Koşullu biçimleri ekleme, değiştirme veya temizleme

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Verileri görsel olarak incelemek ve çözümlemek, kritik sorunları belirlemek, desenleri ve eğilimleri tanımlamak üzere size yardımcı olacak bir koşullu biçimden yararlanın.

Koşullu biçimlendirme, ilginç hücreleri veya hücre gruplarını vurgulamayı, olağandışı değerleri belirtmeyi ve veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri aracılığıyla verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Koşullu biçim, koşulları (veya ölçütleri) esas alarak hücre aralığının görünümünü değiştirir. Koşul doğruysa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir; koşul yanlışsa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez.

Hücreleri ister el ile ister koşullu olarak biçimlendirmiş olun, hücre arka plan rengi ve yazı tipi rengi de dahil olmak üzere verileri biçimlerine göre sıralayabilir ve bunlara biçimlerine göre filtre uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, hücre arka plan renkleri, 3 oklu bir simge kümesi ve veri çubukları kullanan koşullu biçimlendirme görülmektedir.

Koşullu biçimlendirmede kullanılan hücre arka planları, simge kümeleri ve veri çubukları

Bir hücre aralığına, Excel tablosuna veya PivotTable raporuna koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz. PivotTable raporunda koşullu biçimlendirme kullanırken anlamanız gereken önemli farklılıklar vardır.

Not: Koşullu biçim oluşturduğunuzda, yalnızca aynı çalışma sayfasındaki diğer hücrelere veya bazı durumlarda o anda açık olan çalışma kitabının çalışma sayfalarındaki hücrelere başvurabilirsiniz. Başka bir çalışma sayfasına yönelik dış başvurularda koşullu biçimlendirme kullanamazsınız.

PivotTable raporu için koşullu biçimlendirme

PivotTable raporundaki koşullu biçimlendirme, hücre aralığındaki koşullu biçimlendirmeden veya Excel tablosundan çeşitli açılardan farklıdır:

 • Filtre uygulayarak, düzeyleri gizleyerek, düzeyleri daraltarak ve genişleterek veya alan taşıyarak PivotTable raporunun düzenini değiştirirseniz, biçimlendirmenin temelini oluşturan verilerdeki alanlar kaldırılmadığı sürece koşullu biçim korunur.

 • Değerler alanı içinde yer alan alanlar için koşullu biçimin kapsamı veri hiyerarşisine dayandırılabilir ve bir veya birden çok sütunun satırlarındaki veya bir veya birden çok satırın sütunlarındaki üst öğenin (hiyerarşide bir üstteki düzeyi) tüm görünür alt öğeleri (hiyerarşide bir alttaki düzey) tarafından belirlenir.

  Not: Veri hiyerarşisinde, alt öğeler üst öğenin koşullu biçimlendirmesini devralmaz ve üst öğe de alt öğelerin koşullu biçimlendirmesini devralmaz.

 • Değerler alanı içinde yer alan alanlarda koşullu biçiminin kapsamını belirlemenin üç yöntemi vardır: seçime göre, karşılık gelen alana göre veya değer alanına göre.

Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını belirlemek için varsayılan yöntem, seçime göre belirleme yöntemidir. Kapsamını belirleme yöntemini ilgili alana veya değer alanına göre belirleme olarak değiştirmek için Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini, Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusunu veya Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Yöntem

Aşağıdakileri seçmek istiyorsanız bu yöntemi kullanın

Seçime göre kapsam belirleme

 • Değerler alanı içinde yer alan bitişik alanlardan oluşmuş bir küme, örneğin bir bölgenin tüm ürün toplamları.

 • Değerler alanı içinde yer alan bitişik olmayan alanlardan oluşmuş bir küme, örneğin veri hiyerarşisindeki düzeylere dağılmış farklı bölgelerin ürün toplamları.

Değer alanına göre kapsam belirleme

 • Bitişik olmayan çok sayıda seçim belirlemekten kaçınma.

 • Değerler alanı içinde yer alan bir alan kümesini, veri hiyerarşisindeki tüm düzeyler için koşullu biçimlendirme.

 • Alt toplamları ve genel toplamları ekleme.

Karşılık gelen alana göre kapsam belirleme

 • Bitişik olmayan çok sayıda seçim belirlemekten kaçınma.

 • Değerler alanı içinde yer alan bir alan kümesini, veri hiyerarşisindeki tek bir düzey için koşullu biçimlendirme.

 • Alt toplamları dışlama.

Değerler alanı içinde yer alan alanlara en üstteki, en alttaki, ortalamanın üstündeki veya ortalamanın altındaki değerler için koşullu biçimlendirme uyguladığınızda, kural varsayılan olarak tüm görünür değerleri temel alır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

 • Sütun ve onun üst satır alanı.

 • Satır ve onun üst sütun alanı.

Not: Hızlı Çözümleme, Excel 2010 ve önceki sürümlerde kullanılamaz.

Seçilen koşullu biçimlendirmeyi seçilen verilere uygulamak için Hızlı Çözümleme düğmesini Hızlı Çözümleme düğmesi kullanın. Hızlı Çözümleme düğmesi, elektronik tablonuzda veri seçtiğinizde otomatik olarak görüntülenir.

