Kayıt eklemeyi, düzenlemeyi veya silmeyi öğrenme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veritabanında tuttuğunuz varlıklar veya kişiler gibi belirli konularla ilgili veri içeren tablolarda depolanır. Bir tablodaki her kayıt, belirli bir kişi gibi tek bir öğeyle ilgili bilgi içerir. Kayıt ad, adres ve telefon numarası gibi alanlardan oluşur. Kayıtlara genel olarak satır, alanlara da genel olarak sütun denir. Microsoft Office Access 2007 doğrudan Veri Sayfası görünümü tablolara kayıt eklemenize, düzenlemenize veya silmenize olanak sağlar. Bir seçme sorgusu tasarlayıp oluşturduysanız, kayıtları doğrudan, sorgunun çalıştırılmasından elde edilen veri sayfasında görüntüleyebilir ve çoğunlukla burada düzenleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir tablo veya sorguyu temel alan bir form oluşturabilir ve kayıt eklemek veya düzenlemek için bu formu da kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Genel Bakış

Yeni kayıt ekleme

Düzenlemek veya silmek için kayıt bulma

Varolan kaydı düzenleme

Kayıt silme

Veriler ne zaman kaydedilir?

Değişiklikleri geri alma

Genel bakış

Bir şablona dayalı veritabanı oluşturduğunuzda, ilk tablo, sorgu ve formlarınız sizin yerinize otomatik olarak oluşturulur. Bu makalede, Access tarafından sağlanan şablonlardan biriyle oluşturulmuş bir veritabanını kullanırken nasıl kayıt ekleyeceğiniz, düzenleyeceğiniz ve sileceğiniz anlatılmaktadır.

Access'te bulunan bir şablondan oluşturulmamış bir veritabanında kayıt ekleme, düzenleme ve silme konusunda bilgi için, aşağıdaki makalelere bakın:

Toplama ve Update verileri kullanarak e-posta özelliğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Ekle verileri Access veritabanınıza e-postalar aracılığıyla toplananmakalesine bakın.

Access'e nasıl veri alınacağını öğrenmek için, şu makalelere bakın:

Bir tabloya yeni alan veya sütun ekleme konusunda bilgi için Tabloya yeni alan ekleme veya tabloda yeni alan oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Yeni kayıt ekleme

İzlenecek yeni bir öğeniz olduğunda veritabanınıza yeni bir kayıt eklersiniz. Örneğin, bilgilerini kaydetmek istediğiniz yeni bir arkadaşınız veya iş arkadaşınız olduğunda Kişiler tablosuna yeni bir kişi eklemek isteyebilirsiniz. Yeni kayıt eklediğinizde, Office Access 2007 kaydı tablonun sonuna ekler.

Kayıt eklerken, önce bir tablo veya formu açarsınız. Bazen, veritabanını açtığınızda bir form sizin için otomatik olarak açılır. Örneğin, Kişiler şablonundan oluşturulmuş bir veritabanını açtığınızda, Kişi Listesi formu otomatik olarak açılır. Kişi Listesi formu Kişiler veritabanının başlangıç formudur.

Kişi Listesi formu

Aşağıdaki bölümlerde, Veri Sayfası görünümü veya Form görünümünü kullanarak yeni kayıt eklemenin bazı yolları anlatılmaktadır.

Şablonun başlangıç formunu kullanma

Access'le birlikte sağlanan bir şablona dayalı yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, bu veritabanını ilk açtığınız zaman genellikle bir başlangıç formu yüklenir. Örneğin, Kişiler şablonuna dayalı bir veritabanı oluşturursanız, Kişi Listesi başlangıç formu yüklenir. Başlangıç formunun amacı, veritabanını kullanma ve gezinme için bir başlangıç noktası ortaya koymaktır. Bu şablonların tümü olmasa da çoğu, başlangıç formunda yeni kayıt eklemek için sağlanan bir düğmeyi kullanmanıza olanak sağlar. Örneğin, Kişi Listesi formunda Yeni Kişi düğmesi, Sorun Listesi formundaysa Yeni Sorun düğmesi vardır.

