IP adreslerini sıralama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konu, Microsoft Office Access 2007 veritabanına depolanmış Internet Protokolü (IP) adreslerini sıralama yordamını açıklamaktadır.

Bu makalede

Giriş

Sorgu oluşturma

Sıralı IP adresleri için daha fazla kullanımlar

Giriş

IP adresleriyle çalışıyorsanız, metin veya sayılarla çalışmak kadar basit olmadığını belki de zaten biliyorsunuz. Bunun nedeni, IP adresinin noktayla (.) ayrılmış dört sayısal değerden oluşan ve her değerin 0 ile 255 arasında bir sayı olduğu bir değerler topluluğu olmasıdır. Aşağıdaki tablo, herhangi bir sıralama düzeni uygulanmadan önceki verileri gösterir.

MakineKimliği

Çalışan

Konum

IPAdresi

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

17

...

...

104.30.244.2

18

...

...

104.244.4.1


Access, IP adreslerini depolamak için özel bir veri türü sağlamadığı için IP adreslerini Access'te sıralamak güç bir iştir. Her ne kadar IP adresi yalnızca bir sayı topluluğu olsa da, IP adreslerini sayısal bir alana depolayamazsınız. Bunun nedeni, sayısal alanın yalnızca bir tek ondalık basamağı (.) desteklerken, IP adresinin üç nokta (.) içermesidir. Bu, adresleri bir metin alanına depolamanız gerektiği anlamına gelir.

IP adreslerini metin alanına depoladığınız için, adresleri anlamlı biçimde sıralamak için Access'teki yerleşik sıralama düğmelerini kullanamazsınız. Sıralama düğmeleri, bir metin alanındaki değerleri, karakterler sayı olsa bile her zaman alfabetik düzende sıralar. Başka bir deyişle, adresler kendilerini oluşturan sayısal değerlere göre değil birinci basamağa göre, ardından ikinci basamağa göre vb. sıralanır. Aşağıdaki tablo, yukarıdaki tablodaki adresleri IPAdresi alanında alfabetik düzene göre sıralanmış olarak gösterir.

MakineKimliği

IPAdresi

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

18

104.244.4.1

17

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


1 ile başlayan adresler 2 ile başlayanlardan önce görüntülenir ve böyle devam eder. Aşağıdaki tablo, adresleri doğru artan sırada gösterir.

MakineKimliği

IPAdresi

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

17

104.30.244.2

18

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Bu adresleri sıralama adımlarının anlaşılmasını kolaylaştırmak için, IP adreslerini dört sayısal parçaya bölersiniz. Adresler ilk parçaya göre, sonra ilk parçadaki her değer için ikinci parçaya göre sıralanmalı ve böyle devam ettirilmelidir. Tablo her parçayı farklı sütunda gösterir ve sütunlar basit sayısal değerler içerdiği için sütunları soldan sağa doğru artan sırada aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sıralamak olasıdır.

ParçaI

ParçaII

ParçaIII

ParçaIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


Dört parçayı ayrı ayrı sıralamak IP adreslerini sıralamanın püf noktasıdır. Aşağıdaki yordamda, IP adresi alanının yanı sıra her bir sütunun adres değerlerinin bir parçasını depoladığı hesaplanmış dört sütun içeren bir sorgu oluşturulur. Birinci hesaplanmış sütun adresin birinci sayısal parçasını, ikinci hesaplanmış sütun adresin ikinci sayısal parçasını tutar ve böyle devam eder. Bu sorgu, kayıtları IPAdresi alanına göre sıralamak yerine, bu dört hesaplanmış sütuna göre sıralar.

Sayfanın Başı

Sorguyu oluşturma

Kayıtları artan IP adresi sırasında görüntüleyen Sıralanmış IPAdresleri adlı bir seçme sorgusu oluşturacaksınız. Geçerli veritabanının, IPAdresi adlı bir metin alanı içeren MakineAyrıntıları adlı bir tablosunun olduğunu kabul edelim.