 1. Elektronik tablonuzda verileri seçin. Seçimin sağ alt köşesinde Hızlı Çözümleme düğmesi görüntülenir.

  Hızlı Çözümleme düğmesi ile seçilmiş veriler

 2. Hızlı Çözümleme düğmesine Hızlı Çözümleme düğmesi tıklayın veya Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Ardından, Biçimlendirme sekmesinde, farenizi farklı seçeneklerin üzerine getirerek verilerinizin Canlı Önizlemesine bakın, sonra da bir biçimlendirme seçeneğine tıklayın.

  Hızlı Çözümleme galerisindeki Biçimlendirme sekmesi

  Notlar: 

  • Biçimlendirme sekmesinde gösterilen biçimlendirme seçenekleri, seçtiğiniz verilere bağlı olacaktır. Seçiminiz yalnızca metin içeriyorsa, kullanılabilir seçenekler Metin, Yinelenen, Benzersiz, Eşittir ve Temizle'dir. Seçim yalnızca sayılardan veya hem sayı hem de metinlerden oluştuğunda, seçeneklerVeri Çubukları, Renkler, Simge Kümeleri, Büyüktür, İlk %10 ve Temizle'dir.

  • Canlı önizleme yalnızca verilerinizde kullanılabilen biçimlendirme seçenekleri için işlenir. Örneğin, seçtiğiniz hücreler eşleşen veriler içermiyorsa ve Yinelenen'i seçtiyseniz, canlı önizleme çalışmaz.

 4. Metnin İçeriği iletişim kutusu görüntülenirse, uygulamak istediğiniz biçimlendirme seçeneğini girin ve Tamam'a tıklayın.

Koşullu biçimlendirme gereksinimleriniz daha karmaşıksa, biçimlendirme ölçütünü belirtmek için mantıksal formül kullanabilirsiniz. Örneğin; değerleri, bir işlev tarafından geri döndürülen sonuçla karşılaştırmak veya seçili aralığın dışında kalan ve aynı çalışma kitabının başka bir çalışma sayfasında yer alan hücrelere ait verileri değerlendirmek isteyebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görünür.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasındaki veya başka çalışma sayfalarındaki yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Seçili hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   <Değerler alanı> değerlerini gösteren tüm hücreler'e tıklayın.

  • Değer alanı:   <Satır> için <Değerler alanı> gösteren tüm hücreler'e tıklayın.

 4. Kural Türü Seçin altında Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan öğesini tıklatın.

  1. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir liste kutusuna formülü girin.

   Formüle eşittir işaretiyle (=) başlamanız ve formülün bir DOĞRU (1) veya YANLIŞ (0) mantıksal değerini döndürmesi gerekir.

  2. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

  3. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

   Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda gösterilir.

   1. Örnek: VE ve VEYA testlerini kullanan ölçütlerle iki koşullu biçimlendirme kullanma    

   Burada görülen örnekte, ilk kural, her iki koşul da doğruysa iki hücreyi yeşil olarak biçimlendirir. Bu sınamanın sonucu Doğru çıkmazsa, ikinci kural, koşullardan birinin Yanlış olması durumunda iki hücreyi kırmızı ile biçimlendirir.

   B4 ve B5 hücreleri koşula uymaktadır ve dolayısıyla yeşil olarak biçimlendirilir

   Ev alacak bir kişinin peşinat olarak 75.000 TL ve konut kredisi taksiti olarak aylık 1.500 TL tutarında bütçesi var. Peşinat ve aylık taksitin her ikisi de bu gereklilikleri karşılarsa, B4 ve B5 hücreleri yeşil olarak biçimlendirilir.

   Peşinat veya aylık ödemenin hiçbiri alıcının bütçesine uymazsa, B4 ve B5 hücreleri kırmızı olarak biçimlendirilir. APR, kredi vadesi, peşinat ve satın alma tutarı gibi bazı değerleri değiştirerek, koşullu biçimlendirilmiş hücrelerde neler olduğunu görebilirsiniz.

   İlk kural için formül (yeşil renk uygulanır)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   İkinci kural için formül (kırmızı renk uygulanır)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   2.Örnek: MOD ve SATIR işlevlerini kullanarak diğer tüm satırları gölgelendirme    

   Bu çalışma sayfasındaki her hücreye uygulanan koşullu biçim, hücre aralığındaki her iki satırdan birini mavi hücre rengiyle gölgelendirir. 1. satırın üstünde ve A sütununun solunda yer alan kareye tıklayarak çalışma sayfasındaki tüm hücreleri seçebilirsiniz. MOD işlevi bir sayı (ilk bağımsız değişken) bölen sayıya (ikinci bağımsız değişken) bölündükten sonra kalan değeri döndürür. SATIR işlevi geçerli satır numarasını döndürür. Geçerli satır numarasını 2'ye böldüğünüzde, kalan değer çift sayılar için her zaman 0 ve tek sayılar için 1 olur. 0 YANLIŞ ve 1 de DOĞRU olduğundan, satır numarası tek sayı olan tüm satırlar biçimlendirilir. Kural şu formülü kullanır: =MOD(SATIR();2)=1.

