Kayıt içermemesi halinde raporu yazdırmayı iptal etme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Varsayılan olarak, kayıt içermeyen raporları yazdırabilirsiniz. Bu sorunu çözmek Için, bir rapordaki kayıtların yokluğunu algılamak için bir makro veya Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanabilirsiniz ve ardından yazdırma işlemini iptal edebilirsiniz. Bu makaledeki adımlarda her iki tekniği de nasıl kullanacağınız açıklanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yazdırma işlemini iptal etmek için makro kullanma

Yazdırmayı iptal etmek için VBA kodunu kullanma

Herhangi bir kayıt içermiyorsa rapor yazdırmayı iptal etmek isteyeceksiniz. Örneğin, yeni bir ürün satmaya başladıysanız, herhangi bir satışın kaydedilmesi gereken bir süre olabilir. Bu nedenle, bazı raporlarınızın herhangi bir ayrıntı kaydı içermemesi ve BAĞ_DEĞ_SAY işlevi gibi toplama işlevlerinin sayabilecek hiçbir şey olmayabilir. Böyle bir oluşumu dikkatlice işlemek Için, yazdırma işini iptal eden bir makro oluşturabilirsiniz. Aynı işlemi yapmak için dikkatle yerleştirilen VBA kodunun birkaç satırını da ekleyebilirsiniz. VBA, Access ' in kullandığı programlama dilidir.

E-posta olayı yordamında makro veya VBA kodunu rapora eklersiniz. Kayıt içermeyen bir raporu her çalıştırdığınızda, Accessveri yok olayınızı harekete geçirir. Makro ve bu makalede açıklanan VBA kodu uygun bir ileti görüntüler ve raporda veri olmadığında raporun yazdırılmasını iptal eder. Veri içermeyen olay yordamına makro veya VBA kodu eklediğinizde, kayıt içermeyen bir raporu açtığınızda makro veya VBA kodu çalışır. Uyarı iletisini kapatmak için Tamam 'ı tıklattığınızda, makro boş raporu da kapatır. Rapora makro veya VBA kodu eklediğinizde, rapor görünümünde veya Düzen görünümünde görüntülemeye çalıştığınızda boş bir rapor açılmaz, ancak raporu Tasarım görünümünde açabilirsiniz.

Yazdırma işlemini iptal etmek için makro kullanma

Bu bölümde açıklanan makro, boş bir rapor yazdırmayı denediğinizde bir uyarı iletisi görüntüler. İleti kutusunu kapatmak için Tamam 'ı tıklattığınızda, makro yazdırma işlemini otomatik olarak iptal eder. Uyarı iletisi eklemezseniz, raporu yazdırmayı denediğinizde hiçbir şey olmuyor gibi görünür; Rapor kullanıcılarını büyük olasılıkla şaşırtır.

Makro oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  -veya-

  Bölgesel ve dil ayarlarınıza bağlı olarak, raporun sol üst veya sağ köşesindeki kutuyu çift tıklatın.

 3. Olay sekmesini tıklatın ve veri yok özellik kutusunda Oluşturucu düğmesi öğesini tıklatın.

  Oluşturucu Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Makro Oluşturucusu 'nuve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Makro Tasarımcısı başlatılır ve boş bir makro görüntülenir.

 5. Makro tasarımı penceresinde makro eylemlerinin açılan listesinde, listeden MessageBox 'ı seçin.

 6. ileti kutusuna uyarı iletinizin metnini yazın.

  Örneğin, aşağıdakileri girebilirsiniz: bildirilecek kayıt yok.

 7. Isteğe bağlı olarak, bip kutusundaki bağımsız değişken değerini Evet 'den Hayır 'a çevirin ve tür listesinde, uyarı iletinizde gösterilmesini istediğiniz simgenin türünü seçin.

 8. Başlık kutusuna uyarı iletinizin başlığını yazın.

  Örneğin, kayıtgiremezsiniz.

 9. MessageBox eyleminin altındaki makro eylemlerinin açılan listesini seçin ve sonra da olayılet'i seçin.

 10. Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kaydet'i tıklatın.

 11. Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kapat'ı tıklatın. Bir uyarı iletisi görüntülenirse, makroya ve rapor özelliğine yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğinizi soran Evet, raporunuzu kapat 'ı tıklatın, istenirse değişikliklerinizi kaydedin ve sınamak için sonraki adımlara devam edin.

Makronuzu test etme

 • Gezinti Bölmesi 'Nde, makroyu içeren raporu sağ tıklatın ve Yazdır'ı tıklatın. Seçtiğiniz seçeneklere bağlı olarak Access bir uyarı iletisi görüntüler.

  İletiyi kapatmak için Tamam 'ı tıklattığınızda, OlayıİptalEt eylemi yazdırma işlemini durdurur. Başka hiçbir etkinlik belirtmediğinizden (raporu görüntülemek için açma gibi), rapor kapanır.

Sayfanın Başı

Yazdırmayı iptal etmek için VBA kodunu kullanma

Burada açıklanan VBA kodu, önceki bölümde açıklanan makro gibi çalışır; boş bir raporu açtığınızda bir uyarı iletisi görüntüler ve ardından uyarı iletisini kapattığınızda yazdırma işlemini iptal eder.

VBA kodu ekleme

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü'nü tıklatın.

  Not: Bu yordamı tamamlamak Için, kayıt içermeyen bir rapor kullanın.

 2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  -veya-

  Bölgesel ve dil ayarlarınıza bağlı olarak, raporun sol üst veya sağ köşesindeki kutuyu çift tıklatın.

 3. Olay sekmesini tıklatın ve veri yok özellik kutusunda Oluşturucu düğmesi öğesini tıklatın.

  Oluşturucu Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kod Oluşturucu'ya ve ardından Tamam 'atıklayın.

  Visual Basic Düzenleyicisi başlatılır ve boş bir etkinlik yordamı görüntülenir.

 5. İşiniz bittiğinde Report_NoData yordamının tam olarak şöyle görünmesi için Visual Basic Düzenleyicisi 'ne aşağıdaki kodu yazın:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. İşiniz bittiğinde, Dosya'yı ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 7. Dosya'yı ve ardından Kapat 'ı tıklatın ve Microsoft Access 'e geri dönün.

 8. Açık raporu kapatın ve Kaydet 'i onaylamak için Evet 'e tıklayın.

 9. Gezinti Bölmesi 'Nde, az önce değiştirdiğiniz rapora sağ tıklayın ve Yazdır'a tıklayın. Seçtiğiniz seçeneklere bağlı olarak Access bir uyarı iletisi görüntüler.

Report_NoData yordamı ileti gönderme işlevini kullanarak ileti ve bir Tamam düğmesi görüntüler. Tamam'ı tıklattığınızda, yordamdaki "Cancel = true" satırı, raporu Iptal etme erişimine yöneltir. Cancel olay yordamına otomatik olarak geçirilen bir bağımsız değişkendir ve olay yordamı tamamlandığında her zaman Access tarafından işaretlenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×