Hesaplanan sütunlar ve hesaplanan alanlar kullanılacağı durumlar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İlk Power Pivot kullanımını öğrenme olduğunda, çoğu kullanıcının gerçek gücü toplayarak veya bir şekilde bir sonucu hesaplama keşfedin. Verilerinizi sayısal değerler içeren bir sütun varsa, bir PivotTable veya Power View alan listesi seçerek kolayca toplayabilirsiniz. Doğa, sayı olduğundan, bunu otomatik olarak, ortalama, dikkate, toplamı veya, hangi toplama türünü seçin. Bu örtük bir ölçü birimi bilinir. Örtük ölçüler hızlı ve kolay toplama için mükemmel bir yoldur ancak sınırları sahip oldukları ve bu sınırlar neredeyse her zaman açık Ölçüler ve hesaplanan sütunlarlagiderebilirsiniz.

Önce bir örneği nerede hesaplanan sütun ürün adlı tablodaki her satır için yeni bir metin değerini eklemek için kullanırız inceleyelim. Product tablosundaki her satır her türlü biz satma her ürün hakkında bilgi içerir. Sütunları sunuyoruz ürün adı, rengini, boyutunu, satıcı fiyatı, vb... Başka bir ilişkili tablo içeren bir sütun ProductCategoryName ürün kategorisi adlı sunuyoruz. Ürün kategorisi tablosundaki ürün kategorisi adı içerecek şekilde Product tablosundaki her ürün için ne istediğimiz olur. Bizim Product tablosunda biz ürün kategorisi şöyle adlı bir hesaplanan sütun oluşturabilirsiniz:

Ürün Kategorisi Hesaplanan Sütunu

Bizim yeni bir ürün kategorisi formül ilişkili ürün kategorisi tablosundaki ProductCategoryName sütundan değerleri almak için ilgili DAX işlev kullanıyordur ve sonra bu değerler Product tablosundaki her ürün (her satır) girer.

Bu biz biz kullanabileceğiniz her satır için sabit bir değer daha sonra satırlar, sütunlar eklemek için hesaplanan bir sütun nasıl kullanabileceğinizi mükemmel bir örnek veya Power View raporu veya PivotTable alanı FİLTRELER.

Başka bir örnek biz Kar marjı bizim ürün kategorilerinin hesaplamak istediğiniz yere oluşturalım. Yaygın senaryo, hatta öğreticileri birçok içinde budur. Hareket verilerini bizim veri Modeli'nde bir satış tablosu sunuyoruz ve ürün kategorisi tablosundaki Satış tablosu arasında bir ilişki vardır. Satış tablosunda satış tutarlarını olan bir sütun ve maliyetleri olan başka bir sütun vardır.

Cennet girişi her satır için SMM sütunundaki değerleri Satıştutarı sütununda, şöyle süresinden çıkarılarak değerlere göre hesaplayan bir hesaplanan sütunun oluşturuyoruz:

Power Pivot tablosunda Kar Sütunu

Şimdi, biz PivotTable oluşturma ve ürün kategorisi alanına sütunları ve yeni bizim Kar alanı (bir tablo powerpivot'ta bir alanı PivotTable alan listesinde sütundur) değerler alanına sürükleyin. Sonuç Kar toplamıadlı örtük bir ölçüsüdür. Her biri farklı ürün kategorilerinin kar sütunundaki değerleri toplanmış bir miktarıdır. Bizim sonuç şöyle görünür:

Basit PivotTable

Bu durumda, kar yalnızca değerleri alan olarak anlamlıdır. Kar sütunlar alanına yerleştirir azaltılacak olursa, bizim PivotTable şöyle görünebilir:

Yararlı değerler içermeyen PivotTable

SÜTUN, satır ya da FİLTRELER alanlarda konumlandırıldığında bizim Kar alanı herhangi bir yararlı bilgiler sağlamaz. Yalnızca değerler alanında toplanmış bir değer olarak mantıklıdır.

