Hedef: Bitiş tarihine yetişmesi için proje planını en iyi durma getirme

Proje planınızı oluşturduktan sonra, zamanlanan bitiş tarihini gözden geçirmeniz gerekir. Plan hedeflediğiniz bitiş tarihine kadar yetişmiyorsa ve bitiş tarihine uyulması projenin başarısı açısından önemliyse, planı bu tarihe kadar yetişecek şekilde en iyi duruma getirebilirsiniz. Bununla birlikte, planınızın bitiş tarihiyle ilgili yönlerini değiştirirken, maliyetleri ve kapsamı da değiştirmeniz gerekebileceğini unutmayın.

İpucu: Bu makale, Proje Haritası (İngilizce) dahilinde geniş bir proje yönetim etkinliği kümesini açıklayan bir dizi makaleden biridir. Proje yönetimi yaşam döngüsü etrafında düzenlendiklerinden, bu etkinliklere "hedef" adı veriyoruz: Plan oluşturma, projeyi izleme ve yönetme ve projeyi kapatma.

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Bitiş tarihini en iyi duruma getirme hedefi grafiği

1 numara Proje tarihlerini belirtme ve gözden geçirme     Proje tarihlerinin gözden geçirilmesi, hedeflenen bitiş tarihine yetişip yetişemeyeceğinizi ve bu tarihe uymak için başka ayarlamalar yapmanız gerekip gerekmediğini görmenize yardımcı olabilir.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

Numara 2 Bitiş tarihine yetişecek şekilde planı ayarlama:     Hedeflenen bitiş tarihini tutturmak için, takvimler, kapsam, görevler ve atamaların ayarlanması da içinde olmak üzere çok çeşitli stratejiler kullanabilirsiniz.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

 • Proje için başlangıç veya bitiş tarihi belirtme: Geçerli planın tarihinden daha erken bir tarihte başlayan veya biten bir tarih belirtin. Bu projenize ilişkin bir seçenekse, önce başlangıç tarihini değiştirmeyi deneyin.

 • Takvimi değiştirme

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

  • Görev takvimi oluşturma: Kritik yol görevlerine uygulanan görev takvimleri bitiş tarihini gereksiz yere geciktiriyorsa görev takvimi oluşturun. Görev takviminin değiştirilmesi veya kaldırılması, Microsoft Office Project 2007 içindeki üç takvim türüne (görev, kaynak ve proje) yönelik değişiklikler bakımından en az etkiye sahip olabilir.

  • Kaynak takvimini değiştirme:kaynaklar gerçekte, takvimde gösterilenden daha çok çalışıyorsa kaynak takvimini değiştirin. Örneğin, kritik yol görevlerine atanmış bir kaynağa ilişkin kaynak takvimi tarafından dört günlük bir çalışma haftası gösterilmesine rağmen kaynak aslında beş gün çalışıyorsa, bitiş tarihine büyük olasılıkla yetişirsiniz.

  • Proje takvimini değiştirme: Proje üzerinde, proje takviminizde gösterilenden daha uzun süreyle (saat veya gün olarak) çalışılıyorsa proje takvimini değiştirin. Örneğin, proje takvimi hafta sonlarının çalışma dışı zaman olduğunu gösteriyor, ancak aslında hafta sonu vardiyaları da çalıştırıyorsanız, proje takvimi değiştirildiğinde bitiş tarihine büyük olasılıkla yetişirsiniz.

 • Proje kapsamını daraltma

  Bitiş tarihine veya bütçe değerine uymak için kapsam değerini düşürmeniz gerekebilir. Ya da, proje planınızı oluşturduktan sonra beklenenden daha çok zaman veya paranız olabilir. İki durumda da, projenin kapsamını değiştirebilirsiniz. Ürünün teslim edilecek öğelerini değiştirme veya projenin kapsamını değiştirme arasında bir seçim yapabilirsiniz.

  Örneğin, bir pazar araştırması görevini projeden kaldırmaya karar verdiğinizi ve ayrıca, bitiş tarihine ve bütçeye uymak amacıyla ürün sınamalarının süresini azalttığınızı varsayalım. Bu durumda, bitmiş ürün ve teslim edilebilirler değişmez. Bununla birlikte, projenin kapsamını daraltarak, bu bitmiş ürünü sağlama yöntemini değiştirmiş olursunuz.

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü yapın:

  • Süreyi değiştirme: Kritik yol görevleri için planlanan süreyi azaltarak bitiş tarihine yetişebilirsiniz. Kısaltılan sürenin halen en az gerçekliği yansıttığından emin olun. Ayrıca, kaynaklara atanana karşılık gelen miktarda çalışma ayarlandığından emin olun.

