Hedef: Kaynak gereksinimlerini tahmin etme

Buraya kadar, görev listesi hazırlama ve görev sürelerini tahmin etme işlemlerini de içerecek şekilde proje kapsamını tanımladınız. Bu bilgileri, ön tahminlerde bulunmak, gereksinimleri tanımlamak ve gereksinim duyduğunuz kaynakları elde etmek üzere ekip oluşturma ve tedarik etme işlemlerine başlamak için kullanabilirsiniz.

İpucu: Bu makale, Proje Haritası (İngilizce) dahilinde geniş bir proje yönetim etkinliği kümesini açıklayan bir dizi makaleden biridir. Proje yönetimi yaşam döngüsü etrafında düzenlendiklerinden, bu etkinliklere "hedef" adı veriyoruz: Plan oluşturma, projeyi izleme ve yönetme ve projeyi kapatma.

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Hesap makinesi tuşları ve insan kaynakları tasvirleri

1 numara  Kaynak gereksinimlerini tanımlama ve tahmin etme     Proje planınızda, kapsam ve amaçları belirledikten ve görev listesini ayarladıktan sonra, kaynak planlamasına hazır duruma gelirsiniz.

 Ek bilgi . . .

Aşağıdaki uygulama, projeyi uygulamak için gereksinim duyduğunuz kaynak türlerini ve miktarlarını tanımlamanıza yardımcı olabilir:

 • Proje kapsamını ve görev listesini gözden geçirme      Proje kapsamını ve görev listesini gözden geçirerek projenin insan, donanım, malzeme kaynakları ve gider kaynakları gereksinimlerini tanımlayın.

 • Geçmiş kaynak ve süre bilgilerini alma     Önceki proje dosyalarından, veritabanlarından ve benzer projelerde çalışmış kişilerden bilgi toplayın. Özellikle, kullanılan kaynakların türü ve sayısıyla, görevlerin fiili süresi hakkındaki bilgileri arayın.

 • Kaynak sayılarının süreleri nasıl etkileyeceğini dikkate alma     Göreve atanan kaynakların sayısı çoğunlukla görevin süresini etkiler. Çoğu durumda, özellikle de üretim görevlerinde, iki kaynak bir görevi tek kaynağın yarısı kadar bir sürede tamamlayabilir. Görevlere daha fazla kaynak ekleme yaklaşımı projeyi "sıkıştırma" olarak adlandırılır ve çok aşırıya kaçıldığında, ortaya çıkabilecek fazladan maliyetler ve verimsizlikler nedeniyle projenin tamamlanması açısından riskli bir yöntem olabilir.

  Diğer durumlarda, örneğin tasarım görevlerinde, kaynak eklemek sürenin kısalmasını garanti etmez.

 • Kaynakların yeteneği ve kalitesinin süreleri nasıl etkileyeceğini dikkate alma     Bir göreve atanan kaynakların yetenek ve deneyimleri, görevin süresini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, beş yıllık deneyime sahip bir ekip üyesinin genellikle, iki yıllık deneyimli bir ekip üyesine göre görevi daha kısa sürede tamamlaması beklenebilir.

 • Süre tahminlerini gözden geçirme ve geliştirme     Proje görevleriyle ilgili süre tahminlerinizi geliştirmek için, bu proje ve benzer projeler hakkında topladığınız bilgileri kulanın. Kaynak gereksinimleriyle ilgili tahmininizin doğruluğu, görev süresi tahminlerinizin doğruluğuna bağlıdır.

 • Gereken kaynak türlerini ve miktarlarını belirleme     Gereksinim duyduğunuz tüm bilgileri topladıktan sonra, kaynakların türlerini (kişi, donatım ve malzeme) ve her kaynak için gereken miktarları belirleyin. Ayrıca her kaynağın unvanı, beceri kümesi, deneyimi, yeteneği, kalitesi veya derecesi hakkında kullandığınız özel bilgileri ve varsayımları belirleyin.

