Kaynakları, alıntıları ve kaynakçaları ekleme veya değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir alıntı, sözü geçen çalışmalar listesi veya bir kaynakça ekleyebilmeniz için, önce belgenize bir kaynak eklemeniz gerekir. Sözü geçen çalışmalar listesi, genellikle belgenin sonunda yer alan, belgede gönderme yaptığınız (veya "alıntı yaptığınız") kaynakların listesidir. Sözü geçen çalışmalar listesi, belgeyi oluştururken başvurduğunuz kaynakların listesi olan kaynakçadan farklıdır. Kaynaklar ekledikten sonra, bu kaynak bilgilerine dayalı olarak, sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Her yeni kaynak oluşturduğunuzda, kaynak bilgileri bilgisayarınıza kaydedilir. Oluşturduğunuz kaynakları, hatta başka belgelerdeki kaynakları bulup yeniden kullanmak için, Kaynak Yöneticisi’ni kullanabilirsiniz.

Alıntılar, metinde satır içinde yer alan, parantez içine alınmış başvurulardır. Alıntılar, sayfanın en altında veya belgenin sonunda yer alan dipnotlardan veya son notlardan farklıdır. Alıntılar aracında veya Kaynak Yöneticisi’nde depolanan kaynak bilgileri, alıntılar, sözü geçen çalışmalar listesi veya kaynakça oluşturmak için kullanılabilir. Ancak, Alıntılar aracındaki veya Kaynak Yöneticisi’ndeki bilgileri, dipnot veya son not oluşturmak için kullanamazsınız.

APA stili gibi çeşitli stillere ait şablonlar hakkında daha fazla bilgi için, Office Mac şablonları web sitesini ziyaret edin.

1. Adım. Kaynak ekleme, düzenleme veya kaldırma

Belgenize bir alıntı, sözü geçen çalışmalar listesi veya kaynakça eklemek için, önce kullandığınız kaynakların listesini eklersiniz.

Kaynak Yöneticisi’ni kullanarak kaynak ekleme

Kaynak Yöneticisi bilgisayarınızda girilen her kaynağı, başka herhangi bir belgede yeniden kullanabilmeniz için listeler. Bu, örneğin, aynı kaynaklardan birçoğunu kullanan araştırma belgeleri yazıyorsanız yararlı olur. Alıntılar içeren bir belgeyi açarsanız, bu alıntıların kaynakları Geçerli liste altında görünür. İster önceki belgelerde, ister geçerli belgede olsun, alıntı yaptığınız tüm kaynaklar, Ana liste altında görünür.

 1. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Yönet’e tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu

 2. Alıntılar aracının en altında, Eylem açılan menüsü öğesine tıklayın ve sonra Alıntı Kaynak Yöneticisi’ne tıklayın.

 3. Yeni’ye tıklayın.

 4. Kaynak Türü açılır menüsünde, bir kaynak türü seçin.

 5. İstediğiniz kadar alanı doldurun. Zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir. Bu alanlar, bir alıntı için sahip olmanız gereken minimum miktarda bilgiyi sağlar.

  Not : Tüm yayımlama bilgilerine sahip olmasanız bile alıntılar ekleyebilirsiniz. Yayımlama bilgileri ihmal edilirse, alıntılar numaralandırılmış yer tutucular olarak eklenir. Böylece kaynakları daha sonra düzenleyebilirsiniz. Bir kaynakça oluşturabilmeniz için önce bir kaynakla ilgili tüm gerekli bilgileri girmeniz gerekir.

 6. Bitirdiğinizde Tamam'a tıklayın.

  Girdiğiniz kaynak bilgileri, Kaynak Yöneticisi’nin Geçerli liste ve Ana liste alanlarında görünür.

 7. Başka kaynaklar da eklemek için, 3 - 6 arası adımları tekrarlayın.

 8. Kapat’a tıklayın.

  Girdiğiniz kaynak bilgileri Alıntılar aracındaki Alıntılar Listesi’nde görüntülenir.

