Hızlı Başlangıç: DAX'ın Temellerini 30 Dakikada Kavrama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Hızlı Başlangıç, Excel'de veya SQLServer Veri Araçları'nda yazılmış tablolu model projelerinde Power Pivot'a yeni olan kullanıcılar içindir. Bir dizi temel veri modelleme problemini ve analitik problemleri çözmek için Veri Çözümleme İfadeleri'ni (DAX) nasıl kullanabileceğinize ilişkin hızlı ve kolay bir başlangıç sağlama amacı taşır. Bu konuda kavramsal bilgiler, tamamlayabileceğiniz bir dizi görev ve öğrendiklerinizi sınayacak birkaç küçük sınav vardır. Bu konuyu bitirdikten sonra, DAX'taki en temel kavramları iyi öğrenmiş olmanız gerekir.

DAX nedir?

DAX, bir veya daha fazla değeri hesaplayıp döndürmek üzere bir formülde veya ifadede kullanılabilen işlev, işleç ve sabit değerler topluluğudur. Kısacası, DAX modelinizde bulunan verilerden yeni bilgiler oluşturmanıza yardımcı olur.

Neden DAX bu kadar önemli?

Bir çalışma kitabı oluşturup içine bazı veriler aktarmak kolaydır. Herhangi bir DAX formülünü kullanmadan önemli bilgiler görüntüleyen PivotTable veya PivotChart'lar bile oluşturabilirsiniz. Peki ya birkaç ürün kategorisine ve farklı tarih aralıklarına ait kritik satış verilerini analiz etmeniz gerektiğinde ne olacak? Ya da farklı veri kaynaklarında bulunan birkaç tablodaki önemli stok verilerini birleştirmeniz gerektiğinde? DAX formülleri, bu olanağı ve aynı zamanda başka birçok önemli özelliği sağlar. Etkili DAX formülleri oluşturmayı öğrenmek, verilerinizden sonuna dek yararlanmanıza yardımcı olur. Gerek duyduğunuz bilgileri aldığınızda, bilançonuzu etkileyen gerçek iş sorunlarını çözmeye başlayabilirsiniz. Bu İş Zekasıdır ve DAX oraya ulaşmanıza yardımcı olur.

Ön Koşullar

Microsoft Excel'de formül oluşturmayı önceden biliyor olabilirsiniz. Bu bilgi DAX'ı anlamada yardımcı olabilir, ancak Excel formüllerinde hiç deneyiminiz olmasa bile burada açıklanan kavramlar, DAX formülleri oluşturmaya ve gerçek yaşamdan iş zekası ile ilgili sorunları çözmeye hemen başlamanıza yardımcı olur.

Özellikle, hesaplamalarda kullanılan anlama DAX formülleri biz odağı ilerlediği. Zaten temel kavramları hem hesaplanan sütunlar hem de Ölçüler (olarak da bilinen hesaplanan alanlar), bunların hiçbiri Power Pivot Yardım açıklanan tanımanız. Yazma ortamı ve araçları Excel'de Power Pivot alışık olmalıdır.

Örnek Çalışma Kitabı

DAX'ı öğrenmenin en iyi yolu bazı temel formüller oluşturup onları bir takım gerçek verilerle kullanmak ve sonucunu bizzat görmektir. Buradaki örnek ve görevlerde Contoso Örnek DAX Formülleri.xlsx çalışma kitabı kullanılmıştır. Bu çalışma kitabını http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409 adresinden indirebilirsiniz. Çalışma kitabını bilgisayarınıza indirdikten sonra açın ve ardından Power Pivot penceresini açın.

Başlayalım!

DAX'ı çok önemli üç temel kavram etrafında çerçeveleyeceğiz: Sözdizimi, İşlevler ve Bağlam. Kuşkusuz DAX'ta başka önemli kavramlar da var, ancak bu üç kavramın anlaşılması DAX becerilerinizi üzerinde geliştirebileceğiniz en iyi temeli sağlar.

Sözdizimi

Kendi formüllerinizi oluşturmadan önce, DAX formül sözdizimine bir gözatalım. Sözdizimi, bir formülü oluşturan veya kısaca formülün nasıl yazılacağını belirleyen çeşitli öğeler içerir. Örneğin, GerçekSatışlar tablosundaki Marj adlı hesaplanmış sütundaki her satır için yeni veriler (değerler) oluşturmak için kullanılan basit bir DAX formülüne bakalım: (formül metninin renkleri yalnızca gösterim amaçlıdır)

Hesaplanmış sütun formülü

Bu formülün sözdizimi aşağıdaki öğeleri içerir:

 1. Eşittir işareti işleci (=) formülün başlangıcını belirtir ve bu formül hesaplandığında bir sonuç veya değer verir. Değer hesaplayan tüm formüller eşittir işaretiyle başlar.

