InfoPath 2013 için klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda, Microsoft InfoPath 2013'te sık kullanılan görevlerin klavye kısayolları açıklanmaktadır. Bu klavye kısayolları ABD klavye düzeni için geçerlidir. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlarla birebir uyumlu olmayabilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa bastığınız klavye kısayollarında tuşlar, artı işaretiyle (+) ayrılır. Tuşlara arka arkaya bastığınız klavye kısayollarında ise tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Bu makalede

InfoPath formu doldurma

InfoPath'de form doldurma

Zengin metin denetiminde metin biçimlendirme

Web tarayıcısında InfoPath formu doldurma

InfoPath Designer'da form tasarlama

Form şablonunda metin biçimlendirme

Düzen tablolarıyla çalışma

Düzeltme yapma ve değişiklikleri kaydetme

Form şablonunun baskı önizlemesini görüntüleme

Yardım Alma

İletişim kutularını kullanma

İletişim kutularındaki seçeneklere erişme ve seçenekleri belirleme

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

InfoPath formu doldurma

Sayfanın Başı

InfoPath'de form doldurma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Sekme sırasında bir sonraki denetime gitme.

Sekme

Sekme sırasında bir önceki denetime gitme.

SHIFT+SEKME

Yukarıdaki denetime gitme.

ALT+YUKARI

Aşağıdaki denetime gitme.

ALT+AŞAĞI

Tarih Seçici denetimi: takvimi görüntüleme.

Aşağı

Bir sonraki hatalı alana gitme.

CTRL+SHIFT+O

Geçerli alanda hata varsa hata ayrıntılarını alma.

CTRL+SHIFT+I

Denetimin desteklediği pencere öğesi menüsünü açma.

ALT+SHIFT+F10

Yinelenen tablo/yinelenen bölüm: Denetimin içindeyken satır veya bölüm ekleme.

CTRL+ENTER

Sayfanın Başı

Zengin metin denetiminde metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Tüm biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili metne koyu biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

ALT+SHIFT+K

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Seçili metne Başlık stili uygulama.

ALT+CTRL+1

Seçili metne Başlık 1 stili uygulama.

ALT+CTRL+2

Seçili metne Başlık 2 stili uygulama.

ALT+CTRL+3

Seçili metne etiket stili uygulama.

ALT+CTRL+4

Seçili metne sütun etiketi stili uygulama.

ALT+CTRL+5

Seçili metne açıklama stili uygulama.

ALT+CTRL+6

Seçili paragrafa madde işaretli biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+L

Paragrafa soldan girinti verme.

CTRL+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Seçili paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+J

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+R

Seçili paragrafı ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+VİRGÜL

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+NOKTA

Seçili metnin yazı tipi boyutunu 1 punto arttırma.

CTRL+[

Seçili metnin yazı tipi boyutunu 1 punto azaltma.

CTRL+]

Yazı Tipi görev bölmesini açma.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Paragrafı sağdan sola metin yönüne geçirme.

CTRL+SAĞ SHIFT TUŞU

Paragrafı soldan sağa metin yönüne geçirme.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Sayfanın Başı

Web tarayıcısında InfoPath formu doldurma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Yinelenen bölüm denetimine bölüm ekleme.

CTRL+ENTER

Yinelenen bölüm denetiminden bölüm kaldırma.

CTRL+DEL

Yinelenen tablo denetimine satır ekleme

CTRL+ENTER

Yinelenen tablo denetiminden satır kaldırma.

CTRL+DEL

Geçerli form görünümünde hatalı bölümlerde gezinme.

CTRL+SHIFT+O

Hatalı bir alana ilişkin hata bilgilerini alma.

CTRL+SHIFT+I

Odağı web şeridi sekmelerine taşıma.

CTRL+[

Web şeridinde sekme seçme.

Enter

Odağı en son kullanılan web şeridi düğmesine taşıma.

CTRL+]

Odağı web şeridinden sayfaya geri getirme.

Esc

Sonraki zengin metin komutu (odağı zengin metin kutusundan zengin metin araç çubuğuna götürme).

CTRL+1

Sonraki zengin metin komutu (odağı zengin metin kutusundan zengin metin araç çubuğuna götürme).

CTRL+'

Kesip Windows panosuna yerleştirme.

CTRL+X

Kopyalayıp Windows panosuna yerleştirme.

CTRL+C

Windows panosu içeriğini yapıştırma.

CTRL+V

Biçimi temizleme.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Tablo eklemek için yeni pencere açma.

CTRL+ALT+T

Hücreleri bölme.

CTRL+ALT+S

Hücreleri birleştirme.

CTRL+ALT+M

Köprü eklemek için yeni pencere açma.

CTRL+K

Resim eklemek için yeni pencere açma.

CTRL+SHIFT+G

Yazı tipi seçme.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme.

CTRL+SHIFT+P

Metni kalın yapma.

CTRL+B

Metni italik yapma.

CTRL+I

Metnin altını çizme.

CTRL+U

Metni sola hizalama.