Yeni Kişi düğmesi daire içine alınmış Kişi Listesi formu

Böyle bir düğmeyi tıklattığınızda, ilgili bilgileri girebileceğiniz bir form açılır. Örneğin, Yeni Kişi düğmesini tıklattığınızda, Kişi Ayrıntıları formu açılır.

Yeni düğmesini kullanarak kayıt ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Başlangıç formu görüntülendiğinde, yeni kayıt eklemek için sağlanan düğmeyi tıklatın.

  Örneğin, Kişi Listesi formunda Yeni Kişi'yi tıklatın. Kişi Ayrıntıları formu açılır.

 4. Formu doldurun. Her alana bilgilerinizi girin; sonraki alana geçmek için SEKME tuşuna, önceki alana geçmek için ÜSTKRKT+SEKME tuşlarına basın.

  Not: Metin alanı veya Not alanı gibi, bir satırdan uzun metni destekleyen bir alanda yeni satır başlatmak için, CTRL+ENTER tuşlarına basın. Düzenleme yapmak için daha geniş alan isterseniz, Yakınlaştır kutusunu açabilirsiniz. Yakınlaştır kutusunu açmak için, düzenlemek istediğiniz alanı tıklatarak, imlecin bu alana girmesini ve alanın seçilmesini sağlayın. Sonra da ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basın.

 5. Kayıt girmeniz bittiğinde, bilgileri kaydetmek için Tamam'ı tıklatın veya başka kayıtlar da eklemek isterseniz, varsa Kaydet ve Yeni öğesini tıklatın.

Kişi Listesi formunu kullanıyorsanız, Outlook'tan Ekle'yi tıklatıp ardından Microsoft Office Outlook 2007 Adres Defteri'nizden kaydı seçerek yeni kayıt ekleyebilirsiniz.

Outlook'tan Ekle düğmesini kullanarak kayıt ekleme

Bazı şablonlarda, Office Outlook 2007 adres defterinizden kayıt eklemenize olanak sağlayan Outlook'tan Ekle düğmesi vardır. Bu düğmenin belirli şablonlara ait bir özellik olduğunu ve yeni bir form veya tablo oluştururken varsayılan olarak bulunmadığını unutmayın.

 1. Outlook'tan Ekle'yi tıklatın.

 2. Profil Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Profil Adı kutusundan bir profil adı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not: Şunları bildiren bir iletişim kutusu görebilirsiniz: Bir program, Outlook'ta sakladığınız e-posta adreslerine erişmeyi deniyor. Buna izin vermek istiyor musunuz? Bu beklenmeyen bir durumsa, bir virüs olabilir ve "Hayır"ı seçmeniz gerekir. Outlook'tan Ekle'yi tıklattıktan sonra bu iletişim kutusunu görmeniz normaldir, bu nedenle Hayır'ı tıklatmayın. Birden fazla kişi seçmeyi düşünüyorsanız, Erişim izni ver onay kutusunu seçip 5 dakika gibi kısa bir süre seçmeyi düşünebilirsiniz. Bu yapıldığında, Outlook'un saklanan e-posta adreslerinize belirttiğiniz süre boyunca erişilmesine izin vermesi sağlanmış olur. Tamamladığınızda, Evet'i tıklatın.

 3. Eklenecek Adları Seçin iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz adları çift tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Adlar forma eklenir.

Outlook adres defterinize kişi kaydı kaydetme

Bazı şablonlarda, kayıtları Outlook adres defterinize kişi olarak kaydetmenize olanak sağlayan Outlook Kişisi Oluştur düğmesi vardır. Bu düğmenin belirli şablonlara ait bir özellik olduğunu ve yeni bir form veya tablo oluştururken varsayılan olarak bulunmadığını unutmayın.

 1. Outlook Kişisi Oluştur'u tıklatın.

 2. Profil Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Profil Adı kutusundan bir profil adı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 3. Outlook, seçtiğiniz kayıttaki verileri içeren yeni bir kişi formu açar. Yeni kişi formundaki verileri denetleyin ve gerekiyorsa değişiklik ve eklemeler yapın.

