InfoPath denetimlerinin giriş kapsamları

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Giriş kapsamları giriş

Giriş kapsamları türleri

Giriş kapsamları giriş

Bir tablet kalemiile bir metin kutusuna girilen metni gibi denetim klavye olmayan metin girişi tanınmasını artırmak istiyorsanız, denetim için bir Giriş kapsamı belirtebilirsiniz. Giriş bir kapsam için denetimi hazırlanmıştır kullanıcı giriş türünü belirtmenize olanak tanır. Örneğin, bir metin kutusu IS_URL giriş kapsamı kullanırsanız, sözcükler arasında girilmiş boşluklar yoksayılır.

Aşağıdaki denetim türleri için bir giriş kapsamı ayarlayabilirsiniz:

 • Metin kutusu

 • Zengin metin kutusu

 • Tarih seçici

 • Madde işaretli liste

 • Numaralı liste

 • Düz liste

 • Açılan kutu

 • Çoklu seçim listesi kutusu

Giriş kapsamı belirtmek için denetimi çift tıklatın. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın ve sonra Giriş Kapsamı'nı tıklatın.

Sayfanın Başı

Giriş kapsamları türleri

Üç tür giriş kapsamı vardır:

Tüm giriş kapsamları girişi yalnızca belirtilen giriş kapsamı desenine göre kısıtlayacak veya yalnızca bu desene göre sapma olacak şekilde yapılandırılabilir. Varsayılan olarak, giriş kapsamı yalnızca giriş kapsamı deseniyle eşleşecek şekilde kısıtlanır. Eşleşmeyen girişlere izin vermek ancak yine de giriş kapsamına doğru sapma olması için Giriş Kapsamı iletişim kutusunda Eşleşmeyen girişleri tanı onay kutusunu seçin.

Notlar: 

 • Giriş kapsamı yalnızca ayarlandığı denetim için geçerlidir, denetimin bağlı olduğu alan için geçerli değildir.

 • Giriş kapsamları özelliği Doğru Asya dil tanıyıcılarıyla çalışmaz.

Aşağıdaki bölümlerde tüm giriş kapsamı türleri açıklanmıştır.

Standart

Standart bir giriş kapsamı ayarlamak için, Giriş Kapsamı iletişim kutusunda Standart'ı tıklatın ve Giriş kapsamı listesinde ayarı tıklatın. Aşağıdaki tabloda her bir standart giriş kapsamı için tanımlanmış desen açıklanmış ve uygulanması düşünülen giriş türüyle ilgili bir örnek sağlanmıştır.

Giriş Kapsamı

Açıklama

IS_DEFAULT

Standart tanıma sapması. Varsayılan olarak kabul edilir ve varsayılan sözlüğü kullanır.

IS_URL

URL, Dosya ve FTP biçimleri.

Örnekler:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\geçici.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Dosya yolu tanımlamada kullanılan karakterler. Aşağıdaki koşulları içerir:

 • Sunucu adı ve paylaşım adı için, şunlar hariç tüm IS_ONECHAR karakterlerine izin verir: * ? : < > |

 • Dosya adı için, şunlar hariç tüm IS_ONECHAR karakterlerine izin verir: \ / : < > |

 • Giriş \\ veya sürücü adı veya \ veya ..\ veya .\ veya / ile başlamalıdır.

 • Boşluklara izin verilir.

Örnekler:

 • \\sunucuadı\paylaşımadı\dosyaadı.txt

 • C:\temp\geçerli iş.doc

 • ..\resimler\can.jpg

IS_FILE_FILENAME

Dosya adı tanımlamada kullanılan karakterler. Aşağıdaki koşulları içerir:

 • Uzantıyı ya da uzantı olmamasını kabul eder.

 • Şunlar hariç tüm IS_ONECHAR karakterlerine izin verir: \ / : < > |

 • Boşluklara izin verilir.

Örnekler:

 • dosyaadı.txt

 • dosyaadı

 • dosya adı.txt

IS_EMAIL_USERNAME

E-posta kullanıcı adı.

Örnekler:

 • CanEt

 • CEtikan

 • canetikan

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Tam SMTP e-posta adresi. Örneğin, birisi@example.com.

IS_LOGINNAME

Oturum açma adı ve etki alanı. Aşağıdaki koşulları içerir:

 • Tüm IS_ONECHAR karakterlerine izin verir.