CTRL+L

Metni sağa hizalama.

CTRL+R

Metni ortaya hizalama.

CTRL+E

Numara listesi ekleme.

CTRL+SHIFT+E

Madde işareti listesi ekleme.

CTRL+SHIFT+L

Girintiyi azaltma.

CTRL+SHIFT+M

Girintiyi artırma.

CTRL+M

Metin rengini değiştirme.

CTRL+SHIFT+C

Metni vurgulama.

CTRL+SHIFT+W

Metin yönünü soldan sağa olarak değiştirme.

CTRL+SHIFT+>

Metin yönünü sağdan sola olarak değiştirme.

CTRL+SHIFT+<

Sayfanın Başı

InfoPath Designer'da form tasarlama

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Yeni bir form şablonu tasarlama.

CTRL+SHIFT+D

Tasarım modunda aç iletişim kutusunu açma.

CTRL+O veya CTRL+F12

Tasarım Görevleri görev bölmesini görüntüler.

ALT+N

Not: Başlarken iletişim kutusu açıksa, Form Şablonu Tasarla seçilene kadar SEKME tuşuna basın. Daha sonra ENTER tuşuna basın.

Geçerli form şablonuna önizleme uygular.

CTRL+SHIFT+B

Sözcük veya tümcecik bulma.

CTRL+F

Sözcük veya tümceciği değiştirme.

CTRL+H

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçili metni veya öğeyi kopyalama.

CTRL+C

Metni veya öğeyi yapıştırma.

CTRL+V

Geçerli form şablonunu yazdırma.

CTRL+P

Seçili denetimin özelliklerini görüntüleme.

ALT+ENTER

Bir önceki denetimi seçme.

CTRL+< (küçüktür işareti) veya SHIFT+SEKME

Bir sonraki denetimi seçme.

CTRL+> (büyüktür işareti) veya SEKME

Köprü ekleme.

CTRL+K

Paragrafın başına kadar seçme.

CTRL+SHIFT+YUKARI

Paragrafın sonuna kadar seçme.

CTRL+SHIFT+AŞAĞI

Metni, grafiği veya alanı bir satır yukarıya veya aşağıya kadar seçme.

SHIFT+YUKARI veya SHIFT+AŞAĞI

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Euro simgesi ekleme.

CTRL+ALT+E

Sayfanın Başı

Form şablonunda metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Tüm biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili metne koyu biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

ALT+SHIFT+K

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Seçili metne Başlık stili uygulama.

ALT+CTRL+1

Seçili metne Başlık 1 stili uygulama.

ALT+CTRL+2

Seçili metne Başlık 2 stili uygulama.

ALT+CTRL+3

Seçili metne etiket stili uygulama.

ALT+CTRL+4

Seçili metne sütun etiketi stili uygulama.

ALT+CTRL+5

Seçili metne açıklama stili uygulama.

ALT+CTRL+6

Seçili paragrafa madde işaretli biçimlendirme uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+L

Paragrafa soldan girinti verme.

CTRL+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Seçili paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+J

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+R

Seçili paragrafı ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+VİRGÜL

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+NOKTA

Seçili metnin yazı tipi boyutunu 1 punto arttırma.

CTRL+[

Seçili metnin yazı tipi boyutunu 1 punto azaltma.

CTRL+]

Yazı Tipi görev bölmesini açma.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Paragrafı sağdan sola metin yönüne geçirme.

CTRL+SAĞ SHIFT TUŞU

Paragrafı soldan sağa metin yönüne geçirme.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Sayfanın Başı

Düzen tablolarıyla çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Diğer sütunların genişliklerini değiştirmeden kenarlığın solundaki sütunun genişliğini değiştirme.

Sütunun kenarlığını sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Diğer satırların yüksekliğini değiştirmeden kenarlığın üstündeki veya altındaki satırın yüksekliğini değiştirme.

Satırın kenarlığını sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Not: Yüksekliği en küçük yüksekliğe ayarlı satırlar için bu kısayol kenarlığın üstündeki satırın yüksekliğini değiştirme. Satırın en küçük yüksekliği, herhangi bir metin veya denetim içerip içermediği gibi birkaç etmen tarafından belirlenir.

Seçili satırların veya sütunların tümünü aynı yükseklikte veya genişlikte olacak şekilde yeniden boyutlandırma.

Satırın veya sütunun kenarlığını sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun.

Tablodaki önceki veya sonraki hücre arasında hareket etme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

İşaretçi son satırın son hücresindeyken SEKME tuşuna basarsanız tabloya yeni bir satır eklenir.

Tablo hücresini seçme veya seçimi iptal etme.

F2

Sayfanın Başı

Düzeltme yapma ve değişiklikleri kaydetme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

ALT+F7

Not: Yazarken yazımı denetle onay kutusu seçili olmalıdır (ALT+T tuşlarına ve sonra Tamam'a basın).

Geçerli form şablonunu kaydetme veya yayımlama.

