Hedef dosyaları, haberleri ve sayfaları belirli izleyicilere hedef

Hedef dosyaları, haberleri ve sayfaları belirli izleyicilere hedef

Sayfalar ve Haberler dahil olmak üzere dosyaları modernSharePoint Online hedef kitle hedeflemesi ile belirli hedef kitlelere yükseltin. Herhangi bir dosya için bir veya daha fazla grubu izleyici olarak ayarlayabilirsiniz.

Not: Bazı işlevler, Hedeflenen sürüm programınakatılmış olan kuruluşlara aşamalı olarak sunulmuştur. Bu, söz konusu özelliği göremeyeceğiniz veya özelliğin yardım makalelerinde açıklanandan farklı görünebileceği anlamına gelir.

İlk olarak, kitaplık için hedef kitle belirleme 'yı etkinleştirme

Öncelikle, hedef kitle özelliğini oluşturan dinleyici özelliğini etkinleştirin.

 1. Kitaplığınıza gidin. Örneğin, sayfalar veya Haberler ile çalışıyorsanız, Ayarlar'ı ve ardından site içeriği'Ni ve sonra site sayfaları'nı seçin.

 2. Kitaplıktan Ayarlar'ı ve ardından kitaplık ayarları'nı seçin.

 3. Genel ayarlaraltında, hedef kitle belirleme ayarları'nı seçin.

 4. Dinleyici belirlemeyi  etkinleştir denetim kutusunu seçin.

Ardından, dosya için izleyiciyi seçin

Kitaplıktan bir dosya seçin ve Ayrıntılar bölmesinde hedef kitle özelliği için bir değer seçin. Sayfaları yeniden yayımlayın ve haber gönderilerini güncelleyin.

Hedef kitle, güvenlik grupları tarafından tanımlanır. Gerekirse, izleyicilerinizin üyeleri için bir Office 365 Grubu oluşturun. Veya Yöneticiyseniz, Microsoft 365 Yönetim merkezinden bir güvenlik grubu oluşturabilirsiniz.

Artık Haberler, SharePoint başlangıç sayfasında ve SharePoint Mobile 'daki Haberler sekmesinde bulunan izleyicilerle filtreedilecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek Web bölümlerinde etkinleştirin.

Web bölümü için hedef kitle belirleme

Vurgulanan içerik Web Bölümü ve haber Web Bölümü, hedef kitle etkinleştirildiğinde hedef kitle özelliklerini destekler.

 1. Var olan bir sayfayı düzenleme veya yenisini oluşturma

 2. Web Bölümü ekleme veya düzenleme

 3. Filtre bölümünde, hedef kitle belirleme 'yı etkinleştirme

 4. Sayfayı yayımlama veya yeniden yayımlama

Notlar: 

Genel Bakış

Hedef izleyicileri kullanarak, liste veya kitaplık öğeleri, gezinti bağlantıları ve diğer içerikleri belirli kişi gruplarına görüntüleyebilirsiniz. Bu, yalnızca belirli bir grup grubuyla ilgili bilgileri sunmak istediğinizde kullanışlıdır. Örneğin, bir bölüme yükseltilen belge kitaplığına içerik ekleyebilirsiniz.

SharePoint liste veya kitaplığındaki herhangi bir öğe belirli hedef kitlelere hedeflenmiş olabilir. Bunu yapmak için Içerik sorgulama Web bölümünü kullanırsınız. Diğer Web Bölümü türleri ve bunların içerikleri de izleyicileri hedeflenebilir.

Ayrıca, izleyicilere site gezinti bağlantılarını da hedefleyebilirsiniz. Yalnızca kendileriyle ilgili gezinti bağlantılarını görmesi nedeniyle, bağlantılar hedeflendiğinde kullanıcıların deneyimi basitleştirilir.

Hedef kitleyi belirlemek için, aşağıdakilerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:

 • SharePoint gruplar

 • Dağıtım listeleri

 • Güvenlik grupları

 • Genel izleyiciler

  Genel izleyiciler, SharePoint yöneticileri tarafından sürdürülen kurallar tabanlı izleyiciler.

En az katılımcı izinlerine sahip olan herkes hedef kitleyi belirtebilir ve hedef kitle adı, hedef kitle belirtebilir. Hedef kitleler listesinde hiçbiri Gözat 'a tıklayarak bir kitleyi adına, diğer adına veya açıklamaya göre arayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hedef listesi veya kitaplık öğelerini izleyicilere ekleme

Aşağıdaki yordamda, liste türünün belge kitaplığı olduğu belirli bir listedeki öğelerin tümünün nasıl hedefedileceği hakkında bir örnek gösterilmektedir. Içerik sorgusu Web Bölümü ayrıca sitedeki ve alt sitelerindeki öğelerin tümünü görüntülemenizi veya site koleksiyonundaki tüm sitelerden öğeleri göstermeyi sağlar. Böylece, siteler veya site koleksiyonundaki öğelerde ayarladığınız hedef kitle hedeflemesini eklemek için bir sorgu oluşturabilirsiniz.

