ImportExportData makro eylemi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçeri aktarma veya geçerli Access veritabanı (.mdb veya .accdb) veya Access projesi (.adp) ve başka bir veritabanı arasında verileri dışarı aktarmak için ImportExportData makro eylemi kullanabilirsiniz. Masaüstü veritabanları için Access , başka bir veritabanından geçerli Access veritabanına da tablo bağlayabilirsiniz. Tablo diğer veritabanındaki iken içeren bağlantılı bir tablo, tablo verileri erişebilirsiniz.

Not: Access 2010'da başlayarak, VeritabanıAktar makro eylemi için ImportExportDatadeğiştirildi.

Not: Veritabanını güvenilir değilse, bu eylem izin verilmez.

Ayarlar

ImportExportData makro eylemi aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Aktarım Türü

Yapmak istediğiniz aktarma türü. İçeri aktarma, dışarı aktarmaveya bağlamaAktarım türü kutusunda makro tasarım penceresinin Eylem değişkenleri bölümünde seçin. İçeri aktarmavarsayılan değerdir.

Not: Bağlantı aktarım türü Access projelerinde (.adp) desteklenmez.

Veritabanı türü

İçeri aktarma, dışarı veya bağlamak için veritabanı türü. Veritabanı türü kutusunda Microsoft Access veya bir sayı diğer veritabanı türlerinden birini seçebilirsiniz. Microsoft Accessvarsayılan değerdir.

Veritabanı adı

İçeri aktarma, dışarı veya bağlamak için veritabanının adı. Tam yolunu belirtin. Bu gerekli bir değişkendir.

FoxPro, Paradox ve dBASE, gibi her tablo için ayrı dosyaları kullanan veritabanları türleri için dosyayı içeren dizini girin. Kaynak bağımsız değişkenini (almak veya bağlamak için) veya (dışarı aktarmak için) hedef bağımsız dosya adı girin.

ODBC veritabanları için tam açık veritabanı bağlantısı (ODBC) bağlantı dizesiyazın.

Bağlantı dizesi örneği görmek için bir dış tablo Access'e bağlama:

  1. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar grubunda Access'e tıklayın.

  2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna, kaynak veritabanınızın yolunu girin.

  3. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla' yı tıklatın ve Tamam' ı tıklatın.

  4. Tabloları bağlantı iletişim kutusunda bir tablo seçin ve Tamam' ı tıklatın.

Tasarım sekmesinde, Araçlar' ın altında Özellik sayfasını tıklatarak tablo özellikleri görüntüleme ve Tasarım görünümü içinde yeni bağlantılı tabloyu açın. Bu tablo için bağlantı dizesini Açıklama özelliği ayarı metindir.

ODBC bağlantı dizeleri hakkında daha fazla bilgi için Yardım dosyasını veya diğer ODBC sürücüsü bu tür bir ODBC veritabanı belgelerine bakın.

Nesne Türü

Alma veya verme için nesne türü. Microsoft AccessVeritabanı türü bağımsız değişkeni seçerseniz, seçebileceğiniz Tablo, sorgu, Form, rapor, makro, Modül, Veri erişim sayfası, Sunucu görünümü, Diyagramı, Saklı yordamveya Nesne türü kutusunda işlevi . Varsayılan tablosudur. Başka türde bir veritabanı seçin veya Aktarım türü kutusunda bağlantısını seçerseniz, bu değer dikkate alınmaz.

Access veritabanına seçme sorgusu aktarıyorsanız, bu bağımsız değişkeninde sorgunun sonuç kümesi dışarı aktarma ve sorgu dışarı aktarmak için sorguyu seçmek için tabloyu seçin. Başka bir veritabanı türü için bir seçme sorgusu aktarıyorsanız, bu bağımsız değişken yoksayılır ve sorgunun sonuç kümesi dışarı aktarılır.

Kaynak

Tablo, seçme sorgusunu veya alma, verme veya bağlanmak istediğiniz Access nesne adı. Veritabanları, FoxPro, Paradox veya dBASE, gibi bazı türleri için bu dosya adıdır. Dosya adı uzantısı (.dbf gibi) dosya adı ekleyin. Bu gerekli bir değişkendir.