 2. Başvurulan sütun [SatışTutarı] çıkartma yapılacak değerleri içerir. Formüldeki bir sütun başvurusu her zaman köşeli ayraçlar [] arasına alınır. Hücreye başvuran Excel formüllerinin tersine, bir DAX formülü her zaman sütuna başvurur.

 3. Matematiksel çıkarma (-) işleci.

 4. Başvurulan [ToplamMaliyet] sütunu, [SatışTutarı] sütunundaki değerlerden çıkartmak istediğimiz değerleri içerir.

Bir DAX formülünün nasıl okunacağını anlamaya çalışırken, her bir öğesini her gün düşündüğümüz ve konuştuğumuz bir dilde göstermek çoğunlukla yardımcı olur. Örneğin, bu formülü şöyle okuyabilirsiniz:

İçinde FactSales tablosunda, marj hesaplanmış sütununun her satırı hesaplayın (=) değerlerden çıkartarak (-) bir değer olarak [ ToplamMaliyet ] sütunu değerleri [ Satıştutarı ] sütununu.

Başka bir formül türüne, bir ölçü birimi kullanılan bir göz atalım:

Hesaplanmış sütun formülü

Bu formül, aşağıdaki sözdizimi öğelerini içerir:

 1. Ölçü birimi adı satış tutarı toplamı. Ölçüler için formülleri hesaplama formülüyle üste ölçü adından, içerebilir.

 2. Eşittir işareti işleci (=) formül hesaplamanın başlangıcını gösterir. Hesaplandığında bir sonuç verir.

 3. SUM işlevi, [SatışTutarı] sütunundaki tüm sayıları toplar. İşlevler hakkında sonra daha fazla bilgi edineceksiniz.

 4. Parantez () bir veya daha fazla bağımsız değişkeni içine alır. Tüm işlevler en az bir bağımsız değişken gerektirir. Bağımsız değişken işleve bir değer geçirir.

 5. Başvurulan tablo GerçekSatışlar.

 6. GerçekSatışlar tablosunda başvurulan sütun [SatışTutarı]. Bu bağımsız değişkenle, SUM işlevi bir TOPLAMA'nın hangi sütunda toplanacağını bilir.

Bu formülü şöyle okuyabilirsiniz:

İçin ölçü birimi Satış tutarı toplamı adlı, içinde (=) değerlerin TOPLAMINI hesaplamak [ Satıştutarı ] sütununda FactSales tablosu.

İçine yerleştirilmiş bir PivotTable alan listesi bölgesinde değerleri bırakın, bu ölçü hesaplar ve değerleri, PivotTable'daki her hücre tarafından tanımlanan Örneğin, cep telefonlarını ABD'deki verir.

Marj hesaplanmış sütunu için kullandığımız formülle karşılaştırıldığında, bu formülde birkaç farklı şey olduğuna dikkat edin. Özellikle, bir işlevi, yani SUM'ı kullandık. İşlevler, sayı, tarih, saat, metin ve diğer birçok veriyle karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmayı kolaylaştıran önceden yazılmış formüllerdir. İşlevler hakkında sonra daha fazla bilgi edineceksiniz.

Farklı olarak marj hesaplanmış sütununun daha önce [Satıştutarı] sütunu sütun ait olduğu içinde tablo Gerçeksatışlar göre olan sayılar görürsünüz. Tablo adıyla öncesinde sütun adını içerir, bu tam sütun adı bilinir. Sütunları aynı tabloya başvurulan tablo adı formüle dahil edilir gerektirmez. Bu çok sütun daha kısa ve daha kolay okunmasını başvuran uzun formüller yapabilirsiniz. Bununla birlikte, her zaman tablo adı da aynı tablodaki zaman ölçü formüllerinizi eklemek iyi bir uygulamadır.

Not: Tablonun adında boşluk, ayrılmış anahtar sözcükler veya izin verilmeyen karakterler varsa, tablonun adını tek tırnak işaretleri arasında belirtmeniz gerekir. Ayrıca, ad ANSI alfa sayısal karakter aralığı dışında herhangi bir karakter içeriyorsa, yerel ayarınız karakter kümesini destekliyor olsa bile tablo adlarını tırnak işaretleri içine almanız gerekir.