 1. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Tablolar sekmesinde, MakineAyrıntıları'nı tıklatın ve ardından Ekle düğmesini tıklatın. İletişim kutusunu kapatın.

 3. MakineKimliği ve IPAdresi alanlarını sorgu tasarım kılavuzuna sürükleyin.

 4. Hesaplanan sütunlar eklemek artık hazırsınız. İlk boş sütuna sağ taraftaki PartI ifadeyi yazın: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1)))alan satırında. İfade ilk nokta (.) IP adresi alanında önceki karakterleri verir.

  Şimdi, ifade gözden geçirin. Adres ilk bölümü kaç basamak olun bilmiyorsanız olduğundan, kullandığınız ilk dönemin konumunu bulmak için InStr işlevi. (Dönem içermeyecek şekilde) süresinden çıkarılarak 1 ilk bölümü'nde basamak sayısını döndürür. Sonra bu sayı ile kullandığınız IP adresi alanında en soldaki karakterden başlayarak o birçok karakterleri ayıklamak için Sol işlevi. Son olarak, arama bir sayıya Sol işlev tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 5. Hızlı Erişim Araç Çubuğu üzerinde Kaydet düğmesini tıklatarak sorguyu kaydedin. Her ara adımdan sonra bunu yapmak iyi bir fikirdir.

 6. İkinci adres bölümü sütunu ekleyin. PartI sağındaki sütuna PartII yazın: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1))alan satırında. İfade, IP adresi alanında birinci ve ikinci dönem arasında yer alıyorsa karakterleri verir.

  Yine, ifade gözden geçirin. İkinci kısmını adresini kaç basamak yapma veya (size ne kadar süreyle ilk bölümü olacağını yoksa çünkü) tam olarak ikinci bölüm başladığı bilmiyorsanız olduğundan, dönem konumlarını bulmak için InStr işlevini kullanın. Daha sonra PARÇAAL işlevi ilk dönemi ancak izleyin içindeki karakterleri ayıklamak için ikinci dönem koyun. Son olarak, bir sayıya PARÇAAL işlevi tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini arayın. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 7. Üçüncü adres bölümü için sütun ekleyin. PartIII PartII sağındaki sütuna yazın: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1))alan satırında. İfade, IP adresi alanında ikinci ve üçüncü dönem arasında yer alıyorsa karakterleri verir.

  İfadeyi yeniden inceleyin. Adresin üçüncü parçasını kaç basamağın oluşturduğunu veya üçüncü parçanın tam olarak nerede başladığını bilmediğiniz için (çünkü birinci ve ikinci parçaların uzunluğunu bilmiyorsunuz), noktaların konumlarını bulmak için InStr işlevini kullanırsınız. Ardından, ikinci noktadan sonra gelen ve üçüncü noktadan da önce olan karakterleri ayıklamak için Mid işlevini kullanırsınız. Son olarak, Mid işlevinin döndürdüğü karakterleri sayıya dönüştürmek için Val işlevini çağırırsınız. Temel alınan veri türü Metin olduğu için bu sonuncu adım gereklidir.

 8. Dördüncü ve son adres bölümü sütunu ekleyin. PartIV PartIII sağındaki sütuna yazın: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".")))alan satırda. İfade son dönemi izleyen karakteri verir.

  Yine, ifade gözden geçirin. Üçüncü dönem konumunu bulun ve sonra bunu ardındaki tüm karakterleri ayıklamak için anahtardır. Tam olarak üçüncü dönem bulunduğu bilmiyorsanız olduğundan, InStr işlevi üç kez üçüncü dönem konumunu bulmak için arama. Daha sonra dördüncü bölümü basamak sayısını hesaplamak için uzunluk işlevi. Döndürülen basamak sayısı ile kullanılan doğru IP adresi alanı bölümünden başka birçok karakterleri ayıklamak için sağdan işlevi. Son olarak, bir sayıya PARÇAAL işlevi tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini arayın. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 9. Dört hesaplanmış sütunun tümünde Sırala satırını Artan olarak ayarlayın.

