Kaynak maliyetlerini girme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Project 2007 bir çeşitli etkenlere ve kaynak türlerine dayalı olarak kaynakların maliyetlerini hesaplar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kaynakların maliyetlerini girmeye başlama

Çalışma kaynağının maliyet oranlarını girme

Çalışma kaynağı için kullanım başına maliyeti girme

Bir görev veya proje için sabit maliyet girme

Maliyet kaynağı için maliyetleri girme

Malzeme kaynağı için fiyat girme

Bir malzeme kaynağı için kullanım başına maliyeti girme

Kaynakların maliyetlerini girmeye başlama

Microsoft Office Project üzerinde düzenli dayalı olarak kaynakların maliyetlerini hesaplar ve fazla mesai, kullanım başına maliyet, Sabit maliyetlerin veya görevlere atanan gider kaynakları (örneğin, uçak bileti veya yemek) Maliyetlerini Fiyatlarını. Kurumsal kaynak bilgilerini maliyet için değişiklikleri kaydetmeden önce kaynak düzenleme için açık olması gerekir.

Çeşitli maliyet türleri kaynağın bir iş kaynağı (kişi), bir malzeme kaynağı (örneğin, çimento veya inşaat demiri) veya bir maliyet kaynağı (örneğin, uçak bileti veya yemek) olup olmadığına bağlı olarak farklı şekillerde çalışır. Çalışma kaynakları için zaman birimi başına fiyatı uygulanır. Malzeme kaynakları ve maliyet kaynakları için fiyat (ton, yarda veya seçili bir para birimlerini gibi) diğer belirtilen birim başına uygulanır.

Not: Bu makalede bütçe kaynaklarını kullanarak projeniz için bütçe oluşturma anlatılmamaktadır. Bütçe kaynakları hakkında daha fazla bilgiyi içeren bağlantıları Ayrıca Bakınız bölümünde bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Çalışma kaynağının maliyet oranlarını girme

 1. Görünüm menüsünde Kaynak Sayfası'nı tıklatın.

 2. Kaynak Adı alanında, bir kaynak seçin veya yeni bir kaynak adı yazın.

 3. Standart fiyat ve FzM. Oran alanları, kaynak fiyatlarını yazın.

  Bu alanları görünmüyorsa onlara geçmek için SEKME tuşuna basın.

Her kaynak için birden fazla standart fiyat ve fazla mesai fiyatı bir girebilirsiniz:

 1. Kaynağı seçin, Kaynak bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra maliyetler sekmesini tıklatın.

 2. Maliyet fiyatı tabloları’nda, A (Varsayılan) sekmesine tıklayın.

 3. Geçerlilik Tarihi sütununda, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarihi girin.

 4. Standart Fiyat ve Fazla Mesai Fiyatı sütunlarında, kaynak fiyatlarını yazın.

 5. Başka bir tarihte gerçekleşen fiyat değişikliğini girmek için ek maliyet fiyatı tabloları satırlarında yeni tarihi, yeni standart fiyatları ve fazla mesai fiyatlarını yazın veya seçin..

 6. Aynı kaynak için ek ücret oranı kümeleri girmek için B sekmesine tıklayın ve ardından 3-5 arası adımları yineleyin.

Not: 

 • Fiyat tabanlı kaynaklar, olan kaynaklar kullanım başına maliyetleri hemen sonra Microsoft Office Project maliyet toplamlarını hesaplar ve maliyet kaynakları görevlere atandığında.

 • Bir kaynağın standart fiyatını değiştirmek, yüzde 100 tamamlandığında ve yaşamaya, aynı kaynak atanmış görevlerin maliyetini etkiler.

