Kaizala kullanıcılar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Yeni anket veya anket anlık iletiler, resimler, belgeleri ve Kurulum göndermeden önce Kaizala kullanıcıları oluşturmak gerekir. Kullanıcıları tek tek veya topluca ekleyebilirsiniz. Gruplar kullanıcıları yönetmek için Kaizala gruplarıdenetleyin.

Bir kuruluştaki tüm kullanıcıların görüntüleme

Kaizala Yönetimi portalında sol gezinti çubuğunda, Kullanıcılar' ı seçin. Kuruluşunuzun olası erişiminiz olan tüm kullanıcıların listesini görürsünüz. Bu liste ya da edilmiş tüm kullanıcılar içerir:

 • Kullanıcı karşıya yükleme işlemi doğrudan yoluyla veya kuruluşunuza eşlenen herhangi bir kuruluş grubu üyesi olmak karşıya.

Her kullanıcı için daha fazla üzerinde tıklatarak gösterilebilir en çok 4 Sütunlu seçeneğini de belirleyebilirsiniz > Sütunları seçin.

Ekran görüntüsü: Kaizala kullanıcının telefon numarası ekleme

Kaizala kuruluş yöneticileri tanımlama ve kuruluşunuz için kullanıcı özniteliklerini yönetme. Özel kullanıcı öznitelikleri (çalışan kimliği, Yöneticisi, vb.), Yöneticiler ve bir kullanıcı tanımlamak için diğer kullanıcılar kolaylaştıracak Kaizala Yönetimi portalında ekleyebilirsiniz.

Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların özniteliklerini ayarlama

 • Kullanıcılar ' a dokunun veya tıklatın > daha fazla ve açılan Değiştir özniteliklerini seçin.

 • Yeni bir öznitelik eklemek için Yeni Ekle'yi tıklatın ve önceden tanımlanmış önerilen öznitelikleri aralığından seçin veya yeni bir öznitelik ekleyin.

  Ekran görüntüsü: Adı gibi Kaizala kullanıcılar özniteliklerinde değişiklik numarası ve iş unvanı telefon.
  • Öznitelik zorunlu veya kullanıcıların veri girmek isteğe bağlı bir liste öğesi için önerilen öznitelikleri seçili seçebilirsiniz.

  • Özel bir öznitelik, öznitelik adı girin, yapabilirsiniz öznitelik türünü seçin (dize, sayı, Evet/Hayır ve tarih/saat) ve özniteliği zorunlu veya kullanıcıların veri girmek isteğe bağlı olup olmadığını seçin.

  • Öznitelik için değişiklikleri yaptıktan sonra + liste veya için bunu kaldırmak için eklemek için tıklatın

  • Aynı anda birden çok öznitelikler ekleyebilirsiniz.

 • Özniteliklerin listesini bitirdikten sonra yeni bir değişiklik kuruluşunuzun özniteliği listesine eklemek için Kaydet'i tıklatın.

Kullanıcılar, kuruluşunuz için toplu olarak ekleme

Virgülle ayrılmış listesini kullanmadan birden çok kullanıcı eklemek istiyorsanız, karşıya topluişlemiyle birden çok kullanıcı ekleyebilirsiniz.

 • Kullanıcılar ' ı tıklatın > Kullanıcı eklemeve seçme Alma birden çok kullanıcı.

 • Birden çok kullanıcı içeri aktar sayfasında CSV şablonu indirin. CSV biçiminin ne olduğu konusunda emin değil?.

 • Kullanıcılarınız ve telefon numaralarının Kaizala için eklemek için şablonu izleyin. Dosyayı .csv biçiminde kaydedin.

 • Dosya Seç' i tıklatın, yukarıda kaydettiğiniz dosyayı seçin ve Karşıya Yükle' yi tıklatın.

  Ekran görüntüsü: Kullanıcıları toplu Ekle Kaizala için
 • Kullanıcıların geçmiş karşıya yükleme sayfasında karşıya yüklenen dosyanın durumunu denetleyebilirsiniz. En son durum almak için Yenile'yi tıklatın. Tamamlandı durumundaysa, kullanıcılar sayfasında güncelleştirilmiş kullanıcı listesini bulabilirsiniz.

