Kaynak Değiştirme Sihirbazı

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Project otomatik olarak Kurumsal projelerinizi projeler, beceriler kaynakları Kurumsal kaynak havuzuna ve kullanılabilirlik görevler için gerekli becerilere göre personel için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanma Bu kaynaklar. Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı tanımlı kaynak çözümleme yapısı (KÇY) ile birlikte çalışır. KÇY göre sunucu yönetimsel kapanış ayarlama ve sonra tüm kurumsal kaynaklara uygulanır. KÇY alanında Görev Kullanımı görünümüne ekleyin ve ardından kaynaklar bulmak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı istediğiniz her atama için uygun KÇY kodunu girin. Şunları yapabilirsiniz:

  • genel kaynaklar gerçek kaynakları ile değiştirin.

  • Varolan kaynakları diğer kaynakları ile değiştirin.

  • Koşullu ve kullanılabilir kaynakları bulun ve bunları görevlere atayabilirsiniz.

  • Seçili projeler veya tüm kurumsal kaynak havuzuna içinde kaynaklardan bulun.

İletişim kutusunun konumu

Araçlar menüsünde, Kaynakları Değiştir'itıklatın. Giriş sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

Ayrıntılar

Adım 1. Projeleri Seç

Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak olacak şekilde personel atanacak olan Kurumsal Proje veya projelere seçin.

Onay kutusu     Bu Proje Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak tam kadro katılım gerektiğini belirtir.

Proje adı     Kullanıcının bilgisayarında şu anda açtığınız tüm kurumsal projeleri adlarını gösterir.

Sürüm     Örneğin, yayımlandı veya arşivlenmiş proje sürüm adını belirtir. Aynı anda tam kadro katılım için birden çok proje seçiyorsanız, bunların tümünü aynı sürümünü olması gerekir. Yeni kaydedilmemiş projeleri ile herhangi bir sürümü kullanılabilir.

Adım 2. Kaynakları seçin

Kaynakların seçili projeler personel için kullanmak istediğiniz grubu seçin.

Seçili projeleri     Adım 1 üzerinde seçili kaynaklar projelerde belirtir. Projeleri Seç Sihirbazın sayfasında, söz konusu projeleri personel için kullanılmalıdır. Bu kaynaklar için herhangi bir görevi şu anda atanmamış. Bu seçenek varsayılan olarak işaretlidir.

Aşağıda belirtilen     Tabloda listelenen kaynakları seçili projeler personel için kullanılması gereken gösterir. Ekle'yi tıklatın ve tüm kullanılabilir kurumsal kaynaklar görüntüleyebilen Havuzu oluşturmak için kaynak değiştirme iletişim kutusundan kaynaklar seçtiğinizde kaynaklar tabloda listelenmiştir.

Ekle    Kaynak değiştirme için havuzu oluşturma iletişim kutusu açılır. Gerekirse, kimin becerilere veya kullanılabilirliği ölçütlere uyan kurumsal kaynaklar bulmak için filtreleri uygulayın. Sol taraftaki filtre uygulanmış kurumsal kaynaklar tablosundaki kaynakları seçin ve Ekle'yitıklatın. Kaynaklar, sağ tarafta Proje ekibi kaynakları tabloya eklenir. İşiniz bittiğinde Tamam' ı tıklatın. Proje ekibi kaynakları tablosundaki kaynakların kaynaklar Sihirbazı seçin sayfasında tabloya eklenir.

Kaldırma     Seçili kaynak tablodan kaldırır. Aşağıda belirtilen seçeneğini seçtiğinizden ve oluşturma ve kaynak değiştirme için kullanılacak kaynakları listesini ince ayar bunu kullanın.

Önerilen kayıt türüyle görevlere atanan kaynaklar izin ver     Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı önerilen kaynakların yanı sıra, kabul edilmiş olanlar atamasını belirtir. Varsayılan olarak bu onay kutusu işaretsizdir.

Kaynak dondurma yatay     Görevlerin, kaynakların atanması başlamak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı istediğiniz başlangıç tarihini belirtir. Bunlar yakın gelecekte olsa da, daha ayrıntılı atamaları gelecekte personel istediğiniz gibi atamalarınızı korumak istediğinizde yararlı olur. Varsayılan olarak, kaynak dondurma yatay geçerli tarih olarak ayarlanır.

