Her proje planı bir üçgendir

Hangi endüstride çalıştığınız, ne kadar deneyimli olduğunuz, projenizin diğerlerinden ne denli "farklı" olduğu veya kuruluşunuzda kullanılan proje yönetimi yönteminin sürümü önemli değil. Her projenin çekirdeğini zaman, para ve kapsam üçlüsü oluşturur. Bunlar, Proje planınızın yolunda gitmesi için her gün dengelemeye çalıştığınız etmenlerdir.

Bu makalede

Proje üçgeni nedir?

Üçgenin hangi tarafında "sıkışma" var?

Zamanlamama uymak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Bütçeme uymak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Kapsam gereksinimlerimi karşılamak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Proje üçgeniyle kalitenin nasıl bir ilişkisi vardır?

Proje üçgeni nedir?

Zaman, para ve projenizden elde edilenler sınırsız olsaydı, proje yönetimine girişmeniz gerekmeyecekti. Ne yazık ki, çoğu projenin belirli bir zaman sınırı, bütçe ve kapsamı vardır.

Proje üçgeni terimi bu öğeler bileşimine (zaman, para ve kapsam) karşılık gelir. (Bu birbiriyle rekabet eden öğelere bazen projenin üçlü kısıtlaması da denir.) Proje üçgenini anlarsanız, öğeler arasında denge kurmanız gerektiğinde daha iyi seçimler yapabilirsiniz.

Proje üçgeni

Üçgenin kenarlarından birini ayarlarsanız, diğer iki kenar da bundan etkilenir.

Örneğin, proje planınızda:

 • Zamanlanmış bitiş tarihini öne almaya karar verirseniz, sonuçta maliyetlerde artış ve kapsamda daralmayla karşılaşabilirsiniz.

 • Proje bütçesine uymaya karar verirseniz, sonuçta daha uzun bir zamanlama ve daralan bir kapsam ortaya çıkabilir.

 • Kapsamı genişletmeye karar verirseniz, projeniz daha uzun sürebilir ve çalışanlar gibi kaynaklar giderleriyle daha fazla paraya mal olabilir.

Planınızdaki değişiklikler, size özel koşullara ve projenizin doğasına bağlı olarak üçgeni çeşitli yönlerden etkileyebilir. Örneğin, bazı örneklerde zamanlamanızın kısaltılması maliyetleri yükseltebilir. Başka örneklerde ise tam tersine maliyeti düşürebilir.

Proje üçgeni açısından, kaynaklar bir maliyet öğesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, daha çok veya daha az çalışma yapılacak ya da kullanılabilirlik durumlarını yansıtacak şekilde kaynaklarda ayarlama yaptığınızda, bunun karşılığında maliyetleriniz artar veya azalır. Bu maliyetler kaynağın ücret oranlarına bağlıdır.

Kaynaklarda ayarlama yaptığınızda zamanlamanızın değiştiğini de fark edebilirsiniz. Örneğin, çok sayıda kaynak fazla yüklemeleriniz varsa ve projeyi seviyelendirirseniz, bundan sonra zamanlamanızda bölünmüş görevler ve bitiş tarihini uzatan gecikmeler olabilir.

Daha fazla bilgi:    

Üçgenin hangi tarafında "sıkışma" var?

“Sıkışma” mı dediniz? Evet, projelerin çoğunda üçgenin en azından bir tarafı sıkıştığından bunu değiştiremezsiniz. Bazı projelerde bu bütçedir. Ne olursa olsun, proje için daha fazla para bulma olanağınız yoktur. Bazılarında ise bu zamanlamadır; tarihler değiştirilemez. Ancak kapsam da olabilir; teslim edilebilirlerde değişiklik olmayacaktır.

İşin püf noktası, projenizin üçgeninde "sıkışan", yani sabit tarafları bulmaktır. Bu size bir sorun çıktığında neyi değiştirebileceğinizi ve nerede ayarlama yapabileceğinizi gösterir. Sorunu bir deyim haline getirmek, üçgenin hangi tarafında sorun olduğunu net bir şekilde görmenize yardımcı olabilir.

Üçgeninizin hangi tarafının değiştirilemeyeceğini bilmeniz, nerede ayarlama yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur. Dolayısıyla, iyileştirme yaparken:

 • Önce, üç öğeden hangisinin sabit olduğuna karar verin. Bu normalde projenizin başarısı açısından en önemli olan öğedir (zamanında bitirmek, bütçeyi aşmadan bitirmek veya üzerinde anlaşmaya verilen kapsamda bitirmek).

 • Ardından, geçerli sorununuzun hangi tarafta ortaya çıktığını belirleyin. Bunu yaptığınızda, projenizi yeniden yoluna koymak için hangi öğelerin üzerinde çalışmanız gerektiğini anlamış olursunuz.

