InfoPath Sözlüğü

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

K

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

A

Sayfanın Başı

eylem

Koşullarla birlikte otomatik olarak iletişim kutularını görüntülemek için kullanılan bir kural parçası değerleri ayarlama, sorgu ve veri gönderme ve formları açın.

etkin alan

Bir formda, imleci yerleştirildiği alan.

ActiveX denetimi

Özel bir denetim. Form tasarımcıları ekleyebilir veya ActiveX denetimleri denetimler görev bölmesinde kaldırabilirsiniz.

yönetici tarafından onaylanan form şablonu

InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda bir yönetici tarafından yüklenmiş olan bir tarayıcı uyumlu form şablonu. Bir yönetici tarafından onaylanan form şablonu kodu ekleyebilirsiniz.

öznitelik alanı

Bir içeren verileri ve veri kaynağındaki (yerine öğesi) öznitelik alanıdır. Öznitelik alanları diğer alanlar bulunamaz.

B

Sayfanın Başı

bağlama

Böylece denetime girilen verileri kaydedilir alan veya veri kaynağındaki grup için bir denetim bağlanmak için. Bir denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya grup için bağlanmamış ve dolayısıyla denetime girilen verileri kaydedilmez.

tarayıcıyla uyumlu form şablonu

Microsoft Office InfoPath içinde belirli Uyumluluk modunu kullanarak tasarlanmış bir form şablonu. Tarayıcı uyumlu form şablonu tarayıcı-InfoPath Forms Services çalıştıran sunucuya yayımlandığında etkinleştirilmesi.

tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu

InfoPath Forms Services çalıştıran sunucuya yayımlanmıştır ve, tarayıcı böylece kullanıcılar hem görüntüleyebilir ve Web tarayıcısında formu doldurun destekli tarayıcı uyumlu form şablonu.

C

Sayfanın Başı

kabin (.cab) dosyası

Daha kolay depolama veya ele geçirilip iletilmesi için birden çok dosyaları verimli bir şekilde paketi için bir yol tek bir dosya sağlayan bir dosya biçimi. InfoPath form şablonu (.xsn) dosyaları .xsn uzantısını .cab dosyalarıdır.

Basamaklı liste kutusu

Bir değer birinde seçilmesi diğer seçenekler kümesini değiştirir şekilde birbirine bağlı iki veya daha fazla liste kutuları.

alt öğe

Bir XML ağaç yapısında, üst öğe tarafından bulunan öğenin.

seçim grubu

Birbirini dışlayan bir seçenek kümesi sunmak için kullanılan denetim. Varsayılan olarak, iki seçim bölümü kullanıcıya bunlardan biri formundaki varsayılan seçenek olarak görünür, bir seçim grubu içerir.

seçim bölümü

Diğer denetimler içeren ve birbirini dışlayan bir seçenek kümesi içindeki tek bir seçim göstermek için kullanılan denetim. Kullanıcıların bir form doldururken bir seçim bölümü başka bir resimle değiştirebilirsiniz.

COM

Bileşen Nesne modelikonusuna bakın.

açılan kutu denetimi

Bir denetimi, bir metin kutusu ve liste kutusu bir girdiyi yazın veya listeden seçmek üzere kullanıcılara izin vererek, birleştirir.

Bileşen Nesne Modeli (COM)

Yazılım bileşenlerini oluşturmak için Microsoft tarafından geliştirilen özellik programlarına birleştirilen veya Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışan varolan programlarına işlevselliği ekleyebilirsiniz.

koşullu biçimlendirme

Kendi görünürlük ve salt okunur durumunu, forma girilen değerlere göre dahil olmak üzere, bir denetimin görünümünü değiştirme işlemi.

özel denetim

Şablon parçası veya ActiveX denetimi gibi bir form bileşeni varsayılan olarak InfoPath ile birlikte kullanılamayan. Form tasarımcıları ekleyebilir veya denetimler görev bölmesini kullanarak özel denetimler kaldırabilirsiniz.

özel yüklenmiş form

Özel bir Kurulum programı ve genellikle yüklü olan form dosyaları ve ayarları bilgisayarda erişebilir.

özel görev bölmesi

.Html dosyası içerikleri form yanındaki penceresinde görüntülenir. Özel görev bölmeleri forma özgü komutları ve Yardım içeriği sağlayabilir.

