ImportExportSpreadsheet makro eylemi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçeri aktarma veya geçerli Access veritabanı (.mdb veya .accdb) ve bir elektronik tablo dosyası arasında verileri dışarı aktarmak için ImportExportSpreadsheet makro eylemi kullanabilirsiniz. Excel elektronik tablosundaki verileri de geçerli Access veritabanına bağlayabilirsiniz. Bağlantılı bir elektronik tabloyla hala tam erişim için verileri Excel elektronik tablo programınızdan izin verirken, elektronik tablo verileri Access ile görüntüleyebilirsiniz. Lotus 1-2-3 elektronik tablo dosyasındaki verilere bağlayabilirsiniz, ancak bu veriler Access'te salt okunurdur.

Not: Access 2010'da başlayarak, ElektronikTabloAktar makro eylemi için ImportExportSpreadsheetdeğiştirildi.

Not: Veritabanını güvenilir değilse, bu eylem izin verilmez.

Ayar

ImportExportSpreadsheet makro eylemi aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Aktarım Türü

Yapmak istediğiniz aktarma türü. İçeri aktarma, dışarı aktarmaveya bağlamaAktarım türü kutusunda makro tasarım penceresinin Eylem değişkenleri bölümünde seçin. İçeri aktarmavarsayılan değerdir.

Not: Bağlantı aktarım türü Access projelerinde (.adp) desteklenmez.

Elektronik Tablo türü

Elektronik Tablo içeri aktarma, dışarı veya bağlantı türü. Kutuya bir dizi elektronik tablo türünden birini seçebilirsiniz. Excel çalışma kitabıvarsayılan değerdir.

Not: Veri alma ve için Lotus (salt okunur) bağlantısı. Access verilerini WK4 dosyaları, ancak bu elektronik tablo biçiminde dışarı aktaramazsınız. Access de artık içeri aktarma, dışarı aktarma veya bağlama Lotus verilerinden destekler. WKS veya Excel sürüm 2.0 elektronik tablolarından Bu eylem. Almak veya Excel sürüm 2.0 veya Lotus elektronik verilere bağlamak istiyorsanız. WKS biçimlendirme, Excel veya Lotus 1-2-içeri aktarma veya verileri Access'e bağlama önce 3 sonraki bir sürümü için elektronik tablo verilerini dönüştürün.

Tablo adı

Elektronik Tablo verileri dışarı aktarma veya elektronik tablo verilere bağlamak için elektronik tablo verileri almak için Access tablonun adı. Verileri dışarı aktarmak istediğiniz Access seçme sorgusu adı da yazabilirsiniz. Bu gerekli bir değişkendir.

Aktarım türü bağımsız değişkeninde İçeri Aktar ' ı seçerseniz, Access tablosu zaten varsa, elektronik tablo verilerini bu tabloya ekler. Aksi takdirde, Access elektronik tablo verilerini içeren yeni bir tablo oluşturur.

Access'te, ImportExportSpreadsheet makro eylemini kullanırken verilecek veriyi belirtmek için bir SQL deyimi kullanamazsınız. Bir SQL deyimi kullanmak yerine, önce bir sorgu oluşturun ve ardından Tablo adı bağımsız değişkeninde sorgunun adını belirtmeniz gerekir.

Dosya adı

İçeri aktarma, dışarı veya bağlamak için elektronik tablo dosyasının adı. Tam yolunu belirtin. Bu gerekli bir değişkendir.

Access'ten veri verdiğinizde access yeni bir elektronik tablo oluşturur. Dosya adı varolan bir elektronik tablonun adıyla aynı değilse, Excel sürüm 5.0 veya daha sonraki çalışma kitabına verdiğiniz sürece Access varolan elektronik değiştirir. Bu durumda, Access verilen verileri sonraki kullanılabilir yeni çalışma kitabındaki kopyalar.

Alma veya bir Excel sürüm 5.0 veya daha yeni bir elektronik tablo bağlama, aralık bağımsız değişkenini kullanarak, belirli bir çalışma sayfası belirtebilirsiniz.

Alan adları vardır

Elektronik tablonun ilk satırı alan adlarını içerip içermediğini belirtir. Evet'iseçerseniz, aktardığınızda veya elektronik tablo verilerini bağlantı Access adları bu satırda Access tablosundaki alan adları olarak kullanır. Hayır' ı seçerseniz, Access ilk satırın veri satırını normal değerlendirir. Varsayılan Hayır' dır.

Access tablosu veya seçme sorgusu bir elektronik tabloya dışarı aktardığınızda, bu bağımsız değişkeninde seçin olursa olsun elektronik tablonun ilk satırı alan adlarını eklenir.

Aralık

İçeri aktarmak veya bağlanmak için hücre aralığı. Bu bağımsız değişkeni almak veya tüm elektronik tabloyu bağlamak için boş bırakın. Elektronik tabloda bir aralığın adını yazın veya içeri aktarmak veya, a1: E25 gibi bağlanmak için hücre aralığını belirtin (unutmayın A1.. E25 sözdizimi Access 97 veya sonraki sürümlerinde çalışmaz). Alma veya bir Excel sürüm 5.0 veya daha yeni bir elektronik tablo bağlama, aralık adını çalışma ve bir ünlem işareti ile önüne yazabilirsiniz; Örneğin, bütçe! A1:C7.

Not: Bir elektronik tabloya dışarı aktardığınızda, bu bağımsız değişkeni boş bırakmanız gerekir. Bir aralık girerseniz, dışarı aktarma işlemi başarısız olur.

Notlar

Elektronik tablolar için Access seçme sorgularındaki verileri dışarı aktarabilirsiniz. Access, bunu bir tablo gibi sorgunun sonuç kümesi aktarır.

Varolan bir Access tabloya eklediğiniz elektronik tablo verileri tablonun yapısıyla uyumlu olmalıdır.

  • Her alana elektronik tabloda buna karşılık gelen alan olarak aynı veri türünde olması gerekir.

  • Alanlar aynı sırada olmalıdır (elektronik tablodaki alan adları eşleşmesini gerektirecek şekilde Alan adları var bağımsız değişkenini Evetolarak ayarlamadıysanız).

Bu makro eylemi için Dış veri sekmesini tıklatıp alma veya verme grubunda Excel tıklatarak benzer. Access veya veritabanı, elektronik tablo veya metin dosyası türü gibi veri kaynağı seçmek için bu komutlarını kullanabilirsiniz. Bir elektronik tabloyu seçerseniz, bir dizi iletişim kutusu görünür veya adını elektronik ve diğer seçenekleri seçeceğiniz bir Access Sihirbazı çalışır. Bu iletişim kutularındaki veya sihirbazların seçenekleri ImportExportSpreadsheet makro eyleminin bağımsız değişkenleri yansıtır.

Not: Sorgu veya filtre bağlantılı bir elektronik tablo, sorgu veya filtre duyarlıdır.

Düzenleme modunda açık olan bir Excel elektronik tablosuna bağlantı varsa, bağlantıyı tamamlamadan önce Excel elektronik tablosunun düzenleme modundan çıkmak gelene kadar erişim bekleyin; zaman aşımı yoktur.

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde ImportExportSpreadsheet eylemini çalıştırmak için DoCmd nesnesinin ElektronikTabloAktar yöntemini kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×