  • Bitiş tarihine yetişmesi için projeden görev çıkartın. Görev kaldırma, genel proje uygulamasının kalitesini düşürebilir. Yerine getirilmesi gereken görevler planda gösterilmeye devam etmeli ve yalnızca, isteğe bağlı olduğu düşünülen görevler kaldırılmalıdır.

  • Kaynak atamasını değiştirme: Bitiş tarihine yetişmek için kaynak atamasını değiştirin. Yavaş bir kaynağın yerine daha hızlı bir kaynak (daha fazla deneyime sahip kişi, daha yüksek kapasitede bir donanım veya ayarlama süresi daha seri bir malzeme gibi) koyabilirsiniz.

 • Kritik yolda görev ayarlama

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

  • Kritik yolu gösterme: Kritik yolu gözlemek ve bitiş tarihine yetişmek için kritik yolu gösterin.

  • Görevin kritik olacağı zamanı değiştirme: Kritik bir görevin tanımını, örneğin görevin bir veya iki gün sarkma payı olduğunu ifade edecek şekilde değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, Project 2007 sarkma payı sıfır gün olan görevleri kritik kabul eder.

  • Görevin başlangıç veya bitiş tarihini değiştirme: Görevler için esnek olmayan tarih kısıtlamaları ayarlanmışsa (Başlaması Gereken Tarih veya Bitmesi Gereken Tarih gibi) bu tarihleri değiştirebilirsiniz. Kritik yolda görev kısıtlamalarını daha esnek hale getirdiğinizde, Project 2007 zamanlamayı daha az sayıda kısıtlama ile hesaplayabilir ve projeyi bitiş tarihine yetiştirebilirsiniz.

  • Kritik yolda bir görevin süresini değiştirme: Projenin bitiş tarihine yetişmek için görevin süresini değiştirebilirsiniz.

  • Görevi bölme: Tek bir görev, farklı kaynaklarla eşzamanlı olarak çalışılabilecek birçok öğeden oluşuyorsa görevi bölebilirsiniz. Kritik yol görevini, farklı atamalara sahip bu farklı öğelere parçaladığınızda bitiş tarihine yetişebilirsiniz.

  • Görev bağlantısını değiştirmeKritik yol görevleri arasındaki ilişkileri (veya bağımlılıkları) gözden geçirmek ve değiştirebileceğiniz yanlış veya gereksiz bağlantılar olup olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

  • Görevler için örtüşme veya gecikme ayarlama: Bağlantılı görevler arasında geri çekme ve öteleme süresini ayarlamak içindir. Bağlantılı görevler arasına geri çekme eklenmesi bitiş tarihine yetişmeye yardımcı olabilir. Gerektiğinde öteleme zamanı eklenmesi zamanlamanın daha gerçekçi olmasını sağlayabilir.

 • Bir atamayı bitiş tarihine yetişecek şekilde ayarlama

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

  • Ek kaynak atama: Kritik yolda görevin süresini kısaltmak için yapılır. Görev sabit süreli değil de, çalışma odaklı olduğu sürece, görevin süresini kısaltmak üzere daha fazla kaynak atanması işe yarar.

   Görevlere daha çok kaynak eklenmesine projeyi "sıkıştırmak" denir. Çok aşırıya kaçıldığında, ortaya çıkabilecek fazladan maliyetler ve verimsizlikler nedeniyle "sıkıştırma" projenin tamamlanması açısından riskli bir yöntem olabilir. Çok fazla görev eklerseniz, fazla karmaşıklık nedeniyle projenin süresi kısalmak yerine uzayabilir.

  • Kaynak atamasını değiştirme: Kaynak (kişi, donatım veya malzeme) daha hızlı veya daha verimli çalışabiliyorsa ya da kritik yoldaki görevler için daha fazla birimler atanabiliyorsa, bitiş tarihine yetişmeyi kolaylaştırmak için atamayı değiştirebilirsiniz.

  • Çalışma kaynağının görevde kullandığı süreyi ayarlama: Kritik bir görevde kaynağın atama birimleri değerini değiştirerek veya atandığı göreve daha erken bir tarihte başlamasını sağlayarak bu süreyi ayarlayabilirsiniz.

3 numara Planı ek süreden yararlanmak üzere ayarlama    

Ek bilgi. . .

Planınızı oluşturduktan ve Project 2007 projeye ilişkin zamanlama ve maliyet bilgilerini hesapladıktan sonra, elinizde daha fazla zaman veya daha büyük bir bütçe olabilir. Projeyi zamanlanan tarihten önce veya bütçenin altında tamamlamayı tercih edebilirsiniz. Ya da, kapsam geliştirebilir ve projenin teslim edilebilirlerine kalite ekleyebilirsiniz.

