Kayıt içermemesi halinde raporu yazdırmayı iptal etme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Varsayılan olarak, kayıt içermeyen raporları yazdırabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için, bir raporda kayıt bulunmadığını belirleyecek ve bu durumda yazdırma işlemini iptal edecek bir makro veya Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanabilirsiniz. Bu makaledeki adımlar iki tekniğin de nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yazdırmayı iptal etmek için makro kullanma

VBA kodu yazdırmayı iptal etmek için kullanın

Bir rapor kayıt içermiyorsa, olasılıkla bu raporu yazdırmayı iptal etmek istersiniz. Örneğin, yeni bir ürünün satışına başlıyorsanız, herhangi bir satış kaydetmeden geçen bir dönem olabilir. Bu durumda, raporlarınızın bazılarında herhangi bir ayrıntı kaydı bulunmayabileceğini ve Say işlevi gibi toplama işlevlerinde sayılacak bir şey bulunmayabileceğini dikkate almalısınız. Böyle bir durumu uygun şekilde yoluna koymak için, yazdırma işini iptal edecek bir makro oluşturabilirsiniz. Aynı şeyi yapmak üzere dikkatle yerleştirilmiş birkaç satırlık bir VBA kodu da ekleyebilirsiniz. VBA, Microsoft Office Access 2007 tarafından kullanılan programlama dilidir.

Rapor Üzerinde yok Daveri olay yordamı için makroyu veya VBA kodunu ekleyin. Office Access 2007 her kayıt içermeyen bir rapor çalıştırdığınızda Üzerinde veri yok olayını harekete. Makro ve bu makalede açıklanan VBA kodunu uygun bir mesaj görüntüleyin ve raporu veri içermeyen içerdiğinde raporu yazdırmayı iptal etme. Üzerinde veri yok olay yordamı için bir makro veya VBA kodunu eklediğinizde, her kayıt içeren bir raporu açtığınızda makro veya VBA kodunu çalışır. Makroyu, ayrıca ya da uyarı iletisini kapatmak için Tamam ' ı tıklattığınızda, boş bir rapor kapatır. Rapora makroyu veya VBA kodunu eklediğinizde, rapor görünümü veya düzen görünümünde görüntülemek çalıştığınızda, boş bir rapor açılmaz — ancak raporu Tasarım görünümünde açın.

Yazdırmayı iptal edecek makro kullanma

Bu bölümde açıklanan makro, boş bir raporu yazdırmayı denediğinizde bir uyarı iletisi görüntüler. İleti kutusunu kapatmak üzere Tamam'ı tıklattığınızda, makro yazdırma işlemini otomatik olarak iptal eder. Uyarı iletisi eklemezseniz, raporu yazdırmayı denediğinizde hiçbir şey olmuyor gibi görünür; bu da raporu kullananların kafasını karıştırabilir.

Makroyu oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  -veya-

  Bölge ve dil ayarlarınıza göre, raporun sol veya sağ üst köşesinde bulunan kutuyu çift tıklatın.

 3. Olay sekmesini tıklatın ve Veri üzerinde yok özellik kutusunda, Oluşturucu düğmesi tıklatın.

  Oluşturucu Seç iletişim kutusu görünür.

 4. Makro Oluşturucusu'nu ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Makro tasarımcısı başlar ve boş bir makro görüntüler.

 5. Makronun ilk satırında, Eylem sütunundaki ilk alanı tıklatın ve listeden İletiKutusu'nu seçin.

 6. Makro tasarımcısının alt bölümündeki Eylem Değişkenleri'nin altında, İleti kutusuna, uyarı iletinizin metnini yazın.

  Örneğin, aşağıdaki girebilirsiniz: rapor için kayıt yok.

 7. İsterseniz, Bip kutusundaki bağımsız değişken değerini Evet yerine Hayır olarak değiştirin ve Tür listesinden, uyarı iletinizde görünmesini istediğiniz simge türünü seçin.

 8. Başlık kutusuna, uyarı iletiniz için bir başlık yazın.

  Örneğin, Yok kayıtlarıgirebilirsiniz.

  Değişiklikleriniz makro tasarımcısının üst bölümünde, Değişken sütununda, İletiKutusu eyleminin yanında görünür.

 9. Makro tasarımcısının üst bölümünde, Eylem sütununda sonraki hücreyi (İletiKutusu'nun hemen altındaki hücre) tıklatın ve OlayıİptalEt'i seçin

  Değişkenler de farklı metinler kullanabilseniz de makronuz aşağıdaki gibi görünmelidir:

  Yazdırma işlemini iptal eden örnek makro

 10. Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra makroyu bir ad vermek için Farklı Kaydet iletişim kutusunu kullanın.

 11. Makroyu kapatın. Bir uyarı iletisi görüntülenerek, makro ve rapor özelliğinde yapılan değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğinizi sorarsa, Evet'i tıklatın ve sınamak için sıradaki adımlara geçin.

Makronuzu sınama

 • Gezinti Bölmesi'nde, makronun bulunduğu raporu sağ tıklatın ve Yazdır'ı tıklatın. Belirlediğiniz seçeneklere bağlı olarak, aşağıdakine benzer bir uyarı iletisi görünmelidir:

  Raporda kayıt olmadığında görüntülene n ileti kutusu

  İleti kutusunu kapatmak üzere Tamam'ı tıklattığınızda, OlayıİptalEt eylemi yazdırma işlemini durdurur. Başka olay (görüntülemek üzere raporu açmak gibi) belirtmediğiniz için, rapor kapanır.

Sayfanın Başı

Yazdırmayı iptal edecek VBA kodu kullanma

Burada açıklanan VBA kodu, önceki bölümde açıklanan makroya çok benzer şekilde çalışır; boş bir rapor açtığınızda bir uyarı iletisi görüntüler ve uyarı iletisini kapattığınızda yazdırma işlemini iptal eder.

VBA kodu ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  Not: Bu yordamı tamamlamak için hiç kayıt içeren bir rapor kullanın.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  -veya-

  Bölge ve dil ayarlarınıza göre, raporun sol veya sağ üst köşesinde bulunan kutuyu çift tıklatın.

 3. Olay sekmesini tıklatın ve Veri üzerinde yok özellik kutusunda, Oluşturucu düğmesi tıklatın.

  Oluşturucu Seç iletişim kutusu görünür.

 4. Kod Oluşturucusu'nu ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Visual Basic Editor başlar ve boş bir olay yordamı görüntüler.

 5. Tamamlandığında Rapor_VeriYok yordamının tam olarak buradaki gibi görünmesi için, Visual Basic Editor'de aşağıdaki kodu yazın:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Tamamladığınızda, Dosya' yı tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

 7. Dosya' yı tıklatın ve sonra Kapat ve Microsoft Office Access'e dönüntıklatın.

 8. Açık raporu kapatın ve kaydetme işlemini onaylamak için Evet'i tıklatın.

 9. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirdiğiniz raporu sağ tıklatın ve Yazdır'ı tıklatın. Buradakine benzer bir ileti görürsünüz:

Raporda kayıt olmadığında görüntülene n ileti kutusu

Rapor_VeriYok yordamı İletiKutusu işlevini kullanarak Raporlanacak kayıt yok iletisiyle birlikte Tamam düğmesini görüntüler. Tamam'ı tıklattığınızda, yordamda bulunan "İptal=Doğru" satırı Access'i raporu iptal etmeye yönlendirir. İptal otomatik olarak olay yordamına iletilen bir değişken olup, olay yordamı tamamlandığında Access tarafından her zaman denetlenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×