Adım 3. İlgili Projeler'i seçin

Herhangi bir ilgili projeleri gözden geçirin ve bu projeler, sihirbaz tarafından tam kadro katılım projeler kümesi dahil edilip edilmeyeceğini belirtin. İlgili projeleri kurumsal kaynaklar seçili projelerinizi paylaşın veya adım 2'de seçili kaynaklara birini kullanın ya da çapraz proje bağlantıları olan kişilerdir. Başka projelere ilişkileri içeren projeler tablosunda bu sayfada listelenir.

Onay kutusu ekleme     Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak tam kadro katılım için proje listesine eklenecek ilgili proje olduğunu belirtir. Bu sayfadaki bir projeye ait onay kutusunu seçerseniz, bu proje, kaynak değiştirme restaffed projeleri eklenir. İlgili projeleri olup olmadığını seçin olsun, sihirbaz her zaman bir kaynağın kalan kullanım olanağı hesaplamak için ilgili projelerdeki atamaları olarak değerlendirir.

Ad     İlgili proje adını gösterir.

İlişki     Seçili projenin ve ilgili proje, örneğin, paylaşılan kaynakları veya bağlantılı görevler arasındaki ilişkiyi doğası belirtir.

İlgili proje     Kaynak havuzunu paylaşan mı, yoksa adım 2'de seçili kaynaklara birini kullanıyorsa, ilgili proje adını gösterir.

Adım 4. Zamanlama seçenekleri seçme

Her projenin tam kadro katılım ve personel için hangi grubun kaynakların kullanılması göstermek öncelik belirtin.

Ad     Sihirbaz tarafından tam kadro katılım için Seçili projenin adını gösterir.

Öncelik     Göreli öncelik birimlerin projeler tam kadro katılım belirtir. Varsayılan olarak, tüm projelerin önceliği 500, ölçeğini 0 ile 1000 kullanarak bir orta öncelik belirten vardır. Yüksek sayı projelerle personel için daha yüksek önceliğe sahip ve projeleri ekibe sırasını belirlemek.

Seçenekler     Seçili projenin personel için hangi kaynaklar kullanılmalıdır belirtir. Seçenekler Proje kaynaklarını veya adım 2'de seçili kaynak havuzunda kaynaklar ' dir.

Önerilen kayıt türüyle Kaynakları Seviyelendir     Önerilen kaynakların kabul edilen kaynakları birlikte kendisine olduğunu gösterir. Kaynak değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra projenizin düzey iyi bir fikirdir. Varsayılan olarak bu onay kutusu işaretsizdir.

Adım 5. YERİNEKOY kaynaklar

Bu noktaya kadar yaptığınız seçimler özetini gözden geçirin. Ayarları değiştirmek istiyorsanız, gereksinim duyduğunuz sayfasına ulaşmak için geri düğmesini tıklatın.

Yapılandırma Özeti     Adları olacak şekilde personel atanacak projeler, seçili kaynak seçenekleri, kullanılan kaynak havuzunu ve kaynak dondurma yatay belirten tarihi gösterilir.

Çalıştır     Kaynakların ve atamaların Seçilen projelerdeki seçili havuzdaki kaynakları bulmak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı çalıştırır. İşlem tamamlandığında, İleri' yi tıklatın.

Adım 6. Sonuçları gözden geçir

Kaynak değiştirme işleminin sonuçlarını gözden geçirin. Bu sayfa atamalar ve beceri profillerinde bu atamaların bulunan kaynakları gösterir. Gerçekten henüz değiştirilen atamaları değildir; Önerilen sonuçları alanlarıdır. Sıralama, filtreleme ve Görünümü'nde değişiklikler grubu.

Görev     Bir kaynak bulunan görevi gösterir.

Beceri Profili     KÇY veya Kurumsal Kaynak Anahat kodu tanımlandığı şekilde beceriler, listesini gösterir. Görev Kullanımı görünümünde veya atanan genel kaynakları kullanılarak atamaların ayarlama ve uygun kaynaklar bulmak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı tarafından kullanılan becerileri alanlarıdır.

Atanan kaynağın     Görüntüler, görev personel için Sihirbazı kaynağın adını buldu.

İstenen kaynak     Kaynak atama iletişim kutusunu kullanarak göreve atanan kaynağın adını görüntüler.

İstek/Talep     Kaynak talep edilen veya Kaynak atama iletişim kutusunda talep olup olmadığını belirtir.