   Her satır mavi ile gölgelendirilir

   Not: Çalışma sayfasında veya başka çalışma sayfalarında doğrudan hücreleri seçerek, formüle hücre başvuruları girebilirsiniz. Çalışma sayfasından hücreler seçildiğinde, mutlak hücre başvuruları eklenir. Excel'in başvuruları seçili aralıktaki her hücre için ayarlamasını istiyorsanız, göreli hücre başvurularını kullanın.

Koşullu biçimlendirmede formülleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Koşullu biçimlendirme uygulamak için formül kullanma.

Renk ölçekleri, veri dağılımını ve çeşitlemesini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. İki renkli ölçek, iki rengin farklı tonlarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi daha yüksek veya daha düşük değerleri temsil eder. Örneğin, aşağıda görüldüğü gibi, yeşil ve sarı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin daha yeşil ve daha düşük değerli hücrelerin de daha sarı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

Tüm hücreleri iki renkli ölçekle biçimlendirme

İpucu: Aralıktaki herhangi bir hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, bu hücrelere koşullu biçimlendirme uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin bu hücrelere uygulanmasını sağlamak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değerinden başka bir değer döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Renk Ölçekleri'ni tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. İki renkli ölçek seçin.

  Renk ölçeği simgelerinin üzerinde dolaşarak hangi simgenin iki renkli ölçek olduğuna bakın. Üstteki renk yüksek değerleri, alttaki renk ise düşük değerleri temsil eder.

Koşullu biçimlendirme uygulanmış PivotTable alanının yanındaki Biçimlendirme Seçenekleri düğmesini kullanarak PivotTable raporundaki Değerler alanında yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını değiştirme ölçütü:

  • Seçim: Seçili hücreler'i tıklatın.

  • Değer etiketi için tüm hücreler, <Değer etiketi> değerlerini gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

  • Değer etiketi için tüm hücreler, alt toplamları ve genel toplamı dışlayarak, <Satır etiketi> için <Değer etiketi> değerlerini gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Değerlerine göre tüm hücreleri biçimlendir (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan İki renkli ölçek öğesini seçin.

 7. En Az ve En FazlaTür değerlerini seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme:   En Küçük Değer ve En Büyük Değer öğelerini seçin.

   Bu durumda, En Az ve En FazlaDeğer girmezsiniz.

  • Sayı, tarih veya saat biçimlendirme:   Sayı seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

  • Yüzde değerini biçimlendirme:   En Küçük ve En BüyükDeğer girin.

   Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde işareti girmeyin.

   Değerlerin dağılımı orantılı olduğundan tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzde işareti kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme:    Yüzde birlik öğesini seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin. Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20 yüzde birlik gibi) bir renk tonunda ve bir grup düşük değeri(son 20 yüzde birlik gibi) ise başka bir renk tonunda görselleştirmek istediğinizde,yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucu biçimlendirme:    Formül öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla değerlerini girin.

   • Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir.

   • Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın.

   • Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz.

   • Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

    Notlar: 

    • En Az değerin En Fazla değerden küçük olmasına dikkat edin.

    • Birbirinden farklı türde En Az ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, En Az için bir sayı ve En Fazla için ise yüzde değeri seçebilirsiniz.

 8. En Az ve En Fazla renk ölçeği seçmek için, her birinde Renk öğesini tıklatın ve renk seçin.

  Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak isterseniz Daha Fazla Renk öğesini tıklatın. Seçtiğiniz renk ölçeği Önizleme kutusunda gösterilir.

Renk ölçekleri veri dağılımını ve çeşitlemesini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. Üç renkli ölçek, üç rengin tonlamalarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi yüksek, orta ve düşük değerleri temsil eder. Örneğin, yeşil, sarı ve kırmızı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin yeşil renkte, orta değerli hücrelerin sarı renkte ve düşük değerli hücrelerin de kırmızı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

İpucu: Aralıktaki herhangi bir hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, bu hücrelere koşullu biçimlendirme uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin bu hücrelere uygulanmasını sağlamak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine sizin belirttiğiniz bir değerin (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Renk Ölçekleri'ni tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. Üç renkli ölçek seçin. En üstteki renk daha yüksek değerleri, ortadaki renk orta değerleri ve en alttaki renk de daha düşük değerleri temsil eder.

  Renk ölçeği simgelerinin üzerinde dolaşarak hangi simgenin üç renkli ölçek olduğuna bakın.

Koşullu biçimlendirme uygulanmış PivotTable alanının yanındaki Biçimlendirme Seçenekleri düğmesini kullanarak PivotTable raporundaki Değerler alanında yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında Bütün hücreleri değerlerini temel alarak biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan 3-Renk Ölçeği öğesini seçin.

 7. En Az, Orta Nokta ve En Fazla için tür seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme:    Bir Orta Nokta değeri seçin.

   Bu durumda, En Küçük ve En BüyükDeğer değeri girmezsiniz.