 4. Yeni kişi formunun Kişi sekmesinde, Eylemler grubunda, Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Bazı şablonlar, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin parçası olan Şerit üzerinde, Outlook adres defterinize kişi kaydı kaydetmenize olanak sağlayan Outlook Kişisi Olarak Kaydet komutunu görüntüler. Bu komutun bazı şablonlarda bir özellik olarak bulunduğunu ve yalnızca, belirli şablonları temel alan bir veritabanında e-posta adreslerini depolayan bir tablo kullandığınızda veya böyle bir tabloyu temel alan bir sorgu veya form kullandığınızda görülebileceğini unutmayın.

 1. Outlook kişisi olarak kaydetmek istediğiniz kaydı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda, Tümü'nü tıklatın ve sonra Outlook Kişisi Olarak Kaydet'i tıklatın.

 3. Profil Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Profil Adı kutusundan bir profil adı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Outlook, seçtiğiniz kayıttaki verileri içeren yeni bir kişi formu açar. Yeni kişi formundaki verileri denetleyin ve gerekiyorsa değişiklik ve eklemeler yapın.

 5. Yeni kişi formunun Kişi sekmesinde, Eylemler grubunda, Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Başlangıç formuna kayıt ekleme

Kullanılan şablona bağlı olarak, bazen doğrudan başlangıç formuna bilgi girebilirsiniz. Access çoğunlukla varolan tüm bilgileri bir veri sayfasında görüntüler. Son veri satırının hemen altında, kayıt seçicisinde yıldız (*) işareti görünen yeni, boş bir kayıt bulunur. Yıldız başta olarak bilgileri kayda girin. Varsayılan değer atanmış alanlar varsa, yeni kayıt halihazırda bazı varsayılan değerler atanmış olarak görüntülenir. Tablonun sonundaki kayda hızlı şekilde ulaşmak için, Yeni (boş) kayıt gezinti düğmesini tıklatabilir veya Giriş sekmesindeki Kayıtlar grubunda Yeni Kayıt'ı tıklatabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Başlangıç formu görüntülendiğinde, hazır veri yoksa, bilgileri görüntülenen yeni, boş kayda girin. Hazır bilgiler varsa, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Yeni'yi tıklatın.

  • Kullanılabiliyorsa, Yeni (boş) kayıt'ı tıklatın.

  • Kayıt seçicide yıldız bulunan kaydı bulun ve bilgileri buraya girin.

 4. Kaydı doldurun. Her alana bilgilerinizi girin; sonraki alana geçmek için SEKME tuşuna, önceki alana geçmek için ÜSTKRKT+SEKME tuşlarına basın.

  Not: Metin alanı veya Not alanı gibi, bir satırdan uzun metni destekleyen bir alanda yeni satır başlatmak için, CTRL+ENTER tuşlarına basın. Düzenleme yapmak için daha geniş alan isterseniz, Yakınlaştır kutusunu açabilirsiniz. Bunu yapmak için, imleç düzenlemek istediğiniz alandayken, ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basın.

 5. Tüm alanları doldurduktan sonra, yeni, boş bir kayda geçmek için SEKME tuşuna basın.

  Başka bir kaydı görüntülediğiniz veya formu kapattığınız zaman, Access eklemiş olduğunuz yeni kaydı kaydeder.

Gezinti Bölmesi'nden tablo veya form kullanma

Şablonun başlangıç formunu kullanarak yeni kayıt girmenin yanı sıra, Gezinti Bölmesi'nden bir tablo veya formu açıp yeni kayıt girebilirsiniz.

Tablo veya form açma

 • Gezinti Bölmesi'nde, açmak istediğiniz öğeyi çift tıklatın (veya Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Nesneleri şununla aç seçeneğini değiştirdiyseniz bir kez tıklatın).

  Tablo veya form kendisi için varsayılan görünümde açılır.

Varolan tüm bilgiler, çoğunlukla bir veri sayfasında satırlar halinde görüntülenir. Bu satırların altında, kayıt seçicisinde yıldız işareti bulunan yeni, boş bir kayıt görüntülenir. Yeni bilgilerinizi bu satıra girin.