Ne biz yaptığınız satış tablosundaki her satır için bir kar marjı hesaplayan kar adında bir sütun oluşturuyor olur. Ardından kar için bir sonuç her ürün kategorileri için nerede hesaplanan değerler alanına bir örtük ölçüsü otomatik olarak oluşturmayı bizim PivotTable ekledik. Biz gerçekten kar bizim ürün kategorileri için iki kez hesaplanan düşünüyorsanız, doğru. Biz ilk kar satış tablosundaki her satır için hesaplanan ve ardından kar nerede bunu her ürün kategorileri için birleşik değerler alanına ekledik. Gerçekten kar hesaplanan sütun oluşturmak ihtiyacımız yapmadığınızdan düşündüğünüzü, ayrıca doğru olursunuz. Ancak, nasıl sonra biz bizim kar kar hesaplanan sütun oluşturmak zorunda kalmadan hesaplama?

Kar, gerçekten daha iyi açık bir ölçü birimi hesaplanır.

Şimdilik, bizim kar hesaplanan sütun satış tablosunda ve ürün kategorisi sütunlarda ve kar bizim Özet değerler bizim sonuçları karşılaştırmak için bırakmak biz yapıyoruz.

Bizim satış tablosu hesaplama alanında biz Toplam karadlı bir ölçü oluşturmak için yapıyoruz(adlandırma çakışmalarını önlemek için). Sonuçta ne bizim önce ancak kar hesaplanan sütun yaptığımız aynı sonuçları ortaya çıkarır.

İlk olarak, satış tablosunda biz Satıştutarı sütunu seçin ve sonra açık bir Toplamı, Satıştutarıoluşturmak için Otomatik Toplam'ı tıklatınölçü. Açık bir ölçüsü aşağıdakilerden bir tablonun Power pivot'ta hesaplama alanı'nda oluşturuyoruz olduğunu unutmayın. Biz SMM sütun için aynısını yapın. Bu Toplam Satış tutarı ve Toplam SMM tanımlanmasını kolaylaştırmak için adlandırmak.

Power Pivot’ta Otomatik Toplam düğmesi

Daha sonra başka bir ölçüsü olan bu formül oluşturuyoruz:

Toplam kar: = [ Toplam Satıştutarı]-[toplam SMM]

Not: Biz de toplam Profit:=SUM([SalesAmount]) - SUM([COGS]), bizim formülünü yazabilirsiniz ancak ayrı toplam satış tutarı ve toplam SMM ölçüler oluşturarak biz bunları bizim PivotTable'da kullanabileceğine ve biz bunları diğer ölçü formüller her türlü'te bağımsız değişken olarak kullanabilirsiniz.

Bizim yeni toplam kar ölçüsü 's biçim para birimine değiştirdikten sonra biz bizim PivotTable'a ekleyebilirsiniz.

PivotTable

Yeni bizim toplam kar ölçüsü kar hesaplanan sütun oluşturma ve ardından değerleri yerleştirerek aynı sonuçları verir görebilirsiniz. Fark bizim toplam ölçü çok daha etkilidir ve bizim veri modeli daha temiz ve daha yalın çünkü biz bizim PivotTable için yalnızca istediğiniz alanları seçin ve biz anda hesaplama yapar kar vardır. Biz gerçekten o kar hesaplanan sütuna daha sonra gerekmez.

Bu son bölümü neden önemlidir? Hesaplanan sütunlar verileri veri Modeli'ne ekleme ve veri belleği götürür. Biz veri modeli yenilerseniz ve işleme kaynaklar ayrıca tüm kar sütunundaki değerleri yeniden hesaplamak için gereklidir. Biz gerçekten gerçekten biz biz karı PivotTable'da, ürün kategorileri gibi istediğiniz alanları seçin, bizim kar hesaplamak istediğimiz çünkü böyle kaynakları yapmanıza gerek yoktur, bölge veya tarih.

Başka bir örneği inceleyelim. Bir yere ilk bakışta doğru arama sonuçları hesaplanan sütun oluşturur, ancak...