Formüllerinizin doğru sözdizimine sahip olması çok önemlidir. Çoğu durumda, sözdizimi doğru olmadığında bir sözdizimi hatası döndürülür. Diğer durumlarda, sözdizimi doğru olabilir ancak döndürülen değerler beklediğiniz gibi olmayabilir. Power Pivot (ve SQL Server Veri Araçları), doğru öğeleri seçmenize yardımcı olması için sözdizimsel olarak doğru formüller oluşturmada kullanılan bir özellik olan IntelliSense'i içerir.

Basit bir formül oluşturalım. Bu görev, formül sözdizimini ve formül çubuğundaki IntelliSense özelliğinin size nasıl yardım edebileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Görev: Hesaplanmış sütun için basit bir formül oluşturma

 1. Excel’de Power Pivot penceresinde değilseniz Power Pivot şeridinde Power Pivot Penceresi’ni tıklatın.

 2. Power Pivot penceresinde, GerçekSatışlar tablosunu (sekmesini) tıklatın.

 3. En sağdaki sütuna gidin ve sonra sütun üstbilgisinde Sütun Ekle’yi tıklatın.

 4. Model tasarımcısı penceresinin üst kenarı boyunca duran formül çubuğunu tıklatın.

  PowerPivot Formül Çubuğu

  İmleciniz şimdi formül çubuğunda görünür. Formül çubuğu, hesaplanmış sütun veya hesaplanmış alan için formül yazılabilen yerdir.

  Formül çubuğunun solundaki üç düğmeyi biraz inceleyelim.

  Formula bar

  Formül çubuğunda imleç etkin olduğunda, bu üç düğme de etkinleşir. En soldaki X düğmesi sadece bir iptal düğmesidir. Devam edin ve tıklatın. İmleciniz formül çubuğunda artık görünmez ve iptal düğmesi ile onay işareti düğmesi de şimdi kaybolur. Devam edip formül çubuğunun içini yeniden tıklatın. İptal düğmesi ve onay işareti düğmesi şimdi yeniden görünür. Bu, formül girmeye başlayabilirsiniz anlamına gelir.

  Onay işareti düğmesi formülü denetle düğmesidir. Formül girene dek pek bir işlem yapmaz. Birazdan buna tekrar döneceğiz.

  Fx düğmesini tıklatın. Yeni bir iletişim kutusu görünür olduğunu görürsünüz; İşlev Ekle iletişim kutusu. İşlev Ekle iletişim kutusunda, DAX formül girmeye başlamak için en kolay yoludur. Biz bir ölçü biraz daha sonra oluşturduğunuzda, ancak şimdilik, hesaplanmış sütun formülü bir işlev eklemek gerekmez formüle işlev ekleyeceğiz. Devam edin ve işlev Ekle iletişim kutusunu kapatın.

 5. Formül çubuğunda eşittir işareti = yazın ve sonra köşeli ayraç [ açın. GerçekSatışlar tablosunda tüm sütunları içeren küçük bir pencere çıktığını görürsünüz. Bu, IntelliSense iş başında demektir.

  Hesaplanmış sütunlar her zaman bulunduğunuz etkin tabloda oluşturulduğundan, sütun adının başına tablo adını koymaya hiç gerek yoktur. Devam edin ve aşağı doğru ilerleyin, sonra [SatışMiktarı] öğesini çift tıklatın. İstediğiniz sütuna kadar gidip Sekme tuşuna da basabilirsiniz.

  İmleciniz şimdi [SatışMiktarı]sağında etkin olur.

 6. Boşluk koyduktan sonra çıkartma işlecini - (eksi işareti) yazın ve ardından bir boşluk daha koyun.

 7. Şimdi, başka bir açılış parantezi yazın [. Bu kez [Dönüşmiktarı] sütunu seçin ve sonra Enter tuşuna basın.

  Hata alırsanız, sözdiziminizi dikkatle inceleyin. Gerekirse, daha önce açıklanan Marj hesaplanmış sütunundaki formülle karşılaştırın.

  Formülü tamamlamak için Enter tuşuna bastıktan sonra, Power Pivot penceresinin alt kenarı boyunca durum çubuğunda Hesaplanıyor ifadesi görünür. Üç milyondan fazla satır için henüz yeni değerler hesaplamış olsanız bile, bu ifade hızlıca kaybolur.

