Kayıtları metin, sayı veya tarih değerlerine göre sıralama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Verilerin sıralanması bir rapor veya formu etkili ve kolay kullanılabilir kılmada dönemli rol oynayabilir. Örneğin, ürünlerin alfabetik sırayla veya birim fiyata göre sıralandığı bir ürün kataloğunun kullanılması, öğelerin rasgele sıralandığı bir kataloğa göre çok daha kolaydır.

Bu konu başlığında, tablo, sorgu, form veya rapor görüntülerken veya tasarlarken kayıtların nasıl sıralanacağı açıklanmıştır.

Bu makalede

Giriş

Görünümü'nde kayıtları sıralama

Sıralama düzenini kaldırma

Bir nesne ile bir sıralama düzenini kaydetme

Giriş

Günlük yaşamda gördüğünüz bazı listeler ya önceden sıralanmış durumdadır ya da istediğiniz şekilde sıralamanıza izin olanak sağlar. Günlük planlarda bulunan takvimler tarihe göre sıralanmıştır. Diğer yandan, uçak bileti ararken veya e-posta gelen kutunuzdaki girişlere göz atarken, kullanılabilir pek çok alandan birine göre sıralama yapma seçeneğiniz vardır. Biletleri fiyatlarına, kalkış saatlerine veya hava yolu şirketine göre sıralayabilir, posta kutunuzdaki girişleri gönderene, konuya veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. Sıralanmış listeler kullanıcıların verilere göz atmak zorunda kalmadan, aradıklarını gözden geçirip bulmalarına yardımcı olur.

Bir tablo, sorgu, form veya raporda yer alan kayıtları bir veya daha fazla alana göre sıralayabilirsiniz. En az düzeyde tasarım çalışmasıyla siz ve form veya raporun kullanıcıları kayıtların nasıl sıralanacağını belirleyebilirsiniz.

Örneğin, ürün kataloğu raporu tasarımı yaparken, ürünlerin alfabetik sırayla listelenmesini tercih edebilirsiniz. Bir nesnenin tasarımı yaparken belirlediğiniz sıra, nesnenin varsayılan sıralama düzeni olur. Ancak sorgu veya rapor görüntüleneceği zaman, kullanıcılarınızın her biri kayıtları istedikleri şekilde, örneğin fiyata veya sağlayıcıya göre sıralayamaz.

Not: Görünümler, ekler ve OLE nesneleri içeren alanlar dışında, görünümde yer alan herhangi bir alana göre sıralanabilir.

Kayıtları birden fazla alana göre sıralayarak, sonuçlara ince ayar yapabilirsiniz. Çok alana göre sıralama yaparken, nelerin en dış ve nelerin en iç sıralama alanı olarak bilindiğini belirlemek önemlidir. İstediğiniz sonuçları almak için, ilgili alanları iç ve dış sıralama alanları olarak belirtmek gerekir. Örneğin, İlgili Kişiler tablosunu Ad ve Soyad alanlarına göre sıralamak istediğinizi varsayalım. Adların her soyadında A'dan Z'ye (veya Z'den A'ya) sıralanmasını isterseniz, Ad alanı en iç alandır. Diğer yandan, soyadların her ad içinde sıralanmasını isterseniz, Soyad alanı en iç alandır. Başka bir deyişle, kayıtlar önce (en dış olarak) Soyad alanına göre ve sonra da (en iç olarak) Ad alanına göre sıralanır.

En içteki ve en dıştaki sıralama alanları

1. SoyAdı en dıştaki alan ve Adı en içteki alandır

2. Adı en dıştaki alan ve SoyAdı en içteki alandır

Sıralama düzeni uygularken unutulmaması gereken bir şey de, sayı, metin ve özel karakterlerin bilgisayarınızın seçili diline ve bölgesel ayarlarına göre sıralanacağıdır. Access Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen dil ve bölgesel ayarlar Denetim Masası'nda belirtilenlerle aynı değilse, sıralama düzeni sonuçta beklediğiniz gibi olmayabilir.

