Hedef: Bütçeye uyacak şekilde proje planını en iyi durma getirme

Proje planınızı oluşturduktan sonra, planlanan maliyetleri gözden geçirin. Planlanan maliyetler bütçenize uymuyorsa, bütçeyi aşmayacak şekilde planı en iyi duruma getirmelisiniz. Bütçeyi değiştirirken, büyük olasılıkla projenizin bitiş tarihini veya kapsamını değiştirdiğinizi unutmayın. Zaman, kapsam ve bütçe arasındaki ilişki çoğunlukla proje üçgeni olarak adlandırılır.

İpucu: Bu makale, Proje Haritası (İngilizce) dahilinde geniş bir proje yönetim etkinliği kümesini açıklayan bir dizi makaleden biridir. Proje yönetimi yaşam döngüsü etrafında düzenlendiklerinden, bu etkinliklere "hedef" adı veriyoruz: Plan oluşturma, projeyi izleme ve yönetme ve projeyi kapatma.

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Bütçeye uygun olarak proje planını en iyi duruma getirme

1 numara Proje maliyetlerini görüntüleme     Toplamları, zaman içinde değişen maliyetleri veya maliyetleri grafikte görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak, hedeflenen bütçenize uyup uymadığınızı ve maliyetlerinizde ayarlama yapmanızın gerekip gerekmediğini görmenize yardımcı olur.

Numara 2 Maliyetleri düşürmek için planı iyileştirme     Planlanan maliyetlerin hedeflenen bütçenize uymadığını belirlerseniz, maliyetleri düşürmek için çeşitli stratejiler kullanabilirsiniz.

 •  Kaynakları ve maliyetleri bütçeye uyacak şekilde ayarlama

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü tıklatın:

  • Kaynakların maliyetlerini girin. Bu şekilde normal ve fazla mesai fiyatlarını, kullanım başına maliyetleri, sabit maliyetleri veya maliyet kaynaklarını ayarlayabilirsiniz.

  • Kaynak atamasını kaldırın veya değiştirin. Bu şekilde daha pahalı bir kaynağı (kişi, donanım, malzeme veya maliyet) daha ucuz bir kaynakla değiştirerek maliyetleri düşürebilir veya tek bir görevdeki benzer kaynakların sayısını azaltabilirsiniz. Bazen, daha ucuz kaynakların kullanılması kapsamı daraltma, zamanlamayı uzatma veya kaliteyi düşürme gibi sonuçlar verebilir. Yine de bu, maliyetleri iyileştirmeye yönelik en gerçekçi stratejilerden biridir. Daha pahalı olan kaynağı atamadan kaldırırsanız, bu kaynak daha uygun maliyetli başka görevlerde veya projelerde çalışmak için serbest kalır.

  • Kalan işi yeniden bir göreve atayın. Bu şekilde, çeşitli kaynaklardan hangilerinin kalan işin ne kadarını yapacağını denetleyebilir veya kalan işin tam olarak biteceği zamanı belirleyebilirsiniz.

 •  Proje kapsamını bütçeye uyacak şekilde daraltma

  Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü yapın:

  •  Teslim edilebilir öğenin veya kapsamın değiştirilip değiştirilmeyeceğini saptama

   Bitiş tarihine veya bütçeye uymak için kapsamı daraltmanız gerekebilir. Öte yandan, proje planınızı oluşturduktan sonra beklenenden daha çok zaman veya paranız olduğunu da fark edebilirsiniz. İki durumda da, projenin kapsamını değiştirebilirsiniz. Ürünün teslim edilebilirlerini değiştirme veya projenin kapsamını değiştirme arasında bir seçim yapabilirsiniz.

   • Ürün teslim edilebilir öğelerini azaltma     Kapsamı daraltmak için ürün teslim edilebilir öğelerini azalttıysanız, aslında müşterilere veya proje katılımcılarına planladığınızdan daha azını sağlıyorsunuz demektir. Örneğin, yeni bir ürün geliştirmek için bir projede çalıştığınızı varsayalım. Bitiş tarihine veya bütçeye uymak için, başlangıçta planlanan ve müşteriler tarafından onaylanan ürün özelliklerini azaltmaya karar verdiniz. Bu durumda, büyük olasılıkla müşterinin onayını almanız gerekir ve sözleşmeyi de buna uygun hale getirmeniz gerekebilir.

