Hedef: bütçeye uygun olarak proje planını en iyi duruma getirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Proje planınızı oluşturduktan sonra planlanan maliyetlergözden geçirin. Planlanan maliyetler, bütçekarşılamıyorsa, bütçe dışına çıkmamak için planını en iyi duruma getirebilirsiniz. Bütçe değiştikçe, bitiş tarihi veya kapsam projenizin değiştirmek olası olduğunu unutmayın. Bu zaman, kapsamı ve bütçe arasında ilişki genellikle proje üçgeniadlandırılır.

İpucu: Bu makalede, bir dizi proje yönetimi etkinliklerini kapsamlı bir dizi açıklayan makaleler Proje Haritası içinde bir parçasıdır. Proje yönetimi yaşam döngüsü düzenlenmiş olduklarına çünkü bu etkinlikler "hedeflerini" biz arama: plan oluşturma, izlemek ve proje yönetmek ve projeyi kapatın.

Önceki hedefi |  Sonraki hedefi

Tüm hedefleri proje haritada konusuna bakın.

Bütçeye uygun olarak proje planını en iyi duruma getirme

1 numara Proje maliyetlerini görüntüleme     Grafikte, toplamlar, zaman içinde maliyetleri veya maliyetleri görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmanızı hedeflenen bütçenizi toplantı ve, maliyetleri ayarlamanız gerekip gerekmediğini görmenize yardımcı olabilir.

2 numara İyileştirme maliyetleri azaltmak için plan     Planlanan maliyetler hedeflenen bütçenizi uymayan karar verirseniz, maliyetleri kesmek için birkaç stratejileri kullanabilirsiniz.

 • Kaynaklar ve maliyetler bütçeye uygun olarak ayarlama

  Uygulama birini tıklatın:

  • Kaynakların maliyetlerini Enter düzenli ve fazla mesai fiyatlarını, kullanım başına maliyet, Sabit maliyetlerin ayarlayın veya maliyet kaynakları.

  • Bir kaynak atamasını kaldırma veya değiştirme daha pahalı bir kaynak (bir kişi, ekipman, malzeme veya maliyet) bir daha az maliyetlilerini değiştirerek maliyetleri kesme ya da karşılaştırılabilir kaynakların tek bir görev üzerinde sayısını azaltın. Bazı durumlarda, daha az pahalı kaynakların sonuçları karşılık gelen dengelemeleri içinde kapsamın azalması, zamanlamanın uzaması veya düşük kalitede kullanarak. Yine, bu maliyetleri en iyi duruma getirerek en gerçekçi stratejileri biridir. atamadaha pahalı kaynak kaldırırsanız, bu diğer görevleri veya daha düşük maliyetli projeler üzerinde çalışmak ücretsiz bir kaynaktır.

  • Çeşitli kaynaklar hangisinin denetlemek için bir görevde kalan çalışmayı yeniden atama kalan çalışmaya veya tam olarak ne zaman kalan çalışmayı yapılır belirtmek için hangi kısmını yapar.

 • Bütçeye uygun olarak proje kapsamı azaltın

  Tüm uygulama aşağıdakileri yapın:

  • Teslim edilebilir veya kapsamını değiştirmek belirleme

   Bitiş tarihini veya bütçesini için kapsamı azaltın gerekebilir. Veya Proje planınızı oluşturduktan sonra daha fazla saat veya para beklenenden daha sahip bulabilirsiniz. Her iki durumda da, projenizin kapsamı değiştirebilirsiniz. Teslim Edilebilirler ürünün değiştirme veya Proje kapsamını değiştirme arasında seçebilirsiniz.

   • Ürün teslim edilebilirleri kesme     Kesme ürün teslim edilebilirlerigöre kapsamı azaltın varsa, müşteriler veya Paydaşlar planladığınız daha az gerçekten sağlanmaktadır. Örneğin, yeni ürün geliştirme proje üzerinde çalıştığınız varsayalım. Bitiş tarihi veya bütçesini için başlangıçta planlanan ve müşteriler tarafından onaylanan ürün özelliklerini kesmek karar verin. Bu durumda, büyük olasılıkla müşteri onayı almak gereken ve uygunsa, sözleşme ayarlamak için gerekebilir.

   • Proje kapsamında kesinti     Aynı ürün teslim edilebilirleri bunları üreten değiştirerek sağlamak mümkün olabilir.

    Örneğin, yeni ürün geliştirme projesi Pazar Araştırması görev kaldırmaya karar ve ayrıca bitiş tarihi veya bütçe uymak için test ürün süresini azaltın. Bu durumda, son ürünün ve teslim edilebilir öğeler değişmez. Bununla birlikte, projenizin kapsamı azaltarak bu son ürünü sağlamak için yöntemi değişti.

   • Uygunluk saatini veya bütçe kullanma     Daha fazla saat veya para beklenenden daha olduğunu fark ederseniz, teslim edilebilir öğeler ekleyebilirsiniz. Veya, çoğunlukla daha yüksek kalitede ürününde sonuçları proje kendisinde kapsamını artırabilirsiniz.

   • Kalite kapsamına etkisini düşünün     Bitiş tarihini veya bütçesini için kapsamı azaltın gerekebilir. Veya Proje planınızı oluşturduktan sonra daha fazla saat veya para beklenenden daha sahip bulabilirsiniz. Her iki durumda da, projenizin kapsamı değiştirebilirsiniz. Kalite ve kapsam yakından ilişkili olduğunu göz önünde bulundurun. Kapsam kesme azaltılmış bir kalite düzeyinde kabul gerekebilir. Kapsam artırırsanız, büyük olasılıkla proje ve çarpım kalitesini artırır.