 8. Sütun üstbilgisini sağ tıklatın ve sütunu NetSatışlar olarak yeniden adlandırın.

Bu kadar! Basit ama çok güçlü bir DAX formülü oluşturmuş oldunuz. GerçekSatışlar tablosundaki her satır için NetSatışlar formülü, [DönüşMiktarı] sütunundaki değeri [SatışMiktarı] sütunundaki değerden çıkartarak bir değer hesaplar. “Her satır için” dememize dikkat edin. Bu, DAX'taki başka bir çok önemli kavramın ifadesidir; satır bağlamı. Satır bağlamı hakkında sonra daha fazla bilgi edineceksiniz.

Bir işleç bir DAX formülü yazarken anlamak en önemli şey kullanmakta olduğunuz bağımsız değişkenlerinde veri türüdür. Aşağıdaki formülü yazın yazacaksanız, örneğin, 1 & 2, = "12" metin değeri döndürülen değer olur. Metin birleştirme için ve işareti (&) işleç olarak olmasıdır. DAX okumak için bu formülü yorumlar: metin olarak 1 değerini yapmayarak bir sonucu hesaplama ve değerini 2 metin ekleme. Şimdi, size yazacaksanız = 1 + 2, DAX bu formülü şöyle okur: 1 sayısal değerini alma ve sayısal değeri 2 ekleyerek bir sonucu hesaplama. Sonuç tabi "3", sayısal bir değer olur. DAX sonuç değerleri bağımsız değişkeninde kullanılan sütunlar veri türüne göre değil, bir formülde işleç bağlı olarak hesaplar. Dax'taki veri türleri çok önemli, ancak bu hızlı başlangıç kapsamı dışında. Veri türleri ve DAX formüllerinde işleçleri hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi DAX başvuru (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x409) konusuna bakın.

Başka deneyelim. Bu kez, bir ölçü formülü yazarak ve IntelliSense kullanarak oluşturur. Çok fazla Eğer kaygılanmayın formülü tamamen anlamak yoktur. Birkaç öğe doğru sözdiziminde birlikte kullanan bir formül oluşturmayı öğrenmek için en önemli şey burada olur.

Görev: ölçü formül oluşturma

 1. GerçekSatışlar tablosunda, Hesaplama Alanı'nda herhangi bir boş hücreyi tıklatın. Bu, Power Pivot penceresindeki tablonun hemen altında bulunan boş hücrelerden oluşan alandır.

PowerPivot Hesaplama Alanı

 1. Formül çubuğunda, Önceki Çeyrek Satışları adını yazın.

 2. Hesaplama formülüne başlamak için eşittir işareti = yazın.

 3. İlk birkaç harfi CAL olarak yazın ve sonra kullanmak istediğiniz işlevi çift tıklatın. Bu formülde, CALCULATE işlevini kullanmak istiyorsunuz.

 4. CALCULATE işlevine geçirilecek bağımsız değişkenlere başlamak için açılış parantezi ( yazın.

  Açılış parantezini yazdıktan sonra, IntelliSense'in CALCULATE işlevi için gerekli bağımsız değişkenleri size gösterdiğine dikkat edin. Birazdan bu bağımsız değişkenler hakkında bilgi edineceksiniz.

 5. FactSales tablosunun ilk birkaç harfini yazın ve ardından açılan listede Gerçeksatışlar[çift tıklatınsatışları].

 6. İlk filtreyi belirtmek için bir virgül (,) yazın, sonra PRE yazın ve ardından PREVIOUSQUARTER işlevini çift tıklatın.

  PREVIOUSQUARTER işlevini seçtikten sonra, başka bir açılış parantezi görünerek bir bağımsız değişkenin daha gerekli olduğunu belirtir; bu kez PREVIOUSQUARTER işlevi içindir.

 7. İlk birkaç harfi Dim olarak yazın ve sonra Soluktarih[Tarih anahtarı]çift tıklatın.

 8. İki kapama parantezi )) yazarak PREVIOUSQUARTER işlevine ve CALCULATE işlevine geçirilmekte olan her iki bağımsız değişkeni kapatın.

  Formülünüz şimdi bunun gibi görünmelidir:

  Önceki Çeyrek Satışları:=CALCULATE(GerçekSatışlar[Satışlar], PREVIOUSQUARTER(SolukTarih[TarihAnahtarı]))

 9. Formülü doğrulamak için formül çubuğundaki formülü denetle düğmesini tıklatın. Hata alırsanız, sözdiziminin her öğesini doğrulayın.

Yaptığınız! Yeni bir ölçü DAX ve kolay bir değil, en kullanarak oluşturduğunuz. Bu formül ne bir PivotTable veya PivotChart uygulanan filtreler bağlı olarak, önceki Çeyrek yıl için toplam satışları hesaplama olur.

