Her slayda aynı resmi veya filigranı ekleme

Office 365 için Mac için PowerPoint, Mac için PowerPoint 2019, Mac için PowerPoint 2016

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir resim ekleyebilirsiniz (bazen saydam ve Filigranolarak adlandırılır) sunudaki her slayda onun yapacak şekilde asıl slayt için. Örneğin, her slaytta dahil etmek istediğiniz şirket logosu olabilir.

Görüntü tüm slaytlara uygulama

 1. Görünüm sekmesinde Asıl Slayt'ı tıklatın.

 2. Asıl Slayt görünümünde, soldaki küçük resim bölmesinin üstündeki asıl slaydı seçin.

 3. Şerit'in Asıl slayt sekmesinde, Arka plan Stilleri'nitıklatın.

  Excel Seçenekleri
 4. Arka Planı Biçimlendir’e tıklayın.

  Resim Ekleme
 5. Bilgisayarınızdan resim eklemek için Resim veya doku dolgusu’na tıklayın.

  Mac için PowerPoint Arka Planı Biçimlendir
 6. Resim Eklealtında dosyayıtıklatın. (Veya panoya kopyalamış bir resim eklemek için Pano'yutıklatın.)

 7. İstediğiniz resmi bulup seçin ve Ekle’ye tıklayın.

  Seçili görüntünüzü küçük resim bölmesinde asıl slaydı ve altındaki tüm düzeni asıl arka doldurur.

 8. Arka Planı Biçimlendir bölmesinde bir filigran efekti oluşturmak isterseniz, Saydam çubuğunu saydamlık yüzdesini ayarlamak için sağa kaydırın.

  Görev sekmesinin Zamanla grubundaki Devre Dışı Bırak düğmesi.

Görüntü belirli Slayt düzenlerini uygulama

 1. Görünüm sekmesinde Asıl Slayt'a tıklayın.

 2. Asıl slayt görünümünde, soldaki küçük resim bölmesinde slayt düzeni veya bir resmi arka plan eklemek istediğiniz düzeni tıklatın. (Seçimlerinizi yaptığınız sırada çoklu seçim için SHIFT tuşunu basılı tutun.)

 3. Asıl Slayt sekmesinde, Arka Plan Stilleri’ne tıklayın.

  Excel Seçenekleri
 4. Arka Planı Biçimlendir’e tıklayın.

  Resim Ekleme
 5. Bilgisayarınızdan resim eklemek için Resim veya doku dolgusu’na tıklayın.

  Mac için PowerPoint Arka Planı Biçimlendir
 6. Resim Eklealtında dosyayıtıklatın. (Veya panoya kopyalamış bir resim eklemek için Pano'yutıklatın.)

 7. İstediğiniz resmi bulup seçin ve Ekle’ye tıklayın.

  Seçili görüntünüzü düzeni asıl veya 2 adımda seçtiğiniz asıl arka planını doldurur.

 8. Arka Planı Biçimlendir bölmesinde bir filigran efekti oluşturmak isterseniz, Saydam çubuğunu saydamlık yüzdesini ayarlamak için sağa kaydırın.

  Görev sekmesinin Zamanla grubundaki Devre Dışı Bırak düğmesi.

Ayrıca Bkz:

PowerPoint'te slaytlarınızdan bir arka plan grafiği veya filigran Mac için kaldırma

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Resim’e tıklayın ve sonra Küçük Resim Tarayıcısı’na tıklayın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

  Not: İnternet’te küçük resim veya resim aradığınızda Bing’e yönlendirilirsiniz Burada, görüntüyü bilgisayarınıza kaydedebilir ve ardından belgenize ekleyebilirsiniz. Bing’deki resimleri veya küçük resimleri kullanırken, telif haklarına saygı göstermek sizin sorumluluğunuzdadır ve Bing’deki lisans filtresi hangi resimlerin kullanılacağını seçmenize yardımcı olabilir.

 3. İstediğiniz küçük resmi asıl slayda sürükleyin.

 4. Resmi Biçimlendir sekmesinde, Resim stillerialtında Saydamlık kaydırıcısını küçük resim rengi rengini açmak için sağa taşıma.

  Resmi Biçimlendir sekmesi, Resim Stilleri grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Resmi taşıma

  Görüntünün yeni konumuna sürükleyin.

