KayıtBul Makro Eylemi

Access masaüstü veritabanlarında KayıtBul eylemini kullanarak, KayıtBul bağımsız değişkenleriyle belirtilen ölçütler ile uyumlu verilerin ilk geçtiği yeri bulabilirsiniz. Bu veriler geçerli kayıtta, onun öncesindeki veya sonrasındaki kayıtlardan birinde veya ilk kayıtta olabilir. Kayıtları etkin tablo veri sayfası, sorgu veri sayfası, form veri sayfası veya form içinde bulabilirsiniz.

Not: KayıtBul makro eylemi Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Ayar

KayıtBul eyleminin bağımsız değişkenleri şunlardır.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Aranan

Kayıtta bulmak istediğiniz veriyi belirtir. Makro Oluşturucusu bölmesinin Eylem Değişkenleri bölümündeki Aranan kutusuna, bulmak istediğiniz metni, sayıyı veya tarihi girin ya da eşittir işaretiyle (=) başlayan bir ifade yazın Joker karakter kullanabilirsiniz. Bu gerekli bir bağımsız değişkendir.

Eşleştirme

Alanda verilerin bulunduğu yeri belirtir. Alanın herhangi bir bölümündeki veriler için (Alanın Bir Bölümü), alanın tamamını dolduran veriler için (Tüm Alan) veya alanın başında yer alan veriler için (Alanın Başlangıcı) arama yapılmasını belirtebilirsiniz. Varsayılan değer Tüm Alan'dır.

Büyük/Küçük Harf Eşleştir

Aramanın büyük küçük harf duyarlı olup olmadığını belirtir. Evet'e (büyük/küçük harfe duyarlı arama yapın) veya Hayır'a (büyük/küçük harflerle tam olarak eşleştirmeden arama yapın) tıklayın. Varsayılan değer Hayır'dır.

Ara

Aramanın geçerli kayıttan kayıtların başına doğru ilerleyeceğini (Yukarı); kayıtların sonuna doğru ilerleyeceğini (Aşağı); veya kayıtların sonuna doğru ilerleyeceğini ve sonra kayıtların başında geçerli kayda kadar geleceğini, böylelikle tüm kayıtların aranacağını (Tümü) belirtir. Varsayılan değer Tümü'dür.

Biçimli Olarak Ara

Aramanın biçimlendirilmiş verileri içerip içermeyeceğini belirtir. Evet'e (Access, verileri biçimlendirildiği ve alanda gösterildiği şekilde arar) veya Hayır'a (Access, verileri veritabanında depolandığı şekilde arar ve bu görüntülenme şekliyle her zaman aynı olmaz) tıklayın. Varsayılan değer Hayır'dır.

Aramayı belirli bir biçimdeki verilerle sınırlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Örneğin, alanda virgül içerecek şekilde biçimlendirilmiş 1,234 değerini bulmak için, Evet'e tıklayın ve Aranan bağımsız değişkenine 1,234 yazın. Bu alandaki verileri aramak için 1234 yazabilmek istiyorsanız Hayır'a tıklayın.

Tarihleri ararken, bir tarihi tam olarak biçimlendirildiği gibi (örneğin, 08-Temmuz-2015) bulmak için Evet'e tıklayın. Hayır'a tıklarsanız, Aranan bağımsız değişkenine tarihi Windows Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlarda belirlendiği biçimde girin. Bu biçim, bölgesel ayarların Tarih sekmesinde bulunan Kısa tarih biçimi kutusunda gösterilir. Örneğin, Kısa tarih biçimi kutusunda g/A/yy ayarlanmışsa, 8/7/15 girebilirsiniz ve Access de Tarih alanının nasıl biçimlendirildiğine bakmadan bu alanda 8 Temmuz 2015'e karşılık gelen tüm girdileri bulur.

Not: Biçimli Olarak Ara bağımsız değişkeninin geçerlilik kazanması için, geçerli alanın bir ilişkili denetim olması, Eşleştirme bağımsız değişkeninin Tüm Alan olarak ayarlanması, Sadece Geçerli Alan bağımsız değişkeninin Evet olarak ayarlanması ve Büyük/Küçük Harf Eşleştir bağımsız değişkeninin de Hayır olarak ayarlanması gerekir.

Büyük/Küçük Harf Eşleştir'i Evet veya Yalnızca Geçerli AlanHayır olarak ayarlarsanız, Biçimli Olarak Ara'yı da Evet olarak ayarlamanız gerekir.