   • Proje kapsamını daraltma     Ürünleri üretme şeklinizi değiştirerek ayrı ürün teslim edilebilir öğelerini sağlayabilirsiniz.

    Örneğin, yeni ürün geliştirme projesinde bir pazar araştırması görevini kaldırmaya karar verdiğinizi ve ayrıca, bitiş tarihine ve bütçeye uymak amacıyla ürün testlerinin süresini azalttığınızı varsayalım. Bu durumda, bitmiş ürün ve teslim edilebilirler değişmez. Bununla birlikte, projenin kapsamını daraltarak, bu bitmiş ürünü sağlama yöntemini değiştirmiş olursunuz.

   • Kullanılabilir zamanı veya bütçeyi kullanma     Beklediğinizden daha fazla zamanınız veya paranız olduğunu fark ederseniz, teslim edilebilir öğelere ekleme yapabilirsiniz. Öte yandan projenin kendi kapsamını da artırabilirsiniz ve bunun sonucunda çoğunlukla daha yüksek kaliteli ürünler elde edilir.

   • Kapsamın kalite üzerindeki etkisini değerlendirme     Bitiş tarihine veya bütçeye uymak için kapsamı daraltmanız gerekebilir. Öte yandan, proje planınızı oluşturduktan sonra beklediğinizden daha fazla zamanınız veya paranız olduğunu da fark edebilirsiniz. İki durumda da, projenin kapsamını değiştirebilirsiniz. Kalite ve kapsamın yakın ilgili olduğunu göz önünde bulundurun. Kapsamı daraltırsanız, düşük bir kalite düzeyini kabul etmeniz gerekebilir. Kapsamı artırırsanız, büyük olasılıkla projenin ve elde edilen ürünün kalitesini de yükseltirsiniz.

  • Süreyi değiştirerek görevler için planlanan zamanı azaltın. Azaltılan sürenin çalışmanın tamamlanması için yine de yeterli olduğundan emin olun. Ayrıca, kaynaklara atanana karşılık gelen miktarda çalışma ayarlandığından da emin olun.

  • Kesinlikle gerekli olmayan görevleri kaldırın. Ancak, görev kaldırmanın genel proje uygulamasının kalitesini düşürebileceğini de unutmayın. Yerine getirilmesi gereken görevler planda gösterilmeye devam etmeli ve yalnızca isteğe bağlı olduğu düşünülen görevler kaldırılmalıdır.

  • Daha pahalı bir kaynağı (kişi, donanım veya malzemeler) daha ucuz olanla değiştirerek kaynak atamasında değişiklik yapın. Bazen, daha ucuz kaynakların kullanılması kapsamı daraltma, zamanlamayı uzatma veya kaliteyi düşürme gibi sonuçlar verebilir. Yine de bu, maliyetleri iyileştirmeye yönelik en gerçekçi stratejilerden biridir.

3 numara Ek bütçeden yararlanmak için planı ayarlama     Planı oluşturduktan sonra, daha fazla bütçenizin olduğunu fark edebilirsiniz. Projeyi bütçenin altında kalacak şekilde yürütmeyi seçebilirsiniz. Alternatif olarak, projenin kapsamını ve kalite hedeflerini artırabilirsiniz.

 Ek bilgi . . .

Planınızı oluşturduktan ve Microsoft Office Project 2007 projeye ilişkin zamanlama ve maliyet bilgilerini hesapladıktan sonra, elinizde daha fazla zaman veya daha büyük bir bütçe olduğunu fark edebilirsiniz. Projeyi zamanlanan tarihten önce veya bütçenin altında tamamlamayı tercih edebilir ya da kapsamı genişletebilir ve projeye kalite ekleyebilirsiniz.