Bir liste veya kitaplıktan belirli bir hedef kitleye öğeleri hedefleme üç adımda yapılır:

Adım 1: liste veya kitaplıkta hedef kitle belirleme özelliğini etkinleştirme

Bir liste veya kitaplıkta hedef kitle belirleme özelliğini etkinleştirdiğinizde, listedeki veya kitaplıktaki her öğeyi izleyicilere hedefleyebilirsiniz.

Not: Hedef kitle hedeflemesi için SharePoint listesi veya kitaplığı zaten etkinleştirilmişse, Hedef izleyiciler sütunu görüntülenir.

 1. Hedeflemek istediğiniz öğeyi içeren liste veya kitaplığı tıklatın.

 2. SharePoint Online veya SharePoint Server 2019için Ayarlar'a tıklayın ve Liste ayarları 'nı veya belge kitaplığı ayarları'nı tıklatın.

  Kitaplık ayarları seçili ayarlar menüsü veya Liste ayarları vurgulanmış ayarlar menüsü

  SharePoint 2016, 2013, 2010 veya 2007için, liste veya kitaplık araç çubuğunda Ayarlar'A ve ardından Liste ayarları 'na veya belge kitaplığı ayarları'na tıklayın.

  Şeritteki liste ayarları veya Şeritteki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri

 3. Genel ayarlar'ın altında izleyici hedefleme ayarları'nı tıklatın.

  Kitaplık veya liste ayarları sayfasında Genel 'in altındaki hedef kitle belirleme ayarları
 4. Dinleyici belirlemeyi etkinleştir denetim kutusunu seçin.

  İzleyiciyi Etkinleştir

Adım 2: öğelerde hedef kitleyi belirtme

Hedef kitle için liste veya kitaplığı etkinleştirdikten sonra, liste veya kitaplıktaki tek tek öğeleri bir veya daha fazla hedef kitleye görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. SharePoint Online veya SharePoint Server 2019için, izleyicileri değiştirmek istediğiniz öğenin solunu tıklatın, Ayrıntılar Bilgi veya Ayrıntılar bölmesi düğmesini açma simgesine tıklayın ve sonra da özelliklerin Tümünü Düzenle 'ye tıklayın.

  SharePoint 2016, 2013, 2010 ve 2007için, liste veya kitaplıktaki öğenin adının yanındaki oku veya elipslere (...) tıklayın ve sonra özellikleri veya özellikleriDüzenle 'ye tıklayın. Bazı SharePoint sürümlerinde, başka bir üç nokta kümesini (...) tıklatmanız gerekebilir.

 2. Hedef hedef kitleler listesinde bir veya daha fazla izleyici ekleyin.

  Bir veya daha fazla hedef izleyici ekleme

  Not: Liste veya kitaplıkta içerik onayı veya iş akışı etkinleştirilmişse, öğenin onay sürecinden gitmesi gerekebilir.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Adım 3: öğeyi SharePoint 2016, 2013, 2010 veya 2007 için bir Web bölümünde görüntüleme

Belirli bir hedef kitleye SharePoint listesi veya kitaplık öğesi görüntülemek Için, Içerik sorgulama Web bölümünü kullanabilirsiniz. Içerik sorgusu Web Bölümü, liste ve kitaplık öğelerine filtre uygulayan bir sorgu oluşturmanıza olanak tanır.

Not: SharePoint Online için Web bölümleri görünür olmayabilir.

Bu örnekte, belirli bir listedeki öğelerin tümünün hedef kitleye nasıl görüntüleneceği gösterilmektedir. Liste türü belge kitaplığıdır.

 1. Öğenin görüntülenmesini istediğiniz sayfada, Düğme resmi veya ayarlar Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. öğesini tıklatın ve sonra Sayfayı Düzenle'yi tıklatın.

 2. SharePoint 2010, 2013 ve 2016 için, Ekle sekmesini ve ardından Web Bölümü 'nü tıklatın.

  Web Bölümü Ekle

  SharePoint 2007, Web Bölümü Ekle'ye tıklayın ve varsayılanolarak İçerik Sorgusu Web Bölümü'ne tıklayın.

  Içerik toplamaaltında içerik sorgusu'nu tıklatın.

  İçerik Sorgusu Web Bölümü ekleme

  Not: Içerik sorgusu yoksa SharePoint yöneticinizle görüşün.

 3. Ekle'ye tıklayın.

 4. SharePoint 2010, 2013 ve 2016 için, Web bölümünün sağındaki aşağı ok Web Bölümünü Düzenle aşağı oku tıklatın ve ardından menüdeki Web bölümünü Düzenle 'yi tıklatın.

  SharePoint 2007, Düzenle'yi tıklatın veya web bölümü araç bölmesi açmak Için Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir 'i tıklatın.

  Web bölümünü Düzenle 'yi seçmek için Web Bölümü menüsü
 5. Araç bölmesinde sorgu altında, aşağıdakileri yapın

  Üç açıklama içeren İçerik Sorgusu Web Bölümü özellikleri listesi
  1. Aşağıdaki listeden öğeleri göster 'e tıklayın ve listenin konumunu belirtin.