D

Sayfanın Başı

veri bağlantısı

InfoPath formu ile bir veritabanı, Web hizmeti, SharePoint kitaplığı veya XML dosyası gibi bir dış veri kaynağı arasındaki bağlantıyı. Veri bağlantıları sorgu ve veri göndermek için kullanılır.

veri bağlantı kitaplığı

Evrensel Veri Bağlantısı (.udcx) ve Office veri bağlantısı (.odc) dosyaları koleksiyonu içeren Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sitedeki bir belge kitaplığı.

veri alanı

Dış veri kaynağı için bir sorgu sonucu içeren bir alan.

veri kaynağı

Alanlar ve tanımlama ve verilerini InfoPath formu depolamak Gruplar koleksiyonu. Formdaki denetimler alanlar ve veri kaynağındaki gruplara bağlıdır.

veri türü

Tür alanı depolanabilir veri tanımlayan bir alan özelliği. Metin, zengin metin, tamsayı, ondalık, doğru/yanlış, köprü, tarih ve saat ve resim veri türleri örnekleridir.

verilerin doğrulanması

Verilerin doğruluğunu sınama işlemi; Kural kümesini kullanıcıların girebileceği veri aralığını ve türünü belirtmek için bir denetime uygulayabilirsiniz.

Varsayılan rol

Belirli bir kullanıcı rolü ile ilişkili bir ayar. Varolan rolüne atanmamış olan kullanıcılar için varsayılan olarak belirtilen rol otomatik olarak atanır.

tasarım modu

Oluşturma veya form şablonunda değişiklik InfoPath tasarım ortamı.

iletişim kutusu uyarısı

Denetime geçersiz veri girildiğinde özel hata iletisiyle iletişim kutusunu açan veri doğrulama uyarısıyla.

dijital imza

Bir form veya bir bölümünün form kimlik doğrulama elektronik, şifreleme tabanlı damgası. Bu imzayı formu veya bölüm sahibinden geldiğini ve değiştirilmediğinin doğrular.

belge kitaplığı

Dosyalar topluluğu paylaşıldığı klasör ve dosyaları çoğunlukla aynı şablonu kullanın. Bir kitaplıktaki her dosya, içerik için bu kitaplığı listesinde görüntülenen kullanıcı tanımlı bilgilerle ilişkilidir.

Belge nesne modeli (DOM)

Dinamik HTML ve XML belgeleri bir Web tarayıcısı aracılığıyla değiştirilmesine izin vermediği şekilde yapısını açıklayan bir World Wide Web Konsorsiyumu belirtimi.

DOM

Belge nesne modelikonusuna bakın.

E

Sayfanın Başı

olay

Fare tıklatması veya, bir yanıt tanımlayabilirsiniz tuşa basıldığında gibi bir nesneyi tarafından tanınan eylem. Olay bir kullanıcı eylemini veya Visual Basic deyimi neden olabilir veya sistem tarafından tetiklenen.

olay işleyicisi

İşlevi bir kullanıcı eylemini yanıtlayan InfoPath form şablonuna kod veya XML verilerini değiştirin.

ifade kutusu

Bir arama veya bir XPath ifadesi kullanarak verileri hesaplamanın sonucu olarak salt okunur verileri görüntüleyen bir form denetimindeki.

Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (XHTML)

HTML genişletir ve bunu XML olarak yeniden formüllendiren biçimlendirme dili.

Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML)

Açıklayan, düzenleme ve veri değişimi için endüstri standardı dili. InfoPath, form şablonlarını XML teknolojileri hakkında temel alır ve form verilerini kaydedilmiş veya XML biçiminde gönderilen.

Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL)

XML verilerini sunu kuralları tanımlayan bir stil sayfası aracılığıyla HTML gibi başka bir biçime dönüştürmek için kullanılan bir XML sözlüğü.

F

Sayfanın Başı

alan

Öğe veya öznitelik veri kaynağındaki verileri içerebilir. Bir öğenin alanıysa, öznitelik alanları içerebilir. Alanlar denetimlere girilen verileri depolar.

Dosya eki denetimi

Kullanıcıların bunlar doldururken formlarına dosya olanak sağlayan bir denetimi. Form tasarımcısı takılabilir dosya türlerini sınırlandırabilirsiniz.

filtre

Veri alt kümesini görüntülemek için verilere uygulanan koşullar kümesi.

filtre simgesi

Veri formunda yanında görünen simgeyi filtrelenmiş.

form

InfoPath'te, kullanıcıların bilgi girebileceği denetimler kümesi olan belge. InfoPath formları zengin metin kutuları, tarih seçiciler, isteğe bağlı ve yinelenen bölümler, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme gibi özellikler içerebilir.

