Hücreler

Hücrelere veri doğrulama uygulama

Hücrelere veri doğrulama uygulama

Kullanıcıların bir hücreye girdiği veri veya değer türünü kısıtlamak için veri doğrulamayı kullanabilirsiniz. Veri doğrulama işleminin en yaygın kullanım alanlarından biri, açılan listeler oluşturma işlemidir.

Örneklerimizi indirin

Bu makalede bulacağınız tüm veri doğrulama örneklerini içeren bir örnek çalışma kitabı indirebilirsiniz. Buradan devam edebilir veya kendi veri doğrulama senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

Excel veri doğrulama örneklerini indirin

Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

Not: Bu bölümdeki ilk üç adım herhangi bir veri doğrulama türü eklemek içindir. 4-8 arası adımlar özellikle açılan liste oluşturmak içindir.

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri Doğrulama, Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda bulunur.
 3. Ayarlar sekmesindeki İzin Ver kutusunda Liste'yi seçin.

  Veri Doğrulama iletişim kutusundaki Ayarlar sekmesi
 4. Kaynak kutusunda liste değerlerinizi virgülle ayırarak yazın. Örneğin:

  1. Bir soruyu yalnızca verilebilecek iki cevapla sınırlandırmak için (örneğin, “Çocuğunuz var mı?”) Evet,Hayır yazın.

  2. Bir satıcının kalite itibarını üç derecelendirme ile sınırlandırmak için Düşük,Orta,Yüksek yazın.

   Not: Bu adımlar çoğunlukla asla değiştirilmeyecek liste öğeleri için önerilir. Değişebilecek bir listeniz varsa veya zamanla öğe eklemeniz ya da kaldırmanız gerekirse, aşağıdaki En İyi Yöntem adımlarını izlemeniz daha iyi olur.

   En İyi Yöntem: Çalışma kitabının herhangi bir yerindeki hücre aralıklarına başvurarak da liste girişleri oluşturabilirsiniz. En verimli yol, önce listenizi oluşturup sonra bu listeyi Excel Tablosu olarak biçimlendirmektir (Giriş sekmesinde Stiller > Tablo Olarak Biçimlendir > sizin için en uygun Tablo Stilini seçin). Sonra tablonun Veri Gövdesi Aralığını, yani tablo Başlığını değil (bu durumda başlık Departman’dır), sadece listenizi içeren tablo bölümünü seçin ve A sütununun üstündeki Ad Kutusu’na anlamlı bir ad girin.

   İsim kutusuna liste için anlamlı bir isim girin.

  Şimdi, veri doğrulama Kaynak kutusuna liste değerlerinizi yazmak yerine Eşittir (=) işaretinden sonra, az önce tanımladığınız adı ekleyin.

  Tablo adından önce = işareti koyun.

  Tablo kullanmanın en güzel yanı da, siz listenize öğe eklerken veya listenizden öğe çıkarırken, veri doğrulama listenizin otomatik olarak güncellenmesidir.

  Not: Başkalarının düzenlemesini engellemek için listelerinizi ayrı bir çalışma sayfasında (gerekirse gizli) tutabilirsiniz.

 5. Hücrede açılma onay kutusunun seçildiğinden emin olun. Aksi takdirde, hücrenin yanında aşağı açılan oku göremezsiniz.

  Hücrenin yanında görüntülenen, hücre içi açılan düğme
 6. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not: İzin verilen değerleriniz tanımlı ada sahip bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu seçildiğinde doğrulanan hücreye herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleriyle başvurulan hücreler için de geçerlidir: Başvurulan hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu seçildiğinde doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 7. Veri doğrulamayı sınayarak doğru çalıştığından emin olun. Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

Notlar: 

 • Açılan listenizi oluşturduktan sonra, listenin istediğiniz şekilde çalıştığından emin olun. Örneğin, hücrenin tüm girişlerinizi gösterecek şekilde yeterince geniş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 • Açılan listeniz için girişlerin listesi başka bir çalışma sayfasında yer alıyorsa ve kullanıcıların bunu görmesini ya da değiştirmesini engellemek istiyorsanız, söz konusu çalışma sayfasını gizleyebilir ve koruyabilirsiniz. Çalışma sayfasını koruma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hücreleri korumak üzere kilitleme.

 • Veri doğrulamayı kaldırma - Silmek istediğiniz doğrulamayı içeren hücreyi veya hücreleri seçin, Veri > Veri Doğrulama’ya gidin ve veri doğrulama iletişim kutusunda TümünüTemizle düğmesine, ardından Tamam’a basın.

Aşağıdaki tabloda diğer veri doğrulama türleri listelenmekte ve bunları çalışma sayfalarınıza ekleme yolları gösterilmektedir.

Yapılacak işlem:

İzleyeceğiniz adımlar:

Veri girişini belirli sınırlar içindeki tamsayılar ile kısıtlayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin.