 • Müşterilere danışma      Zaman ve bütçeyi nasıl kullanmayı tercih ettiklerini öğrenmek için projenin müşterisine veya hissedarna danışın. Planın olduğu gibi bırakılmasını ve projenin zamanından önce veya bütçenin altında tamamlanmasını tercih edebilirler.

 • Sözleşmenize bakma     Zamanından önce veya bütçenin altında tamamlama konusunda, sözleşmeye bağlanmış teşvikler (ve hatta bazı durumlarda cezalar) olup olmadığına bakın. Sözleşmenin türü (sabit fiyatlı, geri ödenebilen maliyetli veya birim fiyatlı) kullanılabilir zaman veya bütçeden nasıl yararlanmanız gerektiğini belirleyebilir.

 • Kapsam ekleme     Aslında uygulamayı istediğiniz, ancak yeterli zaman veya para bulamayacağınızı sandığınız görevleri veya aşamaları ekleyebilirsiniz. Var olan görevlerin süresini artırarak, kaynaklara bu görevleri tamamlamak için daha çok zaman verebilirsiniz. Kapsam eklemenin, planınıza hem ek süre hem de ek maliyet getirebileceğini unutmayın. Kapsamı ve teslim edilebilir öğeleri değiştirmenin sözleşmeye bağlı sonuçları olabileceğinden, sözleşmeye baktığınızdan ve gerektiğinde müşteri onayını aldığınızdan emin olun.

 • Kalite standardını artırma     Fazla zaman veya bütçeyi, kaliteyi artıran veya denetleyen görevleri ya da aşamaları eklemek için kullanabilirsiniz. Var olan görevlerin süresini artırarak, kaynaklara daha iyi kalitede iş yapmaları için daha çok süre tanıyabilirsiniz. Kaliteyi artırmanın bir diğer yolu da, projeye daha becerikli personel, daha verimli donanım veya yüksek kaliteli malzemeler eklemektir. Bu tür kaynaklar pahalı olabilmesine karşın, fazla bütçenin uygun şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

4 numara Maliyet değişiklikleriyle ilgili not ekleme     Bütçeye uymak için yaptığınız değişikliklerle ilgili bilgileri günlüğe kaydedin. Bu tür notlar fiili ilerlemeyi izlerken, projeyi kapatırken veya bir sonraki proje için veri toplarken size yararlı olabilir.

5 numara Kaynakları en iyi duruma getirmenin sonuçlarını değerlendirme     Maliyetleri gerçekten düşürdüğünüzü ve bitiş tarihinin, iş yükünün ve diğer projelerin bu değişikliklerden olumsuz etkilenmediğini doğrulayın.

Aşağıdakilerden geçerli olanların tümünü tıklatın:

 • Proje maliyetlerini görüntüleyin. Bu şekilde, maliyetleri düşürüp düşürmediğinizi ve hedeflediğiniz bütçeye ne düzeyde yaklaştığınızı görebilirsiniz.

 • Kritik yolu gösterin. Bunu yaparak, maliyetleri en iyi duruma getirmek için yaptığınız değişikliklerin kritik yolu nasıl etkilediğini görürsünüz. Kritik yol ile ilişkili farklı tarihleri, farklı görevleri ve farklı kaynakları görebilirsiniz.

 • Kaynak iş yüklerini gözden geçirin. Böylelikle, atanmış kaynaklardan herhangi birinin maliyet en iyi duruma getirme çalışmalarınız sonucunda aşırı yüklenip yüklenmediğini veya bu kaynaklardan yeterince yararlanılıp yararlanılmadığı görebilirsiniz.

 • Diğer projeler üzerindeki etkiyi gözden geçirin. Bu şekilde, tüm değişikliklerin projenize bağlı veya projenizle birleştirilmiş diğer proje dosyalarında güncelleştirildiğinden emin olursunuz.

6 numara Atama değişikliklerini kaynaklara bildirme     Kaynaklara yeni görevler atadıysanız ya da var olan atamalarını değiştirdiyseniz veya kaldırdıysanız, etkilenen kaynaklar için bu değişiklikleri yayımlamanız gerekir.

Önceki hedef  |  Sonraki hedef

Proje Haritası'nda tüm hedefleri görme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×