Bu örnekte, satış tutarlarını toplam satış yüzdesi olarak hesaplamak istiyoruz. Satış yüzdesi böyle bizim satış tablosunda adlı bir hesaplanan sütun oluşturuyoruz:

Satış Yüzdesi Hesaplanan Sütunu

Formül bizim durumları: Satış tablosundaki her satır için Satıştutarı sütunundaki tutarı toplamı toplam satış tutarı sütunundaki tüm tutarlarını bölün.

Biz PivotTable oluşturma ve ürün kategorisi için sütunları ekleme ve değerleri yerleştirmek için yeni Satış yüzdesi sütunumuz seçerseniz, biz bir toplamı her bizim ürün kategorisi için toplam satışların % alın.

Ürün Kategorileri için Satış Yüzdesi Toplamını gösteren PivotTable

Tamam. Şu ana kadar iyi görünür. Ancak, bir Dilimleyici ekleyelim. Biz takvim yılı ekleyin ve sonra bir yıl seçin. Bu durumda, 2007 seçin. Ne Doğum günün kutlu olsun budur.

PivotTable’ta Satış Yüzdesi Toplamı için yanlış sonuç

İlk bakışta, bunu yine de doğru görünebilir. Ancak, her bizim ürün kategorileri için 2007 için toplam satış yüzdesi biliyor almak istiyoruz çünkü bizim yüzde %100 gerçekten toplam. Bu nedenle neyin yanlış gittiğini mi?

Bizim % satış sütununun bir yüzde Satıştutarı sütundaki tüm değerlerin toplamını toplamı bölünen Satıştutarı sütunundaki değeri olan her satır için hesaplanan. Hesaplanan sütundaki değerleri sabittir. Bunlar tablodaki her satır için değişmez bir sonucu elde edilen kayıtlardır. Ne zaman Satış yüzdesi olarak Satıştutarı sütundaki tüm değerlerin toplamını birleşik bizim PivotTable'a ekledik. Bu tüm değerleri % satış sütun toplamı % 100 her zaman olacaktır.

İpucu: DAX formüllerinde bağlamokumayı unutmayın. Bu düzey satır bağlamı ve filtre bağlamı, ne biz burada açıklayan özelliktedir olan iyi bir konusunda bilgi sağlar.

Bize yardımcı olması için giderek değil çünkü biz bizim % satış hesaplanan sütunun silebilirsiniz. Bunun yerine, Belgemizde doğru olduğuna bakılmaksızın tüm filtreleri uygulanmış dilimleyiciler toplam satışlar bizim yüzdesini hesaplayan bir ölçü oluşturmak için yapıyoruz.

Daha önce oluşturduğunuz TotalSalesAmount ölçüsü, sadece Satıştutarı sütunu toplayan bir unutmayın? Bizim yeni hesaplanan alan bir bağımsız değişken olarak yeniden kullanmak üzere yapıyoruz ve biz bağımsız değişken olarak bizim toplam kar ölçüsü içinde kullanılır.

İpucu: Bağımsız değişken olarak sonuç gerektiğinde Toplam satış tutarı ve toplam SMM yalnızca kullanışlı olmayan gibi açık ölçüler oluşturma kendilerini PivotTable veya raporda, ancak bunlar da diğer ölçüler'te bağımsız değişken olarak kullanışlıdır. Bu formüllerinizi daha verimli ve daha kolay okunmasını sağlar. Alıştırma modelleme iyi verileri budur.

Aşağıdaki formül yeni bir ölçü oluşturuyoruz:

Toplam Satışlar: =([Total SalesAmount]) % / CALCULATE ([toplam satış tutarı], ALLSELECTED())

Bu formül durumlarının: toplam Satıştutarı sonucundan Satıştutarı Topla toplamı PivotTable'da tanımlanmış dışındaki herhangi bir sütun veya satır filtrelerini olmadan bölün.

İpucu: DAX başvurusu CALCULATE ve ALLSELECTED işlevleri hakkında bilgi edinmek emin olun.

