InfoPath'i kullanarak Belge Bilgileri Bölmesi tasarlamaya giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Belge Bilgileri Bölmelerine giriş

Belge Bilgileri Bölmesini kullanma

Güvenliğe genel bakış

Belge Bilgileri Bölmelerine giriş

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Microsoft Office Excel 2007 belgelerinde görüntülenen Belge Bilgileri Bölmesi, kullanıcılara Belge Çalışma Alanı sitesi gibi bir belge yönetim sunucusuna veya Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasına dayalı bir kitaplığa kaydedilmiş tek tek dosyaların veya içerik türlerinin özelliklerini görme ve değiştirme olanağı tanır. meta veri olarak da bilinen bu özellikler, dosyayı açıklayan veya tanımlayan ayrıntılardır. Kullanıcılar bu özellikler aracılığıyla belgeleri düzenleyebilir, tanımlayabilir ve arayabilir.

Belge Bilgileri Bölmesi barındırılan ve belge içinde görüntülenen Microsoft Office InfoPath 2007 biçimidir. Belge Bilgileri Bölmesi 2007 Microsoft Office sistemi belgede görmek için bilgisayarınızda yüklü InfoPath gerekmez ancak tasarlama veya belge bilgileri bölmeleri özelleştirmek için Office InfoPath 2007 gerekir. Örneğin, bir Web hizmeti gibi bir dış kaynaktan verileri görüntülemek için belge bilgileri bölmesi özelleştirmek istiyorsanız, bu belge bilgileri bölmesi tasarlama için Office InfoPath 2007 kullanmanız gerekir.

2007 Office sürümü belgeleriyle Belge Bilgileri Bölmesini kullanarak, kullanıcılar belgede çalışmaya devam ederken bile belgenin meta verilerini izleyebilir ve düzenleyebilirler. Buna ek olarak, Belge Bilgileri Bölmesi Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağı gelen verileri kullanacak şekilde özelleştirilebilir ve bu da çalışanların tüm kuruluşunuzdaki farklı 2007 Office sürümü belge türlerinde meta verileri tutarlı bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

Belge Bilgileri Bölmesi özelleştirerek, ayrıca, veri doğrulama gibi iş mantığını ekleyebilir veya kuruluşunuz için önemli olan özel özellikleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sık kullanılan alanlar içeren bir şablon parçası oluşturarak, kuruluşunuz genelinde belge bilgileri bölmeleri verimli yeniden kullanımı farklı 2007 Office sürümü belge türleri düzenleyebilirsiniz.  Bir şablon parçası birden çok form şablonlarını yeniden kullanmak üzere kaydettiğiniz bir form şablonunu bir bölümüdür.

Office Word 2007, Office Excel 2007 ve Office PowerPoint 2007'de Belge Bilgileri Bölmelerini kullanarak meta verileri izleme ve düzenlemeye ek olarak, Office Word 2007 belgelerinin kullanıcıları ek görevler de yerine getirebilir. Office Word 2007'de, Belge Bilgileri Bölmesindeki özellikleri özellik denetimleri olarak belgenin içine ekleyebilir. Office Word 2007'deki özellik denetimleri, belge özelliklerini içerik olarak belgenin kendisinde görüntüler. Belge Bilgileri Bölmesindeki bilgiler değiştiğinde, bu özellik denetimleri de güncelleştirilir. Üstelik, Belge Bilgileri Bölmesindeki veriler, belgede bunlara karşılık gelen özellik denetimleri değiştirildiğinde güncelleştirilir.

Ayrıca Bkz bölümünde, Word belgesine özellik ekleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Özelliklerin türleri

Belgi Bilgileri Bölmeleri aşağıdakilerden birini izlemek için kullanılır:

  • Tek tek belgelerdeki standart belge özellikleri.

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran sunucularda kullanılabilen, Belge içerik türünü veya Dublin Core Sütunları içerik türünü temel alan SharePoint içerik türleri için sunucu özellikleri.

  • Belge Bilgileri Bölmesine sizin eklediğiniz özel özellikler.

Kullanıcıların Belge Bilgileri Bölmesini kullanarak görüntüleyebileceği veya düzenleyebileceği özellikler üç genel kategoride gruplandırılabilir: belge tabanlı özellikler, sunucu tabanlı özellikler ve özel özellikler. Belge Bilgileri Bölmesinin tasarımına ve bulunduğu yere bağlı olarak, Belge Bilgileri Bölmesinde aşağıdaki özelliklerin tümü veya bir bölümü görüntülenebilir:

Belge tabanlı özellikler    Bunlar belgenin başlığını veya içeriğini tanımlayan başlık, yazar adı, konu ve anahtar sözcükler gibi özelliklerden oluşabilir.