 • Etki alanı veya kullanıcı adının alfasayısal olmayan bir karakterle başlamasına veya bitmesine izin vermez.

 • Boşluklara izin verilmez.

 • Şu karakterlere izin verilmez: + * / (artı işareti, yıldız işareti, düz eğik çizgi).

Örnekler:

 • ISTANBUL/CETIKAN

 • CETIKAN

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

İlk ad, ikinci ad ve soyadlarının birleşimi.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Bay Can A. Etikan

 • Can Etikan

 • Etikan, Can

 • Etikan, Can A.

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Adın önündeki saygı veya unvan ifadesi.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Bay

 • Dr.

 • Bayan

 • Sayın

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Ad veya adın ilk harfi.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Can

 • C.

 • C.E.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

İkinci ad veya ilk harfi.

Örnekler:

 • Atacan

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Soyadı.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Etikan

 • Etikan Ilgaz

 • Etikan-Ilgaz

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Ad soneki, kısaltmalar ve Romen rakamları. Örneğin, Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Tam adres; numaralar dahil.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Ana Cadde No: 123, Üsküdar, İstanbul, 34121

 • PK. 123, Kızılay, Ankara, 06052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfasayısal (uluslararası desteği için) posta kodu.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Yalnızca bina numarası, sokak numarası, apartman adı ve numarası ve posta kutusu. Örneğin, Ana Cadde, No: 123.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Eyalet veya ilin tam adı veya kısaltması.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • İST.

 • İstanbul

 • İst.

IS_ADDRESS_CITY

Şehrin adı veya kısaltması.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Üsküdar

 • Üsk.

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Ülke adı.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • İtalya

 • Japonya

 • Amerika Birleşik Devletleri

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Ülke kısaltması.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • ABD

 • A.B.D.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Para birimleri ve sayıları.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • 2.100,25 YTL

 • 0,35 YTL

 • 1.234,50 Amerikan Doları

IS_CURRENCY_AMOUNT

Para birimi simgesi hariç sayısal para birimi değerleri. Örneğin, 2.100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Tam tarih; çeşitli biçimlerde.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • 17.07.2001

 • 17.07.01

 • 17.07

 • 12 Ara 12

 • 17 Temmuz

 • 17 Temmuz 2001

IS_DATE_MONTH

Ayların sayısal gösterimi; 1-12 aralığında olmalıdır.

Örnekler:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Günlerin sayısal gösterimi; 1-31 aralığında olmalıdır.

Örnekler:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Yılların sayısal gösterimi.

Örnekler:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Ayların yazıyla gösterimi.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Şubat

 • Ara

 • Ara.

IS_DATE_DAYNAME

Günlerin yazıyla gösterimi.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • Çarşamba

 • Çar

 • Pzt.

IS_DIGITS

Pozitif tamsayılar. 0-9 karakterlerinden oluşan rakam dizelerine izin verilir.

IS_NUMBER

Sayılar; virgül, eksi işareti ve ondalık kısımlar dahil. Türkiye'deki konumlar için aşağıdaki koşulları içerir:

 • Binlik ayırıcı noktadır.

 • Ondalık ayırıcı noktadır

 • Negatif sayılar parantez içinde değil, arada boşluk olmadan kısa çizgi ile gösterilir.

IS_ONECHAR

Tek bir ANSI karakteri, kod sayfası 1255. Türkiye'deki konumlar için, bu aşağıdaki karakterleri içerir:

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZabcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefon numarası. Harf içeren numaraları desteklemez.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • (216) 555 01 12

 • 555 01 23

 • 555 0123

 • 0216 555 01 23

 • 90-216-555-0123x1234

 • +90 (216) 555 12 34

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Ülke telefon kodları.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • +90

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Telefon alan kodları.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefon numarası; ülke ve alan kodu hariç.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • 555 01 12

 • 555 0112

 • 555 0123

IS_TIME_FULLTIME

Saat, Dakika, saniye ve alfabetik saat kısaltmaları. Türkçe'de 24 saat biçimi kullanılır. Sayının önündeki sıfırlar saat için isteğe bağlıdır, ancak dakika ve saniye için gereklidir. Saatler 0-24, dakikalar ve saniyeler de 0-59 aralığında olmalıdır.

Örnekler; Türkçe (Türkiye) için biçimlendirilmiş:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15

 • 4:30

IS_TIME_HOUR

Saatlerin sayısal gösterimi. 0-24 aralığında olmalıdır.

