Hangi SmartArt grafik düzenlerinin sınırsız şekli var mı?

Bazı SmartArt düzenlerini kullanarak istediğiniz kadar fazla şekil ekleyebilirsiniz. Diğer düzenler sabit sayıda şekil içerir. Örneğin, Ilişki türündeki onay bakiyesinde düzen yalnızca iki karşılıklı fikri veya kavramları temsil edecek şekilde tasarlanmıştır; böylece şekillerden yalnızca ikisi metin içerebilir.

Denkleştirme Okları düzen görüntüsü

İki fikirden fazlasını iletmek istiyorsanız, piramit listesi düzeni gibi metin için iki taneden fazla şekil bulunan bir düzene geçin. SmartArt grafiklerinin düzenlerini veya türlerini değiştirmenin, bilgilerinizin görünen anlamını değiştirmelerini unutmayın. Örneğin, süreç türünün temel süreci gibi sağa dönük okların gösterildiği bir düzen, döngü türünde sürekli döngü gibi bir daire içinde düzenlenmiş bir ok gösteren farklı anlamdadır.

İpucu: Hangi SmartArt grafiğinin kullanılacağı ve SmartArt kullanmaya nasıl başlayacağınız hakkında bilgi için bkz: SmartArt grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çoğu SmartArt grafiğinde şekil ekleyip silebilirsiniz ve ayrıca çeşitli şekillerin konumlarını değiştirerek, verilerinizin en iyi görsel gösterimini sağlayan bir düzen seçmeniz gerekir.

Aşağıdaki tablolarda bazı SmartArt grafikleri gösterilmektedir. 

Listeler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Temel Engelleme listesi

Temel Engelleme Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Döndürme Resim Vurgu Listesi

Eğimli Resim Vurgu düzen görüntüsü

Süresiz.

Sürekli Resim Listesi

Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Ayrıntılı İşlem

Ayrıntılı İşlem düzen görüntüsü

Süresiz.

Gruplandırılmış Liste

Gruplanmış Liste düzen görüntüsü

Süresiz.

Hiyerarşi Listesi

Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yatay Madde İşareti Listesi

Yatay Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yatay Resim Listesi

Yatay Resim Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Resim Vurgu Listesi

Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Resim Başlığı Listesi

Resim Yazısı Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Piramit Listesi

Piramit Listesi düzeni

Süresiz.

Kesimlere Ayrılmış İşlem

Kesimlere Ayrılmış İşlem düzen görüntüsü

Süresiz.

Yığın Liste

Yığın Liste düzen görüntüsü

Süresiz.

Tablo Hiyerarşisi

Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü

Süresiz.

Tablo Listesi

Tablo Listesi düzen görüntüsü

Yalnızca iki düzey: bir ana fikir ve sınırsız ikinci düzey şekil.

Hedef Listesi

Hedef Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yamuk Listesi

Yamuk Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Ok Listesi

Dikey Ok Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Blok Listesi

Dikey Blok Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Kutu Listesi

Dikey Kutu Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Madde İşareti Listesi

Dikey Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey Resim Vurgu Listesi

Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni

Süresiz.

Dikey Resim Listesi

Dikey Resim Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Sayfanın Başı

İşlemler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Vurgu İşlemi

Vurgu İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Akış Değiştirme

Akış Değiştirme düzen görüntüsü

Süresiz.

Ok Şeridi

Ok Şeridi düzen görüntüsü

En fazla iki fikir.

Temel Eğim İşlemi

Temel Eğim İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi

Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Temel İşlem

Temel İşlem düzeni

Süresiz.

Temel Zaman Çizelgesi

Temel Zaman Çizelgesi düzeni

Süresiz.

Köşeli Çift Ayraç Listesi

Köşeli Ayraç Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Dairesel Eğimli İşlem

Dairesel Döndürme İşlemi düzeni

Süresiz.

Kapalı Köşeli Ayraç İşlemi

Kapalı Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Kesintisiz Ok İşlemi

Kesintisiz Ok İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Sürekli Blok

Sürekli Blok İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

Birbirine Yakınlaşan Oklar

Yakınlaşan Oklar düzen görüntüsü

Süresiz.

Ayrılan Oklar

Birbirinden Uzaklaşan Oklar düzen görüntüsü

Süresiz.

Denklem

Denklem düzeni görüntüsü

Süresiz.

Huni

Baca düzen görüntüsü

Huniye ve dördüncü bir alttaki üç fikir.

Dişli

Çark düzen görüntüsü

Bir ana fikir ve iki bağımsız fikir. Üçüncü düzey metinler de gösterilir.