Not: Var olan bir kullanıcıya bilgisini güncelleştirilmiş veri dosyasıyla kullanıcı için yeniden yükleyerek güncelleştirebilirsiniz.

Tüm kullanıcı karşıya yükleme işlemleri geçmişine bulma

 • Kullanıcılar ' ı tıklatın > kullanıcı eklemeve açılan Alma geçmişini görüntüleme seçin.

  Ekran görüntüsü: Kaizala alma geçmiş sayfası
 • İçeri aktarma Geçmişi Görüntüle sayfasında tüm kullanıcı karşıya yükleme işlemleri listesini bulabilirsiniz. Her liste öğesi bilgilerini takip bulunur:

  • Dosya adı

  • Tarafından karşıya

  • Tarih - dosya karşıya zaman damgası

  • Karşıya yüklenen dosyayı durumu . Bu, aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

   • İşleme - dosyayı işleme için gönderilmiş ve henüz karşıya edilmediği.

   • Tamamlandı - dosya ya da başarıyla yüklenmiş olan veya bazı hatalar nedeniyle kısmen yüklenmiş olan.

   • Başarısız - dosyayı edilmediği başarıyla karşıya edilemedi. Herhangi bir sorunları konusuna göz atın karşıya yükleme işleminde hata günlüğü dosyasını indirin.

  • Simgeyi tıklatarak indirme - özgün karşıya yüklenen dosyasını indirir.

Kuruluşunuz için kullanıcıların veri dışarı aktarma

 • Kullanıcılar ' ı tıklatın > Kullanıcıları dışarı aktarmave sonra Yeni isteği oluşturma.

  Ekran görüntüsü: Kaizala kullanıcıları dışarı aktarmak için yeni isteği oluşturma
 • Dışarı geçmişi sayfasında verme isteğin durumunu denetleyebilirsiniz. En son durum almak için Yenile'yi tıklatın. Durum tamamlanmışsa belirli isteği yanındaki indir simgesini tıklatarak istenen dosya karşıdan yükleyebilirsiniz

Tüm verme kullanıcıların geçmişine işlemi bulma

 • Kullanıcılar ' ı tıklatın > Kullanıcıları dışarı aktarma ve Dışarı aktarma geçmişini görüntülemeseçin.

 • Dışarı aktarma geçmişi sayfasında tüm kullanıcı karşıya yükleme işlemleri listesini bulabilirsiniz. Her liste öğesi bilgilerini takip bulunur

  Ekran görüntüsü: Kaizala verme geçmiş sayfası
  • Dosya adı

  • Tarafından verilen

  • Tarih - dosya karşıya zaman damgası

  • Dışarı aktarılan dosya durumu . Bu, aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

   • Sıraya alınan - isteği sıraya alındı.

   • Tamamlandı - dosya ya da başarıyla verildi veya kısmen bazı hatalar nedeniyle verildi.

   • Başarısız - dosyayı başarıyla dışarı edilemedi. Herhangi bir sorunları konusuna göz atın karşıya yükleme işleminde hata günlüğü dosyasını indirin.

  • Simgeyi tıklatarak indirme - istenen dışarı aktarma dosyasının indirir.

Kullanıcı profili ayrıntılı bir görünümü kuruluşta bulma

Bir kullanıcının profil ayrıntılı bir görünümü bulmak için:

 • Kullanıcılar' ı tıklatın ve sonra kuruluşunuzun kullanıcı listeden bir kullanıcı seçin.

 • Ayrıntılı bir görünümü görmek bu kullanıcının telefon numarası'nı tıklatın.

Kaizala gruptan kullanıcı kaldırma

 • Kullanıcılar' ı tıklatın ve sonra kuruluşunuzun kullanıcı listeden bir kullanıcı seçin.

 • Ayrıntılı bir görünümü görmek bu kullanıcının telefon numarası'nı tıklatın.