ALT+SHIFT+F2

Not: Bu kısayol, form şablonunuzu kaydetme veya yayımlama arasında seçim yapmanıza olanak sağlayan bir iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunun gelecekte gizlenmesini seçerseniz, ALT+SHIFT+F2 tuşlarına bastığınızda Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli form şablonunu kaydetme.

CTRL+S

Geçerli form şablonu için Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma.

SHIFT+F12 veya ALT+SHIFT+F2

Sayfanın Başı

Form şablonunun önizlemesini yazdırma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Baskı Önizleme iletişim kutusunu görüntüleme.

ALT+F, V

Bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Bir önceki sayfaya gitme.

ALT+SOL

Form şablonunu yakından görmek için yakınlaştırma.

ALT+EŞİTTİR İŞARETİ

Form şablonunun daha fazla kısmını daha küçük bir boyutta görüntülemek için uzaklaştırma.

ALT+TİRE

Sayfanın Başı

Yardım Alma

Yardım penceresi tüm Microsoft Office Yardımı içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Yardım penceresini açma.

F1

Not: Geçerli Yardım konusu etkin pencerede görünmüyorsa, önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili öğe için varsayılan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

Program Adı Yardımına Gözatma bölümünde, sonraki veya önceki öğeyi seçin.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Program Adı Yardımına Gözatma bölümünde, seçili öğeyi genişletin veya daraltın.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle gibi).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Görüntülenen Yardım konusunu küçük miktarlarda yukarı veya aşağı kaydırma.

YUKARI, AŞAĞI

Görüntülenen Yardım konusunu daha büyük miktarlarda yukarı veya aşağı kaydırma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresinin komut menüsünü görüntüleme. Bunun için Yardım penceresinin etkin odağa sahip olması gerekir (F1 tuşuna basın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6, AŞAĞI

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma. Örneğin, araç çubuğu, arama kutusu ve yardım bağlantıları durumu arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümündeki içindekiler tablosunda sonraki veya önceki öğeyi seçme

YUKARI veya AŞAĞI

Ağaç görünümündeki içindekiler tablosunda seçili öğeyi genişletme ve daraltma.

SOL veya SAĞ

Bir sonraki köprüyü veya konunun üst kısmındaki Tümünü Göster'i veya Tümünü Gizle'yi seçme.

SEKME

Bir önceki köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili köprü ile ilgili eylemi yapma (Tümünü Göster, Tümünü Gizle).

ENTER

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Sayfanın Başı

İletişim kutularını kullanma

İletişim kutularındaki seçeneklere erişme ve seçenekleri belirleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Tasarım modunda aç iletişim kutusunu açma.

CTRL+O veya CTRL+F12

Açık bir iletişim kutusundan form şablonuna geri dönme (eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

ALT+F6

Bir sonraki seçeneğe gitme.

SEKME

Bir önceki seçeneğe gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki sekmeye geçiş yapma.

CTRL+SEKME

Bir önceki sekmeye geçiş yapma.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bir sonraki kategoriye geçiş yapma.

SEKME

Not: Kategori seçildikten sonra, istediğiniz kategori adına gitmek için ok tuşlarını kullanın.

Bir önceki kategoriye geçiş yapma.

SHIFT+SEKME

Not: Kategori seçildikten sonra, istediğiniz kategoriye gitmek için ok tuşlarını kullanın.

Bir listedeki veya seçenek grubundaki seçenekler arasında geçiş yapma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanmış olan eylemi uygulama, onay kutusunu işaretleme veya onay kutusunun işaretini kaldırma.

ARA ÇUBUĞU

Liste kapalıysa açma ve listede belirli bir seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Bir seçeneği belirleme veya onay kutusunu seçme veya onay kutusunun işaretini kaldırma.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili durumdaki açılan listeyi açma.

AŞAĞI

Seçili bir açılan listeyi kapatma veya bir komutu iptal etme ve sonra iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili komutu çalıştırma.

ENTER

Bir önceki klasöre gitme.

ALT+1

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3

Açık klasör içinde bir alt klasör oluşturma.

ALT+4

Küçük Resimler, Döşeme, Simgeler, Liste, Ayrıntılar, Özellikler ve Önizleme görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Seçili klasör veya dosyanın kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Konum veya Kayıt yeri listesini açma (Windows Vista'da Adres çubuğu olarak bilinir).

F4

, Tasarım Modunda Aç veya Farklı Kaydet iletişim kutusundaki klasörü ve dosya listesini güncelleştirme.

F5

Sayfanın Başı

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine bir giriş (örneğin, kullanıcı adınız veya bir klasör yolu) yazılan veya yapıştırılan bir alandır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola ilerleme.

SOL

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldan bir karakter seçme veya seçimi iptal etme.

SHIFT+SOL

Sağdan bir karakter seçme veya seçimi iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Soldan bir sözcük seçme veya seçimi iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Sağdan bir sözcük seçme veya seçimi iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ

İmleçten girişin başlangıcına kadar seçme.

SHIFT+HOME

İmleçten girişin sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×