 • Maliyet fiyatı tabloları kullanarak tek bir kaynak için birden çok oranı girdikten sonra kaynak fiyatlarını herhangi bir atama için o kaynak için farklı maliyet fiyatı tablosu kullanarak değiştirebilirsiniz. Görev Kullanımı görünümünde, belirli bir atama için maliyet fiyatı tablosu değiştirmek için göreve atanan kaynaklar'ı seçin ve Atama bilgilerini Düğme resmi ' ı tıklatın. Maliyet fiyatı tablosu listesinde, kullanmak istediğiniz maliyet fiyatı tablosu'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Çalışma kaynağı için kullanım başına maliyeti girme

 1. Görünüm menüsünde Kaynak Sayfa seçeneğini tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Tablo seçeneğinin üzerine gelin ve Giriş seçeneğini tıklatın.

 3. Maliyet/Kullanım alanında, bir maliyet değeri yazın.

  Bu alan görünmüyorsa, kendisine gitmek için SEKME tuşuna basın.

Her kaynak için birden çok kullanım başına maliyeti girebilirsiniz:

 1. Kaynağı seçin, Kaynak bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra maliyetler sekmesini tıklatın.

 2. Maliyet fiyatı tabloları’nda, A (Varsayılan) sekmesine tıklayın.

 3. Geçerlilik Tarihi sütununda, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarihi girin.

 4. Kullanım Başına Maliyet sütununda, kullanım başına maliyeti yazın.

 5. Başka bir tarihte gerçekleşen kullanım başına maliyet girmek için maliyet fiyatı tablolarının ek satırlarında yeni tarihi ve yeni kullanım başına maliyeti yazın veya seçin.

 6. Aynı kaynağa yönelik ek maliyet kümeleri girmek için B sekmesine tıklayın ve ardından 3-5 arası adımları yineleyin.

Fiyat tabanlı kaynaklar, olan kaynaklar kullanım başına maliyetleri hemen sonra Microsoft Office Project maliyet toplamlarını hesaplayabilir ve maliyet kaynakları görevlere atandığında.

Not: Maliyet fiyatı tabloları kullanarak tek bir kaynak için birden çok maliyetleri girdikten sonra kaynak maliyetleri herhangi bir atama için farklı maliyet fiyatı tablosu kullanarak değiştirebilirsiniz. Görev Kullanımı görünümünde, belirli bir atama için maliyet fiyatı tablosu değiştirmek için göreve atanan kaynaklar'ı seçin ve Atama bilgilerini Düğme resmi ' ı tıklatın. Maliyet fiyatı tablosu listesinde, kullanmak istediğiniz maliyet fiyatı tablosu'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir görev veya proje için sabit maliyet girme

Sabit maliyetlerin görev ve kaynak için değil uygulanır.

 1. Göster menüsünde Gantt Grafiği seçeneğini tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Tablo'nun üzerine gelin ve Maliyet'i tıklatın.

 3. Görev Adı alanında, sabit maliyet girmek istediğiniz görev öğesini seçin.

 4. Sabit Maliyet alanında, bir maliyet değeri yazın.

Yalnızca genel proje maliyetleriyle ilgileniyorsanız (görev düzeyindeki maliyetlerle değil) veya proje genel gider maliyetlerini eklemek istiyorsanız (hizmet giderleri gibi) projenin geneli için de sabit maliyetler girmeyi seçebilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i ve sonra da Görünüm sekmesini tıklatın.

 2. Anahat seçenekleri altında, Proje özet görevi onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 3. Görev adı alanında, proje özet göreviseçin.

 4. Sabit Maliyet alanında, proje için bir maliyet yazın.

Sayfanın Başı

Maliyet kaynağı için maliyeti girme

Maliyet kaynağı, o görev için bir maliyet öğe (örneğin, uçak bileti veya lojman) atayarak bir görev için bir maliyet uygulamanıza olanak tanır. Sabit maliyetlerden farklı olarak, bir göreve maliyet kaynaklarının herhangi bir sayıda uygulayabilirsiniz. Maliyet kaynakları görevlere çeşitli maliyetleri uyguladığınızda, daha fazla denetim verin.