 • Kullanıcı Ayrıntıları sayfasında, Silseçeneğini tıklatın. Sil ' i tıklatarak kullanıcı kuruluşunuzdan kaldırın. Bir kullanıcı sildiğinizde, Kaizala üzerindeki tüm kuruluş gruplarından kaldırılmış. İletileri, Kaizala Eylemler ve bu gruplar için ekler de dahil olmak üzere tüm verileri aygıtınızdan silinir.

Kaizala kullanıcı rolleri

Kaizala içinde 3 farklı kullanıcı rolü vardır. Kullanılabilen roller şunlardır ve hangi kişilerin kendilerine atanmış yapabilirsiniz.

Rol

Office 365’teki görevi

Kaizala kuruluş yöneticisi

Kaizala kuruluş yöneticisi, kuruluşunuz için Kaizala yönetebilecek kullanıcıdır. Yerleşik Office 365 rolü, Genel yönetici Kaizala kuruluş yöneticisi aynıdır Office 365 genel yöneticileri erişim elde eder ve hatta ne zaman bunlar doğrudan üyeler veya Yöneticiler grubunun olmayan tüm kuruluş yönetme yeteneği gruplar.

Kaizala Grup Yöneticisi

Kaizala grubu, özel ayrıcalıklarına sahip bir Kaizala grubu üyesi yöneticisidir. Kuruluş yönetici farklı olarak, bunlar işleme grubunun bir yönetici olmanız gerekir. Grup Yöneticileri bir kuruluş yöneticisi yapabilirsiniz tüm eylemleri gerçekleştirebilirsiniz, ancak yalnızca gruplar, yönetici açıkça yapıldıktan.

Üye

Hiçbir özel ayrıcalıklarına sahip bir Kaizala kullanıcı. Yalnızca 1:1 ve Grup iletişim ve kendi grupları ve konuşmaları görüntüle özniteliklerini bölümünde alabilirler. Bunlar ekleyemez veya diğer üyeleri gruptan kaldırmak.

Kaizala kullanıcı rollerini neler yapabilirsiniz?

Özellik erişimi

Kaizala kuruluş yöneticisi

Grup Yöneticisi

Üye

Kullanıcıları ekleme veya kaldırma

Kuruluşun tüm kullanıcıları yönetme

Doğrudan grup yöneticisi ayrıcalıkları gruplarıyla için kullanıcıları yönetme

Kullanılamaz

Grupları görüntüleme

Tüm kuruluş grupları

Yönetici rolü ile kendi kuruluş grupları

Kendi kuruluş gruplarıyla üyesi rolü

Grupları görüntüleme

Tüm kuruluş grupları hiyerarşisi

Tüm kuruluş grupları hiyerarşisi

Tüm kuruluş grupları hiyerarşisi

Kullanıcıları ekleme veya grupları kaldırma

Tüm kuruluş grupları

Kendi gruplarıyla doğrudan grup yöneticisi ayrıcalıkları

Kullanılamaz

Görünüm bağlayıcılar

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş içinde tüm connecters

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş içinde tüm connecters

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş içinde tüm connecters

Yayımlama veya yayımdan kaldırma bağlayıcılar

Tüm kuruluş gruplara

Kendi kuruluş gruplarıyla için Yönetici rolü

Kullanılamaz

Eylemlerini görüntüle

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş'ndaki tüm eylemleri

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş'ndaki tüm eylemleri

Kendi oluşturduğunuz veya kuruluş'ndaki tüm eylemleri

Yayımlama veya yayımdan kaldırma eylemleri

Tüm kuruluş gruplara

Kendi kuruluş gruplarıyla için Yönetici rolü

Kullanılamaz

Raporları görüntüleme

Tüm kuruluş gruplar için raporları

Doğrudan yönetici ayrıcalıklarına sahip tüm kuruluş gruplar için raporları

Kullanılamaz

Kuruluş eşlemesine (ayarları sayfasındaki) gruplarını yönetme

Tüm kuruluş grupları

Doğrudan yönetici ayrıcalıklarına sahip tüm grupları

Kullanılamaz

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×