 • Kaynak gereksinimlerinizi gözden geçirmesi için bir uzmandan yararlanma     Görev süresi ve kaynak gereksinimleriyle ilgili tahminleri gözden geçirmesi için deneyimli ve bilgili bir ekip üyesinden yararlanın.

 • Portföy yönetim aracı kullanma     Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kullanıyorsanız, uygulamaya geçmeden önce başlangıç ve onay sürecinde projeleri izleyebilir ve kaynak gereksinimlerini uyumlu hale getirebilirsiniz. Yeni projelere başlar ve kaynakları atarken, bunları kuruluşun hedefleriyle karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz.

Numara 2  Süreyi değiştirme     Bu projeyle ve benzer projelerle ilgili topladığınız bilgileri kullanarak görev süresi tahminleri geliştirin. Süre tahminlerinizin doğruluğu, kaynak gereksinimi tahminlerinin doğruluğunu doğrudan etkiler.

3 numara  Önerilen kaynakları geliştirme      Bu aşamada, kaynak türlerini ve miktarlarını listelemeye hazırsınız. İnsan kaynakları için unvanları, beceri kümelerini ve deneyim düzeylerini biliyorsunuz. Gereken donatım kaynaklarının tür, marka, maliyet ve kapasitesini biliyorsunuz. Gereken tüketim malzemesi miktarlarını biliyorsunuz. Bu bilgileri Microsoft Office Project 2007'e girip derleyebilir ve kaynak önerinizin bir parçası olarak sunabilirsiniz.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü tıklatın:

 • Önerilen kaynak listesinin taslağını hazırlayın. Ön kaynak bilgilerini kaydetmek istiyorsanız bunu yapın. Kaynaklar onaylandıkça ve alındıkça, önerilen kaynak listesindeki yer tutucu kaynak adlarını gerçek kaynak adlarıyla değiştirebilirsiniz. Hatta ön görev atamaları da yapabilir ve kaynakları zamanlayabilirsiniz.

 • Projenize genel kaynaklar ekleyin.Microsoft Office Project Server 2007 kullanıyor ve ekibe yer tutucu kaynaklar eklemek istiyorsanız, bunu yapın. Görev ataması için gereken gerçek kişiler belirtmek yerine, atama için gereken becerileri belirtebilirsiniz.

 • Projenize kurumsal olmayan kaynaklar ekleyin. İstediğiniz kaynaklar kurumsal kaynaklar değilse, bunu yapın. Daha sonra gerekirse bu kaynakları kurumsal kaynaklarla değiştirebilirsiniz.

 • Kurumsal kaynak havuzuna kaynaklar ekleyin.Microsoft Office Project Web Access kullanıyorsanız ve kuruluşunuzun kurumsal kaynakları arasında yer alan kaynaklar eklemek istiyorsanız, bunu yapın. Bu kaynaklar, kuruluşunuzdaki projeler genelinde daha etkili bir şekilde zamanlanabilir.

4 numara  Tahmini kaynaklarınız için onay alma     Kaynak tahminleriyle ilgili olarak onay almak için, kaynak önerinizi hissedarna gönderin.

 Ek bilgi . . .

Projenizi yürütmek için gereksinim duyduğunuz kişi, donanım, malzeme kaynakları ve gider kaynaklarının türlerini ve miktarlarını belirledikten sonra, kuruluşunuzdaki hissedarndan veya dışarıdaki müşterilerden ekip oluşturma ve tedarik etme için onay almanız gerekebilir. Bu proje için teklif veriyorsanız, aşağıdaki yordam teklifiniz için gereklilikleri, varsayımları ve bütçeyi ayarlamanıza yardımcı olabilir:

 • Kaynak gereksinimleri bildirimini geliştirme      Bu bildirim, kaynakların türleri, kaliteleri ve miktarlarının yanı sıra kaynaklar hakkında varsayımları belirtmelidir. Kaynak gereksinimleri bildirimi, Kaynak Sayfası görünümnün, uygunsa kaynak notlarıyla birlikte basılmış bir yazılı çıktısı olabilir.