 2. İzin Ver listesinde Tam sayı'yı seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 4. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin.

  Doğrulama kriteri iletişim kutusu

  Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, F1 hücresindeki verileri doğruladığınızı varsayalım. Bu hücredeki çocuk sayısının iki katı kadar en küçük kesinti sınırı ayarlamak için, Veri kutusunda büyüktür veya eşittir'i seçin ve En Küçük kutusuna =2*F1 formülünü girin.

Veri girişini belirli sınırlar içindeki bir ondalık sayı ile kısıtlayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin.

 2. İzin Ver kutusunda, Ondalık'ı seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 4. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin.

  Ayrıca, sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz. Örneğin E1 hücresinde, komisyonlar ve ikramiyeler için satış temsilcisinin maaşının %6'sı tutarında bir en yüksek limit ayarlamak için, Veri kutusunda küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Büyük kutusuna =E1*6% formülünü girin.

  Not: Kullanıcının yüzde değerler (örneğin, %20) girmesine izin vermek için, İzin Ver kutusunda Ondalık'ı seçin; istediğiniz kısıtlama türünü Veri kutusundan seçin; ondalık olarak en küçük, en büyük veya belirli bir değeri girin (örneğin, ,2) ve sonra doğrulama hücresini yüzde değer olarak göstermek için hücreyi seçin ve Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili  düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

Veri girişini belirli bir tarih aralığındaki tarih ile kısıtlayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin.

 2. İzin Ver kutusunda, Tarih'i seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir günden sonraki tarihlere izin vermek için büyüktür'ü seçin.

 4. İzin verilecek başlangıç tarihini, bitiş tarihini veya belirli tarihi girin.

  Ayrıca, tarih döndüren bir formül de girebilirsiniz. Örneğin, bugünün tarihi ile 3 gün sonrası arasında bir zaman dilimi ayarlamak için Veri kutusunda arasında'yı seçin; Başlangıç tarihi kutusuna =BUGÜN() formülünü girin ve Bitiş tarihi kutusuna da =BUGÜN()+3 formülünü girin.

  Veri girişini belirli bir zaman dilimiyle kısıtlamak için doğrulama kriteri ayarları

Veri girişini belirli bir zaman aralığındaki saat ile kısıtlayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin.

 2. İzin Ver kutusunda, Saat'i seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, günün belirli bir saatinden önceki tarihlere izin vermek için küçüktür'ü seçin.

 4. İzin verilecek başlangıç, bitiş saatini veya belirli bir saati girin. Belirli saatleri girmek isterseniz, ss:dd saat biçimini kullanın.

  Örneğin, başlangıç saati (8:00) ayarlanmış bir E2 hücreniz ve bitiş saati (17:00) ayarlanmış bir F2 hücreniz var diyelim. Toplantı zamanlarını bu saatler arasında sınırlandırmak istiyorsanız Veri kutusunda arasında’yı seçin; Başlangıç saati kutusuna =E2, Bitiş saati kutusuna da =F2 yazın.

  Zaman girişini bir zaman dilimiyle kısıtlamak için doğrulama ayarları

Veri girişini belirtilen uzunlukta metin ile kısıtlayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin.

 2. İzin Ver kutusunda, Metin Uzunluğu'nu seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir sayıda karaktere kadar izin vermek için küçüktür veya eşittir'i seçin.

 4. Bu durumda girişi 25 karakterle sınırlamak istiyoruz, bunun için Veri kutusundan küçük veya eşittir’i seçin ve En fazla kutusuna 25 girin.

  Sınırlı metin uzunluğuna sahip Veri Doğrulama örneği

Bir başka hücrenin içeriğine dayalı olarak izin verilen değeri hesaplayın.

 1. Yukarıda Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin. İzin Ver kutusunda istediğiniz veri türünü seçin.

 2. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin.

 3. Veri kutusunun altındaki kutuda veya kutularda, izin verilen değeri belirtmek için kullanmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Örneğin, bir hesapla ilgili girişlere, yalnızca sonucun E1 hücresindeki bütçeyi aşmaması koşuluyla izin vermek için, İzin Ver > Tamsayı, Veri küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Büyük >= =E1 girin.

  Başka bir hücre içeriğine göre değerlendirmek için doğrulama ayarları

Not: Aşağıdaki örneklerde kendi koşullarınızı belirlemek üzere formül yazdığınız Özel seçeneği kullanılmaktadır. Veri kutusunda ne görüntülendiği konusunda kaygılanmanız gerekmez, Özel seçeneği açıkken Veri kutusu devre dışı bırakılır.

Şundan emin olmak için:

Bu formülü girin:

Ürün kimliği (C2) içeren hücre her zaman standart ön ek olan “ID-” ile başlar ve en az 10 (9’dan fazla) karakterden oluşur.

=VE(SOLDAN(C2, 3) ="ID-",UZUNLUK(C2) > 9)

Örnek 6: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Ürün adı içeren hücre (D2) yalnızca metin içerir.