  • Sayı, tarih/saat biçimlendirme:    Sayı öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

  • Yüzde biçimlendirme:    Yüzde öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin. Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

   Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme:    Yüzde birlik öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri(ilk 20 yüzde birlik gibi) bir renk tonunda ve bir grup düşük değeri(son 20 yüzde birlik gibi) ise başka bir renk tonunda görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucu biçimlendirme:    Formül öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

   Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir. Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

   Notlar: 

   • Hücre aralığının en düşük, orta ve en yüksek değerlerini ayarlayabilirsiniz. En Az alanındaki değerin Orta Nokta alanındaki değerden küçük ve Orta Nokta değerinin de En Fazla alanındaki değerden küçük olduğundan emin olun.

   • Birbirinden farklı türde En Az, Orta Nokta ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, En Az ayarı olarak bir sayı, Orta Nokta ayarı olarak yüzde birlik bir değer ve En Fazla ayarı olarak da yüzde seçebilirsiniz.

   • Birçok durumda, varsayılan yüzde 50 Orta Nokta değeri en iyi neticeyi verir, yine de bu değeri kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

 8. En Az, Orta Nokta ve En Fazla renk ölçeği seçmek için, her birinde Renk öğesini tıklatın ve renk seçin.

  • Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak için, Daha Fazla Renk öğesini tıklatın.

  • Seçtiğiniz renk ölçeği Önizleme kutusunda gösterilir.

Veri çubuğu, bir hücre değerini diğer hücrelere göre değerlendirmenize yardımcı olur. Veri çubuğunun uzunluğu hücredeki değeri gösterir. Uzun çubuk yüksek değeri, kısa çubuk ise düşük değeri gösterir. Veri çubukları, tatil satış raporundaki en yüksek ve en düşük oyuncak satışı gibi özellikle büyük miktarda verilerle çalışılırken yüksek ve düşük sayıların tespit edilmesi konusunda çok kullanışlıdır.

Burada gösterilen örnekte, belirgin pozitif ve negatif değerleri vurgulamak için veri çubukları kullanılmaktadır. Veri çubuklarını biçimlendirerek, çubukların hücrenin ortasından başlamasını ve negatif değerler için sola doğru uzanmasını sağlayabilirsiniz.

Pozitif ve negatif değerleri vurgulayan veri çubukları

İpucu: Aralıktaki herhangi bir hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, bu hücrelere koşullu biçimlendirme uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin bu hücrelere uygulanmasını sağlamak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine bir değer (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve Veri Çubukları seçeneğini tıklatıp veri çubuğu simgesini seçin.

  Koşullu Biçimlendirme

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında Değerlerine göre tüm hücreleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan Veri Çubuğu öğesini seçin.

 7. En Az ve En FazlaTür seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme:    En Küçük Değer ve En Büyük Değer öğelerini seçin.

   Bu durumda, En Az ve En Fazla için değer girmezsiniz.

  • Sayı, tarih/saat biçimlendirme:    Sayı seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

  • Yüzde biçimlendirme:    Yüzde birlik öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

   Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme    Yüzde birlik öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20 yüzde birlik gibi)bir veri çubuğunda ve bir grup düşük değeri (son 20 yüzde birlik gibi)ise başka bir veri çubuğunda görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucunu biçimlendirme     Formül öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   • Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir.

   • Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın.

   • Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz.

   • Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  Notlar: 

  • En Az değerin En Fazla değerden küçük olmasına dikkat edin.

  • Birbirinden farklı türde En Az ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, bir En Az sayı ve En Fazla yüzde değeri seçebilirsiniz.

 8. En Az ve En Fazla renk ölçeği seçmek için Çubuk Rengi öğesini tıklatın.

  Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak isterseniz Daha Fazla Renk öğesini tıklatın. Seçtiğiniz çubuk rengi Önizleme kutusunda gösterilir.

 9. Hücredeki değer olmaksızın yalnızca veri çubuğunu göstermek için Yalnızca Çubuğu Göster öğesini seçin.

 10. Veri çubuklarına düz bir kenarlık uygulamak için Kenarlık liste kutusunda Düz Kenarlık öğesini seçin ve kenarlığın rengini belirtin.

 11. Düz çubukla gradyan çubuk arasında bir seçim yapmak için, Dolgu liste kutusunda Düz Dolgu veya Gradyan Dolgu seçin.

 12. Negatif çubukları biçimlendirmek için, Negatif Değer ve Eksen'i tıklatın ve Negatif Değer ve Eksen Ayarları iletişim kutusunda negatif çubuk dolgusu ve kenarlık renkleri için seçenekleri belirtin. Eksenin konum ayarlarını ve rengini de seçebilirsiniz. Seçenekleri seçmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

 13. Çubuk Yönü liste kutusunda bir ayar seçenek çubukların yönünü değiştirebilirsiniz. Çubuk yönünün varsayılan ayarı Bağlam'dır ancak verilerinizi nasıl göstermek istediğinize bağlı olarak soldan sağa ve sağdan sola yönlerini de seçebilirsiniz.