 • Müşterilere danışın     Mümkünse, zaman ve bütçeyi nasıl kullanmayı tercih ettiklerini öğrenmek için müşterilere veya hissedar danışın. Planın olduğu gibi bırakılmasını ve projenin zamanından önce veya bütçenin altında tamamlanmasını tercih edebilirler.

 • Sözleşmenize bakın     Zamanından önce veya bütçenin altında tamamlama konusunda, sözleşmeye bağlanmış teşvikler (ve hatta bazı durumlarda cezalar) olup olmadığına bakın. Elinizde bulunan sözleşmenin türü (sabit fiyatlı, geri ödenebilen maliyetli veya birim fiyatlı) kullanılabilir zaman veya bütçeden nasıl yararlanabileceğinizi belirlemeye yardımcı olabilir.

 • Kapsam ekleyin     Fazladan kullanılabilir zamanınız veya bütçeniz varsa, aslında uygulamayı istediğiniz, ancak yeterli zaman veya para bulamayacağınızı sandığınız görevleri veya aşamaları ekleyebilirsiniz. Mevcut görevlerin süre değerini artırarak, kaynaklar tarafından bu görevlerin tamamlanması için daha çok zamanın olmasını sağlayabilirsiniz. Kapsam eklemenin, planınıza hem ek süre hem de ek maliyet getirebileceğini unutmayın. Kapsam ve teslim edilecekleri değiştirmenin sözleşmeye bağlı sonuçları olabileceğinden, sözleşmeye baktığınızdan ve gerektiğinde müşteri onayını aldığınızdan emin olun.

 • Kalite standardını artırın     Fazla zaman veya bütçeyi, kaliteyi artıran veya denetleyen görevleri ya da aşamaları eklemek için kullanabilirsiniz. Varolan görevlerin süresini artırarak, kaynaklara daha iyi kalitede iş yapmaları için daha çok süre tanıyabilirsiniz. Kaliteyi artırmanın bir diğer yolu da, projeye daha becerikli personel, daha verimli donatım veya yüksek kaliteli malzemeler eklemektir. Bu tür kaynaklar pahalı olabilmesine karşın, fazla bütçenin uygun şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

4 numara Zamanlama değişiklikleriyle ilgili not ekleme     Bitiş tarihine yetişmek üzere yaptığınız değişikliklerle ilgili bilgileri günlüğe kaydedin. Bu tür notlar fiili ilerlemeyi izlerken, projeyi kapatırken veya bir sonraki proje için veri toplarken size yararlı olabilir.

5 numara Zamanlamayı en iyi duruma getirmenin sonuçlarını değerlendirme     Bu değerlendirme, projeyi bitiş tarihine gerçekten yetiştirdiğinizden ve maliyet, iş yükü ve diğer projelerin bu değişikliklerden olumsuz etkilenmediğinden emin olmayı sağlar.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

 • Projenin bitiş tarihine yön veren faktörleri görme: Bitiş tarihine göre projeyi en iyi duruma getirmek amacıyla yaptığınız değişikliklerin, kritik yolu nasıl etkilediğini görmeyi sağlar. Bu da, hedeflediğiniz bitiş tarihine gerçekten ulaşıp ulaşmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

 • Görev ve proje zamanlama bilgilerini görüntüleme: Görevlerinize ve projeye ilişkin veya Microsoft Office Project Server 2007 üzerinde yayımlanan projelere ilişkin tarih bilgilerini görüntülemeyi sağlar.

 • Kaynak iş yüklerini gözden geçirme: Bitiş tarihine yetişmek üzere yapılan iyileştirme sonucunda, atanan kaynakların şu an aşırı yüklenip yüklenmediğini veya bu kaynaklardan yeterince yararlanılıp yararlanılmadığını görmeyi sağlar.

6 numara Atama değişikliklerini kaynaklara bildirme     Bitiş tarihine yetiştirme çabalarının sonucu olarak kaynaklar kişisine yeni görevler atadıysanız veya var olan atamaları değiştirdiyseniz ya da kaldırdıysanız, bu değişiklikleri çevrimiçi olarak veya atama raporlarını yazdırmak suretiyle değişiklikten etkilenen kaynaklara bildirebilirsiniz.

6 numara  Proje bilgileri değiştikten sonra, görev veya kaynak ile ilgili destek bilgileri ekleme:     Not, belge ve Web sayfası bağlantıları biçiminde daha fazla bilgi ekleyin.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümüne tıklayın:

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×