Gözden geçirme veya değiştirme Varsayılan dil veya bölge

Access'te dil ayarlarını gözden geçirmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Access Seçenekleri' ni tıklatın. Ayarlaaltında gözden geçirme veya Yeni veritabanı sıralama düzeni liste kutusundaki değeri değiştirin. Bir dilde kullanmak istiyorsanız, seçeneği Genel için ayarlama — Afrikaner dili, Arnavutça, Arapça, Bask dili (Bask), Bulgarca, Beyaz Rusça, Katalanca, Felemenkçe, İngilizce, Faroe dili, Farsça, standart Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Endonezya dili, İtalyanca, Malay dili, Portekizce, Rusça, Sırpça, Svahili dili ve Urduca. Not Bu ayar yalnızca yeni veritabanları etkiler. Bu var olan veritabanına, ilk sıkıştırma veritabanı ayarını uygulamak için.

Veritabanını düzenlemek için:

 • düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yönetüzerine gelin ve sonra Bu veritabanını yönetaltında Veritabanını Sıkıştır ve Onar'ıtıklatın.

Bilgisayarınızın bölgesel ayarlarını gözden geçirmek için, Denetim Masası'nda Bölge ve Dil Seçenekleri'ni açın. Bölgesel Seçenekler sekmesinde, incelemenizi istediğiniz değişiklikleri yapın. Daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

Sayfanın Başı

Görünümde kayıt sıralama

Not: Access'te, rapor sıralamak tablo, sorgu veya form sıralamaktan biraz farklıdır.

Rapor sıralama

Tablo, sorgu, form veya sıralama

Rapor sıralama

 1. Düzen görünümünde veya tasarım görünümünde bir rapor açın.

 2. Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesi açık değilse, ( Biçim sekmesinde Düzen Görünümü'nde) veya Tasarım görünümünde, Tasarım sekmesinin gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'ıtıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rapor gruplanmamış ve sıralanmamışsa, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde Grup ekle'yi tıklatın ve en dış sıralama alanını seçin. İkinci açma okunu tıklatın ve değerlerin nasıl sıralanacağını seçin. Tümü'nü tıklatın ve üstbilgi bölümüyle'nin sağındaki oku tıklatın ve üstbilgi bölümü olmadan'ı seçin. En iç sıralama alanı en altta görünecek şekilde, bu adımları her sıralama alanı için yineleyin.

  • Rapor gruplanmış veya sıralanmışsa, varolan düzeyleri gözden geçirin ve değişiklikleri dikkatle yapın. Bir alanı değiştirmek için, ilk açma okunu kullanın. Sırayı değiştirmek için, ikinci açma okunu tıklatın. Gruplama düzeyini yalnızca sıralama düzeyi olarak değiştirmek için, üstbilgi bölümüyle öğesini üstbilgi bölümü olmadan olarak değiştirin.

İpucu: Bir raporu tek bir alana göre sıralamak için, raporu Düzen görünümünde açın, alanı sağ tıklatın ve istediğiniz sıralama komutunu seçin. Örneğin, Yaş alanını seçerseniz, Küçükten Büyüğe Sırala veya Büyükten Küçüğe Sırala seçeneğini tıklatın. Ancak rapor gruplanmışsa veya birden fazla alana göre sıralamak isterseniz, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini kullanmanız gerekir.

Tablo, sorgu veya form sıralama

 1. Sıralamada temel olmasını istediğiniz alanları belirleyin. İki veya daha fazla alana göre sıralamak için, en iç ve en dış sıralama alanı olacak alanları belirleyin.

 2. En iç alana karşılık gelen sütun veya denetimde herhangi bir yeri sağ tıklatın ve sıralama komutlarından birini tıklatın. Komutlar, seçili alanda bulunan verilerin türüne göre değişir.