Yalnızca Geçerli Alan

Aramanın her kayıtta yalnızca geçerli alanla sınırlı olacağını veya her kayıtta tüm alanları içereceğini belirtir. Geçerli alanda arama yapmak daha hızlı olur. Evet'e (aramayı geçerli alanla sınırla) veya Hayır'a (her kayıtta tüm alanları ara) tıklayın. Varsayılan değer Evet'tir.

İlkini Bul

Aramanın ilk kayıttan mı yoksa geçerli kayıttan mı başlatılacağını belirtir. Evet'e (ilk kayıttan başlat) veya Hayır'a (geçerli kayıttan başlat) tıklayın. Varsayılan değer Evet'tir.


Notlar

Bir makroKayıtBul eylemini çalıştırdığında, Access belirtilen verileri kayıtlarda arar (aramanın sırasını Arama bağımsız değişkeninin ayarı belirler). Access belirtilen verileri bulduğunda, veriler kayıtta seçilir.

KayıtBul eylemi, Giriş sekmesinde Bul'a tıklamayla eşdeğerdir ve bağımsız değişkenleri de Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki seçeneklerle aynıdır. Makro tasarım penceresinde KayıtBul bağımsız değişkenlerini ayarlar ve ardından makroyu çalıştırırsanız, Bul'a tıkladığınızda Bul ve Değiştir iletişim kutusunda bunlara karşılık gelen seçeneklerin seçili olduğunu görürsünüz.

Access, bir veritabanı oturumu boyunca en son KayıtBul bağımsız değişkenlerini sakladığından, KayıtBul eylemiyle arka arkaya işlemler gerçekleştirirken aynı ölçütleri tekrar tekrar girmeniz gerekmez. Bir bağımsız değişkeni boş bırakırsanız, Access bağımsız değişkenin en son ayarını (önceki bir KayıtBul eylemiyle veya Bul ve Değiştir iletişim kutusunda ayarlanmış olan ayar) kullanır.

Makro kullanarak bir kayıt bulmak istediğinizde, Bul komutunu çalıştırmak için bağımsız değişkenleriyle birlikte KomutÇalıştır eylemini değil KayıtBul eylemini kullanın.

Not: KayıtBul komutu tablolar, sorgular ve formlar için Giriş sekmesindeki Bul komutuna karşılık gelse de, Kod penceresi içindeki Düzen menüsünün Bul komutuna karşılık gelmez. Modüllerdeki metinleri aramak için KayıtBul eylemini kullanamazsınız.

Şu anda seçili olan metin KayıtBul eylemi çalıştırıldığı sırada var olan arama metniyle aynıysa, arama aynı kayıtta seçimle aynı alanda hemen başlatılır. Bunun dışındaki durumlarda, arama geçerli kaydın başından başlar. Bu, aynı arama ölçütlerinin tek bir kaydın içinde bulunabilen birden çok tekrarını bulmanıza olanak tanır.

Öte yandan, KayıtBul eylemini içeren bir makro çalıştırmak için komut düğmesi kullanırsanız, arama ölçütünün ilk geçtiği yerin tekrar tekrar bulunacağını unutmayın. Bu davranışın nedeni, komut düğmesine tıklandığında odağın eşleşme değerini içeren alandan kaldırılmasıdır. Bundan sonra KayıtBul eylemi kaydın başından itibaren aramayı başlatır. Bu sorunu önlemek için, özel araç çubuğu düğmesi veya OtomatikTuşlar makrosunda tanımlanan bir tuş bileşimi gibi odağı değiştirmeyen bir teknik kullanarak makroyu çalıştırın ya da KayıtBul eylemini çalıştırmadan önce makroda odağı arama ölçütlerinin bulunduğu alana ayarlayın.

Güvenlik Notu: Hassas veya gizli bilgiler söz konusu olduğunda, TuşGönder deyimini veya OtomatikTuşla makrosunu kullanmaktan kaçının. Kötü niyetli bir kullanıcı tuş vuruşlarının önünü kesebilir ve bilgisayarınızla verilerinizin güvenliğini tehdit edebilir.

SonrakiniBul eylemini içeren bir makro çalıştırmak üzere bir komut düğmesi kullandığınızda da aynı davranış ortaya çıkar.

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde KayıtBul eylemini çalıştırmak için, DoCmd nesnesinin FindRecord yöntemini kullanın.

Daha karmaşık aramalar için, KayıtAra makro eylemini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×