Tablo veya forma kayıt ekleme   

Veri sayfası veya form görüntülendiğinde, hazır veri yoksa, bilgileri görüntülenen yeni, boş kayda girin. Hazır bilgiler varsa, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Yeni'yi tıklatın.

 • Kullanılabiliyorsa, Yeni (boş) kayıt'ı tıklatın.

 • Kayıt seçicide yıldız bulunan kaydı bulun ve yeni bilgilerinizi bu satıra girin.

Tüm alanları doldurduktan sonra, yeni, boş bir kayda geçmek için SEKME tuşuna basın.

Başka bir kaydı görüntülediğinizde ya da tablo veya formu kapattığınızda, Access eklemiş olduğunuz yeni kaydı kaydeder.

Kimlik numaraları neden bazen bir numara atlamış gibi görünür?

Otomatik Sayı veri türüne ayarlanmış bir alan oluşturduğunuzda, Access her yeni kayıtta bu alan için otomatik olarak bir değer oluşturur. Bu değer varsayılan olarak artırılır ve böylece her yeni kayıt kullanılabilir bir sonraki sıra sayısını alır. Otomatik Sayı veri türünün amacı, birincil anahtar olarak kullanılmaya uygun bir değer sağlamaktır.

Birincil anahtarlar hakkında daha fazla bilgi için, Birincil anahtar ekleme, ayarlama, değiştirme veya kaldırma başlıklı makaleye bakın.

Otomatik Sayı veri türüne ayarlanmış bir bir alan içeren bir tablodan satır sildiğinizde, bu satırın Otomatik Sayı alanındaki değer her zaman otomatik olarak yeniden kullanılmaz. Bu nedenle, Access tarafından oluşturulan sayı görmeyi beklediğiniz sayı olmayabilir ve kimlik numaraları sırasında boşluklar oluşabilir  ve bu da tasarımdan kaynaklanır. Bir Otomatik Sayı alanındaki değerlerin sırasına değil, yalnızca benzersiz olduklarına güvenmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Düzenlemek veya silmek için kayıt bulma

Bir kaydı düzenleyebilmeniz veya silebilmeniz için önce kaydı bulmanız gerekir. Az sayıda kayıt bulunan bir tabloda, kayıt gezinti düğmelerini kullanarak, istediğinizi buluncaya kadar kayıtlar arasında gezinebilirsiniz. Ancak daha büyük bir tabloda, istediğiniz kayıtları bulmak için başka teknikler kullanmanız gerekir.

Kayıt gezinti düğmelerini kullanma

Kayıtlar arasında, gezinti düğmelerini kullanarak gezinebilirsiniz. İlk, önceki, sonraki veya son kayda gitmek veya yeni kayıt eklemek için bu ok düğmelerini tıklatabilirsiniz.

Gezinti düğmeleri

1. İlk kayıt

2. Önceki kayıt

3. Geçerli Kayıt

4. Sonraki kayıt

5. Son kayıt

6. Yeni (boş) kayıt

7. Filtre göstergesi

8. Ara kutusu

Geçerli Kayıt kutusunu tıklattığınızda, bir kayıt numarası yazıp ENTER tuşuna basarak bu kayda gidebilirsiniz. Kayıt numarası, form veya veri sayfasının başından başlanarak sıralı olarak sayılır;  herhangi bir alan değerine karşılık gelmez.

Filtre göstergesi düğmesi filtre uygulanmış olup olmadığını gösterir. Filtreyi kaldırmak için, Filtre Uygulanmış olarak göründüğü zaman bu düğmeyi tıklatabilirsiniz. Aynı şekilde, Filtre uygulanmamış olarak göründüğü sırada da bu düğmeyi tıklatarak, kullanmış olduğunuz son filtreyi uygulayabilirsiniz.

Ara kutusuna metin girerken, girdiğiniz her karakterle birlikte gerçek zamanlı olarak, eşleşen ilk değer vurgulanır. Ara kutusuna girdiğinizle eşleşen bir değer içeren kaydı hızlı şekilde aramak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul özelliğini kullanma

Eşleşen bir kaydı bulmak için, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul özelliğini kullanabilirsiniz. Eşleşen bir kayıt bulduğunuzda, bu kayıt geçerli kayıt olur ve bundan sonra bu kaydı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Eşleşen kayıt bulma

 1. Aramak istediğiniz alanı tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  Klavye kısayolu  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Bul sekmesini tıklatın.