 • Personel stratejisini geliştirme      Kuruluşunuzun ekip oluşturma ilke ve yordamlarını dikkate alarak, var olan ekip üyelerini kullanma, başka bölümlerden kaynakları ödünç alma ve yeni ekip üyeleri araştırması yapma için stratejinizi geliştirin. Görüşme ve seçim ölçütünüzü ekleyin.

 • Tedarik stratejisini geliştirme      Kuruluşunuzun tedarik etme ilke ve yordamlarını dikkate alarak, dışarıdan mal ve hizmet sağlama, teklif isteme ve proje için en iyi yüklenici, donanım ve malzemeleri seçmeye yönelik stratejinizi açıklayın.

 • Kaynak teklifini gözden geçirmesi için bir uzmandan yararlanma      Deneyimli ve bilgili bir ekip üyesinin veya çalışma arkadaşınızın kaynak önerinizi ve ekip oluşturma, tedarik etme veya teklif uygulaması için gereken diğer bilgileri gözden geçirmesini sağlayın.

 • Kaynak teklifini onaya gönderme      Öneriyi değerlendirecek proje katılımcılarına veya müşterilere daha fazla bilgi sağlamak için hazır olun.

 • Portföy yönetim aracı kullanma     Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kullanıyorsanız, uygulamaya geçmeden önce başlangıç ve onay sürecinde projeleri izleyebilir ve kaynak gereksinimlerini uyumlu hale getirebilirsiniz. Yeni projelere başlar ve kaynakları atarken, bunları kuruluşun hedefleriyle karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz.

5 numara  Onayı temel alarak kaynak tahminlerini güncelleştirme     Kaynak kullanma için onay aldıktan ve bunlar hakkında yeni bilgiler edindikten sonra, kaynak tahminlerinizi güncelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü tıklatın:

 • Taslak kaynak listesini güncelleştirin. Ön kaynak bilgilerini kaydetmek için Project 2007'nin Kaynak Sayfası görünümünü kullanıyorsanız, bunu yapın. Kaynaklar onaylandığında ve alındığında, yer tutucu kaynak adlarını gerçek adlarla değiştirebilirsiniz. Hatta ön görev atamalarını da yapabilir ve kaynakları zamanlayabilirsiniz.

 • Projenize genel kaynaklar ekleyin.Project Server 2007 kullanıyor ve görev ataması için gereken gerçek kişi yerine gereken becerileri belirterek yer tutucu kaynaklar eklemek istiyorsanız, bunu yapın.

 • Projenize kurumsal olmayan kaynaklar ekleyin. İstediğiniz kaynaklar kurumsal kaynaklar değilse, bunu yapın. Gerekirse daha sonra bu kaynakları kurumsal kaynaklarla değiştirebilirsiniz.

 • Kurumsal kaynak havuzuna kaynaklar ekleyin.Microsoft Office Project Web Access kullanıyorsanız ve kuruluşunuzun kurumsal kaynakları arasında yer alan kaynaklar eklemek istiyorsanız, bunu yapın.

 • Kaynak atamasını değiştirin. Onay sürecinde yapılan değişiklikleri yansıtmak üzere kaynak listenizdeki bir kaynağı değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu yapın.

 • Kaynak atamasını kaldırın Onay sürecinde yapılan değişiklikleri yansıtmak üzere kaynak listenizdeki bir kaynağı kaldırmanız gerekiyorsa, bunu yapın.

6 numara  Kaynak veya projeyle ilgili destek bilgileri ekleme     Not, belge ve Web sayfası bağlantıları biçiminde daha fazla bilgi ekleyin.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü tıklatın:

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×