Form tanım (.xsf) dosyası

Diğer tüm dosyaları ve kullanıcı arabirimi özelleştirmeleri, XML şemaları, görünümler, iş mantığını, olaylar ve dağıtım ayarlarını içeren bir form içinde kullanılan bileşenleri hakkında bilgi içeren .xsf uzantılı bir XML dosya.

form dosyaları

InfoPath formunu uygulamak için kullanılan dosyaları topluluğudur. Dosya türleri .html, .xml, .xsd, .xslt, komut dosyası ve form işlevselliğini desteklemek için gerekli olan diğer dosya türleri içerebilir.

form kitaplığı

Aynı şablonu temel alan formlar topluluğu depolanır ve paylaşılan klasör. Form kitaplığı her formda, içerik için bu kitaplığı listesinde görüntülenen kullanıcı tanımlı bilgilerle ilişkilidir.

form şablonu

InfoPath, bir dosya veya dosya kümesi içinde veri yapısı, görünümünü ve form davranışını tanımlar.

Form şablonu kitaplığı

Bir yönetici tarafından etkinleştirilmemiş form şablonlarının depolandığı bir site koleksiyonunun en üst düzey sitede konumu.

Formül

Değerler, alanları veya grupları, işlevleri ve işleçleri oluşan bir XPath ifadesi. Formüller matematiksel değerleri hesaplamak, tarihleri ve saatleri görüntülemek ve alanlar için kullanılabilir.

işlev

Bir hesaplamanın sonuçlarına dayanan değer döndüren önceden tanımlanmış XPath ifadesi.

G

Sayfanın Başı

grup

Bir öğe veri kaynağındaki alanları ve diğer grupları içerebilir. Tablolar ve bölümler, yinelenen gibi diğer denetimleri içeren denetimler, gruplara bağlıdır.

H

Sayfanın Başı

barındıran ortam

Bir Web veya içine bir InfoPath formu eklenmiş bir Windows Forms uygulaması gibi masaüstü uygulaması.

köprü

Renkli ve altı çizili metin veya grafik dosya, dosya, World Wide Web Web sayfasında veya bir intranet Web sayfasında bir konuma gitmek için tıklatın. Köprüler haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.

I

Sayfanın Başı

IME

Giriş Yöntemi Düzenleyicisibakın.

InfoPath Formları klasörü

Bir klasör Outlook 2007'de ilgili InfoPath 2007 formlar topluluğu depolar. InfoPath Formlar klasöründe, gruplandırma, filtreleme ve verileri sıralama sütunlara birden çok formdan kullanabilirsiniz.

Başlatıcı rolü

Belirli bir kullanıcı rolü ile ilişkili isteğe bağlı bir ayar. Yeni bir form Aç kullanıcılar, diğer bir rol ataması geçersiz kılan bu rol için otomatik olarak atanır.

Mürekkep

Yazma veya tablet kalemi veya fare ile yapılan vuruşlarını çizme.

mürekkep giriş modu

Ortamı mürekkeple form doldurma. InfoPath, bir Tablet PC'de mürekkep giriş modunda otomatik olarak açılır.

mürekkep kılavuzu

Bir form alanına tablet kalemle yazmak gibi boyutu büyüyen gölgeli alanı.

mürekkep bölümü

Kullanıcıların çizmek veya tablet kalemle yazmak zengin metin kutusu içindeki bir alan. InfoPath, el yazısı notlar veya mürekkep bölümüne çizimleri mürekkep olarak kaydeder.

satır içi uyarı

Kırmızı kesik çizgili kenarlık veya kırmızı yıldız işareti eksik veya geçersiz veri içeren denetimler işaretleyen veri doğrulama uyarısıyla. Kullanıcılar, denetimi sağ tıklatarak veya daha fazla bilgi için bağlantıyı tıklatarak özel hata iletileri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME)

Program tuşa dokunarak karmaşık Doğu Asya karakterlere dönüştürerek programlara Doğu Asya metni (Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca veya Korece) girer. IME alternatif bir klavye düzeni türü olarak işlem görür.

İnternet

Dünya çapında ağ binlerce küçük bilgisayar ağı ve milyonlarca ticari, eğitim, kamu ve kişisel bilgisayarlar.

intranet

Internet teknolojileri (örneğin, HTTP veya FTP Protokolü) kullanan bir kuruluşun içinde ağ. Köprüler kullanarak Intranet'te nesneleri, belgeler, sayfalar ve diğer hedefleri keşfedebilirsiniz.