=EMETİNSE(D2)

Örnek 2: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Birinin doğum gününü içeren hücre (B6), B4 hücresinde belirtilen yıl sayısından fazla olmalıdır.

=EĞER(B6<=(BUGÜN()-(365*B4)),DOĞRU,YANLIŞ)

Bir girişi en az yaş ile kısıtlamaya yönelik veri doğrulama örneği

A2:A10 hücre aralığındaki tüm veriler benzersiz değerler içerir.

=EĞERSAY($A$2:$A$10,A2)=1

Örnek 4: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Not: Önce A2 hücresinin veri doğrulama formülünü girin, sonra EĞERSAY için ikinci bağımsız değişkenin geçerli hücreyle eşleşmesi için A2’yi A3:A10’a kopyalayın. Yani A2)=1 bölümü, A3)=1, A4)=1 bölümüne dönüşecektir vs.

Daha fazla bilgi için

B4 hücresindeki e-posta adresinin @ sembolünü içerdiğinden emin olun.

=ESAYIYSA(BUL("@",B4)

Bir e-posta adresinin @ simgesi içerdiğinden emin olmaya yönelik veri doğrulama örneği

 • Veri Doğrulama komutu neden şeritte etkin değil? Komut şu nedenlerden dolayı kullanılamayabilir:

  • Bir Microsoft Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu etkin değildir. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, bkz. Çalışma kitabını koruma

 • Yazı tipi boyutunu değiştirebilir miyim? Hayır, yazı tipi boyutu sabittir. Görüntü boyutunu değiştirmenin tek yolu, Excel penceresinin sağ alt köşesinden ekran yakınlaştırmanızı ayarlamaktır. Ancak ActiveX Birleşik Giriş Kutusu kullanabilirsiniz. Bkz. Çalışma sayfasına liste kutusu veya birleşik giriş kutusu ekleme.

 • Yazarken veri doğrulamama otomatik doldurma veya otomatik seçim yaptırmanın bir yolu var mı? Hayır, ancak ActiveX Birleşik Giriş Kutusu kullanıyorsanız bu işlev vardır.

 • Veri doğrulama listesinde çoklu seçim yapabilir miyim? ActiveX Birleşik Giriş veya Liste Kutusu kullanmadığınız sürece, hayır.

 • Veri doğrulama listesinden bir öğe seçip başka bir listeyi doldurmak için bu öğeyi kullanabilir miyim? Evet! Buna Bağımlı Veri Doğrulama denir. Daha fazla bilgi için, bkz. Bağımlı Açılan Listeler Oluşturma.

 • Bir çalışma sayfasındaki tüm veri doğrulamayı nasıl kaldırabilirim? Git > Özel iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Giriş sekmesinde > Düzenleme > Bul ve Seç, (veya klavyede F5’e ya da Ctrl + G’ye basın), sonra Özel > Veri doğrulama ve Tümü’nü (veri doğrulama içeren tüm hücreleri bulmak için) veya Aynı’yı (belirli veri doğrulama ayarlarının eşleştiği hücreleri bulmak için) seçin.

  Özel Git iletişim kutusu

  Sonra veri doğrulama iletişim kutusunu getirin (Veri sekmesi > Veri Doğrulama), Tümünü Temizle düğmesine ve Tamam’a basın.

 • Bir başkasını veri doğrulama ile hücrelere giriş yapmaya zorlayabilir miyim? Hayır, ancak herhangi birinin belirli koşullarda, (örneğin Çalışma Kitabını Kaydetme veya Kapatma işlemlerinden hemen önce) giriş yapıp yapmadığını denetlemek için VBA (Visual Basic for Applications) kullanabilirsiniz. Eğer bir seçim yapılmadıysa olayı iptal edebilir ve seçim yapılana kadar devam etmelerini engelleyebilirsiniz.

 • Veri doğrulama listesi seçimine göre hücreleri nasıl renklendirebilirim? Koşullu Biçimlendirme’yi kullanabilirsiniz. Bu durumda Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir seçeneğini kullanmalısınız.

  Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir seçeneği
 • Nasıl e-posta adresi doğrularım? Özel > Formül yöntemini kullanabilir ve girişte @ simgesinin bulunup bulunmadığını denetleyebilirsiniz. Bu durumda, kullanılan formül =ESAYIYSA(BUL(“@”,D2)) formülüdür. BUL işlevi @ simgesini arar. Bulunursa, sınama dizesinde sayısal konumunu döndürür ve girişe izin verir. Bulunamazsa, BUL hatayı döndürür ve girişi engeller.

İşlevlerle ilgili bir sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel'in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa, lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Ayrıca bkz.

Veri doğrulama hakkında daha fazla bilgi

Video: Açılan listeleri oluşturma ve yönetme

Açılan listede öğeleri ekleme veya kaldırma

Açılan listeyi kaldırma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×