  Resmi yeniden boyutlandırma

  Resmi seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve resim istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

  İpucu: Küçük resim orantısını korumak için imleci sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 6. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  Notlar: 

  • Biçim menüsünde, slaytlarınızın birinde filigranı görünmüyorsa Slayt arka planınıtıklayın ve ardından Arka plan grafiklerini gizleme onay kutusu seçili değilse emin olun.

  • Filigranın tek bir slaytta görünmesini isterseniz, filigran normal görünümde oluşturun.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Resim’e tıklayın ve sonra Fotoğraf Tarayıcısı’na tıklayın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 3. İstediğiniz resmi asıl slayda sürükleyin.

 4. Resmi Biçimlendir sekmesinde, Resim stillerialtında resmi soluklaştırmak için sağa Saydamlık kaydırıcısını taşıyın.

  Resmi Biçimlendir sekmesi, Resim Stilleri grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Resmi taşıma

  Görüntünün yeni konumuna sürükleyin.

  Resmi yeniden boyutlandırma

  Resmi seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve resim istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

  İpucu: Resmin orantılarını korumak için imleci sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 6. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  Notlar: 

  • Filigranın tek bir slaytta görünmesini isterseniz, filigran normal görünümde oluşturun.

  • Biçim menüsünde, slaytlarınızın birinde filigranı görünmüyorsa Slayt arka planınıtıklayın ve ardından Arka plan grafiklerini gizleme onay kutusu seçili değilse emin olun.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Giriş sekmesindeki Ekle’nin altında Şekil’e tıklayın, herhangi bir şekil türünün üzerine gelin ve istediğiniz şekle tıklayın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 3. Asıl slaydı tıklatın ve sonra imleci istediğiniz boyuta sürükleyin.

  İpucu: Şeklin oranlarını korumak için, imleci sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 4. Biçim sekmesinde, Şekil Stillerialtında Saydamlık kaydırıcısını şeklin rengini açın sağa doğru gitme.

  Biçim sekmesi, Şekil Stilleri grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Resmi taşıma

  Görüntünün yeni konumuna sürükleyin.

  Resmi yeniden boyutlandırma

  Resmi seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve resim istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

 6. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  Notlar: 

  • Filigranın tek bir slaytta görünmesini isterseniz, filigran normal görünümde oluşturun.

  • Biçim menüsünde, slaytlarınızın birinde filigranı görünmüyorsa Slayt arka planınıtıklayın ve ardından Arka plan grafiklerini gizleme onay kutusu seçili değilse emin olun.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Metin’e tıklayın ve sonra WordArt’ı seçin.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

  WordArt dolgu veya anahat rengini, Biçim sekmesinde, Şekil Stillerialtında değiştirmek için bir stil galerisinden seçin veya Dolgu, Çizgiveya Efekt seçenekleri kullanın.

  Biçim sekmesi, Şekil Stilleri grubu

  WordArt metnini değiştirmek için Biçim sekmesinde, Metin stillerialtında dolgu veya anahat rengini galerisinden bir stil seçin veya Dolgu, Çizgiveya Efekt seçenekleri kullanın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

 3. Biçim sekmesinde, Şekil Stillerialtında Saydamlık kaydırıcısını WordArt rengini açmak için sağa taşıma.

  Resmi Biçimlendir sekmesi, Resim Stilleri grubu

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  WordArt'ı taşıma

  WordArt'ı seçin ve sonra yeni konumuna sürükleyin.

  WordArt'ı yeniden boyutlandırma

  WordArt'ı seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve WordArt istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

  WordArt'ı döndürme

  WordArt'ı seçin. Biçim sekmesinde, Yerleştir' in altında Döndür' ü tıklatın ve sonra bir seçeneği tıklatın.

 5. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  Notlar: 

  • Filigranın tek bir slaytta görünmesini isterseniz, filigran normal görünümde oluşturun.

  • Biçim menüsünde, slaytlarınızın birinde filigranı görünmüyorsa Slayt arka planınıtıklayın ve ardından Arka plan grafiklerini gizleme onay kutusu seçili değilse emin olun.

Ayrıca Bkz:

Şekli ekleme veya değiştirme

Mac için Office’te resimleri ekleme

Resmi ekleme veya değiştirme

Metne efekt ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×