 4. Aranan kutusuna, eşlemek istediğiniz değeri yazın.

 5. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine temel alınan tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

 6. İsterseniz, Eşleştirme listesinde, Alanın Bir Bölümü seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, olası en geniş kapsamlı aramayı sağlar.

 7. Ara listesinde, Tümü'nü seçin ve sonra Sonrakini Bul'u tıklatın.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için başlıklı makaleye bakın verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanın.

Filtre uygulama

Görüntülenen kayıtları, ölçütünüzle eşleşenlerle sınırlamak için filtre uygulayabilirsiniz. Filtre uygulamak, düzenlemek veya silmek istediğiniz kaydı bulmayı kolaylaştırır. Örneğin, görüntülenen kayıtların kapsamını hemen daraltmak için, değerini eşleştirmek istediğiniz bir alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünün en altındaki Eşittir, Eşit Değildir, İçerir veya İçermez seçeneğini tıklatın.

Seçime göre filtre uygulama

 1. Bir tablo veya formu açın.

 2. Tablo veya forma zaten filtre uygulanmamış olduğundan emin olmak için, Giriş sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Gelişmiş'i tıklatın ve Tüm Filtreleri Temizle'yi (bu komut kullanılabiliyorsa) tıklatın.

 3. Filtrenin parçası olarak kullanmak istediğiniz değerin bulunduğu kayda gidin ve alanı tıklatın. Kısmi bir seçime göre filtre uygulamak için, yalnızca istediğiniz karakterleri seçin.

 4. Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatın ve sonra da uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

  -veya-

  Alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünün en altındaki Eşittir, Eşit Değildir, İçerir veya İçermez seçeneğini tıklatın.

 5. Bir seçime dayalı olarak başka alanlara da filtre uygulamak için, 3 ve 4 numaralı adımları yineleyin.

Diğer filtre formlarına gitmek için, Giriş sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula grubunda bulunan komutları kullanın.

Filtre uygulama konusunda daha fazla bilgi için Filtre: Bir görünümündeki kayıt sayısını sınırlama başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Varolan kaydı düzenleme

Bazen, varolan bir kayıtta değişiklikler yapmak,  örneğin, bir adresi değiştirmek isteyebilirsiniz. Varolan bir kaydı düzenlemek için, bir form veya tabloyu açar, değiştirmek istediğiniz kayda gider ve değişikliklerinizi yaparsınız.

Tablo veya form açma

 • Gezinti Bölmesi'nde, açmak istediğiniz öğeyi çift tıklatın (veya Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Nesneleri şununla aç seçeneğini değiştirdiyseniz bir kez tıklatın).

  Tablo veya form kendisi için varsayılan görünümde açılır.

Bir form veya tabloyu açtığınızda, varolan tüm bilgiler görüntülenir ve ilk kaydın ilk alanı seçili (vurgulu) olarak görüntülenir. Veriler seçili durumdayken yazmaya başlarsanız, yazdığınız karakterler seçili verilerin yerini alır.

Bir alandaki değeri değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz alanın içeriğini seçin.

  İpucu: Veri Sayfası görünümünde, bir alanın sol kenarlığının yakınında, fare işaretçisi artı (+) işaretine dönüştüğünde tıklatarak alanı seçebilirsiniz. Form görünümünde, bir alanı seçmek için alanın etiketini tıklatabilirsiniz.

 2. Alan için yeni değer yazın veya seçin.

  Yazdığınız karakterler veya seçtiğiniz değer alandaki değerin yerini alır. başka bir kayda geçtiğinizde ya da form veya tabloyu kapattığınızda, değişiklikleriniz kaydedilir.

Bir alana bilgi girmek için, alanı tıklatın ve imleci bilgileri girmek istediğiniz yere götürün. İmleç alanın içindeyken, ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz.