Şimdi, bizim yeni toplam satışların % PivotTable'a eklerseniz biz alın:

PivotTable’ta Satış Yüzdesi Toplamı için doğru sonuç

Bu daha iyi arar. Şimdi her ürün kategorisi için bizim toplam satış yüzdesi 2007 yılında toplam satış yüzdesi olarak hesaplanır. Biz CalendarYear dilimleyicide farklı yıl veya bir yıldan daha uzun seçerseniz, biz bizim ürün kategorileri için yeni yüzdeleri alır ama bizim genel toplam % 100 hala değildir. Biz diğer dilimleyiciler ve filtreler de ekleyebilirsiniz. Toplam satış ölçü birimini bizim % her zaman herhangi bir dilimleyiciler veya filtreleri uygulanmış bakılmaksızın toplam satış yüzdesi oluşturur. Ölçüler sonuç her zaman sütunlar ve satırlar alanlarına ve tüm filtreleri veya uygulanan dilimleyiciler tarafından belirlenen bağlam göre hesaplanır. Ölçüler gücünü budur.

Hesaplanan sütun olup olmadığına karar verirken yardımcı olacak birkaç yönergeler şunlardır veya belirli hesaplama gereksinimini sağ ölçüsüdür:

Hesaplanan sütunları kullanma

  • Power View görsel öğeyi göre DÖŞEME veya SATIRLARI, sütunları veya PivotTable filtreleri veya GÖSTERGE, bir EKSEN üzerinde görünür, yeni verilerinizin isterseniz, hesaplanan sütun kullanmanız gerekir. Normal veri sütunlarının gibi hesaplanan sütunlar herhangi bir alanı alan olarak kullanılabilir ve sayısal varsa bunlar değerleri çok toplanması.

  • Yeni verilerinizi satır için sabit bir değerde olmasını istiyorsanız. Örneğin, bir tarih tablonuz bir tarih sütunu vardır ve yalnızca ay sayısını içeren başka bir sütun istiyorsunuz. Yalnızca tarih sütunundaki tarihlerden ay sayısını hesaplayan bir hesaplanan sütunun oluşturabilirsiniz. Örneğin, MONTH('Date'[Date]) =.

  • Her satır için bir metin değerini, bir tabloya eklemek istiyorsanız, hesaplanmış bir sütun kullanın. Metin değerlerini alanlarla değerleri asla. Örneğin, =FORMAT('Date'[Date],"mmmm") bize her tarih için ay adını tarih tablosundaki tarih sütunu sağlanır.

Ölçüleri kullanma

  • Sonucunu her zaman diğer alanlar bağımlı olur, PivotTable'da seçin.

  • Daha karmaşık hesaplamalar yapmanız gerekiyorsa, bazı sıralama bir filtreye göre sayısını hesaplama ister veya yıl üzerine yıl veya farkı hesaplama, bir hesaplanan alan kullanın.

  • Olabildiğince fazla hesaplamalarınızı mümkün olduğunca ölçüler olarak çalışma kitabınızı boyutunu bir minimum düzeyde tutun ve performansı en üst düzeye istiyorsanız, oluşturun. Çoğu durumda, tüm hesaplamalarınızı önemli ölçüde çalışma kitabının boyutunu küçültme ve yenileme süreleri hızlandırma ölçüler olabilir.

İçinde dikkate alın, bizim kar sütunumuz yaptığımız gibi hesaplanan sütunlar oluşturmayı ve bir PivotTable'a veya rapora toplayarak yanlış bir şey yok. Bunu hakkında bilgi edinin ve kendi hesaplamalar oluşturma gerçekten gerçekten iyi ve en kolay yoludur. Power Pivot'ın iki bu oldukça güçlü özellikleri anlama büyüdükçe yapabilecekleriniz en verimli ve doğru veri modelleri oluşturmak isteyeceksiniz. Umarım burada öğrendikleriniz yardımcı olur. Çok yardımcı olabilecek bazı diğer gerçekten mükemmel kaynaklar dışarıdan vardır. İşte birkaç: DAX formüllerinde bağlam, Power pivot'ta toplamalarve DAX Kaynak Merkezi. Ve, biraz daha gelişmiş ve yönlendirilmiş muhasebe ve Finans uzmanları doğru sırada mükemmel veri modelleme ve formül örnekleri ile Kar ve zarar veri modellemesi ve Çözümlemesi Excel'deki Microsoft PowerPivot ile örnek yüklenir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×