Yalnızca birkaç önemli yönlerini DAX formülleri için eklenmiştir. İlk olarak, bu formülü iki işlevleri dahil. PREVIOUSQUARTER işlevi iç içe geçen CALCULATE işlevine bağımsız değişken olarak dikkat edin. DAX formülleri en çok 64 iç içe geçen işlevler içerebilir. Olası bir formül şimdiye kadar çok fazla iç içe geçen işlevler içerecektir. Aslında, böyle bir formül oluşturma ve Hata Ayıkla çok zor olur ve bu büyük olasılıkla de çok hızlı değildir.

Bu formülde, filtreler de kullandınız. Filtreler hesaplanan öğeleri daraltır. Bu durumda, bağımsız değişken olarak aslında başka bir işlev olan tek bir filtre seçtiniz. Filtreler hakkında sonra daha fazla bilgi edineceksiniz.

Son olarak, CALCULATE işlevini kullandınız. Bu, DAX'taki en güçlü işlevlerden biridir. Veri modelleri yazıp daha karmaşık formüller oluştururken, büyük olasılıkla bu işlevi çok kez kullanacaksınız. CALCULATE işlevi konusu bu Hızlı Başlangıcın kapsamı dışındadır, ancak DAX bilgileriniz arttıkça buna özellikle dikkat edin.

Not: Normalde, DAX formüllerinde Akıllı Zaman Gösterimi işlevlerini kullanmak için Tarih Tablosu Olarak İşaretle iletişim kutusunu kullanarak benzersiz bir tarih sütunu belirtmeniz gerekir. Contoso DAX Formülü Örnekleri.xlsx çalışma kitabında, SolukTarih tablosundaki TarihAnahtarı sütunu benzersiz tarih sütunu olarak seçilir.

Ek Ders

İsteyen: 'I oluşturabilirsiniz basit DAX formülü nedir?' Geldi, Yanıtla 'formül zorunda değildir' dir. Ve, tam olarak içinde bir ölçü standart toplama işlevi kullanarak şunları yapabilirsiniz. Neredeyse her veri modeli, filtreleme ve toplanmış veriler üzerinde hesaplama gerekir. Örneğin, belirli bir sütundaki tüm sayıları toplamak için TOPLA işlevini daha önce gördüğünüz satış tutarı toplamı ölçü birimi olarak kullanılır. DAX de değerleri toplama çeşitli işlevleri içerir. Otomatik formüller otomatik toplam özelliğini kullanarak standart toplamalar oluşturabilirsiniz.

Ek Ders görevi: Otomatik Toplam özelliğini kullanarak ölçü formül oluşturma

 1. GerçekSatışlar tablosunda, DönüşMiktarı sütununa gidin ve sonra sütunun tamamını seçmek için sütun üstbilgisini tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, hesaplamalar grubunda, Şeritteki Otomatik Toplam düğmesini tıklatın.

PowerPivot'ta Otomatik Toplam

Otomatik Toplamyanındaki aşağı oku tıklatın ve sonra da Ortalama ' yı tıklatın (diğer standart toplama işlevleri bildirimi kullanabilir, çok).

Yeni bir ölçü ortalama, ReturnQuantity adıyla hemen oluşturulur: formülüyle ve ardından AVERAGE([ReturnQuantity]) =.

Kolaymış değil mi? Kuşkusuz, oluşturacağınız tüm formüller o kadar kolay olmaz. Ancak, Otomatik Toplam özelliğini kullanarak standart toplama hesaplamalarını kullanan formülleri hızla ve kolayca oluşturabilirsiniz.

Bununla, DAX formüllerinde kullanılan sözdizimini oldukça iyi anlamış olmalısınız. Hızlı, kolay ve doğru formüller oluşturmanıza yardımcı olan IntelliSense ve Otomatik Toplam gibi gerçekten etkili bazı özellikler de size gösterildi. Kuşkusuz sözdiziminde öğrenilecek daha çok fazla konu var. Daha fazla bilgi edinmek için iyi bir yer DAX Başvurusu veya SQL Books Online'dır.

Sözdizimi Hızlı Sınavı

 1. Formül çubuğu üzerindeki bu düğme ne işe yarıyor?
  İşlev düğmesi

 2. DAX formülündeki bir sütun adı her zaman neyin arasına alınır?

 3. Nasıl yazdığınız aşağıdaki için formül:
  içinde DimProduct tablonun her satırı için UnitMargin hesaplanan sütun değerleri çıkararak bir değer hesaplayan Birimmaliyeti sütun değerleri BirimFiyat sütun?