  Önemli    IPAdresi sütununun Sırala satırının boş bırakılması gerekir.

  Adreslere ek olarak diğer alan değerlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, alanları hesaplanmış dört sütunun tamamının ya soluna ya da sağına yerleştirin. Diğer sıralama alanlarını hesaplanmış sütunlar arasına yerleştirmeyin.

 10. Sonraki adım, bu dört hesaplanmış sütunu veri sayfasından gizlemektir. Ama bunu yapmadan önce, hesaplanmış sütunlardaki ifadelerin sonucunu görmek için Veri Sayfası görünümüne geçin. Aşağıdaki tablo, Veri Sayfası görünümünde göreceğiniz sütunları göstermektedir.

MakineKimliği

IPAdresi

ParçaI

ParçaII

ParçaIII

ParçaIV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

17

104.30.244.2

104

30

244

2

18

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Tasarım görünümüne geri dönün ve dört hesaplanmış sütunun tamamında Göster satırındaki onay kutusunu temizleyin. Bu, hesaplanmış sütunların Veri Sayfası görünümünde görüntülenmesini önler.

 2. İsteğe bağlı olarak, kayıtları sorgu dışında tutmak için ölçütler belirtin.

 3. Kayıtları sıralanmış düzende görmek için Veri Sayfası görünümüne geçin. Kayıtların artan IP adresi düzeninde doğru sıralandığını göreceksiniz.

Sayfanın Başı

Sıralanmış IP adreslerinin diğer kullanımları

IP adreslerini veri girerken doğrulama

Kod yazmak zorunda kalmadan adreslerini doğrulamak isterseniz, bunu belirli sınırlar #alanına Giriş maskesi özelliğini ayarlayarak yapabilirsiniz. ###. ###. ###; 0; " " ve IP adresi alan için Biçim özelliği & & & & & & & & & & & &.

Giriş maskesi ne işe yarar? Adres alanına yazmaya başladığınızda, giriş maskesi bu üç nokta arasına sayı ve boşluk dışında karakterler girmenizi önler. Sayısal kısım iki basamaklı bir sayıysa, üçüncü basamağı boş bırakın veya onun yerine bir boşluk verin. Bu giriş maskesinin, kullanıcı adresin bir veya daha fazla kısmını yazmayı unuttuğunda veya sayısal değerler yerine yalnızca boşluklar yazdığında onu uyarmadığına dikkat edin. Örneğin, "345. .3. " geçerli bir adres olarak kabul edilir.

Görüntü biçimi ne işer yarar? Yazmayı bitirip alandan çıktığınızda, görüntü biçimi adresteki boşlukları siler ve yalnızca sayı ve noktaları görüntüler. Bu nedenle, "354.35 .2 .12 " yazdıysanız, adres "354.35.2.12" olarak görüntülenir. Adresin içini tıklattığınızda veya adres seçiliyken F2 tuşuna bastığınızda (düzenleme moduna girmek için) boşlukların yeniden görüneceğine dikkat edin.

İpucu: Bir adresi kopyalamak istiyorsanız, önceki sütuna veya denetime geçin, biçimlendirilmiş adresi seçmek için SEKME tuşuna basın ve ardından Kopyala komutunu tıklatın. Bunu yaptığınızda, boşluklar içeren adres dizesini kopyalamamış olursunuz.

Form veya rapordaki kayıtları IP adreslerine göre sıralama

Kayıtların IP adreslerine göre sıralandığı bir form veya rapor oluşturmanız gerekirse, yeni nesneyi, adresleri depolayan tabloya değil onları yukarıda açıklandığı gibi sıralayan bir sorguya dayandırın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×