Alıntılar aracında bir kaynağı düzenleme

Bir kaynağı doğrudan belge içinde veya Alıntılar aracında düzenleyebilirsiniz. Kaynağı değiştirdiğinizde, değişiklikler alıntının belgedeki tüm kopyalarına uygulanır. Ancak, belge içinde belirli bir alıntıda el ile değişiklik yaparsanız, bu değişiklikler yalnızca söz konusu alıntıya uygulanır. Ayrıca, alıntıları ve kaynakçayı güncelleştirdiğinizde söz konusu alıntı güncelleştirilmez veya geçersiz kılınmaz.

 1. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Yönet’e tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu

 2. Alıntılar Listesi’nde, düzenlemek istediğiniz alıntıyı seçin.

 3. Alıntılar aracının en altında, Eylem açılan menüsü öğesine tıklayın ve sonra Kaynağı Düzenle’ye tıklayın.

 4. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından Tamam’a tıklayın.

  Değişiklikleri hem Ana listede hem de Geçerli listede kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir iletiyle karşılaşırsanız, yalnızca geçerli belgeyi değiştirmek için Hayır’a veya değişiklikleri alıntı kaynağına uygulamak ve diğer belgelerde kullanmak için Evet’e tıklayın.

Alıntılar listesinden bir kaynağı kaldırma

Alıntılar listesinden bir kaynağı kaldırabilmeniz için önce, tüm ilgili alıntıları silmeniz gerekir.

 1. Belgede, kaldırmak istediğiniz kaynakla ilişkili tüm alıntıları silin.

  İpucu : Alıntıları bulmak için arama alanını kullanabilirsiniz. Word'e Arama Alanı arama alanına, alıntının bir bölümünü girin.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Yönet’e tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu

 3. Alıntılar aracının en altında, Eylem açılan menüsü öğesine tıklayın ve sonra Alıntı Kaynak Yöneticisi’ne tıklayın.

 4. Geçerli listede, kaldırmak istediğiniz kaynağı seçin ve Sil’e tıklayın.

  Kaynak şimdi yalnızca Ana listede görünür.

  Not : Sil düğmesi kullanılamıyorsa veya listedeki kaynağın yanında onay işareti görüyorsanız, belgede en az bir ilgili alıntı vardır. Belgedeki kalan tüm ilgili alıntıları silin ve kaynağı yeniden silmeyi deneyin.

 5. Kapat’a tıklayın.

  Kaldırdığınız kaynak artık Alıntılar Listesinde görünmez.

2. Adım. Alıntı ekleme, düzenleme veya silme (isteğe bağlı)

Alıntı ekleme

 1. Belgenizde, alıntı eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Yönet’e tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu

 3. Alıntılar Listesinde, alıntı yapmak istediğiniz kaynağa çift tıklayın.

  Alıntı belgede görünür.

  APA stili alıntı örneği

Belirli bir alıntı için sayfa numaraları ekleme veya yazar, yıl veya başlığı gizleme

Bir alıntıda özel değişiklikler yapmak ve alıntının otomatik olarak güncelleştirilmesi olanağını sürdürmek için bu seçeneği kullanın.

Not : Bu yöntemle yaptığınız değişiklikler, yalnızca bu alıntıya uygulanır.

 1. Alıntının parantezleri içinde herhangi bir yere tıklayın. Alıntının çevresinde bir çerçeve belirir.

  Alıntı çevresinde çerçeve

 2. Çerçevedeki oka tıklayın ve sonra Bu Alıntıyı Düzenle’ye tıklayın.

  Alıntı Seçenekleri menüsü

 3. Sayfa numaraları ekleyin veya Yazar, Yıl veya Başlık onay kutusunu seçerek bu bilgilerin alıntıda görünmesini engelleyin.

Belirli bir alıntıda el ile değişiklik yapma

belirli bir alıntıyı el ile değiştirmek isterseniz, alıntı metnini statik hale getirebilir ve alıntıyı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Metni statik hale getirdikten sonra, alıntı artık otomatik olarak güncelleştirilmez. Daha sonra değişiklikler yapmak isterseniz, değişiklikleri el ile yapmanız gerekir.