  Not: Evet/Hayır veri türündeki bir alanın verilerini sıralarken, "Evet", "Doğru" veya "Açık" değeri "Seçili" olarak ve "Hayır", "Yanlış" veya "Kapalı" değeri "Seçimsiz" olarak kabul edilir. Bu tür bir alan için varsayılan görüntüleme biçimi onay kutusudur, ancak bir metin kutusu veya açılan kutu görüntüleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bu tür bir alanın görüntüleme biçimini metin kutusu veya açılan kutu olarak değiştirirseniz, yine "Seçili" veya "Seçimsiz" olarak sıralanır.

  Sıralama Seçenekleri

  1. Sayı, Para Birimi, Otomatik Sayı

  2. Metin, Not, Köprü

  3. Evet/Hayır

  4. Tarih/Saat

 3. Önceki adımları, en dış sıralama alanıyla son bulacak şekilde her sıralama alanı için yineleyin.

  Kayıtlar sıralama düzenine uygun şekilde yeniden düzenlenir.

  Not: Bir metin alanı boş ve sıfır uzunlukta dizeler içeriyorsa, artan düzende sıralandığında, önce boş değer içeren kayıtlar listelenir ve sonra boş olmayan değerler içeren kayıtlar gelir.

  Öndeki boşluklar, nasıl özel karakterler hakkında bilgi edinin ve negatif değerleri sıralama sırasında işlendiğini

  Alandaki bir değer özel bir karakterle — tire, parantez veya başka bir simge — başlıyorsa, artan düzende sıraladığınızda aşağıdaki davranışla karşılaşırsınız:

  • Boşluk karakteriyle başlayan değerler alfa sayısal değerlerden sonra görünür.

  • Tırnak işaretleri içindeki değer boşlukla başlayan değerlerden sonra, alfa sayısal değerlerden önce gelir.

  • Eksi işaretiyle (-) başlayan değerler artı (+) işaretiyle başlayan değerlerden önce gelir.

  • Diğer tüm simgeler için sıralama, karakterlerin ASCII karakter kodlarına bakılarak belirlenir. Örneğin, dolar işaretinin ($) kodu 36 ve eşittir işaretinin (=) kodu 61 olduğundan, $ ile başlayan değerler, = ile başlayan değerlerden önce görünür.

   Bu sırada geçersiz kılmak için alandaki tüm değerlerin ilk karakteri yoksaymayı seçebilirsiniz. Alandaki değerlerin zaman aynı sayıda özel karakterler veya bir eksi işareti gibi tek bir özel karakter ile başlayan bu tekniği yarar; bu şekilde, bildiğiniz yoksaymak için kaç karakter. Üzerinde kısmi değerlerin nasıl sıralanacağını hakkında adım adım bilgi için kayıtları alandaki kısmi değerlere göre sıralamamakalesine bakın. Yoksaymak için karakter sayısını değişiyorsa, özel sıralama düzeni belirtebilirsiniz. Adım adım bilgi için Kayıtları Sırala özel düzendemakalesine bakın.

Bir sıralama düzenini yalnızca tek bir alandan kaldıramayacağınızı unutmayın. Sıralamayı tüm sıralama alanlarından kaldırmak için, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Tüm Sıralamaları Temizle'yi tıklatın ve istediğiniz sıralama düzenlerini uygulayın.

Ek sıralama senaryoları   

Sıralama komutlarını kullandığınızda, kayıtların sırasını belirlemek için alanın veri türü ve her alanın bütün değerleri kullanılır. Ancak, ya Pazartesi, Salı vb. metin değerlerinin alfabetik düzende değil de özel düzende sıralanmasını isterseniz? Veya IP adresleri içeren bir alanı sıralamak isterseniz? Sıralama komutları sıralama gereksinimlerinizi karşılamazsa aşağıdaki konulara bakın:

 • Kayıtları alandaki kısmi değerlere göre sıralama Kayıtları ilk birkaç veya son birkaç bir alanda karakterler göre sıralamak istiyor musunuz? Basit ifadeleri yazarken rahat kullanıyorsanız, ifadeleri kısmi değerlerini ayıklamak için nasıl kullanılacağını açıklayan bu konusuna bakın.