Not: CTRL+NOKTALIVİRGÜL (;) tuşlarına basarak bir alana geçerli tarihi ekleyebilirsiniz. Geçerli saati eklemek için, CTRL+ÜSTKRKT+İKİNOKTAÜSTÜSTE (:) tuşlarına basın.

Bir alana yeni bilgi ekleme

 1. Alanı tıklatın (ya da SEKME tuşunu veya ok tuşlarını ve sonra da F2 tuşunu kullanarak alana gidin).

 2. İmleci bilgi girmek istediğiniz yere götürün.

 3. Eklemek istediğiniz metni yazın. Yazım hatası yaparsanız, GERİ AL tuşuna basın.

  Başka bir kayda geçtiğinizde ya da form veya tabloyu kapattığınızda Access değişikliklerinizi kaydeder.

Sayfanın Başı

Kayıt silme

Bir kaydı sildiğinizde, bilgiler tablonuzdan kalıcı olarak silinir. Bu yüzden, bir kaydı silmeden önce, silmek istediğinizden emin olmalısınız. Bir kaydın tamamını değil de yalnızca bazı bilgileri silmeniz gerekirse, yalnızca silmek istediğiniz verileri seçip DELETE tuşuna basın.

Kayıt silme

 1. Silmek istediğiniz kaydı veya kayıtları seçin.

  Kayıt seçmek için, varsa kaydın yanındaki kayıt seçicisini tıklatın.

  Seçimi genişletmek veya küçültmek için, kayıt seçiciyi (varsa) sürükleyin ya da ÜSTKRKT+AŞAĞI OK veya ÜSTKRKT+YUKARI OK tuşlarına basın.

 2. DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil'e tıklayın.

Kayıt silme konusunda daha fazla bilgi için Veritabanından bir veya daha fazla kayıt silme başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Veriler ne zaman kaydedilir?

Bir form veya tablodaki verileri düzenlediğinizde, başka bir kayda geçtiğiniz ya da form veya tabloyu kapattığınız zaman değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir. Bir kaydı düzenlerken, Access geçerli kaydın sol tarafındaki kayıt seçicide kalem simgesi görüntüler. Başka bir kayda geçtiğinizde, kalem simgesi kaybolarak, değişikliklerinizin kaydedildiğini gösterir.

Aşağıdaki tablo, karşılaşabileceğiniz bazı kayıt seçici simgelerini göstermektedir.

Simge

Anlamı

Geçerli kayıt göstergesi

Bu geçerli kayıttır; kayıt göründüğü gibi kaydedilmiştir. Geçerli kayıt, kayıt seçicide renk değişikliğiyle gösterilir.

Düzenlenen kayıt göstergesi

Bu kayıt üzerinde düzenleme yapmaktasınız; kayıttaki değişiklikler henüz kaydedilmedi.

Kilitli kayıt göstergesi

Bu kayıt başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiştir; kaydı düzenleyemezsiniz.

Yeni kayıt göstergesi

Bu, bilgi girebileceğiniz yeni bir kayıttır.

Birincil anahtar göstergesi

Bu, birincil anahtar alanıdır ve kaydı benzersiz şekilde tanımlayan bir değer içerir.

Not: Bir kayıttaki değişiklikleri, başka bir kayda gitmeden kaydetmek isterseniz, Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda, Kaydı Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Değişiklikleri geri alma

Verileri yanlış yazarsanız, genellikle değişikliklerinizi geri alabilirsiniz. Örneğin, bir alandaki verileri düzenlerken, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al'ı tıklatabilir veya ESC tuşuna basarak değişikliklerinizi geri alabilirsiniz. Kayıttaki tüm değişiklikleri geri almak için, yeniden ESC tuşuna basın. Değişiklikleri kaydettikten veya başka bir kayda geçtikten sonra bile, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al'ı tıklatarak, daha önce düzenlenen kayıttaki değişiklikleri geri alabilirsiniz. Ancak, başka bir kaydı düzenlemeye başladıktan, bir filtre uyguladıktan veya kaldırdıktan ya da başka bir pencereye veya belge sekmesine geçtikten hemen sonra, değişiklikleriniz kalıcı hale gelir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×