Verileri, bir eşik değerine göre ayrılmış üç ila beş kategoride sınıflandırmak ve verilere açıklama eklemek için simge kümesi kullanın. Her simge bir değer aralığını temsil eder. Örneğin, 3 Ok simge kümesinde yeşil yukarı oku yüksek değerleri, sarı yan yönler oku orta değerleri ve kırmızı aşağı oku düşük değerleri temsil eder.

Burada görülen örnek, bazı koşullu biçimlendirme simge kümeleriyle çalışmaktadır.

Aynı veriler için farklı simge kümeleri

Yalnızca koşula uyan hücreler için simgelerin gösterilmesini seçebilirsiniz; örneğin, belirli bir kritik değerin altında kalan hücrelerde bir uyarı simgesi görüntülemeyi ve söz konusu değerin üstündeki hücrelerde hiçbir simge görüntülememeyi seçebilirsiniz. Bunu yapmak için, koşulları ayarlarken simgenin yanındaki simge açılan listesinde Hücre Simgesi Yok'u seçerek simgeleri gizlersiniz. Ayrıca, kendi simge kümelerinizi de oluşturabilirsiniz; örneğin, bir yeşil "sembol" onay işareti, sarı "trafik ışığı" ve kırmızı "bayrak".

İpucu: Aralıktaki herhangi bir hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, bu hücrelere koşullu biçimlendirme uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin bu hücrelere uygulanmasını sağlamak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine bir değer (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve Simge Kümesi seçeneğini tıklatıp simge kümesi simgesini seçin.

  Koşullu Biçimlendirme

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında Bütün hücreleri değerlerini temel alarak biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan Simge Kümesi öğesini seçin.

  1. Simge kümesi seçin. Varsayılan 3 Trafik Işığı (Çerçevesiz) seçeneğidir. Simge sayısı, her simgeye yönelik karşılaştırma işleçleri ve eşik değerleri, her simge kümesinde farklıdır.

  2. Karşılaştırma işleçlerini ve eşik değerlerini değiştirebilirsiniz. Her simgenin varsayılan değer aralığı eşit boyuta sahip olsa da, bu değerleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Eşiklerin yukarıdan aşağı, en yüksekten en düşüğe doğru mantıksal bir sırada olduğundan emin olun.

  3. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sayı, tarih/saat biçimlendirme:    Sayı öğesini seçin.

   • Yüzde biçimlendirme:    Yüzde öğesini seçin.

    Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

    Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

   • Yüzde birlik değeri biçimlendirme:    Yüzde birlik'i seçin. Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

    Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20yüzde birlik gibi) belirli bir simgeyle ve bir grup düşük değeri (son 20yüzde birlik gibi) ise başka bir simgeyle görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

   • Formül sonucunu biçimlendirme:    Formül öğesini seçin ve ardından her bir Değer kutusuna bir formül girin.

    • Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir.

    • Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın.

    • Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz.

    • Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  4. İlk simgenin düşük değerleri ve son simgenin de yüksek değerleri göstermesini sağlamak için, Simge Sırasını Tersine Çevir'i seçin.

  5. Hücredeki değer olmaksızın yalnızca veri çubuğunu göstermek için Yalnızca Çubuğu Göster öğesini seçin.

   Notlar: 

   1. Çalışma sayfasının sütun genişliğini simgeye uydurmak için ayarlamanız gerekebilir.

   2. Gösterilen simgenin boyutu, söz konusu hücrede kullanılan yazı tipi boyutuna bağlıdır. Yazı tipinin boyutu arttıkça, simgenin boyutu da buna orantılı olarak artar.

Hücre aralığındaki belirli hücreleri daha kolay bulmak için, bu belirli hücreleri bir karşılaştırma işlecini esas alarak biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, kategorilere göre sıralanmış bir envanter çalışma sayfasında, stokta 10 kalemden az kalan ürünleri sarı renkle vurgulayabilirsiniz. İsterseniz, perakende mağaza özeti çalışma sayfasında, %10'un üzerinde kar oranına, 100.000 Dolar'ın altında satış hacmine sahip ve "GüneyDoğu" kapsamındaki bölgede yer alan tüm mağazaları tanımlayabilirsiniz.

Burada gösterilen örnekler, büyüktür ve İlk % gibi yerleşik koşullu biçimlendirme ölçütleriyle ilgili örneklerle çalışır. Bu biçim, nüfusu 2.000.000'dan fazla olan şehirleri yeşil arka planlı ve ortalama sıcaklıkları ilk %30'da olanları turuncu olarak biçimlendirir.

Nüfusu 2 milyondan fazla ve yüksek sıcaklıkları ilk % 30'da olan şehirleri gösteren biçimlendirme

Not: PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara metin veya tarihe göre koşullu biçimlendirme uygulayamazsınız; yalnızca sayıya göre uygulayabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından Hücre Kurallarını Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. Arasında, Şu İçeriğe Sahip Metne Eşit veya İlgili Tarih gibi istediğiniz bir komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasındaki veya başka çalışma sayfalarındaki yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında, Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir liste kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayıya, tarihe/saate göre biçimlendirme:    Önce Hücre Değeri, ardından karşılaştırma işleci seçip sayı, tarih veya saat girin.

