç kenar boşlukları aynı genişlikte ve dış kenar boşlukları da aynı genişlikte olur.

 • Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları > Yansıtmalı'ya tıklayın.

  karşılıklı seçeneği vurgulanmış olan kenar boşlukları galerisi

Not: Kenar boşluğu genişliklerini değiştirmek için, Kenar Boşlukları galerisinin en altındaki Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın. Daha sonra İçinde ve Dışında kutularına yeni değerleri girin.

Cilt payı kenar boşluğu, ciltlemeyi planladığınız belgenin kenar ve üst boşluğuna veya iç boşluklarına ek alan ekler. Cilt payı kenar boşluğu cildin metnin üzerini kapatmamasına yardımcı olur.

Karşılıklı kenar boşlukları çizimi ve cilt payı kenar boşlukları

1. Ciltleme için cilt payı kenar boşlukları

2. Karşılıklı sayfalarda karşılıklı kenar boşlukları

Cilt payı kenar boşluğunu ayarlamak için

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

 2. Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın.

 3. Cilt payı kutusuna cilt payı kenar boşluğu için bir genişlik girin.

 4. Cilt payı yeri kutusunda, Sol veya Üst öğesini tıklatın.

  Not: Karşılıklı kenar boşlukları, Her kağıda 2 sayfa veya Katlı kitap seçeneklerinden birini görüyorsanız, Cilt payı yeri kutusu kullanılamaz. Söz konusu seçenekler için, cilt payı konumu otomatik olarak saptanır.

Word, belgenizde metin sınırlarını temsil eden çizgiler görüntüleyebilir.

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Belge içeriğini göster'in altında Metin sınırlarını göster onay kutusunu seçin.

  Sayfa kenar boşlukları belgenizde noktalı çizgiler olarak gösterilir.

Not: Sayfa kenar boşluklarını Yazdırma Düzeni görünümünde veya Web Düzeni görünümünde görebilirsiniz ve metin sınırları yazdırılan sayfada görünmez.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Microsoft Word çeşitli sayfa kenar boşluğu seçenekleri sunar. varsayılan sayfa kenar boşluklarını kullanabileceğiniz gibi, kendinizinkini de belirtebilirsiniz.

 • Ciltlemek için kenar boşlukları ekleme     Ciltlemeyi planladığınız belgenin yan veya üst kenar boşluğuna fazladan alan eklemek için cilt payı kenar boşluğunu kullanın. Cilt payı kenar boşluğu, cildin metnin üzerini kapatmamasına yardımcı olur.

Karşılıklı kenar boşlukları çizimi ve cilt payı kenar boşlukları

1. Ciltleme için cilt payı kenar boşlukları

2. Karşılıklı sayfalarda karşılıklı kenar boşlukları

 • Karşılıklı sayfalar için kenar boşluklarını ayarlama     Kitap veya dergi gibi çift taraflı belgelerdeki karşılıklı sayfaları ayarlamak için karşılıklı kenar boşluklarını kullanın. Bu durumda, sol taraftaki sayfanın kenar boşlukları, sağ taraftaki sayfanınkilerin ayna görüntüsü olur (başka bir deyişle, iç kenar boşlukları aynı genişlikte ve dış kenar boşlukları da aynı genişlikte olur).

  Not: Karşılıklı kenar boşlukları olan bir belgede cilt için fazladan alan gerekiyorsa, bu belgeye cilt payı kenar boşlukları ayarlayabilirsiniz.

 • Kitap katlaması ekleme   Sayfa Yapısı iletişim kutusundaki Katlı kitap seçeneğini kullanarak broşür oluşturabilirsiniz. Menü, davetiye, etkinlik programı veya tek ortalı kitap katlamasının kullanıldığı başka herhangi bir türde belge oluşturmak için aynı seçeneği kullanabilirsiniz.

Sadece ortadan katlanan broşür

1. Word, ortadan tek bir kat yeri ekler

Belgeyi broşür olarak ayarladıktan sonra, bu belgeyle de aynı diğer belgelerle olduğu gibi çalışabilir, metin, grafik ve diğer görsel öğeleri ekleyebilirsiniz.

 • Çoğu yazıcı kenar boşluğu ayarları için minimum bir genişlik gerektirir, çünkü sayfanın kenarına kadar olan metnin tümünü yazdıramaz. Aşırı dar kenar boşlukları ayarlamayı denerseniz, Microsoft Word Bir veya daha fazla kenar boşluğu sayfanın yazdırılabilen alanının dışına ayarlanmış iletisini görüntüler.

  Metnin kesilmesini önlemek için, Düzelt'e tıklayarak kenar boşluğu genişliğinin otomatik olarak artırılmasını sağlayın. İletiyi yoksayar ve belgeyi olduğunu gibi yazdırmayı denerseniz, Word devam etmek isteyip istemediğinizi soran başka bir ileti görüntüler.