  • Görev için planlanan zaman azaltmak için bir süresini değiştirme . Azaltılmış süre tamamlanması gereken çalışmayı hala izin verdiğinden emin olun. Ayrıca ilgili kaynaklara atanan çalışma miktarını ayarladığınızdan emin olun.

  • Kesinlikle gerekli değilse, bir görev kaldırın. Ancak görevleri kaldırma genel project uygulaması kalitesini düşürebilir unutmayın. Yapılması gereken görevler hala planında yansıtmalı ve isteğe bağlı olarak kabul edilen görevler kaldırılması gerekir.

  • Bir kaynak atamasını daha pahalı bir kaynağı (kişi, donanım veya malzeme) bir daha az maliyetlilerini değiştirerek değiştirin. Bazen, daha az pahalı kaynakların kullanarak karşılık gelen dengelemeleri içinde kapsamın azalması, zamanlamanın uzaması veya azalması kalitesi sonuçlanır. Yine, bu maliyetleri en iyi duruma getirerek en gerçekçi stratejileri biridir.

3 numara Ek bütçe avantajlarından yararlanmak için planı Ayarla     Planınızı oluşturduktan sonra başka bir bütçe kullanılabilir olduğunu fark edebilirsiniz. Proje Bütçe altında içeri getirmek seçebilirsiniz. Veya, kapsamı ve kalitesi hedeflerinizi proje artırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi...

Planınız oluşturup Microsoft Office Project 2007zamanlama ve proje maliyet hesaplar sonra daha fazla zaman veya uygun bir bütçe olduğunu fark edebilirsiniz. Proje ilerisinde veya bütçenin altında sonuna seçebilirsiniz. Veya kapsamı artırmak ve kalite projeye ekleyin.

 • Müşteriyle denetleme      Müşteri veya proje hissedar nasıl bunların zamanını ve bütçe kullanmayı tercih isteyin. Bunlar ve biçiminde gelen ilerisinde veya bütçenin altında proje sahip gibi planı bırakmayı tercih edebilirsiniz.

 • Sizin sözleşme denetleme     Sözleşmeli teşvikler (veya bazı durumlarda, hatta tamamının) ilerisinde veya bütçenin altında gelen denetleyin. (Fiyat, maliyet geri ödenebilir veya birim fiyat sabit) sözleşme türünü de nasıl uygunluk saatini veya bütçe yararlanmanıza belirler.

 • Kapsam Ekle     Görevleri veya çevrilmiyorsa, ancak yeterli saat veya para için kullandığınız mıydı düşünce aşamalar ekleyebilirsiniz. kaynaklar getireceğiniz görevleri tamamlamak için daha fazla zaman, var olan görevlerin süre artırabilirsiniz. Kapsam ekleyerek zaman hem maliyet planınıza eklemek olası olduğunu unutmayın. Teslim edilebilir öğeler ve kapsamını değiştirme sözleşmeli konularından, dolayısıyla sözleşme denetleyin ve gerekli olduğunda istemci onay almak emin olun olabilir.

 • Standart kalitesinin yükseltmek     Görevleri veya ekleme veya denetleme aşamalar kalitesi eklemek için fazlalık zaman veya bütçe kullanabilirsiniz. Kaynakları daha yüksek kalitede iş yapmak için daha fazla zaman getireceğiniz, var olan görevlerin süresini artırabilirsiniz. Daha fazla üst düzeyde nitelikli personel, daha verimli donanım veya higher-grade malzemeler kalitesini artırmak için başka bir yöntem eklemektir. Bu tür kaynaklar daha pahalı olabilir, ancak fazlalık bütçe iyi bir kullanımı da olabilir.

4 numara ENTER maliyet değişiklikleri hakkında bir not     Bütçeye uygun olarak yaptığınız değişikliklerle ilgili bilgileri günlüğe kaydeder. Bu tür notlar, fiili ilerleme durumunu izleme, proje kapatma veya sonraki proje verilerini toplama yardımcı olabilir.

5 numara Maliyet iyileştirme sonuçlarını değerlendir     Maliyetleri gerçekten düşürmek ve bitiş tarihini, iş yükünü ve diğer projelerde olumsuz bu değişikliklerden etkilenmez olduğunu doğrulayın.

Uygulama birini tıklatın:

 • Maliyetleri yerleştirilen olup olmadığını ve hedeflenen bütçenizi toplantı yaklaştığınızı görmek için Proje maliyetlerini görüntüleme .

 • Yaptığınız değişiklikleri maliyetlerin nasıl iyileştirme görmek için , projenizin kritik yolunu gösterme kritik yolu etkileniyor. Farklı tarihleri, farklı görevler ve kritik yolu ile ilişkili farklı kaynaklar görebilirsiniz.

 • Atanmış kaynakların artık aşırı veya maliyet en iyi duruma getirilmesi çalışmalarınızın sonucunda yüklenmez olup görmek için gözden geçir kaynak iş yükünü .

 • Herhangi bir değişiklik bağlantılı veya projenizde birleştirilmiş başka proje dosyalarına güncelleştirildiğini emin olmak için başka projelere üzerindeki etkisini denetleyin .

6 numara Kaynakların atama değişiklikleri bildirme     Atanan kaynaklar için yeni görevler veya değiştirmiş veya var olan herhangi bir atamaları kaldırılmış varsa, bu değişiklikler etkilenen kaynaklar için yayımlamanız gerekir.

Önceki hedefi |  Sonraki hedefi

Tüm hedefleri proje haritada konusuna bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×