   Not: Bu örnekte, belirli bir liste beliriyoruz. Kapsamı, diğer seçeneklerden birine tıklayarak birden fazla sitedeki listelerdeki öğeleri içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

  2. Gerekli liste türüaltında, öğenin üyesi olduğu liste türünü seçin. Bu örnekte belge kitaplığı'nı tıklatın. Yalnızca seçtiğiniz liste türündeki öğeler sorgu tarafından işlenir.

  3. Hedef kitle belirlemealtında aşağıdakileri yapın.

   Bunu yapmak için

   Yapılması gereken

   Adım 2 ' de belirttiğiniz hedef izleyicilere liste öğelerini görüntüleme: geçerli kullanıcı izleyicilerinizin bir üyesiyse, öğelerde hedef kitleyi belirtin.

   Izleyici Filtresi Uygula iletişim kutusunu seçin. Bu, sorgunun düzgün çalışması için gereklidir.

   Ayrıca, listede hedef kitlenin belirttiği öğeleri de görüntüleyebilirsiniz. Bu öğeler herkese görüntülenir.

   Hedeflenmemiş öğeleri içer 'i seçin. Bu isteğe bağlıdır.

   Sayfa işlendiğinde, Web bölümündeki içerik yalnızca belirttiğiniz hedef kitlelerin üyesi olan geçerli kullanıcılar için görüntülenir.

Sayfanın Başı

Web bölümünü hedef kitleye hedefleme

SharePoint Web bölümleri yalnızca belirli bir grubun veya izleyicinin üyesi olan kişiler için görünecek şekilde hedeflenebilir. Böylece, belirli gruplar için özelleştirilmiş sayfalar oluşturabilirsiniz.

Not: Tüm Web bölümlerinde olduğu gibi, Içerik sorgusu Web Bölümü, Araç bölmesinin Gelişmiş bölümünde hedef hedef kitleler listesine sahiptir. Bu ayar, Web bölümünün geçerli kullanıcıya görünür olup olmadığını belirler. Değilse, diğer ayarlar uygulanmaz.

Hedef kitle, bir SharePoint grubu, dağıtım listesi, güvenlik grubu veya genel izleyici kullanarak tanımlanabilir.

 1. Öğenin görüntülenmesini istediğiniz sayfada, Düğme resmi veya ayarlar Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. öğesini tıklatın ve sonra Sayfayı Düzenle'yi tıklatın.

 2. SharePoint 2010, 2013 ve 2016 için, Web bölümünün sağındaki aşağı ok Web Bölümünü Düzenle aşağı oku tıklatın ve sonra da Web bölümünü Düzenle'yi tıklatın.

  Web bölümünü Düzenle 'yi seçmek için Web Bölümü menüsü

  SharePoint 2007, Düzenle'yi tıklatın veya web bölümü araç bölmesi açmak Için Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir 'i tıklatın.

 3. Gelişmiş'In altında Hedef izleyiciler listesine bir veya daha fazla izleyici adı ekleyin.

  Hedef kitlenin vurgulandığı Web Bölümü özellikleri Gelişmiş bölümü

Sayfa işlendiğinde, Web Bölümü yalnızca belirttiğiniz hedef kitlelerin üyesi olan kişiler için görüntülenir.

Sayfanın Başı

Hedef kitleye gezinti bağlantısını hedefleme

Bir SharePoint sunucusundaki gezinti bağlantısı, yalnızca belirli bir grubun veya dinleyicinin üyesi olan kişiler için kullanılabilir. Site gezinti ayarlarını değiştirmek için en az tasarım izninizin olması gerekir.

 1. Öğenin görüntülenmesini istediğiniz sayfada, Düğme resmi veya ayarlar Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. öğesini tıklatın, site ayarları'nı tıklatın. Site ayarları'nı görmüyorsanız, site bilgileri'ne ve ardından tüm site ayarlarını görüntüle'ye tıklayın.

 2. Görünüm'Ün altında Gezinti 'yi veya gezintiyi Değiştir'i tıklatın.

 3. Site gezinti ayarları sayfasında yapısal gezinti: düzenleme ve sıralama,bağlantı ekle'yi tıklatın.

  Gezinti ayarlarında, bağlantı ekle üst kısmında yapısal gezinti altında
 4. Gezinti bağlantısı iletişim kutusunda, bağlantının başlığını ve URL 'sini yazın ve ardından izleyiciler listesine bir veya daha fazla izleyici adı ekleyin.

  Tamam vurgulanmış olarak gezinti bağlantısı özellikleri.

  URLiçin, bağlantıya sağ tıklayıp Kısayolu Kopyala'ya tıklayarak Pano 'ya kopyalayabilirsiniz. Tarayıcınızda bu seçeneği yoksa, bağlanmak istediğiniz sayfaya gidin ve adres çubuğunu kopyalayın.

Sayfa işlendiğinde, gezinti bağlantısı yalnızca belirttiğiniz hedef kitlelerin üyesi olan kişiler için görüntülenir.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×