   Örneğin, Arasında öğesini seçip 100 ve 200 değerlerini girin veya Eşit öğesini seçip 1/1/2009 değerini girin.

   Sayı, tarih veya saat değeri geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

   • Formül girerseniz, bunu eşittir işaretiyle (=) başlatın.

   • Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz

   • Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  • Metne göre biçimlendirme:    Önce Belirli Bir Metin seçeneğini, sonra da karşılaştırma işlecini seçerek metni girin.

   Örneğin, İçerir öğesini seçip Gümüş girebilir veya Şununla başlar öğesini seçip Üçlü girebilirsiniz.

   Arama dizesinde tek tırnak işareti bulunabilir; burada joker karakterler de kullanabilirsiniz. Dize en çok 255 karakter olabilir.

   Metin geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

   • Formül girerseniz, bunu eşittir işaretiyle (=) başlatın.

   • Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz.

   • Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  • Tarihe göre biçimlendirme:    İlgili Tarihler seçeneğini ve karşılaştırma tarihini seçin.

   Örneğin, Dün veya Gelecek Hafta öğesini seçin.

  • Boş olan veya olmayan hücreleri biçimlendirme:    Boş Olanlar veya Boşluk Yok öğesini seçin.

   Boş değer, veri içermeyen hücredir ve bir veya daha fazla boşluk içeren (boşluklar metin olarak kabul edilir) hücrelerden farklıdır.

  • Hata veya Hata yok değerlerine sahip hücreleri biçimlendirme:    Hatalar veya Hata Yok öğesini seçin.

   Hata değerleri şunlardır: #####, #DEĞER!, #:BÖL/0!, #AD?, #YOK, #BAŞV!, #SAYI!, ve #BOŞ!.

 7. Biçim belirtmek için Biçim öğesini tıklatın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenir.

 8. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda gösterilir.

Belirttiğiniz kesme biçimi değerini esas alarak, hücre aralığındaki en yüksek ve en düşük değerleri bulabilirsiniz. Örneğin, bölge raporundaki en çok satılan 5 ürünü, müşteri anketlerinde %15 değerinin altında kalan ürünleri veya bölümdeki en yüksek 25 maaşı bulabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından İlk/Son Kurallar seçeneğini tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. İlk 10 öğe veya Son % 10 gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında Yalnızca en üst veya en alt dereceli değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Şunun içinde derecelendirilen değerleri biçimlendir liste kutusundan İlk veya Son öğesini seçin.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üst veya alt sayıyı belirtmek için bir sayı girip Seçili aralığın yüzdesi kutusunun işaretini kaldırın. Geçerli değerler 1 ile 1000 arasındadır.

  • Üst veya alt yüzdeyi belirtmek için bir sayı girip Seçili aralığın yüzdesi kutusunu seçin. Geçerli değerler 1 ile 100 arasındadır.

 8. İsteğe bağlı olarak, karşılık gelen alana göre kapsamı belirlenen biçimin PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara uygulanma şeklini değiştirebilirsiniz.

  Varsayılan olarak, koşullu biçim tüm görünür değerlere göre uygulanır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

  • her Sütun grubu'nu seçerek, sütun ve onun üst satır alanı.

  • her Satır grubu'nu seçerek, satır ve onun üst sütun alanı.

 9. Biçim belirtmek için Biçim öğesini tıklatın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenir.

 10. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda gösterilir.

Hücre aralığında, ortalama veya standart sapmanın üstünde veya altında değerler bulabilirsiniz. Örneğin, yıllık performans değerlendirmesinde ortalamanın üzerinde performans göstermiş kişileri bulabilir veya kalite derecelendirmesinde iki standart sapmanın altında kalan ürünleri bulabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından İlk/Son Kurallar seçeneğini tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. Ortalamanın üstünde veya Ortalamanın altında gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçim:   Yalnızca bu hücreler'e tıklayın.

  • Karşılık gelen alan:   Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

  • Değer alanı:   Tüm <değer alanı> hücreleri'ne tıklayın.

 5. Kural Türü Seçin altında Yalnızca ortalamanın üstünde veya altında olan değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Şu değerleri biçimlendir liste kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aralık kapsamındaki tüm hücrelerde, ortalamanın altında veya üstünde kalan hücreleri biçimlendirmek için Üst veya Alt öğesini seçin.

  • Aralık kapsamındaki tüm hücrelerde bir, iki veya üç standart sapmanın üstünde veya altında kalan hücreleri biçimlendirmek üzere bir standart sapma seçin.

 7. İsteğe bağlı olarak, karşılık gelen alana göre kapsamı belirlenen biçimin PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara uygulanma şeklini değiştirebilirsiniz.

  Varsayılan olarak, koşullu biçim tüm görünür değerlere göre uygulanır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

  • her Sütun grubu'nu seçerek, sütun ve onun üst satır alanı.

  • her Satır grubu'nu seçerek, satır ve onun üst sütun alanı.

 8. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

 9. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

Not: PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara benzersiz veya yinelenen değerlere göre koşullu biçimlendirme uygulayamazsınız.