 • En küçük kenar boşluğu ayarları yazıcınıza, yazıcı sürücünüze ve kağıt boyutunuza bağlıdır. En küçük kenar boşluğu ayarları hakkında bilgi edinmek için yazıcınızın el kitabını gözden geçirin.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. İstediğiniz kenar boşluğu türüne tıklayın. En yaygın kullanılan kenar boşluğu genişliği için Normal'e tıklayın.

  Not: İstediğiniz kenar boşluğu türüne tıkladığınızda, belgenizin tamamı otomatik olarak seçtiğiniz kenar boşluğu türüne geçirilir.

 3. Ayrıca, kendi kenar boşluğu ayarlarınızı da belirtebilirsiniz. Kenar Boşlukları'na tıklayın, Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın ve ardından Üst, Alt, Sol ve Sağ kutularına kenar boşluklarının yeni değerlerini girin.

 • Varsayılan kenar boşluklarını değiştirmek için, yeni kenar boşluğunu seçtikten sonra Kenar Boşlukları'na tıklayın ve sonra da Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Varsayılan düğmesine tıklayın ve ardından Evet'e tıklayın. Yeni varsayılan ayarlar belgede temel alınan şablona kaydedilir. Bu şablonu temel alan her yeni belgede otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarları kullanılır.

 • Özgün kenar boşluğu ayarlarını geri yüklemek için, Kenar Boşlukları'na ve ardından Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın. Üst, Alt, Sol ve Sağ kenar boşluklarını 1" olarak değiştirin. Ardından Varsayılan düğmesine tıklayın ve Evet'e tıklayın.

 • Belgenin bir bölümünün kenar boşluklarını değiştirmek için, metni seçin ve ardından yeni kenar boşluklarını Sayfa Yapısı iletişim kutusuna girerek istediğiniz kenar boşluklarını ayarlayın. Uygulama yeri kutusunda Seçili metin'e tıklayın. Microsoft Word yeni kenar boşluğu ayarlarının uygulandığı metnin öncesine ve sonrasına otomatik olarak bölüm sonları ekler. Belgeniz zaten bölümlere ayrılmış durumdaysa, bir bölümün içine tıklayabilir veya birden fazla bölüm seçebilir ve ardından kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Belge içeriğini göster'in altında Metin sınırlarını göster onay kutusuna tıklayın.

  Sayfa kenar boşlukları belgenizde noktalı çizgiler olarak gösterilir.

Not: Sayfa kenar boşluklarını Yazdırma Düzeni görünümünde veya Web Düzeni görünümünde görebilirsiniz ve metin sınırları yazdırılan sayfada görünmez.

Karşılıklı kenar boşluklarını seçtiğinizde, sol taraftaki sayfanın kenar boşlukları sağ taraftaki sayfanınkilerin ayna görüntüsü olur. Başka bir deyişle, iç kenar boşlukları aynı genişlikte ve dış kenar boşlukları da aynı genişlikte olur.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları > Yansıtmalı'ya tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın ve İçinde ve Dışında kutularına istediğiniz genişlikleri girin.

Cilt payı kenar boşluğu ayarı, ciltlemeyi planladığınız belgenin yan kenar boşluğuna veya üst kenar boşluğuna fazladan alan ekler. Cilt payı kenar boşluğu cildin metnin üzerini kapatmamasına yardımcı olur.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Birden çok sayfa listesinde Normal'e tıklayın.

 3. Cilt payı kutusuna cilt payı kenar boşluğu için bir genişlik girin.

 4. Cilt payı yeri kutusunda, Sol veya Üst öğesini tıklatın.

  Not: Karşılıklı kenar boşlukları, Her kağıda 2 sayfa veya Katlı kitap seçeneklerinden birini görüyorsanız, Cilt payı yeri kutusu kullanılamaz. Söz konusu seçenekler için, cilt payı konumu otomatik olarak saptanır.

 1. Oluşturduğunuz metin kutusunu tıklayarak vurgulayın.

 2. Şeritteki Biçim sekmesine tıklayın.

 3. Boyut grubunun sol alt kısmındaki küçük düğmeye tıklayın.

 4. Metin Kutusunu Biçimlendir iletişim kutusunda Metin Kutusu sekmesine tıklayın.

 5. İç kenar boşluğu bölümünde, kenar boşluklarını dilediğiniz boyuta göre özelleştirebilirsiniz.

 6. Tamam'a tıklayın.

Bu makale sorularınızı yanıtlamadıysa, istediğiniz zaman bir Microsoft sanal aracısıyla veya gerçek bir kişiyle sohbet edebilirsiniz

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×