J

Sayfanın Başı

JScript

C, C++ ve taşır yorumlama, nesne tabanlı kodlama dili. ECMA 262 dili belirtimi Microsoft uygulamasıdır.

K

Sayfanın Başı

anahtar alanı

Veri kaynağı bağlantıları ilgili ana ve ayrıntı denetimlerinin içindeki verileri bir alanı.

L

Sayfanın Başı

düzen tablosu

Metin veya denetimleri gibi form içeriğini düzenlemek için kullanılan hücreler topluluğu.

bağlı nesne

Kaynak dosyada oluşturulan ve iki dosya arasındaki bağlantıyı koruyarak bir hedef dosyaya eklenen nesne. Kaynak dosya güncelleştirildiğinde hedef dosyadaki bağlantılı nesneyi güncelleştirilebilir.

liste kutusu

Bir denetimi bir seçenek listesi sunar. Liste kutusu denetimi bir listesi ve isteğe bağlı bir etiket oluşur.

liste denetimi

Madde işaretli, numaralandırılmış veya düz liste olarak biçimlendirilmiş bir formdaki bir denetime. Bir kullanıcı metni gerektiği kadar yinelenen bir liste denetimine girebilir.

M

Sayfanın Başı

Microsoft Developer Network (MSDN)

Bir Microsoft Web sitesini (ve abonelik programı) son araçları gibi bilgileri, kod örnekleri ve Microsoft geliştirme araçları için eğitim malzemeleri geliştiricilere sağlayan. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi (MSE)

Oluşturmak için kullanılan programlama ortamı düzenleyin ve InfoPath formu Microsoft JScript veya Microsoft VBScript kodunda hata ayıklama.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Oluşturma, düzenleme ve hata ayıklama içinde InfoPath form şablonuna dahil Visual Basic veya C# kodu için kullanılan bir yönetilen kod programlama ortamı.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Windows işletim sistemlerinde dağıtılacak yazılımını yükleme paketlerini oluşturmak için kullanılan bir aracı.

MSDN

Microsoft Developer Networkbakın.

MSE

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisibakın.

MSI

Microsoft Windows Installerkonusuna bakın.

çok seçimli liste kutusu

Kullanıcıların olasılıklar listesinden bir veya daha fazla öğe seçmek sağlayan bir denetimi. Kullanıcıların kendi öğelerini listesine ekleyerek veya onay kutuları seçerek öğeleri belirtebilirsiniz.

N

Sayfanın Başı

ad alanı

Benzersiz öğe adları ve ilişkileri aynı ada sahip, ancak birden çok kaynaktan gelen öğeleri ad çakışmalarını önlemek için kabul edilmemektedir düzeneği.

O

Sayfanın Başı

nesne modeli

İçerik ve uygulamanın işlevselliğini gösteren hiyerarşik kitaplık nesneleri ve koleksiyonları. Nesneleri ve koleksiyonları özellikler, yöntemler ve ve bir uygulama ile etkileşime için kullanılabilir olaylar sahiptir.

Nesne Modeli Diyagramı

Nesneleri ve belirtilen nesne modeli içinde yer alan koleksiyonları grafik gösterimi.

çevrimdışı veri kaynağı

Çevrimdışı formları dolduran kullanıcıların erişebileceği bir ikincil veri kaynağı. Bir kullanıcı çevrimiçi olduğunda, böylece form çevrimdışı durumdayken denetimlerinde görünebilir veri kaynağı kullanıcının bilgisayarında depolanır.

işleç

Bir işareti veya simge ifade içinde Yapılacak hesaplamanın türünü belirtir. Vardır matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve başvuru işleçleri.

isteğe bağlı bölüm

İçeren diğer denetimler ve genellikle bir formdaki bir denetime varsayılan olarak görüntülenmez. Kullanıcıları ekleme ve isteğe bağlı bölümler form doldururken kaldırın.

P

Sayfanın Başı

parametre

Bir program tarafından bir işlem veya ifade önce başında bir değişken atandığı bir değer değerlendirilir. Bir parametre metin, sayı veya başka bir değer atanmış bir bağımsız değişken adı olabilir.

üst öğe

XML, belirli bir öğeyi alt olduğu öğe.

PNG

Taşınabilir Ağ Grafiklerikonusuna bakın.

Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG)

Bazı Web tarayıcıları tarafından desteklenen grafik dosyası biçimi. Taşınabilir Ağ Grafikleri kısaltması, PNG farklı bilgisayarlarda değişken görüntü saydamlığını ve görüntü parlaklığı denetimini destekler. PNG, sıkıştırılmış bit eşlemler dosyalarıdır.

işleme yönergeleri

XML belgesinin giriş içinde depolanan bilgileri. Bu bilgiler XML belgesi kullanan herhangi bir uygulama için XML çözümleyici geçirilir.

özellik

Bir denetimi, bir alanı veya nesnenin özelliklerinden (örneğin, boyut, renk veya ekran konumu) veya (örneğin, nesne gizli ise) davranışını bir yönünü tanımlamak için ayarladığınız nesneyi adlandırılmış özniteliği.

yayımlama

Form şablonunu InfoPath veya bir Web tarayıcısında dolduracağı diğer kişilerin kullanılabilir duruma getirmek için. E-posta iletisinde gönderme veya bir SharePoint sitesine veya paylaşılan başka bir konuma kaydetme gibi görevleri gerçekleştirerek bir form şablonu yayımlayabilirsiniz.

Q

Sayfanın Başı

sorgu alanı

Sorguda kullanılan bir değer içeren bir alan.

sessiz mod

Aşamalı olarak değil yeni kullanıcı oturumları kabul ve bitirmek oturumlarına izin vererek bir grup, hizmet veya form şablonunu çevrimdışı getirmek için.

S

Sayfanın Başı

özyinelemeli bölüm

Diğer denetimler içeren bir denetimi kendi içinde eklenebilir ve iç içe başvuru alanlarına bağlıdır.

başvuru alanı

Başka bir alanla ilişkilendirildikten ve böylece bunların özelliklerini her zaman aynı alanı. Bir alandaki özellikler değiştirdiyseniz, diğer alan özellikleri otomatik olarak güncelleştirilir.

başvuru grubu

Böylece, özellikleri ve grupları ve alanları her zaman içerdikleri özelliklerini eşleşen başka bir grup ile ilişkili bir grup. Bir grubun özelliklerini değiştirdiyseniz, diğer grubunda otomatik olarak güncelleştirilir.

yinelenen alan

Bir alanı veri kaynağındaki birden çok kez ortaya çıkar. Madde işaretli, numaralandırılmış ve düz gibi denetimleri listeler; Yinelenen bölüm; ve yinelenen tablolar yinelenen alanlara bağlanabilir.

yinelenen grup

Birden çok kez ortaya çıkabilecek veri kaynağındaki grup. Yinelenen bölümler ve yinelenen tablolar gibi denetimler yinelenen gruplara bağlıdır.

yinelenen bölüm

Diğer denetimleri içeren ve bir formdaki bir denetime gerektiği gibi yineler. Kullanıcılar form doldururken birden çok bölüm ekleyebilirsiniz.

yinelenen tablo

Tablo biçimini ve diğer denetimler içeren bir form denetimindeki gerektiği gibi yineler. Kullanıcılar form doldururken birden çok satır ekleyebilirsiniz.

kaynak dosyası

InfoPath dışında bir .html, .xml veya formu işlevselliğini desteklemek için bir form şablonuna eklenen .xsd dosyasını gibi oluşturulmuş bir dosya.

S

Sayfanın Başı

kaydırma bölgesi

Denetim, dikey veya yatay kaydırma çubuklarını görüntüleyebilir ve diğer denetimleri içeren. Kaydırma bölgeleri yalnızca Düzen amacıyla kullanılır ve alan veya grup veri kaynağındaki bağlı değildir.

ikincil veri kaynağı

Bir XML veri dosyası, veritabanı veya forma göre veya komut dosyası Eylemler liste kutusundaki girdilerin için kullanılan Web hizmeti.

kısayol tuşu

Bir işlev tuşu veya F5 veya bir menü komutu gerçekleştirmek için kullanacağınız CTRL + A, gibi tuş bileşimi. Bunun aksine, erişim tuşu odağı bir menü, komut veya denetimi taşıyan ALT + F gibi bir tuş bileşimi ' dir.

kısayol menüsü

Belirli bir öğeyle ilgili komutlar listesini gösteren bir menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT + F10 tuşlarına basın.

site topluluğu

Bir dizi Web sitesi sahibi aynı olan ve yönetimi ayarları paylaşan sanal sunucuda. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir.