 1. Alıntının parantezleri içinde herhangi bir yere tıklayın. Alıntının çevresinde bir çerçeve belirir.

  Alıntı çevresinde çerçeve

 2. Çerçevedeki oka tıklayın ve sonra Alıntıyı Statik Metne Dönüştür’e tıklayın.

  Alıntı Seçenekleri menüsü

 3. Belge içinde, alıntıda değişikliklerinizi yapın.

Belgeden tek bir alıntıyı silme

 1. Belgede, silmek istediğiniz alıntıyı bulun.

  İpucu : Alıntıları bulmak için arama alanını kullanabilirsiniz. Word'e Arama Alanı arama alanına, alıntının bir bölümünü girin.

 2. Parantezler dahil olmak üzere alıntının tamamını seçip DELETE tuşuna basın.

3. Adım. Sözü geçen çalışmalar listesi veya kaynakça ekleme veya düzenleme

Sözü geçen çalışmalar listesi, belgenizde gönderme yaptığınız (veya "alıntı yaptığınız") tüm çalışmaların listesidir ve genellikle MLA stilini kullanarak kaynaklardan alıntı yaptığınızda kullanılır. Sözü geçen çalışmalar listesi, araştırma yaparken ve belgenizi yazarken başvurduğunuz tüm çalışmaların listesi olan kaynakçadan farklıdır.

Sözü geçen çalışmalar listesi veya kaynakça ekleme

 1. Belgenizde, sözü geçen çalışmalar listesinin veya kaynakçanın görünmesini istediğiniz yere (genellikle belgenin en sonunda, bir sayfa sonundan sonra) tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Kaynakça’ya tıklayın ve sonra Kaynakça’ya veya Sözü Geçen Çalışmalar’a tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu

Sözü geçen çalışmalar listesi veya kaynakça stilini değiştirme

Bir belgenin sözü geçen çalışmalar listesinde veya kaynakçasında yer alan tüm alıntıların stilini, alıntıların kendi stilini el ile düzenlemeden değiştirebilirsiniz. Örneğin, alıntıları APA stilinden MLA stiline değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Taslak’a veya Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Başvurular altında, Kaynakça Stili açılır menüsüne tıklayın ve kaynakçanın başvurularını dönüştürmek istediğiniz stile tıklayın.

  Belge Öğeleri sekmesi, Başvurular grubu, Kaynakça Stili

  Belgenizin kaynakçasındaki tüm başvurular yeni stile dönüşür.

Sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı güncelleştirme

Sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı ekledikten sonra belgeye yeni kaynaklar eklerseniz, sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı yeni kaynakları kapsayacak şekilde güncelleştirebilirsiniz.

 1. Sözü geçen çalışmalar listesine veya kaynakçaya tıklayın. Çevresinde bir çerçeve belirir.

 2. Çerçevedeki oka tıklayın ve sonra Alıntıları ve Kaynakçayı Güncelleştir’e tıklayın.

  Kaynakçayı Güncelleştir veya Dönüştür Menüsü

Sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı statik metne dönüştürme

Word bir sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı alan olarak ekler. Alanın çerçevesi sözü geçen çalışmalar listesinin veya kaynakçanın belgedeki kaynaklardan otomatik olarak oluşturulduğunu gösterir. Çerçeve alanı statik metne dönüştürmenize ve herhangi bir metin gibi düzenlemenize olanak sağlar.

Not :  Bir sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı statik metne dönüştürürseniz, Word’ü kullanarak otomatik olarak güncelleştiremezsiniz. Bunun yerine, sözü geçen çalışmalar listesini veya kaynakçayı silmeniz ve yeni bir tane eklemeniz gerekir.

 1. Sözü geçen çalışmalar listesine veya kaynakçaya tıklayın. Çevresinde bir çerçeve belirir.

 2. Çerçevedeki oka tıklayın ve sonra Kaynakçayı Statik Metne Dönüştür’e tıklayın.

  Kaynakçayı Güncelleştir veya Dönüştür Menüsü

Ayrıca bkz.

Dipnotlar veya son notlar ekleme veya değiştirme

Dizin oluşturma veya düzenleme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×