Sorunun ortaya çıktığı tarafla sabit olan taraf aynıysa, size üçgenin diğer iki tarafı üzerinde çalışmak kalır. Örneğin, projenizin zamanında bitmesi gerekiyorsa ve sorununuz çalışmaların fazla uzun sürmesiyse, projeyi yeniden yoluna koymak için kaynakları veya kapsamı ayarlayabilirsiniz.

Sorunlu tarafla sabit taraf farklıysa, üçüncü tarafı ayarlayarak iyileştirme yapabilirsiniz. Örneğin, projenizin zamanında bitmesi gerekiyorsa ve proje kapsam üzerine yapılandırıldıysa, size yalnızca üzerinde oynayabileceğiniz maliyet tarafı kalır ve örneğin kaynak eklemesi yapabilirsiniz.

Zaman, para ve kapsam üçgeninin bir tarafında ayarlama yaptığınızda diğer iki tarafın da etkilenebileceğini unutmayın. Bu etkilenme, projenizin doğasına bağlı olarak olumlu veya olumsuz yönde olabilir.

Not: Proje planınızı ayarladıktan sonra, diğer iki öğeye yeniden tıklayın ve hiçbir öğenin çalışılamaz duruma gelmediğinden emin olun. Örneğin, planınızda maliyetleri artıran bir ayarlama yaptıysanız, bitiş tarihinizin hala kabul edilebilir olup olmadığını denetleyin.

Zamanlamama uymak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Zamanlamanızı çözümledikten sonra, bunun projenin son tarihine uymadığını fark edebilirsiniz. Zamanlamanızın süresini ayarlamanın çeşitli yolları vardır. Seçebileceğiniz yöntemler, bir bütün olarak projenin üzerindeki bütçe, kaynak kullanılabilirliği, kapsam ve görevlerin esnekliği gibi sınırlandırmalara bağlıdır.

Zamanlamayı kısaltmanın en verimli yolu, kritik yol yer alan görevleri değiştirmektir. Kritik yol, birbirine bağımlı bir görevler serisidir ve bu serinin sonundaki görev projenin bitiş tarihinde tamamlanır. Bu seriden bir görev taşındığında, projenin bitiş tarihi de taşınır. Kritik yolda yer almayan görevlerde yapılan değişiklikler zamanlamayı etkilemeyebilir. Şunları yapabilirsiniz:

 • Görevlerin sürelerini kısaltabilirsiniz (çoğunlukla daraltılan kapsamın veya artan/daha verimli kaynakların bir yansımasıdır).

 • Görevler üzerinde eşzamanlı çalışılması için bunların örtüşmesini sağlayabilirsiniz.

 • Son tarihe uyması için görevleri kaldırabilirsiniz (çoğunlukla daraltılan kapsamın bir yansımasıdır).

 • Ek kaynaklar atayabilirsiniz.

 • Atanan çalışmanın miktarını azaltabilirsiniz (çoğunlukla daraltılan kapsamın veya daha verimli kaynakların bir yansımasıdır).

Zamanlamayı ayarladığınızda, maliyetleriniz artabilir, kaynaklar fazla yüklenebilir ve kapsamınız değişebilir. Örneğin, kritik yoldaki görevlerin sürelerini kısaltırsanız, proje büyük olasılıkla daha erken biter. Ancak söz konusu görevlerin ve bir olasılıkla bütün projenin kapsamı daralabilir. Öte yandan kritik yoldaki görevlerin daha hızlı bitmesi için bu görevlere daha fazla kaynak atarsanız, bu kaynakların fazla yüklenmesi durumuyla karşılaşabilir ve onlara fazla mesai ödemeniz gerekeceğinden maliyetleriniz artabilir.

Proje Yolu Haritası’nı kullanarak zamanlamayı en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bütçeme uymak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Oluşturduğunuz Proje planının bütçenizi aştığını fark edebilirsiniz. Proje maliyetleri öncelikli olarak projedeki görevlere atanan kaynaklardan etkilenir: ücrete dayalı maliyet ve kişilerin, donatımın ve malzemelerin sabit maliyetleri. Dolayısıyla, maliyetleri düşürmek için projenin kapsamını daraltarak kaynaklara gerek duyan daha az görev ve daha kısa görev süreleri olmasını sağlayabilirsiniz.

Kapsamı daraltmak istemiyorsanız, kaynaklarda ayarlama yapabilir ve ücret, ödeme ve fazla mesailerin doğru ayarlandığından emin olabilirsiniz. Atanan kaynakların belirli bir iş için en uygun kaynak olduğunu doğrulayabilirsiniz. Daha pahalı bir kaynağı daha ucuz olanla değiştirebilir ve daha pahalı olan kaynağı maliyet açısından daha verimli bir konumda kullanabilirsiniz.