Sunucu tabanlı özellikler    SharePoint sitesine kaydedilen ve özel Belge Bilgileri Bölmelerini kullanan belgelerde, bu özellikler belge kitaplığı, site sütunları, site içerik türleri hakkındaki verilerden ve diğer özel alanlardaki verilerden oluşabilir.

Özel özellikler    InfoPath'i kullanıp Belge Bilgileri Bölmesini özelleştirerek, Office belgesi için özel özellikler tanımlayabilirsiniz. Özel özellikler, proje kodu veya maliyet merkezi değeri gibi bir kuruluş veya projeye özgü meta verilerden oluşabilir.

Not : Ayrıca, Office Word 2007, Office Excel 2007 veya Office PowerPoint 2007'nin Belge Bilgileri Bölmesindeki Belge Özellikleri menüsünde Gelişmiş Özellikler'i tıklatarak da belge için özel özellikler tanımlayabilirsiniz. Bununla birlikte, bu gelişmiş özellikler Belge Bilgileri Bölmesinde görünmez. Belge Bilgileri Bölmesinde görünen özellikleri ancak InfoPath kullanarak özelleştirebilirsiniz veya belge yönetim sunucusunda depolanan belgeler söz konusu olduğunda, içerik türünden sütunlar ekleyip kaldırmak yoluyla içerik türü şemasını değiştirmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Belge Bilgileri Bölmesini kullanma

Office Word 2007, Office Excel 2007 veya Office PowerPoint 2007'yle belge oluşturduğunuzda, Belge Bilgileri Bölmesi sizin için otomatik olarak oluşturulur. Bu varsayılan Belge Bilgileri Bölmesi Yazar, Başlık ve Konu gibi standart özellikleri içerir. Alternatif olarak, sıfırdan bir Belge Bilgileri Bölmesi tasarlayıp bunu belgeyle ilişkilendirmek veya varolan bir Belge Bilgileri Bölmesini özelleştirmek yoluyla özel özellikler ekleyebilirsiniz.

Özel belge bilgileri bölmesi tasarladığınızda, birden çok belgeleri Office Word 2007, Office Excel 2007ve Office PowerPoint 2007ile kullanabileceğiniz veya birden çok belge bilgileri bölmeleri tasarlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir proje ile ilişkili bazı belgeler varsa, yalnızca bu belgeleri kullanılan belge bilgileri bölmeleri için benzersiz alanlar kullanmak isteyebilirsiniz.

Çeşitli belge bilgileri bölmeleri kuruluşunuzun kullandığı bile, her birkaç ortak özellikler içerebilir. Belge Bilgileri Bölmesi tasarladığınızda ortak özellikler kolayca yeniden kullanmak için şablon bölümleri kullanmayı düşünün. Oluşturma ve şablon bölümleri kullanma, kuruluşunuz tonu, yapısını ve davranışı içinde tutarlı olması için bu önemli meta veri emin olabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun her yazar yanı sıra iş unvanı adında bir alan eklemek belge bilgileri bölmesi zorunlu tutabilirsiniz. Bu sık kullanılan alanlar kullanan bir şablon parçası tasarlayarak, birden çok belge bilgileri bölmeleri şablonu bölümünde kolayca yeniden kullanabilirsiniz.

Not : SharePoint içerik türü şemasını özelleştirmek için, Belge Bilgileri Bölmesini yalnızca şemanın bir parçası olan alanları ekleyerek özelleştirebilirsiniz. İçerik türü şemasına yeni alanlar eklemek yoluyla Belge Bilgileri Bölmesinde alan eklemek veya kaldırmak için, içerik türünde sütunları eklemeli ve kaldırmalısınız.

Özel belge bilgileri bölmesi oluşturduktan sonra kullanmadan önce bunu bir belgeyle ilişkilendirebilirsiniz; Bunu yapmak için önce belge bilgileri bölmesi kullanmak istediğiniz yere programlarda Şeritte Geliştirici sekmesini etkinleştirmeniz gerekir. Sonra bir URL, UNC veya URN dosya yolunu kullanarak belge bilgileri bölmesi konumunu belirtebilirsiniz. Ayrıca, belge açıldığında, belge bilgileri bölmesi varsayılan olarak görüntülemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, belge açıldığında, oluşturduğunuz özel özellikleri varsayılan olarak görünür olup olmadığını seçebilirsiniz.