Burada görülen örnekte, birden fazla sınıfa ders veren eğitmenleri bulmak için Eğitmen sütunu üzerinde koşullu biçimlendirme kullanılmaktadır (yinelenen eğitmen adları pembe ile vurgulanır). Not sütununda yalnızca bir kez bulunan Not değerleri (benzersiz değerler) yeşil ile vurgulanır.

C sütunundaki benzersiz olmayan değerler pembe ve D sütunundaki benzersiz değerler yeşildir

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından Hücre Kurallarını Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme

 3. Yinelenen Değerler öğesini seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girin ve bir biçim seçin.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster: liste kutusunda uygun çalışma sayfasının veya tablonun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu Daralt seçeneğine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet öğesini seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın. Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kural Türü Seçin altında Yalnızca benzersiz veya yinelenen değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 5. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Tümünü biçimlendir liste kutusundan benzersiz veya yinelenen öğesini seçin.

 6. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

 7. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda gösterilir.

Var olan biçimlendirme stilini çalışma sayfanızdaki yeni veya var olan diğer verilere uygulamak istiyorsanız, koşullu biçimlendirmeyi söz konusu verilere kopyalamak için Biçim Boyacısı’nı kullanabilirsiniz.

 1. Kopyalamak istediğiniz koşullu biçimlendirmeyi içeren hücreyi tıklatın.

 2. Giriş > Biçim Boyacısı'nı tıklatın.

  Giriş sekmesindeki Kopyala ve Yapıştır düğmeleri

  İşaretçi bir boya fırçasına dönüşür.

  İpucu:  Boya fırçasını kullanarak koşullu biçimlendirmeyi diğer hücrelere kopyalama devam etmek istiyorsanız Biçim Boyacısı’nı çift tıklatabilirsiniz.

 3. Koşullu biçimlendirmeyi yapıştırmak için, boya fırçasını biçimlendirmek istediğiniz hücreler veya hücre aralıkları boyunca sürükleyin.

 4. Boya fırçasını kullanmayı durdurmak için Esc tuşuna basın.

Not: Koşullu biçimlendirmeyi uygulayan kuralda formül kullandıysanız, koşullu biçimlendirmeyi yapıştırdıktan sonra formüldeki göreli ve mutlak başvuruları ayarlamanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Göreli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma.

Çalışma sayfanızda bir veya daha fazla koşullu biçimi olan hücre varsa, bu hücreleri hemen bulabilir, böylece koşullu biçimleri kopyalayabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Özel Git komutunu kullanarak belirli bir koşullu biçimi olan hücreleri veya koşullu biçimleri olan tüm hücreleri bulabilirsiniz.

Koşullu biçimi olan tüm hücreleri bulma

 1. Koşullu biçimi olmayan herhangi bir hücreye tıklayın.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'in yanındaki oka tıklayın ve ardından Koşullu Biçimlendirme'ye tıklayın.

Sadece aynı koşullu biçime sahip hücreleri bulma

 1. Bulmak istediğiniz koşullu biçimin yer aldığı bir hücreye tıklayın.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'in yanındaki oka ve ardından Özel Git'e tıklayın.

 3. Koşullu biçimler seçeneğini tıklatın.

 4. Veri doğrulama altında Aynı seçeneğini tıklatın.

Çalışma sayfasında koşullu biçimlendirmeyi temizleme    

 • Giriş sekmesinde Koşullu Biçimlendirme > Kuralları Temizle > Tüm Sayfadan Kuralları Temizle'ye tıklayın.

Aralık, tablo veya PivotTable'da koşullu biçimlendirmeyi temizleme    

 1. Koşullu biçimleri temizlemek istediğiniz hücre aralığını, tabloyu veya PivotTable'ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Koşullu Biçimlendirme > Kuralları Temizle'ye tıklayın.

 3. Seçiminize göre Seçili hücreler, Bu Tablo veya Bu PivotTable öğesine tıklayın.

Renk ölçekleri, veri dağılımını ve çeşitliliğini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. İki tür renk ölçeği vardır: iki renkli ölçekler ve üç renkli ölçekler.

İki renkli ölçek, iki rengin tonlamalarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi yüksek veya düşük değerleri temsil eder. Örneğin, yeşil ve sarı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin daha yeşil renkte ve daha düşük değerli hücrelerin de daha sarı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

Üç renkli ölçek, üç rengin tonlamalarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi yüksek, orta ve düşük değerleri temsil eder. Örneğin, yeşil, sarı ve kırmızı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin yeşil renkte, orta değerli hücrelerin sarı renkte ve düşük değerli hücrelerin de kırmızı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş > Tablolar > Koşullu Biçimlendirme > Renk Ölçekleri’ne tıklayın ve ardından bir renk ölçeği seçin.

Veri çubuğu, bir hücre değerini diğer hücrelere göre değerlendirmenize yardımcı olur. Veri çubuğunun uzunluğu hücredeki değeri gösterir. Uzun çubuk yüksek değeri, kısa çubuk ise düşük değeri gösterir. Veri çubukları, tatil satış raporundaki en yüksek ve en düşük oyuncak satışı gibi özellikle büyük miktarda verilerle çalışılırken yüksek ve düşük sayıların tespit edilmesi konusunda çok kullanışlıdır.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş > Tablolar > Koşullu Biçimlendirme > Veri Çubukları’na tıklayın ve ardından bir veri çubuğu seçin.