Bütçeye uymak için planınızı ayarladığınızda, bitiş tarihiniz uzayabilir veya kapsam daralabilir. Örneğin, fazla yüklenmiş kaynaklara atanmış olan fazla mesaiyi görevlerden kaldırırsanız, zamanlamanın bitiş tarihini bir ay ileriye kaydıracak kadar uzadığını fark edebilirsiniz. Öte yandan, bütçeye uymak amacıyla kapsamı daraltırsanız, bitiş tarihinin daha yakın bir tarihe zamanlandığını görebilirsiniz.

Proje Yolu Haritası’nı kullanarak zamanlamayı en iyi duruma getirme hakkında bilgi edinin.

Kapsam gereksinimlerimi karşılamak için nasıl bir iyileştirme yapabilirim?

Kapsamın dikkate alınması gereken iki açısı vardır: ürün kapsamı ve proje kapsamı.

 • Ürün kapsamı projenin son teslim edilebilirlerini çoğunlukla ayrıntılı olarak tanımlar. Ürün kapsamına örnek olarak ürün belirtimleri veya şemaları verilebilir. Proje yöneticisi olarak, ürün kapsamı üzerinde fazla denetiminiz olmayabilir.

 • Proje kapsamı, ürün kapsamıyla tanımlanan teslim edilebilirlerin tümünü üretmek için yapılan proje çalışmasının tamamını içerir. Proje yöneticisi olarak, normalde proje kapsamı üzerinde en azından belirli bir düzeyde denetim sahibi olursunuz. Örneğin, teslim edilebilirlerin belirli bir bölümünde kod gözden geçirmelerini atlayabilirsiniz.

Normalde, bitiş tarihine veya bütçeye uymakta sorun olduğunu gördüğünüzde kapsamda ayarlama yaparsınız. Bitiş tarihini yakınlaştırmak veya maliyetleri düşürmek için kapsamı daraltabilirsiniz. Ayrıca, fazladan sürenizin olduğunu veya kullanılabilir bütçenizin arttığını fark ederseniz, kapsamı genişletebilirsiniz.

Kapsamın değiştirilmesi çoğunlukla görevlerin sayısını veya süresini değiştirmeye neden olur. Kapsam kalite yakından ilgilidir. Kapsamı genişlettiğinizde, daha yüksek kaliteli üretim yapma fırsatı bulursunuz. Kapsamı daralttığınızda, kabul edilebilir kalite düzeyiyle ilgili standartları düşürmeniz gerekebilir.

Kapsamı daraltırsanız, maliyetleriniz düşebilir ve bitiş tarihiniz yakınlaşabilir. Kapsama ekleme yaparsanız, maliyetleriniz artabilir ve bitiş tarihini uzaklaşabilir. Örneğin, isteğe bağlı olarak kabul edilen bir görev serisini kaldırırsanız, o kadar fazla kaynağı gereksiniminiz kalmaz. Sonuçta maliyetlerden tasarruf edersiniz. Öte yandan, bir görev serisine daha fazla zaman verip kapsamı genişletirseniz, kapsamdaki değişikliğin kritik yol görevlerinin zamanlamasını etkilediğini fark edebilirsiniz ve bu durumda sonuçta bitiş tarihi iki hafta ileri kayabilir.

Proje Yolu Haritası’nı kullanarak zamanlamayı en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Proje üçgeniyle kalitenin nasıl bir ilişkisi vardır?

Kalite, proje üçgeninin merkezidir. Üçgenin tüm taraflarını etkiler ve taraflardan birinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda, bu değişiklik de büyük olasılıkla kaliteyi etkiler. Kalite üçgenin faktörlerinden biri değildir; parayla, zamanla ve kapsamla yaptıklarınızın bir sonucudur.

Kaliteyle birlikte proje üçgeni

Örneğin, zamanlamanızda fazladan bir sürenizin kaldığını fark ederseniz, görevler ve süre ekleyerek kapsamı genişletebilirsiniz. Bu ek süreyle ve kapsamla, projenin ve proje teslim edilebilirlerinin kalite düzeyini yükseltebilirsiniz.

Öte yandan, bütçenize uymak için maliyetleri kısmanız gerekirse, görevleri eksilterek veya görev sürelerini kısaltarak kapsamı daraltmak zorunda kalabilirsiniz. Kapsamın daraltılmasıyla, belirli bir kalite düzeyine ulaşmak için fırsatlarınız azalabilir. Dolayısıyla, maliyetleri kısma gereksinimi sonuçta kalitenin düşmesine neden olur.

Proje üçgenini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin:    

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×