Özelliklerini görüntüleme veya belge bilgileri bölmeleri'te belgeleri Office Word 2007, Office Excel 2007ve Office PowerPoint 2007değiştirme yanı sıra, Office Word 2007 ' te kullanıcı özellikleri Belge Bilgileri Bölmesi ' belge özelliği denetimler olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, şirket adresi birden çok örneğini belge özelliği denetimler olarak eklenebilir. Bu özellik denetimleri bilgileri Belge Bilgileri Bölmesi'nde değiştikçe güncelleştirilir.

Ayrıca Bkz bölümünde, özel Belge Bilgileri Bölmesi oluşturma ve Office Word 2007 belgesine özellik ekleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Güvenliğe genel bakış

Belge Bilgileri Bölmesi, InfoPath formlarıyla aynı güvenlik yönergelerine ve kısıtlamalarına tabidir. InfoPath'te güvenlik özellikleri, kullanıcıların formlarını ve bilgisayarlarını güvenilmeyen bir kaynaktaki verilere erişme veya böyle bir kaynağa veri gönderme gibi güvenli olmayan işlemlerden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, InfoPath form şablonları bulundukları konuma, nasıl yüklendiklerine ve dijital olarak imzalanıp imzalanmadıklarına bağlı olarak üç güvenlik düzeyinden birinde çalışır. Bunlar Sınırlı, Etki Alanı ve Tam Güven düzeyleridir. Belge Bilgileri Bölmesine de InfoPath form şablonuyla aynı güvenlik düzeyi atanır. Belge Bilgileri Bölmesini tasarlamadan ve kullanmadan önce, veri bağlantılarını ve dağıtımını kullanırken güvenlik açısından dikkate alınması gereken noktaları öğrenmeniz gerekir.

Veri bağlantılarını kullanırken güvenlikle ilgili dikkate alınacak noktalar

Belge Bilgileri Bölmesi Tam Güven düzeyine ayarlanmadığı sürece, başka bir etki alanındaki veri kaynağına erişemez. Tam Güven'i etkinleştirmek için, Belge Bilgileri Bölmesinin form şablonunu güvenilen bir kök sertifikayla dijital olarak imzalamanız veya bunun için yüklenebilir bir dosya oluşturmanız gerekir.

Not : Belgeyi kullanan kişinin veri kaynağına erişim izni yoksa, Belge Bilgileri Bölmesinin izin düzeyi veri kaynağına erişim için yeterli olsa bile bu kişiye bir hata iletisi gösterilir.

Ayrıca Bkz bölümünde InfoPath'in güvenlik düzeyleri hakkında ek bilgi bulabilirsiniz.

Dağıtımda güvenlikle ilgili dikkate alınacak noktalar

Belge Bilgileri Bölmesini, belgelerin bulunduğu etki alanında dağıtmanız önerilir. Örneğin, http://example sunucusundaki bir Office Word 2007 belgesinde kendi tasarladığınız özel bir Belge Bilgileri Bölmesi kullanılıyorsa, bu belgenin Belge Bilgileri Bölmesini de http://example sunucusunda depolamanız önerilir. Belge Bilgileri Bölmesini başka bir etki alanına dağıtmaya karar verirseniz veya bir kullanıcı belgenin yerel olarak kaydedilmiş (ya da e-posta iletisinin eki olarak gönderilmiş) bir sürümünü açarsa, Belge Bilgileri Bölmesinin güvenliği daha alt bir düzeye düşürülür. Bu, Belge Bilgileri Bölmesinin başka bir etki alanında yer alan verilere erişmesinden doğacak güvenlik risklerinden kullanıcıları korumaya yardımcı olmak için alınmış bir güvenlik önlemidir.

Notlar : 

  • Belge Bilgileri Bölmesini SharePoint içerik türü için özelleştirirseniz, bunu yayımladığınızda Belge Bilgileri Bölmesi otomatik olarak SharePoint sitesine dağıtılır.

  • Kullanıcının Belge Bilgileri Bölmesinin yerel olarak yüklenmiş sürümünü kendi bilgisayarından çalıştırmasını istiyorsanız, Yayımlama Sihirbazı'nı ve Visual Studio'yu kullanarak yüklenebilir bir dosya oluşturmanız gerekir. Belge Bilgileri Bölmesinin form şablonunu (.xsn dosyası) sabit disk sürücüsünde yayımlarsanız, kullanıcı ilişkili belgeyi açtığında Belge Bilgileri Bölmesi açılmaz.

Ayrıca Bkz bölümünde Yayımlama Sihirbazı'nı ve Visual Studio'yu kullanarak yüklenebilir dosya oluşturma hakkında ek bilgi bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×