 • Kayıtları büyük küçük harf duyarlı düzende sıralama Access metin değerlerini harflerini yoksayar. Örneğin, değerleri Atakan ve Smith'i aynı kabul edilir ve hangisinin ilk görünür kontrol edemezsiniz. Büyük küçük harf duyarlı sıralama yapmak istiyorsanız bu konusuna bakın.

 • Bir metin alanına depolanmış sayısal değerlere kayıtları sıralama Kayıtları tek tek basamaklı ve sayısal değer değil, sıralanmış görüyor musunuz? Örneğin, 11 ve 121 değerlere sahip kayıtları 2 ya da 25 değerlere sahip kayıtları önce görünürse, bu makaleye bakın.

 • Kayıtları özel düzende sıralama Gün adlarını gibi belirli değerleri sıralamak isterseniz (Pazartesi, Salı vb.) veya sizin için anlamlı bir sırayla çalışan başlıkları (Yöneticisi, Director) Bu makaleye bakın.

 • Sıralama IP adresleri IP adresleri depolayan bir alan birden çok sayıları dönem (.) içerir ve dolayısıyla basit metin veya sayısal sıralama IP adresleri için çalışmaz. IP adreslerini sıralama öğrenmek için bu konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Sıralama düzenini kaldırma

 • Bir tablo, sorgu veya formdan sıralama düzenini kaldırmak için, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Tüm Sıralamaları Temizle öğesini tıklatın.

  Böylece, sıralama düzeni görünümdeki tüm alanlardan kaldırılır.

 • Bir sıralama düzeni rapordan kaldırmak için Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesi ( Biçim sekmesinde Tasarım görünümünde Tasarım sekmesinin Düzen Görünümü'nde) gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala tıklatarak açın. Sonra kaldırmak istediğiniz sıralama düzeyi tıklatın ve Sil'itıklatın. Bir sıralama alana karşılık gelen bir girişi sıralama ölçütüsözcükleri ile başlar. Rapor tasarımını değiştirme çünkü Gruplaanlık ileti başlatmak girdileri silmekten kaçının.

Sayfanın Başı

Sıralama düzenini nesneyle kaydetme

En son uygulanan sıralama düzeni tablo, sorgu, form veya raporla birlikte kaydedilir. Bunun nesneyi bir sonraki açışınızda otomatik olarak uygulanmasını isterseniz, nesnenin Yüklemede Sıralama özelliğinin Evet olarak ayarlandığından emin olun.

En son uygulanan sıralama düzeni zaman zaman değişeceği için, kalıcı (veya varsayılan) bir sıralama düzeni tanımlamak isteyebilirsiniz. Sorgu veya raporlar için varsayılan varsayılan sıralama düzeni belirtebilirsiniz. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, varsayılan sıralama düzeninin, o anki veya son kaydedilen sıralama düzeni tarafından geçersiz kılınmasa da, yalnızca varolan veya son kaydedilen sıralama düzeni görünümden kaldırıldıktan sonra ekinleşeceğidir.

 • Bir sorgu için varsayılan sıralama düzeni tanımlamak için, Tasarım görünümünde açın. Sıralama alanlarını tasarım kılavuzuna ekleyin ve Sıralama satırında, istediğiniz düzeni belirtin.

 • Rapor için varsayılan sıralama düzeni tanımlamak için Düzen veya Tasarım Görünümü'nde Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesini kullanın. Adım adım bilgi için rapor sıralamabölümüne bakın.

Varsayılan sıralama düzeninde sıralanan kayıtları görmek için, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Tüm Sıralamaları Temizle öğesini tıklatın. Böylece, geçerli veya en son kaydedilen filtre görünümden kaldırılır ve kayıtları varsayılan düzende görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×