InputParameters Özelliği

Uygulandığı öğe

Form Nesnesi

Report Nesnesi

Bir Microsoft Access projesinde (.adp) kayıt kaynağı olarak kullanıldıklarında, bir form veya raporun ya da depolanmış yordamın RecordSource özelliğindeki bir SQL deyimine geçirilen giriş parametrelerini belirtmek veya belirlemek için InputParameters özelliğini kullanabilirsiniz. Okuma/yazma Dize.

ifade.InputParameters

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Notlar

özellik sayfasını veya Visual Basic for Applications (VBA) kodunu kullanarak bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

RecordSource özelliğiyle kullanıldığında:

RecordSource özelliğinde SQL deyimi ile kullanılan örnek bir InputParameter özellik dizesi aşağıdaki söz dizimini kullanır.

state char=[Forms]![formadı]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formadı]![İlgili yılı girin]

Bunun sonucunda state parametresi StateList denetiminin geçerli değerine ayarlanır ve kullanıcıdan salesyear parametresi istenir. Bu listede olmayan başka parametreler olursa bu parametrelere varsayılan değerler atanır.

Sorgu, InputParameter listesindeki her varsayılan olmayan parametre için bir ? işaretçisiyle yürütülmelidir.

Microsoft Office Access 2007'de bir yenileme veya yeniden sorgulama komutu sorgunun yeniden yürütülmesini tetikler. Kullanıcılar standart Recordset.Requery yöntemi ile bunu kodda yapabilirler. Parametrenin değeri formdaki bir denetimle ilişkiliyse, yeniden sorgulama zamanında denetimin geçerli değeri kullanılır. Denetimin değeri değiştiğinde sorgu otomatik olarak yeniden yürütülmez.

Depolanmış bir yordamla kullanıldığında:

Depolanmış bir yordamla kullanılan örnek bir InputParameter özellik dizesi aşağıdaki gibi olur:

@state char=[Forms]![formadı]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formadı]![İlgili yılı girin]

Bunun sonucunda @state parametresi StateList denetiminin geçerli değerine ayarlanır ve kullanıcıdan @salesyear parametresi istenir. Bu listede olmayan başka depolanmış yordam parametreleri olursa bu parametrelere varsayılan değerler atanır.

Depolanmış yordam, InputParameter listesindeki her varsayılan olmayan parametre için bir ? işaretçisi ile {call } söz dizimini içeren bir komut dizisi kullanılarak yürütülmelidir.

Access'te bir yenileme veya yeniden sorgulama komutu depolanmış yordamın yeniden yürütülmesini tetikler. Kullanıcılar standart Recordset.Requery yöntemi ile bunu kodda yapabilirler. Parametrenin değeri formdaki bir denetimle ilişkiliyse, yeniden sorgulama zamanında denetimin geçerli değeri kullanılır. Denetimin değeri değiştiğinde depolanmış yordam otomatik olarak yeniden yürütülmez.

Depolanmış yordamda parametre varsa, bu yordam bir formun kayıt kaynağı olarak ilk kez seçildiğinde bu oluşturucu iletişim kutusu açılır. InputParameters dizesi ilk oluşturulduktan sonra aynı iletişim kutusu dizeyi değiştirmek için oluşturucu olarak kullanılır. Ancak bu durumda parametre listesi, dizede zaten mevcut olan verilerden gelir.

Parametre değerleri, ActiveX Data Object'in (ADO) Command ve Parameter nesneleri kullanılarak da kodda ayarlanabilir. Sonuç bir sonuç kümesi döndürürse, formun Recordset özelliğini ayarlayarak formu bu kümeyle ilişkilendirebilirsiniz. Eylem sorguları gibi sonuç kümesi döndürmeyen, çıktı parametresi döndüren veya birden çok sonuç kümesi döndüren depolanmış yordamları işlemenin tek yolu ADO kodlamasıdır.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×