Karşılıklı Oklar

Karşıt Oklar düzen görüntüsü

İki fikir.

Resim Vurgu İşlemi

Resim Vurgu İşlemi düzen görüntüsü

Süresiz.

İşlem Okları

İşlem Okları düzeni

Süresiz.

İşlem Listesi

İşlem Listesi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yinelenen Eğimli İşlem

Yinelenen Eğimli İşlem düzen görüntüsü

Süresiz.

Basamaklandırılmış İşlem

Basamaklandırılmış İşlem düzen görüntüsü

En fazla beş şekil.

Yukarı Ok

Yukarı Ok düzen görüntüsü

En fazla beş şekil.

Dikey Eğimli İşlem

Dikey Döndürme İşlemi düzeni

Süresiz.

Dikey Denklem

Dikey Denklem düzen görüntüsü

Süresiz.

Dikey İşlem

Dikey İşlem düzeni

Süresiz.

Sayfanın Başı

Döngüler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Temel döngüye

Temel Döngü düzeni

Süresiz.

Temel Pasta

Temel Dilim Grafik düzen görüntüsü

En fazla yedi bölüt.

Temel Radyal

Temel Radyal düzeni

Sınırsız ikinci düzey metin içeren bir temel fikir.

Blok döngüye

Blok Döngü görüntü düzeni

Süresiz.

Sürekli döngüye

Kesintisiz Döngü düzen görüntüsü

Süresiz.

Döngü Matris

Daire Matris düzen görüntüsü

İkinci düzey açıklamalarla dört fikir.

Ayrılan Radyal

Uzaklaşan Radyal düzen görüntüsü

Bir ana fikir ve sınırsız ikinci düzey şekil.

Çok yönlü döngüye

Çok Yönlü Döngü düzen görüntüsü

Süresiz.

Yönsüz Döngü

Yönsüz Döngü düzen görüntüsü

Süresiz.

Radyal Döngü

Radyal Döngü düzen görüntüsü

Bir ana fikir ve sınırsız ikinci düzey şekil.

Radyal Venn

Radyal Venn düzen görüntüsü

Bir ana fikir ve sınırsız ikinci düzey şekil.

Kesimli döngüye

Bölümlere Ayrılmış Döngü düzen görüntüsü

En fazla yedi bölüt.

Metin dönüşümü

Metin Döngüsü düzen görüntüsü

Süresiz.

Sayfanın Başı

Hiyerarşiler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Hiyerarşi

Hiyerarşi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yatay Hiyerarşi

Yatay Hiyerarşi düzen görüntüsü

Süresiz.

Yatay Etiketli Hiyerarşi

Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni

Süresiz.

Etiketli Hiyerarşi

Etiketli Hiyerarşi düzen görüntüsü

Süresiz.

Kuruluş Şeması

Kuruluş Şeması düzeni resmi

Süresiz.

Sayfanın Başı

İlişkiler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Bakiye

Denge düzen görüntüsü

Süresiz.

Temel Hedef

Temel Hedef düzeni

En fazla beş fikir. Sınırsız ikinci düzey metin, ancak çakışabilir.

Temel Venn

Temel Venn düzeni

Süresiz.

Birleşen Radyal

Birleşen Radyal düzeni

Sınırsız ikinci düzey metin içeren bir temel fikir.

Denk Oklar

Denkleştirme Okları düzen görüntüsü

İki fikir.

Doğrusal Venn

Doğrusal Venn düzen görüntüsü

Süresiz.

İç içe Hedef

İç içe Geçmiş Hedef düzen görüntüsü

Üç fikir.

Radyal Liste

Radyal Listesi düzen görüntüsü

Bir ana fikir ve sınırsız ikincil fikirler.

Yığın Venn

Yığın Venn düzen görüntüsü

En fazla yedi fikir.

Sayfanın Başı

Matrisler için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Temel matris

Temel Matris düzeni

Dört fikir.

Kılavuz matrisi

Kılavuz Matris düzen görüntüsü

Dört fikir.

Başlıklı matris

Adlandırılmış Matris düzen görüntüsü

Dört saniyelik bir fikirle bir temel fikir.

Sayfanın Başı

Piramitleri için şekil, katman ve düzey sınırları

Düzen adı

Resim

Şekil sınırı

Temel piramit

Temel Piramit düzeni

Süresiz.

Ters piramit

Ters Piramit düzen görüntüsü

Süresiz.

Kesimli Piramit

Kesimlere Ayrılmış Piramit düzen görüntüsü

Süresiz.

Sayfanın Başı

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×