Maliyet kaynağı için bir maliyet girmeden önce maliyet kaynağını oluşturmanız gerekir:

 1. Görünüm menüsünde Kaynak Sayfası'nı tıklatın.

 2. Kaynak adı alanında, maliyet kaynağı (örneğin, Konaklama) için bir ad yazın ve sonra Kaynak bilgileri Düğme resmi ' ı tıklatın.

 3. Kaynak bilgileri iletişim kutusunda, Genel sekmesinde, tür listesinde Maliyet'i tıklatın.

Maliyet kaynağı oluşturulduktan sonra maliyet kaynağını bir göreve atayabilirsiniz. Maliyet kaynağı bir göreve atandıktan sonra, Görev Kullanımı görünümünü kullanarak kaynak atamasının maliyetlerini girebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Görev Kullanımı'nı tıklatın.

 2. Maliyet kaynağının atandığı görevi seçin ve sonra Atama bilgilerini Düğme resmi ' ı tıklatın.

 3. Atama bilgileri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın ve sonra Maliyet kutusuna, bir maliyet değeri girin.

 4. Tamam’a tıklayın.

Göreve atanmış bir maliyet kaynağı kullanılarak bir maliyet uygulandığında, nasıl kullanıldığına bağlı olarak maliyet kaynağının miktarı değişebilir.

Notlar: 

 • Sabit maliyetlerden farklı olarak, maliyet kaynakları kaynak türü olarak oluşturulur ve sonra bir göreve atanır.

 • Çalışma kaynakları farklı olarak, maliyet kaynaklarının uygulanmış bir takvim olamaz. Bununla birlikte, maliyet kaynağı bir göreve atayın ve belirli bir tarihte bu düştüğünde geçerli görevin başlangıç dışında bir para birimi değeri ekleyin veya bitiş tarihi, Project 2007 tarihi maliyet kaynak atama tarihini içerecek şekilde ayarlanır. Örneğin, 1 Ağustos başlayan ve 15 Ağustos bir görev varsa ve 500 TL değerini içeren bir maliyet kaynağı 21 Ağustos atamak, görevin bitiş tarihini Ağustos maliyet kaynak atama yansıtacak şekilde 21 için ayarlanır. Bu özellik Project 2007 Altyapı Güncelleştirmesidahildir.

 • Bir süre içinde bir maliyet kaynağı için birden çok değer tahmini ve fiili değerleri tahminleri farklılık, Project 2007 tahminler fiili değerler ile değiştirir. Maliyet kaynaklarının fiili çalışmaiçin bağlı değil çünkü bu maliyet kaynak davranışı diğer kaynak türlerinden farklıdır. Bu özellik Project 2007 Altyapı Güncelleştirmesidahildir.

 • Maliyet kaynaklarının para birimi değeri, atandıkları görev üzerindeki yapılan iş miktarına bağlı değildir.

Sayfanın Başı

Malzeme kaynağı için fiyat girme

 1. Görünüm menüsünde Kaynak Sayfa seçeneğini tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Tablo seçeneğinin üzerine gelin ve Giriş seçeneğini tıklatın.

 3. Kaynak Adıalan kutusunda, malzeme kaynağını seçin veya yeni bir malzeme kaynağı adı yazın.

 4. Bu yeni bir malzeme kaynağı ise, aşağıdakileri yapın:

  1. Türalan kutusunda Malzeme’yi seçin.

  2. Malzeme etiketi alanında, aydınlatma ("litre" için) küp m (için "küp metre") veya Kurumsal Sözleşme (her biri için"") gibi bir ölçü birimi adı yazın.

 5. Standart Fiyat alanına bir fiyat yazın.

  Bu alan görünmüyorsa, kendisine gitmek için SEKME tuşuna basın.

