INSERT INTO Deyimi

Tabloya bir veya birden çok kayıt ekler. Bu ekleme sorgusu olarak adlandırılır.

Söz dizimi

Birden çok kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])] [IN dışveritabanı]
SELECT [kaynak.]alan1[, alan2[, ...]
FROM tabloifadesi

Tek kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])]
VALUES (değer1[, değer2[, ...])

INSERT INTO deyiminin bölümleri:

Bölüm

Açıklama

hedef

Kayıtların ekleneceği tablonun veya sorgunun adı.

alan1, alan2

hedef bağımsız değişkeninin arkasından geliyorsa, verilerin ekleneceği alanların adları veya kaynak bağımsız değişkeninin arkasından geliyorsa, verilerin alınacağı alanların adları.

dışveritabanı

dış veritabanı yolu. Yol açıklaması için IN yan tümcesine bakın.

kaynak

Kayıtların kopyalanacağı kaynak tablonun veya sorgunun adı.

tabloifadesi

Kayıtların ekleneceği kaynak tablonun veya tabloların adı. Bu bağımsız değişken tek bir tablo adı, bir INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN işlemi sonucundaki bir bileşen ya da bir kaydedilmiş sorgu olabilir.

değer1, değer2

Yeni kaydın belirli alanlarına eklenecek değerler. Her değer, değerin listedeki konumuna karşılık gelen alana eklenir: değer1 yeni kayıttaki alan1'e, değer2alan2'ye eklenir. Değerleri virgülle birbirinden ayırmalı ve metin alanları tırnak içine (' ') almalısınız.


Notlar

Yukarıda gösterildiği gibi tek kayıt ekleme söz dizimini kullanarak tabloya tek bir kayıt eklemek için INSERT INTO deyimini kullanabilirsiniz. Bu durumda, kodunuz kaydın her alanı için adı ve değeri belirtir. Kaydın bir değer atanacak her alanını ve o alana ilişkin değeri belirtmeniz gerekir. Her alanı belirtmediğinizde, eksik sütunlar için varsayılan değer veya Null eklenir. Kayıtlar, tablonun sonuna eklenir.

Yukarıdaki birden çok kayıt ekleme sorgusu söz diziminde gösterildiği gibi SELECT ... FROM yan tümcesini kullanarak başka bir tablo veya sorgudan bir dizi kayıt eklemek için de INSERT INTO kullanabilirsiniz. Bu durumda, belirtilen hedef tabloya eklenecek alanları SELECT yan tümcesi belirtir.

Kaynak veya hedef tablo, bir tablo veya sorgu belirtebilir. Sorgu belirtilirse, Microsoft Access veritabanı altyapısı sorgu tarafından belirtilen tüm tablolara kayıtları ekler.

INSERT INTO isteğe bağlıdır, ama eklendiğinde SELECT deyiminden önce gelir.

Hedef tablonuz bir birincil anahtar içeriyorsa, birincil anahtar alanına veya alanlarına benzersiz, Null olmayan değerler eklediğinizden emin olun; bunu yapmazsanız, Microsoft Access veritabanı altyapısı kayıtları eklemez.

Kayıtları Otomatik Sayı alanı olan bir tabloya ekliyorsanız ve eklenen kayıtların yeniden numaralandırılmasını istiyorsanız, Otomatik Sayı alanını sorgunuza eklemeyin. Otomatik Sayı alanını, alanın özgün değerlerini korumak istediğiniz durumlarda sorguya ekleyin.

Kayıtları başka veritabanındaki bir tabloya eklemek için IN yan tümcesini kullanın.

Yeni tablo oluşturmak için, onun yerine SELECT... INTO deyimini kullanarak tablo yapma sorgusu oluşturun.

Ekleme sorgusunu çalıştırmadan önce hangi kayıtların ekleneceğini öğrenmek için ilk olarak aynı seçimi ölçütlerini kullanan bir seçme sorgusunu yürütün ve sonuçlarını görüntüleyin.

Ekleme sorgusu, bir veya birden çok tablodaki kayıtları başka bir tabloya kopyalar. Eklediğiniz kayıtları içeren tablolar ekleme sorgusundan etkilenmez.

Başka bir tabloda var olan kayıtları eklemek yerine, VALUES yan tümcesini kullanarak tek bir yeni kayıttaki her alanın değerini belirtebilirsiniz. Alan listesini atlarsanız, VALUES yan tümcesinin tablodaki her alan için bir değer içermesi gerekir; aksi takdirde INSERT işlemi başarısız olur. Oluşturmak istediğiniz her ek kayıt için VALUES yan tümcesi içeren ek bir INSERT INTO deyimi kullanın.Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×