Yanıtlar bu konunun sonunda verilmiştir.

İşlevler

İşlevler, değişken adı verilen, belirli bir sırada veya yapıda belirli değerleri kullanarak hesaplama yapan önceden tanımlamış formüllerdir. Bağımsız değişkenler diğer işlevler, başka bir formül, sütun başvuruları, sayılar, metinler ve DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler veya sabit değerler olabilir.

DAX şu işlev kategorilerini içerir: Tarih ve Saat, Bilgi, Mantık, Matematik, İstatistik, Metin, ve Akıllı Zaman Gösterimi İşlevleri. Excel formüllerindeki işlevleri biliyorsanız, DAX'daki birçok işlev size benzer gelecektir; ancak, DAX işlevleri şu açılardan benzersizdir:

 • DAX işlevi her zaman sütunun veya tablonun tamamına başvurur. Bir tablo veya sütundaki yalnızca belirli değerleri kullanmak istiyorsanız, formüle filtreler ekleyebilirsiniz.

 • Hesaplamaları satır düzeyinde özelleştirmeniz gerekiyorsa, DAX bağlama göre değişen hesaplamaları gerçekleştirmek için geçerli satır değerini veya ilişkili değeri bir bağımsız değişken türü olarak kullanmanıza olanak tanıyan işlevler sağlar. Bağlam hakkında sonra daha fazla bilgi edineceksiniz.

 • DAX, değer yerine tablo döndüren birçok işlev içerir. Tablo görüntülenmez, ancak diğer işlevlere girdi sağlamak için kullanılır. Örneğin, bir tabloyu alabilir ve sonra içindeki benzersiz değerleri sayabilir ya da filtrelenmiş tablolarda veya sütunlarda dinamik toplamlar hesaplayabilirsiniz.

 • DAX çeşitli akıllı zaman gösterimi işlevleri içerir. Bu işlevler, veri aralıkları tanımlamanıza veya seçmenize ve bunlara dayalı dinamik hesaplamalar yapmanıza olanak tanır. Örneğin, paralel dönemlerdeki toplamları karşılaştırabilirsiniz.

Bazen, formülde kullanmanız gereken işlevleri bilmek güç olabilir. Power Pivot ve SQL Server Veri Araçları'ndaki tablolu model tasarımcısı, kategoriye göre işlev seçmenize yardımcı olan ve her işlev için kısa açıklamalar sağlayan bir iletişim kutusu olan İşlev Ekle özelliğini içerir.

İşlev Ekle

İşlev Ekle özelliğini kullanarak seçeceğiniz bir işlevi içeren yeni bir formül oluşturalım:

Görev: İşlev Ekle'yi kullanarak formüle işlev ekleme

 1. Gerçeksatışlar tablosunda en sağdaki sütuna gidin ve sonra sütun üstbilgisinde Sütun Ekle'yitıklatın.

 2. Formül çubuğunda eşittir işareti = yazın.

 3. İşlev Ekle düğmesini tıklatın. İşlev Ekle Bu İşlev Ekle iletişim kutusunu açar.

 4. İşlev Ekle iletişim kutusunda, bir kategori seçerek liste kutusunu tıklatın. Varsayılan olarak, tüm seçili ve tüm işlevleri tüm kategorisinde aşağıda listelenmiştir. Filtre işlevleri aradığınız işlevi türünü bulmayı kolaylaştırmak için istediğiniz şekilde çok işlevlerden biri olan.

 5. Bu formülü, başka bir tabloda zaten bazı veri dönmek istiyorsanız. Bunun için bir işlev filtre kategorisinde kullanacağınıza. Devam edebilir ve filtre kategorisine tıklayın ve sonra bir işlev seçinalanında, aşağı kaydırın ve ilişkili işlevi çift tıklatın. İşlev Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 6. SolukKanal[KanalAdı] sütununu bulup seçmenize yardımcı olması için IntelliSense'i kullanın.

 7. Formülü kapatın ve sonra Enter tuşuna basın.

 8. Formülü tamamlamak için Enter tuşuna bastıktan sonra, Power Pivot penceresinin alt kenarı boyunca durum çubuğunda Hesaplanıyor sözcüğü görünür. Şimdi, SolukKanal tablosuna ait kanal bilgileri içeren GerçekSatışlar tablosunda yeni bir sütun oluşturduğunuzu görürsünüz.