T

Sayfanın Başı

şablon parçası

Birden çok form şablonlarını yeniden kullanmak üzere kaydettiğiniz bir form şablonunu bir kısmını. Normal şablonu bölümü denetimleri ve veri kaynağı oluşur ve veri bağlantıları, veri doğrulama ve kurallar gibi özellikler de içerebilir.

metin kutusu

Bir kullanıcının metin girebileceği bir denetim. Zengin metin kutuları metin biçimlendirme seçenekleriyle veri girişini izin verin.

U

Sayfanın Başı

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL)

Bir Protokolü (örneğin, HTTP veya FTP) ve bir nesne, belge, World Wide Web sayfasına veya diğer hedef konum Internet veya Intranet'te bir, örneğin belirten bir adres: http://www.microsoft.com/.

URL

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisikonusuna bakın.

kullanıcı form şablonu

InfoPath uygulamasından yayımlanmıştır ve InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda bir yönetici tarafından karşıya yüklenecek gerekmeyen tarayıcı destekli form şablonu.

kullanıcı rolü

İş Unvanı veya başka bir ölçüte dayalı form kullanıcılarının atanabilir önceden tanımlanmış bir kategori. Roller genellikle farklı türdeki kullanıcılara form özelleştirilmiş sürümlerini sunmak için kullanılır.

V

Sayfanın Başı

geçerli

Hata ücretsiz veya standartlar veya kurallar kümesine göre kabul edilebilir. Örneğin, verileri bir forma girilen formun veri doğrulama kuralları ayarlama ölçütlere uygun durumunda geçerlidir.

geçerli XML

Genellikle bir XML şeması içinde tanımlanan sınırlamalar, belirli bir dizi uyan doğru biçimlendirilmiş bir XML belgesi.

VBScript

Visual Basic Scripting Editionkonusuna bakın.

görünüm

Form şablonuyla kaydedilebilir ve form doldurulan form verilerini uygulanan bir forma özel görüntüleme ayarı. Kullanıcıların formda gösterilen veri miktarını seçmek için görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Microsoft Visual Basic programlama dili alt kümesidir yorumlama, nesne tabanlı kodlama dili.

VSTA

Microsoft Visual Studio Tools for Applicationskonusuna bakın.

W

Sayfanın Başı

Web tarayıcısı

HTML yorumlar yazılım dosyaları, onları Web sayfalarına biçimleri ve bunları görüntüler. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüyü izlemek, dosya aktarabilir ve Web sayfalarına katıştırılmış ses ve video dosyalarını.

iyi biçimlendirilmiş XML

Uyumlu bir XML belgesi için minimal ölçütlere uyan XML belgesi.

iş akışı

Belgelerin veya öğelerin belirli bir sırada aracılığıyla, eylem veya bir iş süreci ilgili görevleri otomatik hareketini. İş akışları tutarlı belge onay gibi ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için kullanılabilir.

X

Sayfanın Başı

XHTML

Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dilikonusuna bakın.

XML

Genişletilebilir Biçimlendirme Dilikonusuna bakın.

XML özniteliği

Bir ad değeri çifti ayrılmış bir eşittir işareti ve bir öğenin özelliklerini değiştiren etiketli bir öğenin içinde kapsanan. Tüm XML öznitelik değerleri tırnak içinde dizeleridir.

XML verileri

XML biçiminde kaydedilen veriler. InfoPath formları XML veri dosyası olarak kaydedilir.

XML öğesi

Bir başlangıç etiketi, bitiş etiketi ve Etiketler arasında bilgi oluşan bir XML Yapısı. Öğeleri öznitelikleri olabilir ve diğer öğeler içerebilir.

XML Yolu Dili (XPath)

XML belgesi adres bölümlerine kullanılan dili. XPath de dizeleri, sayıları ve Boole değerleri için temel olanaklar sağlar.

XML Şemaları

XML belgesi yapısını tanımlayan yazılmış resmi belirtim, öğe adları ve zengin veri türleri, hangi öğelerin birlikte görünebileceğini ve her öğe için hangi özniteliklerin kullanılabilir dahil olmak üzere.

XML şablon dosyası

Kullanıcı önce formun alanlarında görüntülenen örnek verileri içeren bir XML dosyası kaplayacak.

XPath

XML yolu dilikonusuna bakın.

XSL

Genişletilebilir Stil sayfası dilikonusuna bakın.

XSL Transformation (XSLT)

Başka türde belgeler, HTML veya XML gibi XML belgelerini dönüştürmek için kullanılan bir dil. XSL parçası olarak kullanmak için tasarlanmıştır.

XSLT

XSL Transformationkonusuna bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×