Malzeme kaynağı başına birden fazla fiyat girebilirsiniz:

 1. Kaynak bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra maliyetler sekmesini tıklatın.

 2. Maliyet fiyatı tabloları’nda, A (Varsayılan) sekmesine tıklayın.

 3. Standart Fiyat sütununda bir oran yazın.

 4. Sonraki satırda, önceki oranı Standart fiyat sütununda bir değer veya yüzde değişiklik yazın. Örneğin, yazın + %10 oranı % 10'ten önceki fiyat artırdı belirtmek için.

 5. Geçerlilik Tarihi sütununda, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarihi girin.

 6. Ek fiyat kümeleri girmek için B sekmesine tıklayın ve ardından 3-5 arası adımları yineleyin.

Not: 

 • Malzeme kaynağı maliyetlerini malzeme kaynak fiyatlarını üzerinde göre hesaplamak için Microsoft Office Project isterseniz malzeme kaynağı ücreti girin. Örneğin, birim fiyatı ton başına 100 TL olan çimento adlı bir malzeme kaynağı için bir görev atamak, Malzeme, kaynak türünü seçin ve sonra yazın veya kaynak adı çimento, etiket Tonve 100 TL standart oranı seçin .

 • Birden fazla tip malzemeyle çalışıyorsanız veya belirli tarihlerdeki malzeme fiyatı değişikliklerini eklemeniz gerekiyorsa malzeme kaynağı için birden çok fiyat girin. Örneğin, çeşitli halı tiplerinin fiyatlarını girmek ve proje sırasında belirli zamanlarda beklediğiniz maliyet artışlarını veya indirimleri eklemek için Maliyet fiyatı tablosu sekmelerini kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Malzeme kaynağı için kullanım başına maliyeti girme

 1. Görünüm menüsünde Kaynak Sayfa seçeneğini tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Tablo seçeneğinin üzerine gelin ve Giriş seçeneğini tıklatın.

 3. Kaynak Adı alanında, malzeme kaynağını seçin veya yeni bir malzeme kaynağı adı yazın.

 4. Bu yeni bir malzeme kaynağı ise, Türalan içinde Malzeme’yi seçin.

 5. Bu yeni bir malzeme kaynağı ise, Malzeme etiketi alanında, aydınlatma ("litre" için) küp m (için "küp metre") veya Kurumsal Sözleşme (her biri için"") gibi bir ölçü birimi adı yazın

 6. Maliyet/Kullanım alanında, bir maliyet değeri yazın.

  Bu alan görünmüyorsa, kendisine gitmek için SEKME tuşuna basın.

Her kaynak için birden çok kullanım başına maliyeti girebilirsiniz:

 1. Kaynak bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra maliyetler sekmesini tıklatın.

 2. Bu yeni bir malzeme kaynağı ise, tür kutusunda Malzeme'yi seçin.

 3. Bu yeni bir malzeme kaynağı ise, Malzeme etiket kutusuna bir ölçü birimi adı yazın.

 4. Maliyetler sekmesini ve sonra da Maliyet fiyatı tabloları'nda A (Varsayılan) sekmesini tıklatın.

 5. Kullanım Başına Maliyet sütununda, bir maliyet değeri yazın.

 6. Sonraki satırda, Kullanım Başına Maliyet sütununda bir değer yazın veya önceki maliyetten değişiklik yüzdesini yazın.

 7. Geçerlilik Tarihi sütununda, maliyet değişikliğinin geçerli olacağı tarihi girin.

 8. Başka kullanım başına maliyet kümeleri girmek için B sekmesine tıklayın ve ardından adım 5-7 arasını yineleyin.

Not: 

 • Bir malzeme kaynağı için tek bir kullanım başına maliyet girmek istiyorsanız ve gelecek maliyet değişikliklerini dahil etmek istemiyorsanız o malzeme kaynağı için bir defa kullanım başına maliyet girin.

 • Bir malzeme kaynağı için birden çok kullanım başına maliyet girmek veya gelecek kullanım başına malzeme maliyeti değişikliklerini dahil etmek istiyorsanız o kaynak için birden çok kullanım başına maliyet girin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×