Verileri, bir eşik değerine göre ayrılmış üç ila beş kategoride sınıflandırmak ve verilere açıklama eklemek için simge kümesi kullanın. Her simge bir değer aralığını temsil eder. Örneğin, 3 Ok simge kümesinde yeşil yukarı oku yüksek değerleri, sarı yan yönler oku orta değerleri ve kırmızı aşağı oku düşük değerleri temsil eder.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş > Tablolar > Koşullu Biçimlendirme > Simge Kümeleri’ne tıklayın ve ardından bir simge kümesi seçin.

Hücre aralığındaki belirli hücreleri daha kolay bulmak için, bu belirli hücreleri bir karşılaştırma işlecini esas alarak biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, kategorilere göre sıralanmış bir envanter çalışma sayfasında, stokta 10 kalemden az kalan ürünleri sarı renkle vurgulayabilirsiniz. İsterseniz, perakende mağaza özeti çalışma sayfasında, %10'un üzerinde kar oranına, 100.000 Dolar'ın altında satış hacmine sahip ve "GüneyDoğu" kapsamındaki bölgede yer alan tüm mağazaları tanımlayabilirsiniz.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Tablolar grubunda Hücre Vurgulama Kuralları’na tıklayın.

 3. Arasında, Şu İçeriğe Sahip Metne Eşit veya İlgili Tarih gibi istediğiniz bir komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim (dolgu, metin veya kenarlık rengi) seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Belirttiğiniz kesme biçimi değerini esas alarak, hücre aralığındaki en yüksek ve en düşük değerleri bulabilirsiniz. Örneğin, bölge raporundaki en çok satılan 5 ürünü, müşteri anketlerinde %15 değerinin altında kalan ürünleri veya bölümdeki en yüksek 25 maaşı bulabilirsiniz.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Tablolar grubunda İlk/Son Kuralları’na tıklayın.

 3. İlk 10 öğe veya Son %10 gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim (dolgu, metin veya kenarlık rengi) seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Hücre aralığında, ortalama veya standart sapmanın üstünde veya altında değerler bulabilirsiniz. Örneğin, yıllık performans değerlendirmesinde ortalamanın üzerinde performans göstermiş kişileri bulabilir veya kalite derecelendirmesinde iki standart sapmanın altında kalan ürünleri bulabilirsiniz.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Tablolar grubunda İlk/Son Kuralları’na tıklayın.

 3. Ortalamanın üstünde veya Ortalamanın altında gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim (dolgu, metin veya kenarlık rengi) seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Hücre aralığında benzersiz veya yinelenen değerler bulabilirsiniz.

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable’da bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Tablolar grubunda Hücre Vurgulama Kuralları’na tıklayın ve ardından Yinelenen Değerler’i seçin.

 3. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim (dolgu, metin veya kenarlık rengi) seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Koşullu biçimlendirmeyi kopyalama ve yapıştırmanın iki yolu vardır:

 • Koşullu biçimlendirmeyi diğer verilere kopyalamak için Biçim Boyacısı’nı kullanmak.

 • Koşullu biçimlendirilmiş hücrelerdeki biçimlendirmeyi kopyalayıp diğer hücrelere yapıştırmak. Bunu yapmak için:

  1. Diğer hücrelere kopyalamak istediğiniz koşullu biçimlendirmeyi içeren hücreleri seçin.

  2. Seçime sağ tıklayın > Kopyala’yı seçin veya Ctrl+C tuşlarına basın.

  3. Koşullu biçimlendirmeyi yapıştırmak istediğiniz hedef alanda bulunan ilk hücreyi seçin.

   Not: Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırmak istediğiniz için sağ tıklayıp > Yapıştır’ı seçmeyin, veya Ctrl + V tuşlarına basmayın. Ayrıca hedef alandaki veriden farklı bir sayı biçiminde olan verileri kopyaladıysanız, biçimlendirmeyi yapıştırdıktan sonra hedef alandaki sayı biçimini ayarlamayı ihmal etmeyin.

Seçili hücrelerdeki veya çalışma sayfasının tamamındaki koşullu biçimlendirmeyi temizleyebilirsiniz.

 • Seçili hücrelerde koşullu biçimlendirmeyi temizlemek için:

  1. Çalışma sayfasında hücreleri seçin.

  2. Giriş sekmesine, Koşullu Biçimlendirme > Kuralları Temizle > Seçili Hücrelerden Kuralları Temizle’ye tıklayın.

 • Tüm çalışma sayfasında koşullu biçimlendirmeyi temizlemek için Giriş sekmesi > Koşullu Biçimlendirme > Kuralları Temizle > Kuralları Tüm Sayfadan Temizle’ye tıklayın.

Belirli bir işlev sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna soru gönderin

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Koşullu biçimlendirme uygulamak için formül kullanma

Koşullu biçimlendirme kurallarının önceliklerini yönetme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×