Adım 7. Güncelleştirme Seçenekleri'ni seçin

Sihirbaz sonuçlarına dayanan projeler güncelleştirmek isteyip istemediğinizi belirtin. Sihirbaz yapılandırma ve değiştirme sonuçları için daha sonra dosyaya kaydet kullanabilirsiniz. Bu sayfadan sonuçları uygulama kadar projelerinizi güncelleştirilmez.

Sihirbazın sonuç projelerle güncelleştirme     Sihirbazı'nın sonuçları Proje Güncelleştir belirtir. Varsayılan olarak bu onay kutusu seçilidir.

Sihirbazın sonuçlarını kaydetme     Sihirbaz sonuçlarını dosya rapor olarak kaydedilmiş yerine, seçili projeler için uygulanmış belirtir. Bu sonuçları bir HTML dosyası olarak kaydedilir ve projeleri içerir, yatay, zamanlama seçenekleri ve sihirbaz tarafından bulunan kaynakları seçili kaynakları kaynak dondurma. Varsayılan olarak bu onay kutusu işaretsizdir.

Sihirbazın sonuç güncelleştirme projelerle ve Sihirbazı'nın sonuçları onay kutularını her ikisi de temizlenmiş, sihirbaz sonuçlarını atılacak varsa. Her iki onay kutusu de seçebilirsiniz.

Klasör     Klasörü sihirbazın kaydedilen sonuçları içeren dosyayı kaydedilmesi gerektiğini belirtir. Bu kutu Sihirbazı'nın Sonuçları Kaydet onay kutusunu yalnızca seçili olduğunda kullanılabilir.

Gözat     Sihirbazı'nın sonuçları içeren dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü bulmak için kullanabileceğiniz Gözat iletişim kutusunu açar. İstediğiniz klasör bulduğunuzda, onu seçin ve Tamam' ı tıklatın. İletişim kutusunu kapatır ve Klasör kutusuna klasör yolu görünür. Bu düğme, yalnızca sihirbazın Sonuçları Kaydet onay kutusunu seçili olduğunda kullanılabilir.

Adım 8. Bitiş

Bu sayfadaki önerileri gözden geçirin. Son'utıklattığınızda, projelerinizi sihirbazın sonuçlarıyla güncelleştirilecek veya bilgileri bir dosyaya kaydedilir.

Projelerinizi sihirbazın sonuçlarıyla güncelleştirin     Seçili projeler için Sihirbazı tarafından bulunan kaynak alternatiflerin uygular veya seçili klasörünüzde bir HTML dosyası için sonuçları kaydeder.

İlerleme çubuğu     Güncelleştirme geçerli durumunu gösterir. İşiniz bittiğinde, sihirbaz bitirdi belirten bir ileti görünür.

Durdurma     Proje güncelleştirmeleri iptal eder.

Bitiş     Kaynak değiştirme işlemi tamamlandıktan ve sihirbaz kapatır. Şimdi atama değişiklikleri sonuçlarını gözden geçirebilirsiniz.

Notlar: 

  • Bitirme ve Sihirbazı kapattıktan sonra Görev Kullanımı görünümünün veya Kaynak Kullanımı görünümünde kullanarak atamaları gözden geçirin. Ayrıca, kaynak sayfası görünümünde değiştirilen kaynak bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Değişiklikleriniz varsa, bunları projeler kaydederek kalıcı yapın. Değişiklikleri atmak için projeleri kaydetmeden kapatın. Ayrıca, projeleri Kaydet komutunu kullanarak ayrı project dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

  • Bitirme ve Sihirbazı kapattıktan sonra projelerinizi seviyelendirme göz önünde bulundurun. Bitiş tarihlerini nasıl Sihirbazın kaynak atamaları kaynak yükleme ve proje etkilenen gördüğünüz bu yardımcı olur.

  • Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı çalıştırarak önce düzeni benzer iş becerilerinizi kodu veya kurumsal kaynak havuzuna ayarlama ve KÇY oluşturmak sunucu yöneticinize gerekiyor. Kurumsal kaynaklara KÇY kodu uygulamak sunucu yöneticinize de gerekir.

  • Projenizdeki kaynakların uygulanan KÇY gözden geçirebilirsiniz. Kaynak Sayfası görünümünde veya Kaynak Kullanımı görünümünde, KÇY alanını ekleyin. Bir sütun başlığına tıklayın ve sonra Ekle menüsünde sütunutıklatın. Sunucu yöneticiniz tarafından oluşturulan KÇY alan adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Kaynak Değiştirme Sihirbazı personel için istediğiniz her atama için uygun KÇY kodu uygulayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×