Hedef

İçeri aktarılan, dışarı aktarılan veya bağlantılı tablo, seçme sorgusu veya hedef veritabanında Access nesne adı. Veritabanları, FoxPro, Paradox veya dBASE, gibi bazı türleri için bu dosya adıdır. Dosya adı uzantısı (.dbf gibi) dosya adı ekleyin. Bu gerekli bir değişkendir.

İçeri aktarma Türü değişkeni ve tablosundaNesne türü bağımsız değişkeninde seçerseniz, Access alınan tablodaki verileri içeren yeni bir tablo oluşturur.

Bir tablo veya başka bir nesneyi alırsanız, Access varolan adla çakışırsa adına bir sayı ekler. Örneğin, çalışanlar içeri aktarma ve çalışanlar zaten varsa, Access alınan tabloyu veya nesneyi Employees1 yeniden adlandırır.

Access veritabanı veya başka bir veritabanına aktarırsanız, Access varolan bir tablodan veya aynı ada sahip başka bir nesneyi otomatik olarak değiştirir.

Yalnızca yapısı

İçeri veya dışarı aktarma yalnızca bir veritabanı tablosu verilerini hiçbirini olmadan yapısını belirtir. Evet veya Hayır' ı seçin. Varsayılan Hayır' dır.

Notlar

İçeri aktarma ve tablolar arasında erişimi ve başka türde veritabanlarıyla dışarı aktarın. Access seçme sorguları ayrıca başka türde veritabanlarıyla dışa aktarabilirsiniz. Access tablo biçiminde sorgunun sonuç kümesi verir. İçeri aktarma ve her iki veritabanını Access veritabanı ise herhangi bir Access veritabanı nesnesi verme.

Bu veritabanında bir bağlantılı tablo olan başka bir Access veritabanından (.mdb veya .accdb) bir tabloyu alıyorsanız, bu içeri aktardıktan sonra bunu yine de bağlanır. Başka bir deyişle, bağlantıyı içeri aktarılır, tablonun kendisini değil.

Eriştiğiniz veritabanı bir parola gerektiriyorsa, makroyu çalıştırdığınızda bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusuna parolayı yazın.

Dış veri sekmesinde, alma veya vermealtında komutları ImportExportData eylemi benzer. Bir Access veritabanı veya başka türden bir veritabanı, elektronik tablo veya metin dosyası gibi veri kaynağı seçmek için bu komutlarını kullanabilirsiniz. Bir veritabanı seçerseniz, seçeceğiniz alma veya verme (için Access veritabanları) nesne türü, adı nesneyi ve diğer seçenekleri, veritabanı,'den içeri veya dışarı aktarma veya bağlama bağlı olarak bir veya daha fazla iletişim kutusu görüntülenir. Bağımsız değişkenler ImportExportData eylem için bu iletişim kutularındaki seçenekleri yansıtır.

Bağlı dBASE tablo için dizin bilgileri sağlamak istiyorsanız, önce tablonun bağlantısı:

  1. Dış Veri sekmesindeki İçeri Aktar grubunda Diğer'e tıklayın.

  2. DBASE dosyatıklatın.

  3. Dış Veri Al iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna dBASE dosya yolunu girin.

  4. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla' yı tıklatın ve ardından Tamam' ı tıklatın.

  5. Bu komut iletişim kutularında dizinleri belirtin. Access Microsoft Office klasöründe bulunan bir özel bilgi (.inf) dosyada dizin bilgileri depolar.

  6. Bağlantılı tablo bağlantısını sonra silebilirsiniz.

Access, ImportExportData eylemi bu dBASE tablo bağlamak için bir sonraki kullanışınızda belirttiğiniz dizin bilgileri kullanır.

Not: Sorgu veya filtre bir bağlantılı tablo, sorgu veya filtre duyarlıdır.

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde ImportExportData eylemini çalıştırmak için DoCmd nesnesinin VeritabanıAktar yöntemini kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×