IS_TIME_MINORSEC

Dakikaların veya saniyelerin sayısal gösterimi. 0-59 aralığında olmalıdır.

Tümcecik listesi

Bir tümcecik listesi bir giriş kapsamı ayarlama sözcükler veya tümcecikler kısıtlama veya denetime girilen giriş bias listesini belirtmenize olanak tanır. Örneğin, "Birincil renkleri" adlı bir metin kutusu için bir tümceciği listesi oluşturun ve sonra "kırmızı", "Sarı" ve "mavi" listesine ayarlayın. Bu senaryoda, Tablet PC kullanıcı "Fred" sözcüğü metin kutusuna yazdığı varsa bunu olarak tanır ve olacaktır "kırmızı" sözcüğüne dönüştürülür.

Tümcecik listesi giriş kapsamı oluşturmak için:

 1. Giriş Kapsamı iletişim kutusunda Özel'i ve sonra Yeni'yi tıklatın.

 2. Ad kutusuna, tümcecik listesi giriş kapsamı ayarının adını yazın.

 3. Tür listesinde, Tümcecik Listesi'ni tıklatın.

 4. Listedeki her sözcük veya tümcecik için, Tümcecik kutusuna sözcüğü veya tümceciği yazın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

Form şablonunda tümcecik listesi oluşturulduktan sonra, Giriş kapsamı listesinden seçerek formdaki diğer denetimlere uygulayabilirsiniz.

Not: Bir denetime uygulanmış olan tümcecik listesi giriş kapsamını silerseniz, giriş kapsamı uygulandığı tüm diğer denetimlerden de silinir ve tanımı form şablonundan kaldırılır.

Normal ifade

Normal ifade olarak bir giriş kapsamı ayarlama kısıtlama veya denetime girilen giriş biasing için özel bir desen tanımlayan normal ifade belirtmenize olanak tanır. Microsoft Tablet PC Yazılım Geliştirme Seti (SDK)içinde Microsoft Office InfoPath 2007 giriş kapsamları tarafından kullanılan normal ifade sözdizimi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Normal ifade giriş kapsamı oluşturmak için:

 1. Giriş Kapsamı iletişim kutusunda Özel'i ve sonra Yeni'yi tıklatın.

 2. Ad kutusuna, normal ifade giriş kapsamı ayarının adını yazın.

 3. Tür listesinde, Normal İfade'yi tıklatın.

 4. Normal İfade kutusuna, normal ifade formülünü yazın.

Form şablonunda normal ifade oluşturulduktan sonra, Giriş kapsamı listesinden seçerek formdaki diğer denetimlere uygulayabilirsiniz.

Not: Bir denetime uygulanmış olan normal ifade giriş kapsamını silerseniz, giriş kapsamı uygulandığı tüm diğer denetimlerden de silinir ve tanımı form şablonundan kaldırılır.

Aşağıdaki tabloda bir özel giriş kapsamı ayarı oluşturmak için kullanılabilen bazı normal ifade örnekleri gösterilmiştir.

İfade

Açıklama

Eşleşenler

Eşleşmeyenler

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

1 ile 9 arasında herhangi bir basamakla eşleşir.

1
6
0

42
Bir

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Bir veya daha fazla basamak, virgül veya tire işaretiyle eşleşir. Girişi bir sayı aralığı veya kümesiyle (örneğin, yazdırılacak sayfa aralığı) sınırlamak için kullanışlıdır.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Üç
7-9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Amerikan sosyal güvenlik numarası. Sosyal güvenlik numarası nnn-nn-nnnn biçimindedir.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|Ç|D|E|F|G|H|I|İ|J|K|L|M|N|O|Ö|P|Q|R|S|Ş|T|U|Ü|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|Ç|D|E|F|G|H|I|İ|J|K|L|M|N|O|Ö|P|Q|R|S|Ş|T|U|Ü|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|Ç|D|E|F|G|H|I|İ|J|K|L|M|N|O|Ö|P|Q|R|S|Ş|T|U|Ü|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Bu biçimdeki bir parça numarası:
###-AAA-###
burada, #, 0 ile 9 arasında herhangi bir basamak, A da A-Z arasında herhangi bir büyük harftir.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Küçük "s" ile başlayan, bir veya daha fazla karakter içeren (IS_ONECHAR giriş kapsamıyla belirtildiği gibi) ve küçük "p" ile biten tüm sözcüklerle eşleşir.

stop
sarp
salep
s234p

Stop
sp

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×