 9. Sütunu Kanal olarak yeniden adlandırın.

  Formülünüz şimdi bunun gibi görünmelidir: =RELATED(SolukKanal[KanalAdı])

Başka bir çok önemli işlevinde DAX, ilgili işlev yalnızca yapılmıştır. RELATED işlevi başka bir tablodan değerlerini verir. İçinde olduğunuz tablonun ve almak istediğiniz değerleri içeren tabloyu arasında bir ilişki sağlanmış ilgili kullanabilirsiniz. Şüphesiz, ilgili işlev sonsuz olasılıkları bulunur. Bu durumda, FactSales tablosunda artık her satış için satış kanalı dahil edebilirsiniz. PivotTable alan listesinde, DimChannel tablosundan gidin ve yalnızca gerçekten gereken en önemli bilgileri görmek kolaylaştırarak şimdi gizleyebilirsiniz. Çok CALCULATE işlevi, daha önce açıklandığı gibi ilgili işlev çok önemlidir ve onu olasılıkla birçok kez kullanacaksınız.

Gördüğünüz gibi dax'taki işlevler oldukça güçlü formül oluşturmanıza yardımcı olabilir. Biz gerçekten yalnızca işlevleri temelleri üzerinde işlem. DAX becerilerinizi geliştirmek gibi birçok farklı işlev kullanarak formül oluşturur. Veri çözümleme ifadeleri (DAX) başvurusutüm DAX işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için en iyi yerler biridir.

İşlevler İçin Hızlı Sınav

 1. Bir işlev her zaman neye başvurur?

 2. Bir formül birden fazla işlev içerebilir mi?

 3. İki metin dizesini tek dizede birleştirmek için hangi kategorideki işlevleri kullanırdınız?

Yanıtlar bu konunun sonunda verilmiştir.

Bağlam

Bağlam, anlaşılması en önemli DAX kavramlarından biridir. DAX'ta iki tür bağlam vardır; satır bağlamı ve filtre bağlamı. Önce satır bağlamına bakacağız.

Satır Bağlamı

Satır bağlamı, en kolay yoldan geçerli satır olarak düşünülür. Örneğin, sözdizimini öğrenirken başlarda gördüğünüz Marj hesaplanmış sütununu anımsayın? =[SatışTutarı] - [ToplamMaliyet] formülü tablodaki her satır için satırının Marj sütununda bir değer hesaplar. Her satır için değerler aynı satırda bulunan diğer iki sütundaki yani [SatışMiktarı] ve [ToplamMaliyet] formülü sütunlarındaki değerlerden hesaplanır. DAX, bağlama sahip olduğundan dolayı Marj sütunundaki her satır için değerleri hesaplayabilir: Her satır için [ToplamMaliyet] sütunundaki değerleri alır ve onları [SatışMiktarı] sütunundaki değerlerden çıkartır.

Aşağıda gösterilen seçili hücrede, geçerli satırdaki $49.54 değeri, [ToplamMaliyet] sütunundaki $51.54 değerini [SatışMiktarı] sütunundaki $101.08 değerinden çıkartarak hesaplanmıştır.

PowerPivot'ta satır bağlamı

Satır bağlamı yalnızca hesaplanan sütunlar için geçerli değildir. Tablodaki tek bir satır tanımlamak için filtre uygulayan bir işlevi formül olduğu her seferinde satır bağlamı de geçerlidir. İşlev kendiliğinden üzerinden hangi tablonun her satırı için bunu filtre uygulayan bir satır bağlamı uygulanır. Bu tür bir satır bağlamı, en sık ölçüler için geçerlidir.

Filtre Bağlamı

Filtre bağlamını anlamak satır bağlamına göre biraz daha güçtür. Filtre bağlamını en kolay, sonucu veya değeri belirleyen bir hesaplamaya uygulanan bir veya daha fazla filtre olarak düşünebilirsiniz.

Filtre bağlamı, satır bağlamının yerine kullanılmaz; aksine satır bağlamına ek olarak uygulanır. Örneğin, hesaplamaya eklemek üzere değerleri daha fazla daraltmak için, yalnızca satır bağlamını belirtmekle kalmayıp aynı zamanda o satır bağlamında yalnızca belirli bir değeri (filtre) belirten bir filtre bağlamı uygulayabilirsiniz.

Filtre bağlamı PivotTable'larda kolayca görülür. Örneğin, Değerler alanında ToplamMaliyet’i ekleyip ardından Satır veya Sütunlara Yıl ve Bölgeyi eklediğinizde, belirli bir yıla ve bölgeye göre verilerin bir alt kümesini seçen bir filtre bağlamı tanımlarsınız.

Neden filtre bağlamı için DAX bu kadar önemli? Filtre bağlamı sütun ve satır etiketleri ve Dilimleyiciler PivotTable'da ekleyerek en kolay uygulanabilir, ancak filtre bağlamı da DAX formülde işlevleri gibi tüm, kullanarak filtre tanımlayarak uygulanabilir olduğundan, ilişkili, FİLTRE ilişkilerinin, CALCULATE ve diğer ölçüler ve sütunlara göre. Örneğin, aşağıdaki formülde Mağazasatışları adlı bir ölçü bakalım:

Formül

Açıkça, bu formül gördüğünüz diğer formüllerin bazılarından daha karmaşıktır. Ancak, bu formülü daha iyi anlamak için diğer formüllerde yaptığımıza benzer şekilde onu parçalara ayırabiliriz.

Bu formül, aşağıdaki sözdizimi öğelerini içerir:

 1. Ölçü birimi adı Mağazasatışları, ardından üste:.

 2. Eşittir işareti işleci (=) formülün başlangıcını gösterir.

 3. CALCULATE işlevi, belirtilen filtreler tarafından değiştirilen bir bağlamda ifadeyi bağımsız değişken olarak değerlendirir.

 4. Parantez () bir veya daha fazla bağımsız değişkeni içine alır.

 5. Bir [Satışlar] tablosunda ölçü aynı olarak bir ifade. Formülü Satış Ölçü bulunur: SUM(FactSales[SalesAmount]) =.

 6. Her filtreyi bir virgül (,) ayırır.

 7. Başvurulan sütun ve filtre olarak belirli bir değer, SolukKanal[KanalAdı] =”Mağaza”.

Bu formül, filtre olarak satış ölçü tarafından tanımlanan yalnızca satış değerler DimChannel [ChannelName] sütununda "Store" filtre olarak değerine sahip satırlar için yalnızca hesaplanır sağlayacaktır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, formül içinde filtre bağlamı tanımlayabilmenin olağanüstü ve güçlü bir olanağı vardır. İlişkili bir tabloda yalnızca belirli bir değere başvurabilmek bu örneklerden yalnızca birisidir. Bağlamı hemen tam anlamazsanız endişelenmeyin. Kendi formüllerinizi oluşturdukça bağlamı ve DAX'ta neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Bağlam Hızlı Sınavı

 1. İki bağlam türü hangileridir:

 2. Filtre bağlamı nedir?

 3. Satır bağlamı nedir?

Yanıtlar bu konunun sonunda verilmiştir.

Özet

Artık en önemli kavramları temel bilgi DAX'ta olduğundan, DAX formülleri hesaplanmış sütunları ve ölçümleri için kendi başınıza oluşturmaya başlayabilirsiniz. DAX gerçekten öğrenmek biraz zor olabilir, ama çok kaynak sizin için kullanılabilir. Daha sonra bu konuda birkaç kez okuma ve kendi formüllerinizi birkaç ile denemeler, diğer DAX kavramları hakkında daha fazla bilgi edinin ve yardımcı olabilecek formülleri kendi iş sorunlarını çözme. Microsoft ve öndeki BI uzmanları tarafından size Power Pivot Yardım'da, SQL Server Online, teknik incelemeler ve bloglar için kullanılabilen birçok DAX kaynakları vardır. DAX Kaynak Merkezi Wiki (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) başlatmak için mükemmel bir yerdir. Veri çözümleme ifadeleri (DAX) başvurusu de harika bir kaynaktır. Sık Kullanılanlar klasörünüzde kaydettiğinizden emin olun.

İş Zekası Tablolu Modeli teknik incelemesindeki indirilebilen DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409), burada sunulan kavramlara ve yanı sıra diğer gelişmiş kavram ve formüllere daha ayrıntılı bir bakış sağlar. Bu teknik incelemede ayrıca zaten elinizde olanla aynı Contoso DAX Örnek Formülleri.xlsx çalışma kitabı kullanılır.

Hızlı Sınav Yanıtları

Sözdizimi:

 1. İşlev Ekle özelliğini açar.

 2. Köşeli ayraçlar [].

 3. =[BirimFiyatı] - [BirimMaliyeti]

İşlevler:

 1. Tablo ve sütun.

 2. Evet. Formül iç içe geçmiş 64 kadar işlev içerebilir.

 3. Metin işlevleri.

Bağlam:

 1. Satır bağlamı ve filtre bağlamı.

 2. Tek bir değer belirleyen hesaplamadaki bir veya daha fazla filtre.

 3. Geçerli satır.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×